Dodawanie konta e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Konto e-mail w aplikacji Mail na urządzeniu z systemem iOS można skonfigurować na dwa sposoby — automatycznie lub ręcznie. Dowiedz się, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza.


Jak skonfigurować konto e-mail automatycznie

Jeśli korzystasz z usługi poczty e-mail, takiej jak iCloud, Google lub Yahoo!, aplikacja Mail może automatycznie skonfigurować konto e-mail, używając tylko adresu e-mail i hasła. W tym celu:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta.
 2. Stuknij opcję Dodaj konto, a następnie wybierz swojego dostawcę usługi poczty e-mail.
 3. Wprowadź adres e-mail i hasło.
 4. Stuknij opcję Dalej i zaczekaj na zweryfikowanie konta przez aplikację Mail. 
 5. Wybierz informacje z konta e-mail (takie jak kontakty lub kalendarze).
 6. Stuknij opcję Zachowaj.

Jeśli nie widzisz swojego dostawcy usługi poczty e-mail, stuknij opcję Inne, aby dodać konto ręcznie.


     

Jak skonfigurować konto e-mail ręcznie

Jeśli musisz skonfigurować konto e-mail ręcznie, upewnij się, że znasz jego ustawienia. Jeśli ich nie znasz, wyszukaj je lub skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta.
 2. Stuknij kolejno opcje Dodaj konto, Inne i Dodaj konto Mail.
 3. Podaj nazwę, adres e-mail, hasło i opis konta. 
 4. Stuknij opcję Dalej. Aplikacja Mail spróbuje znaleźć ustawienia konta e-mail i zakończyć konfigurację konta. Jeśli aplikacja Mail znajdzie ustawienia konta e-mail, stuknij opcję Gotowe, aby ukończyć konfigurację konta.

Ręczne wprowadzanie ustawień konta

Jeśli aplikacja Mail nie może znaleźć ustawień konta e-mail, musisz wprowadzić je ręcznie. Stuknij Dalej, a następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz dla nowego konta protokół IMAP lub POP. Jeśli nie wiesz, który protokół wybrać, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.
 2. Wprowadź informacje dotyczące serwera poczty przychodzącej i serwera poczty wychodzącej. Następnie stuknij opcję Dalej. Jeśli nie znasz tych informacji, spróbuj je wyszukać lub skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.
 3. Jeśli ustawienia konta e-mail są poprawne, stuknij opcję Zachowaj, aby zakończyć. Jeśli ustawienia konta e-mail są niepoprawne, zostanie wyświetlona prośba o ich zmianę. 

Jeśli nadal nie możesz skonfigurować konta e-mail lub zachować jego ustawień, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail.

Dowiedz się więcej na temat aplikacji Mail

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: