Używanie ustawień oszczędzania energii na komputerze Mac

Zapoznaj się z funkcjami oszczędzania energii dostępnymi na komputerze Mac, takimi jak usypianie i funkcja Power Nap.

Wprowadzanie komputera Mac w tryb uśpienia

Gdy komputer Mac nie jest używany, możesz wprowadzić go w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię. Komputer Mac w trybie uśpienia jest nadal włączony, ale pobiera mniej mocy. Ponadto wybudzenie komputera Mac z trybu uśpienia trwa krócej niż jego ponowne uruchomienie po wyłączeniu.

Aby natychmiast wprowadzić komputer Mac w tryb uśpienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Uśpij.
  • Jeśli korzystasz z notebooka Mac, zamknij pokrywę z wbudowanym wyświetlaczem.
  • Naciśnij jednocześnie klawisz Command (⌘) i klawisz wysuwania nośnika (⏏)*.
  • Naciśnij przycisk zasilania komputera*.

* Te opcje nie dotyczą modeli MacBook Pro z czytnikiem Touch ID.

Dostosowywanie ustawień w okienku Oszczędzanie energii

Jeśli komputer Mac przez pewien czas pozostaje nieużywany, system macOS może automatycznie wyłączyć funkcje, z których nie korzystasz. Gdy komputer musi wykonać jakieś zadanie, niezbędne komponenty są z powrotem włączane.

Ustawienia związane z oszczędzaniem energii można dostosować w okienku Oszczędzanie energii w Preferencjach systemowych:

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe.
  2. Kliknij opcję Oszczędzanie energii.

Ustawienie „Usypiaj monitor”

Możesz określić czas, jaki ma upłynąć, zanim wyświetlacz komputera Mac zostanie wprowadzony w tryb uśpienia. Wyłączenie wyświetlacza jest przydatne w sytuacji, gdy na komputerze dzieje się coś, co nie wymaga nadzoru użytkownika (na przykład trwa odtwarzanie muzyki).

Uśpienie wyświetlacza powoduje zatrzymanie przekazywania sygnału wideo do wszelkich wyświetlaczy wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku wyświetlaczy Apple i wbudowanych wyświetlaczy jest to także równoznaczne z wyłączeniem podświetlenia ekranu LCD w celu zmniejszenia zużycia energii.

Po przejściu wyświetlacza w tryb uśpienia ekran stanie się czarny lub zostanie wyłączony, ale aplikacje działające na komputerze Mac pozostaną aktywne. Jeśli wyświetlacz jest wyposażony we wskaźnik zasilania, wygląd takiego wskaźnika może się zmienić, aby zasygnalizować przejście w tryb niskiego zużycia energii. Aby wybudzić wyświetlacz, porusz myszą, dotknij gładzika lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.

Ustawienie „Usypiaj dyski twarde, gdy jest to możliwe”

To ustawienie wyłącza silnik dysku twardego, jeśli żadne pliki nie są odczytywane z dysku ani na nim zapisywane. Dyski SSD nie mają ruchomych części, dlatego to ustawienie nie dotyczy komputerów Mac, na których dane są przechowywane wyłącznie na dyskach tego typu. 

Warto rozważyć anulowanie wyboru tej opcji w przypadku korzystania z dysku wewnętrznego lub zewnętrznego innego niż SSD oraz aplikacji (na przykład profesjonalnego oprogramowania do edycji dźwięku lub wideo), które działają lepiej, gdy mają nieprzerwany dostęp do dysku twardego w trybie odczytu i zapisu.

Ustawienie „Budź przy dostępie przez sieć”

Włączenie tej opcji powoduje, że komputer wybudza się automatycznie w momencie, gdy ktoś próbuje skorzystać z udostępnianych na nim zasobów, takich jak drukarki lub playlisty w programie iTunes.

To ustawienie ma zastosowanie do połączeń przewodowych z innymi komputerami, na przykład połączeń Ethernet. Może działać także w przypadku połączeń przez sieć Wi-Fi, o ile używana jest właściwie skonfigurowana stacja bazowa AirPort. Niektóre zadania mogą uniemożliwiać komputerowi przejście w tryb uśpienia w stanie bezczynności.

Ustawienie „Włącz Power Nap”

Funkcja Power Nap umożliwia komputerowi Mac przerywanie trybu uśpienia od czasu do czasu w celu wykonania konkretnych zadań, na przykład sprawdzenia, czy są nowe wiadomości e-mail, lub uaktualnienia oprogramowania.

Wyświetlacze i wszelkie podzespoły, które nie są potrzebne do wykonania tych zadań, pozostają wyłączone, aby oszczędzać energię. Po zakończeniu Mac automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.

Jeśli nie chcesz, aby komputer Mac sam się wybudzał w celu wykonania tych czynności, usuń zaznaczenie tej opcji.

Dodatkowe opcje

W zależności od tego, czy używasz notebooka, czy stacjonarnego komputera Mac, w preferencjach funkcji Oszczędzanie energii możesz zobaczyć dodatkowe opcje.

iMac, Mac Pro i Mac mini

Na stacjonarnym komputerze Mac możesz wybrać, po jakim czasie komputer, wyświetlacz i dyski twarde mają przechodzić w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię.

Na komputerach iMac oraz Mac Pro dostępne są następujące opcje:

Na komputerze Mac mini dostępne są następujące opcje:

Ustawienie „Wyłącz monitor po”

Niektóre stacjonarne komputery Mac umożliwiają określenie czasu bezczynności, po jakim mają przełączać się w tryb najniższego poboru mocy. To ustawienie różni się od usypiania monitora pod tym względem, że inne elementy komputera także przechodzą wówczas w tryb uśpienia.

Jeśli ustawisz suwak dla tej opcji w pozycji Nigdy, wyświetlacz i inne podzespoły komputera będą przez cały czas w pełni zasilane.

Ustawienie „Uruchamiaj automatycznie po awarii zasilania”

Stacjonarny komputer Mac można skonfigurować w taki sposób, aby był automatycznie uruchamiany ponownie w przypadku przerwy w dopływie prądu. Na przykład jeśli nastąpi awaria zasilania lub ktoś przypadkowo odłączy przewód zasilania komputera, komputer Mac sam się uruchomi, gdy tylko odzyska zasilanie.

Możesz ustawić automatyczne ponowne otwieranie okien, aplikacji i dokumentów na komputerze Mac po jego ponownym uruchomieniu. Jest to jest przydatne w sytuacji, jeśli na komputerze skonfigurowano wykonywanie określonych zadań w czasie, gdy nie jest używany.

MacBook Pro, MacBook Air i MacBook

W przypadku notebooków Mac niektóre opcje są dostępne, gdy komputer jest zasilany z baterii, a inne, gdy jest podłączony do zasilania sieciowego. Można na przykład całkowicie zrezygnować z usypiania komputera, gdy jest podłączony do prądu. Gdy jednak jest zasilany z baterii, korzystne może być usypianie go już po krótkim okresie bezczynności, aby wydłużyć czas pracy baterii bez ładowania.

W okienku preferencji funkcji Oszczędzanie energii wybierz kartę Bateria lub Zasilacz:

 

Automatyczny wybór procesora graficznego

Opcja Automatyczne przełączanie grafiki jest wyświetlana na notebookach Mac z więcej niż jednym wbudowanym układem graficznym. Jeśli jest zaznaczona, komputer korzysta z układu graficznego o niskim poborze mocy przy mniej wymagających zadaniach, takich jak edytowanie tekstu, aby oszczędzać energię. W przypadku bardziej wymagających zadań, takich jak granie w gry lub kompresja wideo, system macOS automatycznie przełącza się na korzystanie z bardziej zaawansowanego układu graficznego.

Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, komputer zawsze korzysta z układu graficznego o wysokiej wydajności, który zużywa więcej energii.

Inne tryby uśpienia

Niektóre komputery Mac po długim okresie bezczynności przechodzą w specjalne tryby uśpienia, co pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej energii.

Tryb gotowości

Na komputerach Mac uruchamianych z wewnętrznego dysku SSD system macOS udostępnia tryb głębokiego uśpienia nazywany trybem gotowości.

Komputery Mac wyprodukowane w 2013 roku lub później przechodzą w tryb gotowości po trzech godzinach znajdowania się w stanie uśpienia. Starsze modele przechodzą w tryb gotowości już po godzinie przebywania w stanie uśpienia. Przy przejściu w tryb gotowości stan sesji zostaje zapisany w pamięci flash (SSD). Następnie odłączone zostaje zasilanie niektórych systemów sprzętowych, takich jak magistrale RAM i USB.

Tryb gotowości wydłuża czas, przez jaki notebook może pozostać uśpiony przy zasilaniu z baterii. Notebook z baterią naładowaną do pełna może pozostawać w trybie gotowości nawet przez trzydzieści dni bez podłączania go do źródła zasilania sieciowego.

Bezpieczny sen

System macOS udostępnia też tryb głębokiego uśpienia nazywany bezpiecznym snem. Komputer Mac może przejść w tryb bezpiecznego snu, jeśli bateria jest bliska rozładowania lub jeśli komputer pozostawał bezczynny przez długi czas.

Przejście w tryb bezpiecznego snu powoduje skopiowanie zawartości pamięci na dysk startowy i wyłączenie zasilania komputera, co pozwala na wznowienie pracy w punkcie jej przerwania bez utraty jakichkolwiek danych.

Aby wybudzić komputer Mac z bezpiecznego snu, naciśnij przycisk zasilania. Jeśli używasz notebooka Mac i bateria jest bliska rozładowania, najpierw podłącz zasilacz. 

Podczas wybudzania komputera z bezpiecznego snu jest wyświetlany wskaźnik postępu. Sygnalizuje to odczytywanie zapisanej wcześniej zawartości pamięci z dysku startowego i kopiowanie jej z powrotem do pamięci RAM.

Wybudzanie komputera Mac

Aby wybudzić komputer Mac z dowolnego z wymienionych trybów uśpienia, wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Naciśnij przycisk zasilania komputera.
  • Kliknij myszą lub kliknij na gładziku. 
  • Otwórz pokrywę notebooka Mac. 
  • Naciśnij klawisz na podłączonej klawiaturze.

Jeśli używasz na komputerze Mac usług udostępniania, inne komputery, które także z nich korzystają, mogą mieć możliwość budzenia tego komputera na żądanie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: