Jeśli widzisz powielone kontakty po skonfigurowaniu Kontaktów iCloud

Wykonaj poniższe czynności, jeśli po skonfigurowaniu Kontaktów iCloud na komputerze Mac lub PC widzisz powielone kontakty.

Zanim rozpoczniesz

  • Jeśli widzisz powielone pozycje w aplikacji Kontakty w witrynie iCloud.com, odwiedź stronę Wsparcia Apple dla usługi iCloud w celu uzyskania pomocy.
  • Jeśli powielone kontakty występują tylko na komputerze, ale nie widać ich w witrynie iCloud.com, wykonaj następujące czynności. 

Usuwanie powielonych kontaktów

Wykonaj czynności dla używanego systemu operacyjnego.

Na komputerze Mac

  1. Wykonaj kopię swoich kontaktów.
  2. Otwórz aplikację Kontakty.
  3. Z menu Wizytówka wybierz kolejno opcje Wizytówka > Szukaj powielonych.
  4. Gdy pojawi się pytanie, kliknij opcję Złącz.
  5. Powtarzaj kroki 2–3 do momentu, gdy nie zostaną znalezione żadne powielone kontakty.
  6. Wykonaj kolejną kopię Kontaktów iCloud.

Na komputerze z systemem Windows

Poszukaj pomocy w następujących artykułach firmy Microsoft:

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: