Informacje o funkcji budzenia na żądanie i usłudze Bonjour Sleep Proxy

Komputer Mac znajdujący się w trybie uśpienia może nadal oferować możliwość korzystania z udostępnianych zasobów, takich jak biblioteka programów iTunes i iPhoto, drukarka, pliki czy ekran.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jak to działa?

Dzięki funkcji budzenia na żądanie (na komputerze Mac) i usłudze Bonjour Sleep Proxy (na urządzeniu AirPort lub Apple TV) można oszczędzać energię i pieniądze, zachowując pełny dostęp do wszystkich udostępnionych usług. Można też zdalnie uzyskiwać dostęp do udostępnionych usług przez Internet za pomocą funkcji Zdalnie na moim Macu.

Funkcja budzenia na żądanie działa w połączeniu z usługą Bonjour Sleep Proxy uruchomioną na stacji bazowej AirPort, urządzeniu Time Capsule lub urządzeniu Apple TV (jeśli w sieci nie ma stacji bazowej AirPort ani urządzenia Time Capsule). Uwaga: urządzenie Apple TV obsługuje usługę Bonjour Sleep Proxy nawet wtedy, gdy znajduje się ono w trybie uśpienia.

Każdy Mac, który jest podłączony do sieci i dla którego włączono opcję budzenia na żądanie w okienku preferencji Oszczędzanie energii, automatycznie rejestruje siebie i swoje udostępnione usługi w usłudze Bonjour Sleep Proxy. Jeśli w sieci pojawi się żądanie dostępu do usługi udostępnionej na komputerze Mac, a ten znajduje się w trybie uśpienia, usługa Bonjour Sleep Proxy wyda komputerowi polecenie wybudzenia się i obsłużenia żądania. Gdy żądanie zostanie obsłużone, Mac ponownie zarejestruje się w usłudze Bonjour Sleep Proxy i wróci do trybu uśpienia zgodnie z zaplanowanym interwałem określonym w preferencjach Oszczędzanie energii. Uwaga: aby uzyskać najlepsze rezultaty, na jedno urządzenie obsługujące usługę Bonjour Sleep Proxy powinno przypadać nie więcej niż 20 komputerów Mac z włączoną funkcją budzenia na żądanie.

Uwagi

 • Uśpiony komputer Mac, na którym jest włączona funkcja budzenia na żądanie (zob. niżej), będzie się czasami wybudzać na krótki czas (bez włączania ekranu), aby połączyć się z usługą Bonjour Sleep Proxy i potwierdzić aktywność swoich udostępnianych usług. Napędy optyczne, dyski twarde lub wentylatory niektórych komputerów mogą wydawać dźwięki podczas tych krótkich okresów wybudzenia. Uwaga: odłączenie uśpionego komputera Mac od sieci spowoduje automatyczne wyrejestrowanie udostępnianych na nim usług z usługi Bonjour Sleep Proxy.
 • Usługa Bonjour Sleep Proxy działa na stacjach bazowych AirPort, urządzeniach Time Capsule oraz — jeśli w sieci nie ma stacji bazowej AirPort ani urządzenia Time Capsule — urządzeniach Apple TV (2. generacji lub nowszych) z najnowszym oprogramowaniem.
 • Przenośne komputery Mac z włączoną funkcją budzenia na żądanie działają zgodnie z założeniami funkcji budzenia na żądanie tylko wtedy, gdy są podłączone do zasilacza i mają otwarty wbudowany wyświetlacz lub podłączony wyświetlacz zewnętrzny.

Przykłady działania funkcji budzenia na żądanie

Udostępnianie w programach iTunes i iPhoto

Aplikacje takie, jak iTunes i iPhoto pozwalają na udostępnianie muzyki, filmów i zdjęć osobom podłączonym do sieci lokalnej. Funkcja budzenia na żądanie umożliwia komputerowi Mac przechodzenie w tryb uśpienia i automatyczne wybudzanie, gdy ktoś zechce skorzystać z udostępnionych plików.

Udostępnianie drukarki

System OS X umożliwia podłączenie drukarki do komputera i udostępnienie jej innym komputerom w sieci. Funkcja budzenia na żądanie umożliwia komputerowi Mac przechodzenie w tryb uśpienia, gdy jest bezczynny, i automatyczne wybudzanie, gdy trzeba obsłużyć zadanie drukowania.

Zdalnie na moim Macu

Funkcja budzenia na żądanie umożliwia zdalne uzyskiwanie dostępu do komputera Mac za pośrednictwem Internetu i funkcji Zdalnie na moim Macu, nawet jeśli komputer Mac jest w trybie uśpienia.

Lokalne udostępnianie plików i ekranu oraz inne usługi udostępniania

Budzenie komputera na żądanie jest możliwe nie tylko zdalnie przy użyciu funkcji Zdalnie na moim Macu, ale i lokalnie z poziomu sieci domowej, na przykład w celu skorzystania z udostępnionych plików lub ekranu, zdalnego zalogowania się za pośrednictwem protokołu SSH lub skorzystania z innej usługi udostępniania.

Najważniejsze funkcje

Rejestracja automatyczna

Po tym, jak w preferencjach Oszczędzanie energii zostaną włączone opcje „Budź przy dostępie przez sieć”, „Budź przy dostępie przez Wi-Fi” lub „Budź przy dostępie przez sieć Ethernet”, system OS X będzie automatycznie wykrywać obecność usługi Bonjour Sleep Proxy uruchomionej na stacji bazowej AirPort, urządzeniu Time Capsule lub urządzeniu Apple TV i rejestrować swoje udostępniane usługi w usłudze Bonjour Sleep Proxy przed przejściem w tryb uśpienia.

Działanie z każdą usługą

Funkcja budzenia na żądanie korzysta z usługi Bonjour, dlatego może obsłużyć dowolną usługę, która zostanie zarejestrowana w usłudze Bonjour — bez względu na używany protokół.

Zgodność

Każdy klient z włączoną usługą Bonjour (w tym komputery Mac i komputery z systemem Windows) może wykryć usługi udostępnione na uśpionych komputerach Mac zarejestrowane w usłudze Bonjour. Próba skorzystania z takich usług spowoduje wybudzenie komputera Mac w celu obsłużenia żądania klienta.

Przykład: komputer Mac, który działa w sieci domowej ze stacją bazową AirPort, przechodzi w tryb uśpienia. Jest na nim udostępniania lista utworów programu iTunes. Użytkownik komputera Mac lub PC w tej samej sieci domowej widzi listę utworów programu iTunes w swoim programie iTunes i klika ją. Usługa Bonjour Sleep Proxy wybudza komputer Mac z trybu uśpienia; lista utworów programu iTunes pojawia się na komputerze użytkownika gotowa do odtwarzania udostępnianych multimediów.

Konfigurowanie usługi Bonjour Sleep Proxy i funkcji budzenia na żądanie

Aby prawidłowo skonfigurować sieć i urządzenia do współpracy z usługą Bonjour Sleep Proxy i funkcją budzenia na żądanie, należy wykonać poniższe czynności.

Konfigurowanie usługi Bonjour Sleep Proxy na stacji bazowej AirPort, urządzeniu Time Capsule lub urządzeniu Apple TV

Na stacji bazowej AirPort obsługującej standard 802.11n (lub nowszy, również 802.11ac), urządzeniu Time Capsule lub urządzeniu Apple TV (2. generacji lub nowszym) zainstaluj najnowsze uaktualnienia oprogramowania, aby umożliwić działanie stacji/urządzenia jako serwera usługi Bonjour Sleep Proxy. Po zainstalowaniu uaktualnień stacja bazowa AirPort, urządzenie Time Capsule lub urządzenie Apple TV (jeśli w sieci nie ma stacji bazowej AirPort ani urządzenia Time Capsule) udostępnią usługę Bonjour Sleep Proxy innym urządzeniom w sieci bez konieczności konfigurowania. 

Konfigurowanie komputera Mac

Komputery Mac, które są dostarczane z systemem Mac OS X 10.6 lub nowszym, mają domyślnie włączoną funkcję budzenia na żądanie, ale w przypadku niektórych starszych komputerów Mac funkcję należy włączyć ręcznie zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby włączyć funkcję budzenia na żądanie na komputerze Mac:

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. Z menu Widok wybierz polecenie Oszczędzanie energii.
 3. Zaznacz opcję Obudź przy dostępie przez sieć. Uwaga: treść opcji „Obudź przy dostępie przez sieć” może być różna w zależności od możliwości komputera Mac:
 • Obudź przy dostępie przez sieć — komputer obsługuje funkcję budzenia na żądanie za pośrednictwem sieci Ethernet oraz AirPort.
 • Obudź przy dostępie przez sieć Ethernet — komputer obsługuje funkcję budzenia na żądanie tylko za pośrednictwem sieci Ethernet.
 • Budź przy dostępie przez Wi-Fi — komputer obsługuje funkcję budzenia na żądanie tylko za pośrednictwem sieci AirPort.

Konfigurowanie klientów

Każdy klient Bonjour może komunikować się z komputerem Mac z systemem Mac OS X 10.6 lub nowszym i przekazywać do niego żądania wybudzenia z trybu uśpienia. W przypadku systemu Microsoft Windows należy zainstalować oprogramowanie Bonjour dla systemu Windows.

Funkcja budzenia na żądanie przy dostępie bezprzewodowym

Aby sprawdzić, czy dany komputer Mac obsługuje funkcję budzenia na żądanie przy dostępie bezprzewodowym, należy wykonać następujące czynności:

 1. Uruchom program Informacje o systemie.
  • Trzymając wciśnięty klawisz Opcja, kliknij menu Apple i wybierz polecenie Informacje o systemie.
 2. W sekcji Sieć kliknij pozycję Wi-Fi.

Jeśli jest widoczna informacja „Budzenie przy dostępie bezprzewodowym: Obsługiwany”, komputer obsługuje funkcję budzenia na żądanie po podłączeniu go do sieci bezprzewodowej i zarejestrowaniu na serwerze proxy odpowiedzialnym za tryb uśpienia. Jeśli informacja „Budzenie przy dostępie bezprzewodowym: Obsługiwany” nie jest widoczna, komputer Mac może obsługiwać funkcję budzenia na żądanie po podłączeniu go do sieci za pomocą kabla Ethernet.

Sieć bezprzewodowa używana z funkcją budzenia na żądanie powinna być pierwszą siecią bezprzewodową na liście Preferowane sieci. Priorytet sieci bezprzewodowej można ustawić w okienku Sieć w oknie Preferencje systemowe, wykonując następujące czynności:

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. Z menu Widok wybierz polecenie Sieć.
 3. Z listy interfejsów sieciowych wybierz interfejs Wi-Fi.
 4. Jeśli w lewym dolnym rogu jest wyświetlana ikona zamkniętej kłódki, kliknij ją. Po wyświetleniu monitu wprowadź nazwę i hasło administratora w celu odblokowania.
 5. Kliknij przycisk Zaawansowane
 6. Na liście Preferowane sieci znajdującej się na karcie Wi-Fi kliknij nazwę sieci używającej funkcji budzenia na żądanie, a następnie przeciągnij tę nazwę na górę listy.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zachować ustawienia.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj i zamknij Preferencje systemowe.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: