Synchronizowanie telefonu iPhone, iPada i iPoda touch z programem iTunes za pomocą połączenia USB

Dowiedz się, jak zsynchronizować urządzenie z programem iTunes na komputerze.

Program iTunes umożliwia synchronizowanie informacji między urządzeniem a komputerem. Jeśli na przykład na komputerze znajdują się filmy lub muzyka, synchronizacja dodaje te multimedia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować synchronizację.

 1. Otwórz program iTunes. Upewnij się, że używasz jego najnowszej wersji.
 2. Podłącz urządzenie do komputera. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
 3. Znajdź swoje podłączone urządzenie. Dowiedz się więcej na temat lokalizowania podłączonego urządzenia w programie iTunes.
 4. Kliknij urządzenie. Gdy klikniesz urządzenie, w sekcji Ustawienia po lewej stronie okna programu iTunes pojawią się karty.

  Niektóre z tych kart mogą nie być widoczne, jeśli w bibliotece iTunes nie ma opowiadającej im zawartości. Jeśli na przykład w bibliotece nie masz żadnych podcastów, to karta Podcast nie będzie wyświetlana.

  Obok kart Muzyka, Filmy i Programy TV mogą być widoczne następujące karty:

  Informacje: opcje synchronizowania kontaktów i kalendarzy.
  Programy: opcje umożliwiające zarządzanie aplikacjami i udostępnianiem plików.
  Podcasty: opcje synchronizowania podcastów.
  iTunes U: opcje synchronizowania kursów iTunes U.
  Książki: opcje synchronizowania książek oraz dokumentów PDF.
  Książki audio: opcje synchronizowania książek audio.
  Dźwięki: opcje synchronizowania dzwonków, alarmów itp.
  Zdjęcia: opcje synchronizowania zdjęć. Dowiedz się, jak synchronizować zdjęcia z programem iTunes. Włącz synchronizację.

  Program iTunes nie może synchronizować takiej zawartości jak zakładki, konta poczty lub notatki.

 5. Włącz synchronizację. Synchronizację możesz włączyć na kartach Muzyka, Filmy, Programy TV, Podcasty, Książki, Książki audio, Dźwięki, Zdjęcia i Informacje. Aby to zrobić, kliknij typ zawartości na liście w sekcji Ustawienia, a następnie kliknij pole wyboru obok opcji Synchronizuj. Jeśli to pole jest już zaznaczone, synchronizacja jest włączona dla tej karty. Aby wyłączyć synchronizację, usuń zaznaczenie pola wyboru.
 6. Zsynchronizuj zawartość. Kliknij przycisk Synchronizuj w prawym dolnym rogu ekranu, aby zsynchronizować zawartość. Z komputerem zsynchronizują się tylko te typy danych, dla których została włączona synchronizacja. W przypadku zmiany któregokolwiek ustawienia najpierw kliknij przycisk Zastosuj. Urządzenie z systemem iOS możesz także synchronizować przez sieć Wi-Fi.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: