Synchronizowanie telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch z programem iTunes na komputerze za pomocą połączenia USB

Program iTunes umożliwia synchronizowanie muzyki, filmów, programów TV, zdjęć i innej zawartości. Po synchronizacji zawartość na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch odpowiada zawartości zgromadzonej w bibliotece iTunes na komputerze.

Zanim rozpoczniesz

Przed wykonaniem synchronizacji przy użyciu programu iTunes rozważ użycie usługi iCloud lub podobnych usług do automatycznego uaktualniania zawartości na wszystkich swoich urządzeniach. Dowiedz się więcej na temat innych opcji.

Jeśli wolisz synchronizować zawartość przy użyciu programu iTunes, wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować synchronizację w programie iTunes przy użyciu połączenia USB.

Jeśli korzystasz z usługi iCloud lub innych usług, na przykład Apple Music, do uaktualniania zawartości na wszystkich urządzeniach, synchronizowanie za pomocą programu iTunes może być wyłączone.

Jaką zawartość można synchronizować za pomocą programu iTunes

 • Albumy, utwory, playlisty, filmy, programy TV, książki, podcasty i książki audio.
 • Zdjęcia i nagrania wideo. Aby synchronizować zdjęcia i nagrania wideo przy użyciu programu iTunes, możesz użyć obsługiwanej aplikacji do zarządzania zdjęciami lub wykonać synchronizację z określonego folderu na komputerze. Dowiedz się więcej na temat uaktualniania zdjęć i nagrań wideo na wszystkich urządzeniach.
 • Kontakty i kalendarze.
 • Archiwa urządzenia utworzone przy użyciu programu iTunes.

Funkcje programu iTunes mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Synchronizowanie zawartości przy użyciu programu iTunes

Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie zsynchronizować zawartość z komputera z urządzeniem z systemem iOS:

 1. Otwórz program iTunes. Upewnij się, że używasz jego najnowszej wersji.
 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego kabla USB. Podłączone urządzenie pojawi się jako ikona w lewym górnym rogu okna programu iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz tej ikony
 3. Kliknij ikonę urządzenia . Po lewej stronie okna programu iTunes, pod nagłówkiem Ustawienia, znajdziesz listę typów zawartości, które można synchronizować z biblioteki iTunes z urządzeniem.
  Jeśli biblioteka iTunes nie zawiera pewnych typów zawartości, niektóre karty mogą nie być widoczne. Na przykład jeśli w bibliotece nie ma żadnych podcastów, karta Podcasty nie będzie wyświetlana.

  Program iTunes nie może synchronizować takiej zawartości jak zakładki, konta poczty lub notatki. Do zarządzania pocztą, notatkami i zakładkami na wielu urządzeniach użyj usługi iCloud. Niektóre aplikacje dla systemu iOS mogą używać funkcji udostępniania plików w programie iTunes, aby przenieść zawartość zamiast ją synchronizować.

 4. Kliknij typ zawartości, który chcesz synchronizować.
 5. W głównym oknie programu iTunes kliknij pole obok opcji Synchronizuj, aby włączyć synchronizację dla tego typu zawartości. Jeśli pole zawiera symbol zaznaczenia, synchronizowanie tego typu zawartości jest już włączone.
  Jeśli po kliknięciu pola pojawi się komunikat, że urządzenie z systemem iOS jest synchronizowane z inną biblioteką iTunes, urządzenie z systemem iOS było wcześniej podłączone do innego komputera. Kliknięcie opcji „Wymaż i synchronizuj” w tym komunikacie powoduje zastąpienie całej zawartości wybranego typu na urządzeniu z systemem iOS zawartością z komputera. Zawartość, dla której nie włączono synchronizacji, nie jest usuwana z urządzenia z systemem iOS. Urządzenie z systemem iOS może być zsynchronizowane jednocześnie tylko z jedną biblioteką iTunes.
 6. Gdy włączysz synchronizację dla danego typu zawartości, zostaną wyświetlone dodatkowe opcje umożliwiające dostosowanie ustawień synchronizacji. Użyj tych opcji, aby się upewnić, że synchronizujesz odpowiednią zawartość.
 7. Powtórz kroki 4–6 dla każdego typu zawartości, który chcesz synchronizować.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj w prawym dolnym rogu ekranu, aby zachować ustawienia synchronizacji. Jeśli synchronizacja nie rozpoczyna się automatycznie, kliknij przycisk Synchronizuj.

Po włączeniu synchronizacji zawartość jest synchronizowana za każdym razem, gdy podłączysz urządzenie z systemem iOS do komputera i otworzysz program iTunes.

Jeśli pojawi się komunikat, że nie można zsynchronizować części zawartości, komputer może nie być autoryzowany dla tego typu zawartości. Upewnij się, że komputer jest autoryzowany dla zawartości, którą próbujesz zsynchronizować.

Wyłączanie synchronizacji w programie iTunes

 1. Otwórz program iTunes. Upewnij się, że używasz jego najnowszej wersji.
 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego kabla USB. Podłączone urządzenie pojawi się jako ikona w lewym górnym rogu okna programu iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz tej ikony.
 3. Kliknij ikonę urządzenia .
 4. Na liście Ustawienia po lewej stronie okna programu iTunes kliknij typ zawartości, dla którego chcesz wyłączyć synchronizację.
 5. W głównym oknie programu iTunes usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji Synchronizuj. Cała zawartość tego typu zostanie usunięta z urządzenia z systemem iOS.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia synchronizacji.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: