Konfigurowanie konta e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Konto e-mail można skonfigurować w aplikacji Mail na urządzeniu z systemem iOS na dwa sposoby — automatycznie lub ręcznie. Dowiedz się, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza.

   

 

Jeśli korzystasz z takiego dostawcy usługi poczty e-mail, jak iCloud, Google lub Yahoo, aplikacja Mail może automatycznie skonfigurować konto e-mail, używając tylko adresu e-mail i hasła.

Aplikacja Mail może skonfigurować inne konta e-mail przy użyciu adresu e-mail i hasła, ale może być konieczne ręczne wprowadzenie ustawień konta e-mail. Jeśli nie znasz ustawień konta e-mail, wyszukaj je lub skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.

Wybieranie konta

 1. Kliknij kolejno Ustawienia > Mail > Dodaj konto.
 2. Jeśli widzisz nazwę swojego dostawcy usługi poczty e-mail, stuknij ją, aby automatycznie dodać konto. Jeśli nie widzisz swojego dostawcy usługi poczty e-mail, stuknij opcję Inne, aby dodać go do konta ręcznie.

Konfigurowanie konta automatycznie

Po wybraniu dostawcy usługi poczty e-mail wykonaj następujące czynności:

 1. Wprowadź adres e-mail i hasło.
 2. Stuknij opcję Dalej i zaczekaj na zweryfikowanie konta przez aplikację Mail. 
 3. Wybierz zawartość do zsynchronizowania. Stuknij opcję Zachowaj.

Konfigurowanie konta ręcznie

Upewnij się, że znasz ustawienia konta e-mail. Jeśli ich nie znasz, wyszukaj je lub skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Stuknij kolejno opcje Dodaj konto, Inne i Dodaj konto Mail.
 2. Podaj nazwę, adres e-mail, hasło i opis konta.
 3. Stuknij opcję Dalej. Aplikacja Mail spróbuje znaleźć ustawienia konta e-mail i zakończyć konfigurację konta. Jeśli aplikacja Mail znajdzie ustawienia konta e-mail, stuknij opcję Gotowe, aby ukończyć konfigurację konta.

Jeśli aplikacja Mail nie może znaleźć ustawień konta e-mail, musisz wprowadzić je ręcznie. Po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła stuknij opcję Dalej, a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz protokół IMAP lub POP dla nowego konta. Jeśli nie wiesz, który protokół wybrać, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.
 2. Wprowadź informacje dotyczące serwera poczty przychodzącej i serwera poczty wychodzącej. Następnie stuknij opcję Dalej. Jeśli nie znasz tych informacji, spróbuj je wyszukać lub skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.

 3. Jeśli ustawienia konta e-mail są poprawne, stuknij opcję Zachowaj, aby zakończyć. Jeśli ustawienia konta e-mail są niepoprawne, zostanie wyświetlona prośba o ich zmianę.

Jeśli nadal nie możesz skonfigurować konta e-mail lub zachować ustawień konta e-mail, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.

Pomoc

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: