Jeśli nie można zsynchronizować Kontaktów, Kalendarzy i Przypomnień iCloud

Dowiedz się, co robić, gdy potrzebujesz pomocy, na przykład gdy zmiany wprowadzone na jednym urządzeniu nie pojawiają się na innych.

Pierwsze czynności

Upewnij się, że usługi Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia iCloud są dostępne. Jeśli występuje problem, spróbuj ponownie po jego usunięciu. Jeśli problem nie występuje, wypróbuj poniższe czynności.

Pamiętaj o utworzeniu backupów kontaktów, kalendarzy i przypomnień, aby nie utracić danych. 

Ważne: przekonwertowane przypomnienia nie są zgodne z wcześniejszymi wersjami systemów iOS i macOS. Jeśli przekonwertujesz przypomnienia na telefonie iPhone z systemem iOS 13, iPadzie i komputerze Mac przy użyciu tego samego konta iCloud, nie będziesz mieć dostępu do przypomnień, dopóki nie pojawią się systemy iPadOS i macOS 10.15 Catalina. Udostępnione przypomnienia nie są też dostępne dla użytkowników z wcześniejszymi wersjami systemów iOS i macOS, dopóki nie zostaną przekonwertowane.

Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy:

 1. Sprawdź, czy są dostępne uaktualnienia dla Twojego telefonu iPhone, iPada, iPoda touchkomputera Mac lub komputera PC. Aby korzystać z usługi iCloud, urządzenia muszą spełniać wymagania systemowe
 2. Sprawdź, czy ustawienia daty i godziny na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub komputerze PC są poprawne.
 3. Upewnij się, że logujesz się do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach, a także sprawdź ustawienia.
  • Na telefonie iPhone stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud. Sprawdź swoje konto Apple ID i upewnij się, że aplikacje, które chcesz uaktualniać (Kontakty, Kalendarze lub Przypomnienia), są włączone.
  • Na komputerze Mac wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie opcję iCloud. Sprawdź swoje konto Apple ID i upewnij się, że aplikacje, które chcesz uaktualniać (Kontakty, Kalendarze lub Przypomnienia), są zaznaczone.
  • Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows. Sprawdź swoje konto Apple ID i upewnij się, że aplikacje, które chcesz uaktualniać (opcja Poczta, kontakty, kalendarze oraz zadania), są zaznaczone.
 4. Jeśli logujesz się w aplikacjach innych firm za pomocą konta Apple ID, chroń swoje konto za pomocą uwierzytelniania dwupoziomowego i hasła aplikacji. Jeśli nie masz urządzeń, które można uaktualnić do systemu iOS 9 lub OS X El Capitan lub nowszego, możesz zamiast tego skonfigurować dwustopniową weryfikację.
 5. Otwórz przeglądarkę Safari i przejdź do strony http://www.apple.com/pl, aby sprawdzić stan połączenia. Jeśli nie możesz otworzyć strony, uzyskaj pomoc w nawiązaniu połączenia z Internetem
 6. Otwórz zabezpieczoną witrynę, na przykład stronę konta Apple ID, aby sprawdzić, czy port 443 jest dostępny. Jeśli nie uda Ci się otworzyć witryny, zwróć się o pomoc do dostawcy usług internetowych. Przeglądarka Safari potrzebuje dostępu do portu 443, aby uaktualnić informacje w usłudze iCloud.
 7. Uważaj, aby dane nie przekroczyły limitu. Przekroczenie limitu spowoduje, że dane nie będą uaktualniane.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wykonaj następujące czynności dla danego urządzenia.

Czynności dla używanego urządzenia

Wybierz swoje urządzenie, a następnie dowiedz się, co zrobić dalej.

System iOS 13 lub nowszy

Po każdej czynności sprawdź kontakty, kalendarze lub przypomnienia. 

Odśwież kontakty i kalendarze

Aby odświeżyć kontakty, otwórz aplikację Kontakty i przesuń palcem w dół na liście.

Aby odświeżyć grupy kontaktów:

 1. Otwórz aplikację Kontakty.
 2. Stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu.
 3. Przesuń palcem w dół na liście, aby odświeżyć grupy.

Aby odświeżyć kalendarze:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz.
 2. Stuknij kartę Kalendarze.
 3. Przesuń palcem w dół na liście, aby odświeżyć wydarzenia.

Ustaw Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia iCloud jako usługi domyślne

Jeśli kontakty, kalendarze i przypomnienia znajdują się w usłudze iCloud, zostaną one automatycznie uaktualnione. Sprawdź, czy informacje znajdują się w usłudze iCloud, czy na koncie innej firmy, np. Google lub Yahoo. Następnie ustaw konto usługi iCloud jako konto domyślne.

Aby sprawdzić, na którym koncie znajdują się kontakty:

 1. Otwórz aplikację Kontakty i stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Wszystko ([konto]) dla konta w innej usłudze, takiej jak Gmail lub Yahoo.
 3. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszystko (iCloud).
 4. Stuknij opcję Gotowe, aby wyświetlić listę kontaktów. Jeśli nie widać odpowiedniego kontaktu, jest on przechowywany na innym koncie.
 5. Możesz zaimportować ten kontakt z usługi innego dostawcy do usługi iCloud.

Ustaw konto usługi iCloud jako konto domyślne dla kontaktów na urządzeniu z systemem iOS 8 lub nowszym:

 1. Stuknij opcję Ustawienia, a następnie Kontakty.
 2. Stuknij opcję Konto domyślne.
 3. Wybierz opcję iCloud.

Aby zobaczyć, na którym koncie znajdują się kalendarze, otwórz aplikację Kalendarz, a następnie stuknij kartę Kalendarze. 

Ustaw kalendarz iCloud jako kalendarz domyślny:

 1. Stuknij opcję Ustawienia, a następnie Kalendarz.
 2. Stuknij opcję Kalendarz domyślny. 
 3. Stuknij kalendarz pod pozycją iCloud, aby ustawić ten kalendarz jako domyślny.

Ustaw listę przypomnień usługi iCloud jako listę domyślną: 

 1. Stuknij opcję Ustawienia, a następnie Przypomnienia.
 2. Stuknij opcję Lista domyślna. 
 3. Stuknij listę pod pozycją iCloud, aby ustawić tę listę jako domyślną.

Sprawdź ustawienia aplikacji

Upewnij się, że ustawienia Kontaktów i Kalendarzy iCloud powodują wyświetlanie się powyższych elementów w aplikacjach Kontakty lub Kalendarze:

 • Otwórz aplikację Kontakty i stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszystko (iCloud).
 • Otwórz aplikację Kalendarz i stuknij kartę Kalendarze. Upewnij się, że wybrano wszystkie kalendarze iCloud. 

Upewnij się, że są widoczne Przypomnienia:

 1. Stuknij opcję Ustawienia, a następnie [Twoje imię i nazwisko].
 2. Stuknij opcję iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz opcję Ustawienia, a następnie iCloud.
 3. Przesunięciem włącz opcję Przypomnienia.

Aby zmienić częstotliwość uaktualniania kalendarzy: 

 1. Stuknij opcję Ustawienia, a następnie Kalendarz.
 2. Stuknij opcję Synchronizuj.
 3. Jeśli jest wybrana pozycja Wszystko, wybierz konkretny czas, taki jak Ostatni 1 miesiąc. Jeśli wybrano opcję obejmującą konkretny przedział czasu, zmień ją na opcję Wszystko. 
 4. Wróć do ekranu początkowego. 
 5. Odczekaj kilka minut, a następnie otwórz aplikację Kalendarz. Stuknij kartę Kalendarze i przesuń w dół, aby odświeżyć.

Kalendarz Urodziny w usłudze iCloud jest uaktualniany raz dziennie, więc zmiany wprowadzone w polu urodzin mogą zostać odzwierciedlone w aplikacji Kalendarz dopiero następnego dnia.

Ponownie uruchom aplikację Kontakty, Kalendarz lub Przypomnienia

 1. Zamknij aplikację.
 2. Wróć do ekranu początkowego.
 3. Odczekaj minutę i otwórz aplikację ponownie. 

Wyłącz Kontakty, Kalendarz i Przypomnienia iCloud, a następnie włącz je ponownie

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia, [Twoje imię i nazwisko], iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz opcję Ustawienia, a następnie iCloud.
 2. Przesunięciem wyłącz opcje Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia*.
 3. Jeśli zobaczysz kalendarze i przypomnienia w witrynie iCloud.com lub na innym urządzeniu, możesz wybrać opcję Usuń z [nazwa urządzenia]. W innym przypadku wybierz opcję Pozostaw na [nazwa urządzenia].
 4. Zaczekaj kilka minut, a następnie ponownie włącz opcję Kontakty, Kalendarz lub Przypomnienia.

* Przypomnienia lokalne zostaną usunięte z urządzenia, ale informacje nie zostaną usunięte z usługi iCloud. Gdy ponownie włączysz Przypomnienia, Twoje przypomnienia zostaną ponownie zsynchronizowane z urządzeniem.

Ponownie uruchom telefon iPhone, iPada lub iPoda touch

Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, wykonaj te czynności.

iOS 12

Po każdej czynności sprawdź kontakty, kalendarze lub przypomnienia. 

Odśwież kontakty, kalendarze i przypomnienia

Aby odświeżyć kalendarze i przypomnienia:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz.
 2. Stuknij kartę Kalendarze.
 3. Przesuń palcem w dół na liście, aby odświeżyć wydarzenia i przypomnienia.

Aby odświeżyć kontakty, otwórz aplikację Kontakty i przesuń palcem w dół na liście. 

Aby odświeżyć grupy kontaktów:

 1. Otwórz aplikację Kontakty. 
 2. Stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu.
 3. Przesuń palcem w dół na liście, aby odświeżyć grupy. 

Ustaw Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia iCloud jako usługi domyślne

Jeśli kontakty, kalendarze i przypomnienia znajdują się w usłudze iCloud, zostaną one automatycznie uaktualnione. Sprawdź, czy informacje znajdują się w usłudze iCloud, czy na koncie innej firmy, np. Google lub Yahoo. Następnie ustaw konto usługi iCloud jako konto domyślne.

Sprawdź, na którym koncie znajdują się kontakty:

 1. Otwórz aplikację Kontakty i stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Wszystko ([konto]) dla konta w innej usłudze, takiej jak Gmail lub Yahoo.
 3. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszystko (iCloud).
 4. Stuknij opcję Gotowe, aby wyświetlić listę kontaktów. Jeśli nie widać odpowiedniego kontaktu, jest on przechowywany na innym koncie.
 5. Możesz zaimportować ten kontakt z usługi innego dostawcy do usługi iCloud.

Ustaw konto usługi iCloud jako konto domyślne dla kontaktów na urządzeniu z systemem iOS 8 lub nowszym:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kontakty.
 2. Stuknij opcję Konto domyślne.
 3. Wybierz opcję iCloud.

Sprawdź, na którym koncie znajdują się kalendarze:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz. 
 2. Stuknij wydarzenie, aby je otworzyć.
 3. Stuknij nazwę kalendarza, aby sprawdzić, czy wydarzenie znajduje się w kalendarzu iCloud.

Ustaw kalendarz iCloud jako kalendarz domyślny:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kalendarz.
 2. Stuknij opcję Kalendarz domyślny. 
 3. Stuknij kalendarz pod pozycją iCloud, aby ustawić ten kalendarz jako domyślny.

Sprawdź, na którym koncie znajdują się przypomnienia:

 1. Otwórz aplikację Przypomnienia.
 2. Stuknij nazwę listy w lewym górnym rogu, aby wyświetlić wszystkie swoje listy.
 3. Sprawdź, czy lista jest przechowywana na urządzeniu czy w usłudze iCloud. Otwórz listę i stuknij opcję Edycja. Jeśli wyświetli się pozycja Udostępnianie, lista jest przechowywana w usłudze iCloud.

Podczas tworzenia przypomnienia możesz zachować je w usłudze iCloud lub na urządzeniu z systemem iOS.

Sprawdź ustawienia aplikacji

Upewnij się, że ustawienia Kontaktów i Kalendarzy iCloud powodują wyświetlanie się powyższych elementów w aplikacjach Kontakty lub Kalendarze:

 • Otwórz aplikację Kontakty i stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszystko (iCloud).
 • Otwórz aplikację Kalendarz i stuknij kartę Kalendarze. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszystko (iCloud). 

Zmień częstotliwość uaktualniania kalendarzy i przypomnień:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kalendarz lub opcje Ustawienia > Przypomnienia.
 2. Stuknij opcję Synchronizuj.
 3. Jeśli wybrano opcję Wszystko lub Wszystkie, zmień ją na taką, która obejmuje konkretny czas, na przykład Ostatni 1 miesiąc. Jeśli wybrano opcję obejmującą konkretny czas, zmień ją na opcję Wszystko lub Wszystkie. 
 4. Naciśnij przycisk Początek. 
 5. Zaczekaj kilka minut. Otwórz aplikację Kalendarz, stuknij kartę Kalendarze, a następnie przesuń palcem w dół, aby odświeżyć.

Kalendarz Urodziny w usłudze iCloud jest uaktualniany raz dziennie, więc zmiany wprowadzone w polu urodzin mogą zostać odzwierciedlone w aplikacji Kalendarz dopiero następnego dnia.

 

Ponownie uruchom aplikację Kontakty, Kalendarz lub Przypomnienia

 1. Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek, aby wyświetlić listę otwartych aplikacji.
 2. Wyszukaj aplikację i przesuń palcem w górę, aby ją zamknąć.
 3. Naciśnij przycisk Początek, aby wrócić do ekranu początkowego.
 4. Odczekaj minutę i otwórz aplikację ponownie.

Wyłącz Kontakty, Kalendarz i Przypomnienia iCloud, a następnie włącz je ponownie

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud.
 2. Przesunięciem wyłącz opcje Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia*.
 3. Jeśli zobaczysz kalendarze i przypomnienia w witrynie iCloud.com lub na innym urządzeniu, możesz wybrać opcję Usuń z [nazwa urządzenia]. W innym przypadku wybierz opcję Pozostaw na [nazwa urządzenia].
 4. Zaczekaj kilka minut, a następnie ponownie włącz opcję Kontakty, Kalendarz lub Przypomnienia.

* Przypomnienia lokalne zostaną usunięte z urządzenia, ale informacje nie zostaną usunięte z usługi iCloud. Gdy ponownie włączysz Przypomnienia, Twoje przypomnienia zostaną ponownie zsynchronizowane z urządzeniem.

Ponownie uruchom telefon iPhone, iPada lub iPoda touch

Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, wykonaj te czynności.

Wymuś synchronizację danych Kalendarza na zegarku Apple Watch

Aby wymusić synchronizację danych Kalendarza na zegarku Apple Watch:

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij opcję Ogólne, a następnie opcję Wyzeruj.
 3. Stuknij opcję Wyzeruj dane synchronizacji.

Mac

Po każdej czynności sprawdź kontakty, kalendarze lub przypomnienia.

Odśwież kalendarze i przypomnienia

Kalendarze i przypomnienia możesz odświeżyć w aplikacji Kalendarz:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz.
 2. Wybierz opcję Pokaż.
 3. Odśwież kalendarze.

Jeśli zauważasz problemy z kalendarzem Urodziny w usłudze iCloud, pamiętaj, że ten kalendarz jest uaktualniany co godzinę, więc zmiany wprowadzone w polu urodzin mogą zostać odzwierciedlone w aplikacji Kontakty lub Kalendarze dopiero po godzinie.

 

Sprawdź domyślne konto kalendarza

Jeśli przechowujesz i edytujesz wydarzenia w usłudze iCloud, a nie w ramach innego konta, na przykład Na moim Macu, Exchange czy Google, wówczas usługa iCloud automatycznie uaktualnia Twoje kalendarze. Jeśli na komputerze Mac jest używanych wiele kont, takich jak iCloud, Gmail czy Yahoo, upewnij się, że domyślnym kontem kalendarza jest usługa iCloud:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz.
 2. Wybierz kolejno opcje Kalendarz > Preferencje.
 3. Na karcie Ogólne upewnij się, że jeden z kalendarzy iCloud jest kalendarzem domyślnym.

Po skonfigurowaniu Przypomnień iCloud może być konieczne zamknięcie i ponowne uruchomienie aplikacji Przypomnienia na komputerze Mac. Następnie należy upewnić się, że konto zostało poprawnie skonfigurowane w aplikacji Przypomnienia:

 1. Otwórz aplikację Przypomnienia.
 2. Wybierz kolejno opcje Przypomnienia > Konta.
 3. Kliknij kartę iCloud i upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) za pomocą konta Apple ID.

Wyłącz Kalendarz i Przypomnienia iCloud, a następnie włącz je ponownie

 1. Wyjdź z aplikacji Kalendarz i Przypomnienia.
 2. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 3. Usuń zaznaczenie pozycji Kalendarze i Przypomnienia*. 
 4. Zamknij Preferencje systemowe i zaczekaj około minuty.
 5. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 6. Zaznacz pozycję Kalendarze.
 7. Otwórz aplikacje Kalendarz i Przypomnienia.
  Ustawienia usługi iCloud przedstawiające wybraną pozycję Kalendarze

* Przypomnienia lokalne zostaną usunięte z urządzenia, ale informacje nie zostaną usunięte z usługi iCloud. Gdy ponownie włączysz Przypomnienia, Twoje przypomnienia zostaną ponownie zsynchronizowane z urządzeniem.

Uruchom ponownie komputer

Po ponownym uruchomieniu komputera sprawdź, czy problem został rozwiązany. 

iCloud.com

Jeśli nie widzisz wszystkich uaktualnień lub wystąpił kolejny błąd, wykonaj następujące czynności na stronie iCloud.com:

 1. Uaktualnij przeglądarkę i wyczyść pamięć podręczną.
 2. Jeśli uaktualnienia nie są widoczne na innych urządzeniach, otwórz inną aplikację w witrynie iCloud.com, na przykład aplikację Mail. Następnie wróć do aplikacji Kontakty, Kalendarz lub Przypomnienia.
 3. Wyloguj się z konta w witrynie iCloud.com, a następnie zaloguj się ponownie.
 4. Wyczyść historię przeglądania. Wybierz kolejno opcje Historia > Wymaż historię.

Kalendarz Urodziny w usłudze iCloud jest uaktualniany raz dziennie, więc zmiany wprowadzone w polu urodzin mogą zostać odzwierciedlone w aplikacji Kalendarz dopiero następnego dnia.

Jeśli wśród żądań z Kalendarza iCloud pojawi się spam

Jeśli uważasz, że żądanie z kalendarza jest spamem lub niechcianą wiadomością, daj nam znać. Zaloguj się w witrynie iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID i przejdź do aplikacji Kalendarz. Otwórz wydarzenie, które chcesz oznaczyć jako niechciane, kliknij opcję Zgłoś jako niechciane, a następnie kliknij przycisk OK. Wydarzenie zostanie automatycznie usunięte z aplikacji Kalendarz na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany(-a) za pomocą tego samego konta Apple ID.

Możesz również przejść do zaproszenia na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac i wybrać kolejno opcje Zgłoś jako niechciane > Usuń i zgłoś jako niechciane.

Microsoft Windows

Po każdej czynności sprawdź kontakty, kalendarze lub przypomnienia.

Przypomnienia są w aplikacji iCloud dla Windows określane jako zadania.

Odśwież aplikację Outlook

W programie Outlook kliknij opcję Odśwież ikona odświeżania.

Wyłącz Kontakty, Kalendarz i Zadania iCloud, a następnie włącz je ponownie

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Poczta, kontakty, kalendarze oraz zadania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 3. Poczekaj kilka sekund i zaznacz opcję Poczta, kontakty, kalendarze oraz zadania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Otwórz aplikację Outlook.

Upewnij się, że dodatek iCloud Outlook Add-in jest aktywny

W programie Outlook 2010 lub nowszym:

 1. Kliknij menu Plik.
 2. Kliknij przycisk Opcje w lewym panelu.
 3. Kliknij opcję Dodatki w lewym panelu okna Opcje programu Outlook.
 4. Sprawdź listę dodatków w sekcji Aktywne dodatki aplikacji.
 5. Zaznacz pozycję iCloud Outlook Add-in.

W programie Outlook 2007:

 1. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Centrum zaufania.
 2. W lewej kolumnie wybierz opcję Dodatki.
 3. Na liście dodatków w sekcji Aktywne dodatki aplikacji wybierz dodatek iCloud Outlook Add-in.

Dowiedz się, jak zarządzać dodatkami w programie Microsoft Outlook.

Sprawdź domyślne konto w programie Outlook

 • W programie Outlook 2010 lub nowszym wybierz kolejno opcje Plik > Informacje > Ustawienia konta > Pliki danych. Jeśli konto usługi iCloud jest kontem domyślnym w kolumnie Komentarze, zaznacz inne konto i kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.
 • W programie Outlook 2007 wybierz kolejno opcje Plik > Zarządzanie plikami danych > Pliki danych. Jeśli konto usługi iCloud jest kontem domyślnym w kolumnie Komentarze, zaznacz inne konto i kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.

Uruchom ponownie komputer

Po ponownym uruchomieniu komputera sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wykonaj następujące czynności

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple. Możesz również wykonać te czynności, aby usunąć powielone kontakty lub kalendarze.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: