Ustawienia serwera poczty dla klientów poczty email usługi iCloud

Ustawienia serwera poczty umożliwiają ręczne skonfigurowanie aplikacji (klienta) poczty e-mail do używania konta e-mail usługi iCloud. 

Czy są potrzebne te ustawienia serwera poczty?

Podane w tym artykule ustawienia serwera poczty umożliwiają ręczne skonfigurowanie aplikacji poczty e-mail do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem konta e-mail usługi iCloud. Nie jest to konieczne, jeśli są spełnione wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud — można wtedy użyć dowolnej z następujących metod konfiguracji:

Ustawienia serwera poczty

Informacje o sposobie użycia tych ustawień można znaleźć w dokumentacji aplikacji poczty e-mail. Aplikacja iCloud Mail działa w oparciu o standardy IMAP i SMTP obsługiwane przez większość nowoczesnych aplikacji poczty e-mail. Usługa iCloud nie obsługuje standardu POP. Jeśli konto skonfigurowano w preferencjach systemowych usługi iCloud lub w programie Mail w systemie macOS w wersji 10.7.4 lub nowszej, nie zobaczysz tych ustawień, ponieważ zostały skonfigurowane automatycznie.

Informacje o serwerze poczty przychodzącej IMAP

 • Nazwa serwera: imap.mail.me.com
 • Wymagany protokół SSL: tak
  Jeśli użycie protokołu SSL powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie, zamiast tego spróbuj użyć protokołu TLS.
 • Port: 993
 • Nazwa użytkownika: jest to zazwyczaj ta część adresu e-mail w usłudze iCloud, która zawiera nazwę (na przykład ewakowalska, a nie ewakowalska@icloud.com). Jeśli aplikacja pocztowa nie może połączyć się z usługą iCloud za pomocą samej części zawierającej nazwę adresu e-mail w usłudze iCloud, spróbuj użyć całego adresu.
 • Hasło: wygeneruj hasło aplikacji.

Informacje o serwerze poczty wychodzącej SMTP

 • Nazwa serwera: smtp.mail.me.com
 • Wymagany protokół SSL: tak
  Jeśli użycie protokołu SSL powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie, zamiast tego spróbuj użyć protokołu TLS lub STARTTLS.
 • Port: 587
 • Wymagane uwierzytelnianie SMTP: tak
 • Nazwa użytkownika: pełny adres e-mail w usłudze iCloud (na przykład ewakowalska@icloud.com, a nie ewakowalska)
 • Hasło: użyj hasła aplikacji wygenerowanego podczas konfigurowania serwera poczty przychodzącej.

* Hasło aplikacji jest potrzebne tylko wtedy, gdy ręcznie konfigurujesz pocztę iCloud w systemie Windows, używasz programu Mail w systemie Mac OS X (w wersji 10.7.4 lub starszej) albo korzystasz z dowolnego klienta poczty e-mail innej firmy.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: