Dodawanie konta e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Konto e-mail w aplikacji Mail na urządzeniu z systemem iOS można skonfigurować na dwa sposoby — automatycznie lub ręcznie. Dowiedz się, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza.

Jak skonfigurować konto e-mail automatycznie

Jeśli korzystasz z usługi poczty e-mail, takiej jak iCloud, Google lub Yahoo!, aplikacja Mail może automatycznie skonfigurować konto e-mail, używając tylko adresu e-mail i hasła. W tym celu:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Mail i stuknij pozycję Konta.
  Telefon iPhone, na którym pokazano, jak automatycznie skonfigurować konto e-mail
 2. Stuknij opcję Dodaj konto, a następnie wybierz swojego dostawcę usługi poczty e-mail.
 3. Wprowadź adres e-mail i hasło.
 4. Jeśli pojawi się opcja Dalej, stuknij ją i poczekaj, aż aplikacja Mail zweryfikuje Twoje konto.
 5. Jeśli pojawi się opcja Zachowaj, stuknij ją.

Jeśli nie widzisz swojego dostawcy usługi poczty e-mail, stuknij opcję Inne, aby dodać konto ręcznie.

Jak skonfigurować konto e-mail ręcznie

Jeśli musisz skonfigurować konto e-mail ręcznie, upewnij się, że znasz jego ustawienia. Jeśli ich nie znasz, wyszukaj je lub skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Mail i stuknij pozycję Konta.
 2. Stuknij kolejno opcje Dodaj konto > Inne > Dodaj konto pocztowe.
 3. Podaj nazwę, adres e-mail, hasło i opis konta.
  Ekran telefonu iPhone, na którym pokazano, jak ręcznie skonfigurować konto e-mail
 4. Stuknij opcję Dalej. Aplikacja Mail spróbuje znaleźć ustawienia konta e-mail i zakończyć konfigurację konta. Jeśli aplikacja Mail znajdzie ustawienia konta e-mail, stuknij opcję Gotowe, aby ukończyć konfigurację konta.

Ręczne wprowadzanie ustawień konta

Jeśli aplikacja Mail nie może znaleźć ustawień konta e-mail, musisz wprowadzić je ręcznie. Stuknij Dalej, a następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz dla nowego konta protokół IMAP lub POP. Jeśli nie wiesz, który protokół wybrać, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.
 2. Wprowadź informacje dotyczące serwera poczty przychodzącej i serwera poczty wychodzącej. Następnie stuknij opcję Dalej. Jeśli nie znasz tych informacji, spróbuj je wyszukać.
  Telefon iPhone, na którym pokazano, jak ręcznie wprowadzić ustawienia konta
 3. Jeśli ustawienia konta e-mail są poprawne, stuknij opcję Zachowaj, aby zakończyć. Jeśli ustawienia konta e-mail są niepoprawne, zostanie wyświetlona prośba o ich zmianę. 

Jeśli nadal nie możesz skonfigurować konta e-mail lub zachować jego ustawień, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.

Więcej możliwości aplikacji Mail

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: