Dodawanie konta e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak dodać konto e-mail w aplikacji Mail na urządzeniu z systemem iOS.

Dodawanie konta

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Poczta, kontakty, inne.
  2. Stuknij opcję Dodaj konto.
  3. Wybierz dostawcę poczty e-mail. Jeśli dany dostawca poczty e-mail nie jest wyświetlany, stuknij kolejno opcje Inne > Dodaj konto pocztowe. Jeśli nie znasz ustawień, spróbuj je wyszukać lub skontaktować się z dostawcą poczty e-mail
  4. Wprowadź dane konta. 
  5. Po utworzeniu konta można wybrać elementy do synchronizacji.

Pomoc

Dowiedz się, co możesz zrobić, jeśli nie możesz nawiązać połączenia lub w aplikacji Mail jest wyświetlany komunikat o błędzie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: