Synchronizowanie telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch przy użyciu aplikacji iTunes na komputerze

Dowiedz się, jak synchronizować muzykę, filmy i inną zawartość przy użyciu aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.

Zanim użyjesz aplikacji iTunes do synchronizowania zawartości z urządzeniem z systemem iOS, rozważ skorzystanie z iCloud, Apple Music lub podobnych usług do przechowywania zawartości z komputera Mac lub PC w chmurze. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do muzyki, zdjęć i innych swoich treści na urządzeniach z systemem iOS, gdy nie masz w pobliżu komputera.Dowiedz się więcej na temat używania usługi Apple Music lub usługi Zdjęcia iCloud zamiast aplikacji iTunes.

Jeśli korzystasz z usługi iCloud lub innych usług, na przykład Apple Music, do uaktualniania zawartości na wszystkich urządzeniach, synchronizowanie za pomocą aplikacji iTunes może być wyłączone.

Jaką zawartość można synchronizować za pomocą programu iTunes

 • Albumy, utwory, playlisty, filmy, programy TV, podcasty, książki i książki audio.
 • Zdjęcia i nagrania wideo.
 • Kontakty i kalendarze.
 • Backupy urządzenia utworzone przy użyciu aplikacji iTunes.

Funkcje programu iTunes mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Synchronizowanie lub usuwanie zawartości przy użyciu aplikacji iTunes

 1. Otwórz aplikację iTunes i podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
 2. Kliknij ikonę urządzenia w lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz tej ikony
  Ikona urządzenia w lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes.
 3. W menu Ustawienia na liście po lewej stronie okna aplikacji iTunes kliknij typ zawartości do synchronizacji lub usunięcia.1 Aby włączyć synchronizację dla typu zawartości, zaznacz pole wyboru obok opcji Synchronizuj.

  Pole wyboru obok pozycji Synchronizuj muzykę w aplikacji iTunes.

 4. Zaznacz pole wyboru obok każdej rzeczy, którą chcesz synchronizować.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli synchronizacja nie rozpoczyna się automatycznie, kliknij przycisk Synchronizuj.

1. Urządzenie z systemem iOS może być zsynchronizowane jednocześnie tylko z jedną biblioteką iTunes. Jeśli pojawi się komunikat informujący o tym, że urządzenie z systemem iOS jest synchronizowane z inną biblioteką iTunes, urządzenie z systemem iOS było wcześniej podłączone do innego komputera. Kliknięcie opcji „Wymaż i synchronizuj” w tym komunikacie powoduje wymazanie całej zawartości wybranego typu na urządzeniu z systemem iOS i zastąpienie jej zawartością z komputera.

Synchronizowanie zawartości za pośrednictwem sieci Wi-Fi

Po skonfigurowaniu synchronizowania z aplikacją iTunes za pomocą połączenia USB można skonfigurować aplikację iTunes do synchronizowania urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi zamiast połączenia USB. W tym celu:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera kablem USB, otwórz aplikację iTunes i wybierz urządzenie. 
 2. Po lewej stronie okna aplikacji iTunes kliknij opcję Podsumowanie. 
 3. Wybierz opcję „Synchronizuj z tym [nazwa urządzenia] przez Wi-Fi”. 
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Gdy komputer i urządzenie z systemem iOS znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi, urządzenie pojawia się w aplikacji iTunes. Urządzenie z systemem iOS wykona automatyczną synchronizację po każdym podłączeniu do zasilania, gdy na komputerze jest otwarta aplikacja iTunes.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: