Jeśli nie można zsynchronizować Kontaktów, Kalendarzy i Przypomnień iCloud

Dowiedz się, co robić, gdy potrzebujesz pomocy, na przykład gdy zmiany wprowadzone na jednym urządzeniu nie pojawiają się na innych.

Rzeczy, które należy najpierw sprawdzić

Po wykonaniu każdej z poniższych czynności sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy. 

 1. Sprawdź stan funkcji Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia iCloud.
 2. Jeśli przypomnienie nie pojawia się na niektórych urządzeniach, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu iOS, iPadOS lub macOS na każdym urządzeniu. Przekonwertowane i udostępnione przypomnienia w systemie iOS 13 lub nowszym albo macOS Catalina lub nowszym nie są zgodne z wcześniejszymi wersjami systemów iOS i macOS. Dowiedz się więcej.
 3. Upewnij się, że ustawienia daty i godziny na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub komputerze PC są poprawne.
 4. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach. Następnie sprawdź, czy funkcje Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia są włączone* w ustawieniach iCloud. 
 5. Sprawdź połączenie internetowe. Otwórz przeglądarkę Safari i przejdź do witryny www.apple.com/plDowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz otworzyć witryny.
 6. Sprawdź, czy masz dostęp do bezpiecznych witryn internetowych. Otwórz przeglądarkę Safari i przejdź na stronę konta Apple ID. Jeśli nie uda Ci się otworzyć strony, zwróć się o pomoc do dostawcy usług internetowych.
 7. Upewnij się, że limit miejsca dyskowego w usłudze iCloud lub limity miejsca dyskowego funkcji Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia iCloud nie zostały przekroczone

* Na komputerze z programem Outlook 2016 lub nowszym przypomnienia są określane jako zadania. 

Wykonaj czynności dla używanego urządzenia

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wykonaj następujące czynności dla używanego urządzenia.

iOS 13 i iPadOS lub nowszy

Po każdej czynności sprawdź kontakty, kalendarze lub przypomnienia. 

Odśwież kontakty i kalendarze

Aby odświeżyć kontakty, otwórz aplikację Kontakty i przesuń palcem w dół na liście. Aby odświeżyć grupy kontaktów, stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu, a następnie przesuń palcem w dół na liście. 

Aby odświeżyć kalendarze:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz.
 2. Stuknij kartę Kalendarze.
 3. Przesuń palcem w dół na liście, aby odświeżyć wydarzenia.

Sprawdź ustawienia aplikacji

 1. Upewnij się, że funkcje Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia są włączone na urządzeniu. 
 2. Jeśli używasz wielu grup lub kont w aplikacji Kontakty lub Kalendarze, upewnij się, że ustawienia Kontaktów i Kalendarzy iCloud powodują wyświetlanie się tych elementów:
  • Otwórz aplikację Kontakty i stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszystko (iCloud).
  • Otwórz aplikację Kalendarz i stuknij kartę Kalendarze. Upewnij się, że wybrano wszystkie kalendarze iCloud. 
 3. Aby zmienić częstotliwość uaktualniania kalendarzy: 
  1. Stuknij opcję Ustawienia, a następnie Kalendarz.
  2. Stuknij opcję Synchronizuj.
  3. Jeśli jest wybrana pozycja Wszystko, wybierz konkretny czas, taki jak Ostatni 1 miesiąc. Jeśli wybrano opcję obejmującą konkretny przedział czasu, zmień ją na opcję Wszystko. 
  4. Wróć do ekranu początkowego. 
  5. Odczekaj kilka minut, a następnie otwórz aplikację Kalendarz. Stuknij kartę Kalendarze i przesuń w dół, aby odświeżyć.

Kalendarz Urodziny w usłudze iCloud jest uaktualniany raz dziennie, więc zmiany wprowadzone w polu urodzin mogą zostać odzwierciedlone w aplikacji Kalendarz dopiero następnego dnia.

Ustaw Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia iCloud jako funkcje domyślne

Jeśli kontakty, kalendarze i przypomnienia znajdują się w usłudze iCloud, zostaną one automatycznie uaktualnione. Jeśli Twoje informacje znajdują się na koncie innej firmy, np. Google lub Yahoo, możesz ustawić konto usługi iCloud jako konto domyślne. Zmiana konta domyślnego na iCloud nie wiąże się z przeniesieniem istniejących informacji z usługi innej firmy do iCloud.

Kontakty

Aby sprawdzić, na którym koncie znajdują się kontakty:

 1. Otwórz aplikację Kontakty i stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Wszystko ([konto]) dla konta w innej usłudze, takiej jak Gmail lub Yahoo.
 3. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszystko (iCloud).
 4. Stuknij opcję Gotowe, aby wyświetlić listę kontaktów. Jeśli nie widać odpowiedniego kontaktu, jest on przechowywany na innym koncie.
 5. Jeśli masz kopię kontaktów z usługi innej firmy w formacie vCard 3.0 lub nowszym, możesz zaimportować te kontakty do usługi iCloud.

Ustaw konto usługi iCloud jako konto domyślne dla kontaktów:

 1. Stuknij opcję Ustawienia, a następnie Kontakty.
 2. Stuknij opcję Konto domyślne.
 3. Wybierz opcję iCloud.

Kalendarze i przypomnienia

Aby zobaczyć, na którym koncie znajdują się kalendarze, otwórz aplikację Kalendarz, a następnie stuknij kartę Kalendarze. 

Ustaw kalendarz iCloud jako kalendarz domyślny:

 1. Stuknij opcję Ustawienia, a następnie Kalendarz.
 2. Stuknij opcję Kalendarz domyślny. 
 3. Stuknij kalendarz pod pozycją iCloud, aby ustawić ten kalendarz jako domyślny.

Ustaw listę przypomnień usługi iCloud jako listę domyślną: 

 1. Stuknij opcję Ustawienia, a następnie Przypomnienia.
 2. Stuknij opcję Lista domyślna. 
 3. Stuknij listę pod pozycją iCloud, aby ustawić tę listę jako domyślną.

Ponownie uruchom aplikację Kontakty, Kalendarz lub Przypomnienia

 1. Zamknij aplikację.
 2. Wróć do ekranu początkowego.
 3. Odczekaj minutę i otwórz aplikację ponownie. 

Wyłącz funkcje Kontakty, Kalendarz i Przypomnienia iCloud, a następnie włącz je ponownie

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. 
 2. Przesunięciem wyłącz opcje Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia*.
 3. Jeśli zobaczysz kalendarze i przypomnienia w witrynie iCloud.com lub na innym urządzeniu, możesz wybrać opcję Usuń z [nazwa urządzenia]. W innym przypadku wybierz opcję Pozostaw na [nazwa urządzenia].
 4. Zaczekaj kilka minut, a następnie ponownie włącz opcję Kontakty, Kalendarz lub Przypomnienia.

* Przypomnienia lokalne zostaną usunięte z urządzenia, ale informacje nie zostaną usunięte z usługi iCloud. Gdy ponownie włączysz Przypomnienia, Twoje przypomnienia zostaną ponownie zsynchronizowane z urządzeniem.

Ponownie uruchom telefon iPhone, iPada lub iPoda touch

Ponownie uruchom urządzenie: iPhoneiPad lub iPod touch.

iOS 12

Po każdej czynności sprawdź kontakty, kalendarze lub przypomnienia. 

Odśwież kontakty, kalendarze i przypomnienia

Aby odświeżyć kontakty, otwórz aplikację Kontakty i przesuń palcem w dół na liście. Aby odświeżyć grupy kontaktów, stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu, a następnie przesuń palcem w dół na liście. 

Aby odświeżyć kalendarze i przypomnienia:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz.
 2. Stuknij kartę Kalendarze.
 3. Przesuń palcem w dół na liście, aby odświeżyć wydarzenia i przypomnienia.

Sprawdź ustawienia aplikacji

 1. Upewnij się, że funkcje Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia są włączone na urządzeniu. 
 2. Jeśli używasz wielu grup lub kont w aplikacji Kontakty lub Kalendarze, upewnij się, że ustawienia Kontaktów i Kalendarzy iCloud powodują wyświetlanie się tych elementów:
  • Otwórz aplikację Kontakty i stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszystko (iCloud).
  • Otwórz aplikację Kalendarz i stuknij kartę Kalendarze. Upewnij się, że opcja Wszystkie usługi iCloud jest zaznaczona. 
 3. Zmień częstotliwość uaktualniania kalendarzy i przypomnień: 
  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kalendarz lub opcje Ustawienia > Przypomnienia.
  2. Stuknij opcję Synchronizuj.
  3. Jeśli wybrano opcję Wszystko lub Wszystkie, zmień ją na taką, która obejmuje konkretny czas, na przykład Ostatni 1 miesiąc. Jeśli wybrano opcję obejmującą konkretny czas, zmień ją na opcję Wszystko lub Wszystkie. 
  4. Naciśnij przycisk Początek. 
  5. Zaczekaj kilka minut. Otwórz aplikację Kalendarz, stuknij kartę Kalendarze, a następnie przesuń palcem w dół, aby odświeżyć.

Kalendarz Urodziny w usłudze iCloud jest uaktualniany raz dziennie, więc zmiany wprowadzone w polu urodzin mogą zostać odzwierciedlone w aplikacji Kalendarz dopiero następnego dnia.

Ustaw Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia iCloud jako usługi domyślne

Jeśli kontakty, kalendarze i przypomnienia znajdują się w usłudze iCloud, zostaną one automatycznie uaktualnione. Sprawdź, czy informacje znajdują się w usłudze iCloud, czy na koncie innej firmy, np. Google lub Yahoo. Następnie ustaw konto usługi iCloud jako konto domyślne.

Kontakty

Sprawdź, na którym koncie znajdują się kontakty:

 1. Otwórz aplikację Kontakty i stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Wszystko ([konto]) dla konta w innej usłudze, takiej jak Gmail lub Yahoo.
 3. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszystko (iCloud).
 4. Stuknij opcję Gotowe, aby wyświetlić listę kontaktów. Jeśli nie widać odpowiedniego kontaktu, jest on przechowywany na innym koncie.
 5. Możesz zaimportować ten kontakt z usługi innego dostawcy do usługi iCloud.

Ustaw konto usługi iCloud jako konto domyślne dla kontaktów:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kontakty.
 2. Stuknij opcję Konto domyślne.
 3. Wybierz opcję iCloud.

Kalendarze i przypomnienia

Sprawdź, na którym koncie znajdują się kalendarze:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz. 
 2. Stuknij wydarzenie, aby je otworzyć.
 3. Stuknij nazwę kalendarza, aby sprawdzić, czy wydarzenie znajduje się w kalendarzu iCloud.

Ustaw kalendarz iCloud jako kalendarz domyślny:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kalendarz.
 2. Stuknij opcję Kalendarz domyślny. 
 3. Stuknij kalendarz pod pozycją iCloud, aby ustawić ten kalendarz jako domyślny.

Sprawdź, na którym koncie znajdują się przypomnienia:

 1. Otwórz aplikację Przypomnienia.
 2. Stuknij nazwę listy w lewym górnym rogu, aby wyświetlić wszystkie swoje listy.
 3. Sprawdź, czy lista jest przechowywana na urządzeniu czy w usłudze iCloud. Otwórz listę i stuknij opcję Edycja. Jeśli wyświetli się pozycja Udostępnianie, lista jest przechowywana w usłudze iCloud.

Podczas tworzenia przypomnienia możesz zachować je w usłudze iCloud lub na urządzeniu z systemem iOS.

Ponownie uruchom aplikację Kontakty, Kalendarz lub Przypomnienia

 1. Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek, aby wyświetlić listę otwartych aplikacji.
 2. Wyszukaj aplikację i przesuń palcem w górę, aby ją zamknąć.
 3. Naciśnij przycisk Początek, aby wrócić do ekranu początkowego.
 4. Odczekaj minutę i otwórz aplikację ponownie.

Wyłącz Kontakty, Kalendarz i Przypomnienia iCloud, a następnie włącz je ponownie

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. 
 2. Przesunięciem wyłącz opcje Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia*.
 3. Jeśli zobaczysz kalendarze i przypomnienia w witrynie iCloud.com lub na innym urządzeniu, możesz wybrać opcję Usuń z [nazwa urządzenia]. W innym przypadku wybierz opcję Pozostaw na [nazwa urządzenia].
 4. Zaczekaj kilka minut, a następnie ponownie włącz opcję Kontakty, Kalendarz lub Przypomnienia.

* Przypomnienia lokalne zostaną usunięte z urządzenia, ale informacje nie zostaną usunięte z usługi iCloud. Gdy ponownie włączysz Przypomnienia, Twoje przypomnienia zostaną ponownie zsynchronizowane z urządzeniem.

Ponownie uruchom telefon iPhone, iPada lub iPoda touch

Ponownie uruchom urządzenie. Ponownie uruchom urządzenie: iPhoneiPad lub iPod touch.

Wymuś synchronizację danych Kalendarza na zegarku Apple Watch

Aby wymusić synchronizację danych Kalendarza na zegarku Apple Watch:

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij opcję Ogólne, a następnie opcję Wyzeruj.
 3. Stuknij opcję Wyzeruj dane synchronizacji.

Jeśli Twój zegarek Apple Watch został skonfigurowany przez członka rodziny, nie możesz wymusić synchronizacji danych Kalendarza. 

macOS

Po każdej czynności sprawdź kontakty, kalendarze lub przypomnienia.

Odśwież kalendarze i przypomnienia

Kalendarze możesz odświeżyć w aplikacji Kalendarz:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz.
 2. Wybierz opcję Pokaż.
 3. Odśwież kalendarze.

Jeśli zauważasz problemy z kalendarzem Urodziny w usłudze iCloud, pamiętaj, że ten kalendarz jest uaktualniany co godzinę, więc zmiany wprowadzone w polu urodzin mogą zostać odzwierciedlone w aplikacji Kontakty lub Kalendarze dopiero po godzinie.

Aby odświeżyć przypomnienia, zamknij aplikację Przypomnienia, a następnie otwórz ją ponownie. 

Sprawdź domyślne konto funkcji Kalendarz, Przypomnienia i Kontakty

Jeśli przechowujesz i edytujesz wydarzenia w usłudze Cloud, a nie w innym miejscu, na przykład Na moim Macu, Exchange czy Google, wówczas kalendarze są automatycznie uaktualniane przez usługę iCloud. Jeśli na komputerze Mac jest używanych wiele kont, takich jak iCloud, Gmail czy Yahoo, upewnij się, że domyślnym kontem kalendarza jest usługa iCloud:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz.
 2. Wybierz kolejno opcje Kalendarz > Preferencje.
 3. Na karcie Ogólne upewnij się, że jeden z kalendarzy iCloud jest kalendarzem domyślnym.

Jeśli przechowujesz i edytujesz kontakty w usłudze iCloud, a nie w innym miejscu, na przykład Na moim Macu, Exchange czy Google, wówczas kontakty są automatycznie uaktualniane przez usługę iCloud. Jeśli na komputerze Mac jest używanych wiele kont, takich jak iCloud, Gmail czy Yahoo, upewnij się, że domyślnym kontem kontaktów jest usługa iCloud:

 1. Otwórz aplikację Kontakty.
 2. Wybierz kolejno opcje Kontakty > Konta.
 3. Kliknij kartę iCloud i upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) za pomocą konta Apple ID. 

Przypomnienia usługi iCloud będą widoczne na komputerze Mac, jeśli funkcja Przypomnienia jest włączona w Preferencjach systemowych. 

Wyłącz Kalendarz i Przypomnienia iCloud, a następnie włącz je ponownie

 1. Wyjdź z aplikacji Kalendarz i Przypomnienia.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij opcję Apple ID, a następnie kliknij pozycję iCloud. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud.
 3. Usuń zaznaczenie pozycji Kalendarze i Przypomnienia*. 
 4. Zamknij Preferencje systemowe i zaczekaj około minuty.
 5. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij opcję Apple ID, a następnie kliknij pozycję iCloud. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud. 
 6. Wybierz pozycję Kalendarze i Przypomnienia.
 7. Otwórz aplikacje Kalendarz i Przypomnienia.

* Przypomnienia lokalne zostaną usunięte z urządzenia, ale informacje nie zostaną usunięte z usługi iCloud. Gdy ponownie włączysz Przypomnienia, Twoje przypomnienia zostaną ponownie zsynchronizowane z urządzeniem.

Ponownie uruchom komputer

Po ponownym uruchomieniu komputera sprawdź, czy problem został rozwiązany. 

Witryna iCloud.com

Jeśli nie widzisz wszystkich uaktualnień lub wystąpił kolejny błąd, wykonaj następujące czynności na stronie iCloud.com:

 1. Uaktualnij przeglądarkę i wyczyść pamięć podręczną.
 2. Jeśli uaktualnienia nie są widoczne na innych urządzeniach, otwórz inną aplikację w witrynie iCloud.com, na przykład aplikację Mail. Następnie wróć do aplikacji Kontakty, Kalendarz lub Przypomnienia.
 3. Wyloguj się z konta w witrynie iCloud.com, a następnie zaloguj się ponownie.
 4. Wyczyść historię przeglądania. Wybierz kolejno opcje Historia > Wymaż historię.

Kalendarz Urodziny w usłudze iCloud jest uaktualniany raz dziennie, więc zmiany wprowadzone w polu urodzin mogą zostać odzwierciedlone w aplikacji Kalendarz dopiero następnego dnia.

Jeśli wśród żądań z Kalendarza iCloud pojawi się spam

Jeśli uważasz, że żądanie z kalendarza jest spamem lub niechcianą wiadomością, daj nam znać. Zaloguj się w witrynie iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID i przejdź do aplikacji Kalendarz. Otwórz wydarzenie, które chcesz oznaczyć jako niechciane, kliknij opcję Zgłoś jako niechciane, a następnie kliknij przycisk OK. Wydarzenie zostanie automatycznie usunięte z aplikacji Kalendarz na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany(-a) za pomocą tego samego konta Apple ID.

Możesz również przejść do zaproszenia na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac i wybrać kolejno opcje Zgłoś jako niechciane > Usuń i zgłoś jako niechciane.

Microsoft Windows

Po każdej czynności sprawdź kontakty, kalendarze lub przypomnienia.

Przypomnienia są w aplikacji iCloud dla Windows określane jako zadania.

Odśwież aplikację Outlook

W programie Outlook kliknij opcję Odśwież ikona odświeżania.

Wyłącz Kontakty, Kalendarz i Zadania iCloud, a następnie włącz je ponownie

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Poczta, kontakty, kalendarze oraz zadania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 3. Poczekaj kilka sekund i zaznacz opcję Poczta, kontakty, kalendarze oraz zadania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Otwórz aplikację Outlook.

Upewnij się, że dodatek iCloud Outlook Add-in jest aktywny

W programie Outlook 2010 lub nowszym:

 1. Kliknij menu Plik.
 2. Kliknij przycisk Opcje w lewym panelu.
 3. Kliknij opcję Dodatki w lewym panelu okna Opcje programu Outlook.
 4. Sprawdź listę dodatków w sekcji Aktywne dodatki aplikacji.
 5. Zaznacz pozycję iCloud Outlook Add-in.

Dowiedz się, jak zarządzać dodatkami w programie Microsoft Outlook.

Sprawdź domyślne konto w programie Outlook

W programie Outlook 2010 lub nowszym:

 1. Kliknij menu Plik.
 2. Wybierz kolejno opcje Informacje > Ustawienia konta > Pliki danych. 
 3. Jeśli konto usługi iCloud jest kontem domyślnym w kolumnie Komentarze, zaznacz inne konto i kliknij opcję Ustaw jako domyślne.

Ponownie uruchom komputer

Po ponownym uruchomieniu komputera sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple. Możesz również wykonać te czynności, aby usunąć powielone kontakty lub kalendarze.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: