Dodawanie konta e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Konto e-mail w aplikacji Mail na urządzeniu z systemem iOS można skonfigurować na dwa sposoby — automatycznie lub ręcznie. Dowiedz się, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza.

     

Automatyczna konfiguracja konta e-mail

Jeśli korzystasz z usługi poczty e-mail, takiej jak iCloud, Google lub Yahoo!, aplikacja Mail może automatycznie skonfigurować konto e-mail, używając tylko adresu e-mail i hasła. W tym celu:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Konta i hasła, a następnie stuknij Dodaj konto. Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.3.3 lub wcześniejszego, przejdź do opcji Ustawienia > Poczta > Konta, a następnie stuknij opcję Dodaj konto.
 2. Stuknij dostawcę usługi poczty e-mail. Jeśli nie widzisz swojego dostawcy usługi poczty e-mail, stuknij opcję Inne, aby dodać konto ręcznie
 3. Wprowadź adres e-mail i hasło.
 4. Stuknij opcję Dalej i zaczekaj na zweryfikowanie konta przez aplikację Mail. 
 5. Wybierz informacje z konta e-mail (takie jak kontakty lub kalendarze), które chcesz wyświetlać na urządzeniu. 
 6. Stuknij opcję Zachowaj.

     

Ręczna konfiguracja konta e-mail

Jeśli musisz skonfigurować konto e-mail ręcznie, upewnij się, że znasz jego ustawienia. Jeśli ich nie znasz, wyszukaj je lub skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Konta i hasła, a następnie stuknij Dodaj konto. Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.3.3 lub wcześniejszego, przejdź do opcji Ustawienia > Poczta > Konta, a następnie stuknij opcję Dodaj konto.
 2. Stuknij Inne, a następnie Dodaj konto pocztowe.
 3. Podaj nazwę, adres e-mail, hasło i opis konta. 
 4. Stuknij opcję Dalej. Aplikacja Mail spróbuje znaleźć ustawienia konta e-mail i zakończyć konfigurację konta. Jeśli aplikacja Mail znajdzie ustawienia konta e-mail, stuknij opcję Gotowe, aby ukończyć konfigurację konta.

     

Jeśli aplikacja Mail nie może znaleźć ustawień konta e-mail, musisz wprowadzić je ręcznie. Stuknij Dalej, a następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz dla nowego konta protokół IMAP lub POP. Jeśli nie wiesz, który protokół wybrać, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.
 2. Wprowadź informacje dotyczące serwera poczty przychodzącej i serwera poczty wychodzącej. Następnie stuknij opcję Dalej. Jeśli nie znasz tych informacji, spróbuj je wyszukać lub skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.
 3. Jeśli ustawienia konta e-mail są poprawne, stuknij opcję Zachowaj, aby zakończyć. Jeśli ustawienia konta e-mail są niepoprawne, zostanie wyświetlona prośba o ich zmianę. 

Jeśli nadal nie możesz skonfigurować konta e-mail lub zachować jego ustawień, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.

Pomoc

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: Wed May 02 19:45:48 GMT 2018