Jeśli masz problemy z drukowaniem na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS

Jeśli masz problemy z używaniem drukarki na komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, poniższe czynności mogą pomóc w ich rozwiązaniu.

Podczas próby drukowania z komputera Mac lub urządzenia z systemem iOS mogą wystąpić następujące problemy:

 • Nie widzisz drukarki na urządzeniu lub pojawia się komunikat o tym, że nie znaleziono drukarek.
 • Wyświetlany jest komunikat, że oprogramowanie dla urządzenia jest niedostępne.
 • Masz inne problemy z drukowaniem związane z oprogramowaniem na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS.

W przypadku diod sygnalizujących błąd i innych błędów samej drukarki pomocy należy szukać w jej dokumentacji lub kontaktując się z jej producentem.

Jeśli Twoja drukarka obsługuje funkcję AirPrint

Jeśli Twoja drukarka umożliwia drukowanie z komputera Mac lub urządzenia z systemem iOS za pomocą funkcji AirPrint, upewnij się, że jest połączona z tą samą siecią Wi-Fi co komputer Mac lub urządzenie z systemem iOS.1

Jeśli w dalszym ciągu masz problemy z drukowaniem, wypróbuj poniższe rozwiązania:

Jeśli używasz komputera Mac i w dalszym ciągu masz problemy z drukowaniem, spróbuj wyzerować system drukowania. W innym przypadku skontaktuj się z producentem drukarki w celu uzyskania pomocy.

Jeśli Twoja drukarka nie obsługuje funkcji AirPrint

Jeśli chcesz drukować z komputera Mac na drukarce, która nie obsługuje funkcji AirPrint:

 1. Jeśli Twoja drukarka jest podłączona do komputera Maca kablem, odłącz go od niego.
 2. Wyłącz drukarkę.
 3. Uaktualnij oprogramowanie komputera Mac. W ramach uaktualnień komputer Mac automatycznie pobierze najnowsze oprogramowanie dla większości drukarek, więc nie zaleca się instalowania oprogramowania od producenta drukarki.
 4. Ponownie podłącz drukarkę do komputera Mac, jeśli została wcześniej odłączona.
 5. Włącz drukarkę i poczekaj, aż się uruchomi.
 6. Otwórz menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Drukarki i skanery.
 7. Wybierz swoją drukarkę z listy urządzeń.

Jeśli drukarka nie jest widoczna na liście w preferencjach Drukarek i skanerów, kliknij ikonę na dole listy, a następnie wybierz polecenie dodania drukarki lub skanera. Pojawi się okno z dodatkowymi opcjami wyszukiwania i dodawania drukarek, na przykład według adresu IP:

Jeśli w dalszym ciągu masz problemy z drukowaniem, a Twoja drukarka jest połączona z siecią Wi-Fi:

 • Ponownie uruchom router Wi-Fi. Następnie ponownie uruchom drukarkę.
 • Przysuń drukarkę bliżej routera Wi-Fi.
 • Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe routera Wi-Fi do najnowszej wersji producenta.2

Zerowanie systemu drukowania

Jeśli problem nie ustąpi, wyzeruj system drukowania na komputerze Mac. Spowoduje to usunięcie wszystkich drukarek i skanerów — łącznie z ich zadaniami i ustawieniami — z preferencji Drukarek i skanerów.

 1. Otwórz menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Drukarki i skanery.
 2. Przytrzymując klawisz Control na klawiaturze, kliknij w dowolnym miejscu na liście urządzeń.
 3. Następnie w wyświetlonym menu wybierz opcję „Wyzeruj system drukowania”:

Usuwanie sterowników drukarki

Jeśli problem nie ustąpi po wyzerowaniu systemu drukowania na komputerze Mac, możesz wykonać poniższe czynności, aby usunąć obecnie zainstalowane sterowniki drukarki. Czynności te nie dotyczą drukarek obsługujących funkcję AirPrint.

 1. Z paska menu Findera wybierz kolejno opcje Idź > Idź do katalogu. Wpisz /Biblioteki/Drukarki/ i kliknij opcję Idź.
 2. Otworzy się folder Drukarki. Wybierz kolejno opcje Edycja > Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystkie elementy w katalogu Drukarki. 
 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Nowy katalog z zaznaczeniem, aby umieścić wszystkie zaznaczone elementy w nowym katalogu o nazwie Nowy katalog z rzeczami. Aby oszczędzić miejsce na dysku, możesz usunąć ten katalog.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z producentem drukarki, aby uzyskać pomoc.

1. W środowiskach korporacyjnych można skonfigurować rekordy DNS, aby drukarki AirPrint były widoczne w innych sieciach, a nie tylko w sieci używanej przez urządzenie, z którego drukujesz. W systemie iOS do konfigurowania drukarek AirPrint można też używać profilów konfiguracji.

2. Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego — np. przeznaczone dla stacji bazowych AirPort — powodują uaktualnienie oprogramowania drukarki lub routera, a nie oprogramowania zainstalowanego na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS. Jeśli ostatnia wersja oprogramowania sprzętowego została wydana przez producenta kilka lat temu, możliwe, że urządzenie nie jest już objęte wsparciem technicznym, a jego oprogramowanie nie jest uaktualniane. W takim przypadku konieczne może być użycie nowszego routera lub nowszej drukarki. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: