Synchronizowanie telefonu iPhone, iPada i iPoda z programem iTunes za pomocą kabla USB

Dowiedz się, jak zsynchronizować urządzenie z systemem iOS z programem iTunes na komputerze.

Przy użyciu programu iTunes możesz synchronizować dane z iPoda, telefonu iPhone lub iPada z komputerem — na przykład jeśli masz utwory muzyczne lub filmy na komputerze, po synchronizacji znajdą się one także na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie. 

Dane trzeba synchronizować z urządzeniem za każdym razem, gdy chce się coś dodać, uaktualnić lub usunąć. Opcje synchronizacji można w dowolnej chwili zmienić.

Konfigurowanie synchronizacji

 1. Otwórz program iTunes. Upewnij się, że masz zainstalowaną jego najnowszą wersję.
 2. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
 3. Zlokalizuj podłączone urządzenie z systemem iOS.
 4. Po tym, jak klikniesz urządzenie z systemem iOS, w sekcji Ustawienia po lewej stronie okna programu iTunes zostaną wyświetlone następujące karty:

  • Podsumowanie: informacje o urządzeniu, opcje tworzenia kopii zapasowej lub uaktualniania urządzenia oraz ustawienia ułatwień dostępu.
  • Programy: opcje umożliwiające zarządzanie aplikacjami i udostępnianiem plików.
  • Muzyka: opcje synchronizowania muzyki.
  • Filmy: opcje synchronizowania filmów.
  • Programy TV: opcje synchronizowania filmów.
  • Podcasty: opcje synchronizowania podcastów.
  • iTunes U: opcje synchronizowania kursów iTunes U.
  • Książki: opcje synchronizowania książek i dokumentów PDF.
  • Dźwięki: opcje synchronizowania dzwonków, alarmów itp.
  • Zdjęcia: opcje synchronizowania zdjęć z aplikacji iPhoto lub folderu na komputerze.
  • Informacje: opcje synchronizowania kontaktów i kalendarzy.
  •  Na moim urządzeniu: muzyka, filmy, programy TV, podcasty, książki, dźwięki i notatki głosowe znajdujące się na urządzeniu.
  Niektóre z tych kart mogą się nie pojawić, jeśli w bibliotece nie ma opowiadającej im zawartości. Na przykład jeśli Twoja biblioteka nie zawiera żadnych podcastów, nie zobaczysz karty Podcasty.
   
 5. Synchronizację możesz włączyć na kartach Muzyka, Filmy, Programy TV, Podcasty, Książki, Dźwięki, Zdjęcia i Informacje. Aby to zrobić, kliknij typ zawartości na liście w sekcji Ustawienia, a następnie kliknij pole wyboru obok opcji Synchronizuj [typ zawartości]. Jeśli to pole jest już zaznaczone, synchronizacja jest włączona dla tej karty. Aby wyłączyć synchronizację, usuń zaznaczenie pola wyboru.
 6. Kliknij przycisk Synchronizuj w prawym dolnym rogu ekranu, aby zsynchronizować zawartość. Z komputerem zsynchronizują się tylko te typy danych, dla których została włączona synchronizacja. Jeśli którekolwiek ustawienia były zmieniane, trzeba będzie najpierw kliknąć przycisk Zastosuj.

Urządzenie z systemem iOS można także synchronizować przez sieć Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Synchronizowanie telefonu iPhone, iPada i iPoda touch z programem iTunes za pomocą sieci Wi-Fi.

Urządzenie nie jest rozpoznawane

Dowiedz się, co zrobić, jeśli Twoje urządzenie nie jest rozpoznawane w programie iTunes dla systemu OS X.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli Twoje urządzenie nie jest rozpoznawane w programie iTunes dla systemu Windows.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: