Sprawdzanie lub naprawianie dysków za pomocą Narzędzia dyskowego

Dowiedz się na temat sprawdzania lub naprawiania dysków za pomocą Narzędzia dyskowego.

Narzędzie dyskowe może sprawdzić dysk (wolumin) startowy komputera bez potrzeby uruchamiania komputera z innego woluminu. Ta funkcja nosi nazwę „weryfikacji na bieżąco”. Jeśli Narzędzie dyskowe wykryje problemy wymagające naprawy, konieczne będzie uruchomienie komputera z instalacyjnej płyty DVD systemu Mac OS X i wykonanie napraw przy użyciu Narzędzia dyskowego zawartego na tej płycie DVD. (Woluminu startowego nie można naprawiać w czasie, gdy komputer jest uruchomiony z tego woluminu).

Ważne kwestie do zapamiętania

  • Funkcja weryfikacji na bieżąco działa tylko na woluminach w formacie Mac OS X Extended (kronikowany) (HFS+J). Próba sprawdzenia dysku bez włączonego kronikowania (non-journaled) spowoduje wyświetlenie w Narzędziu dyskowym następującego komunikatu: „BŁĄD: nie można zablokować woluminu (operacja nieobsługiwana)”.
  • W trakcie weryfikacji na bieżąco wskaźnik postępu Narzędzia dyskowego może się zatrzymać, otwarte programy mogą działać wolno lub nie odpowiadać, może się pojawić kursor postępu (zwykle jest to obracający się wiatraczek), a komputer może przestać odpowiadać („zawiesić” się).
  • Anulowanie rozpoczętej weryfikacji na bieżąco jest niekiedy niemożliwe, w zależności od stopnia jej zaawansowania.
  • W przypadku próby sprawdzenia lub naprawienia dysku niestartowego, którego nie można odmontować, mogą wystąpić pewne problemy.
  • Jeśli zostaną wyświetlone komunikaty „Niewłaściwy rozmiar dla pliku temp”, można je bezpiecznie zignorować.

Podczas próby sprawdzenia lub naprawienia niemożliwych do odmontowania dysków mogą wystąpić problemy

Przy próbie sprawdzenia lub naprawienia dysków niestartowych, których nie można odmontować, Narzędzie dyskowe może przestać odpowiadać, nie wyświetlając przy tym żadnego komunikatu o błędzie, lub zablokować komputer na kilka sekund.

W przypadku próby sprawdzenia woluminu, który nie jest dyskiem startowym, ale z jakiegoś powodu Narzędzie dyskowe nie może go odmontować (na przykład pliki zawarte na dysku są otwarte), weryfikacja rozpocznie się, ale zaraz się zatrzyma bez wyświetlania jakiegokolwiek komunikatu ostrzegawczego. W programie Konsola (/Programy/Narzędzia/) pojawi się wpis o następującej lub podobnej treści:

Verifying volume “Storage”
The disk “Storage” could not be unmounted
Could not unmount disk for verification, attempting live verify

W przypadku próby naprawy dysku, którego nie można odmontować, naprawa rozpocznie się, ale zaraz się zatrzyma, a w Narzędziu dyskowym zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Naprawianie dysku zakończyło się błędem. Nie można było odmontować dysku”.

W programie Konsola (/Programy/Narzędzia/) pojawi się wpis o następującej lub podobnej treści:

Verify and Repair disk "Storage."
The disk “Storage” could not be unmounted.
Could not unmount disk for verification.
Repairing disk failed with error. Could not unmount disk.

W rzadkich przypadkach komputer może nie odpowiadać przez kilka sekund.

Jeśli nie można ustalić, które pliki są otwarte na dysku przeznaczonym do sprawdzenia lub naprawy, należy uruchomić ponownie komputer, a następnie zamontować dysk ponownie, lub uruchomić komputer z instalacyjnej płyty DVD lub CD systemu Mac OS X w celu wykonania naprawy.

Komunikaty „Niewłaściwy rozmiar dla pliku temp” można bezpiecznie zignorować

Komunikaty „Niewłaściwy rozmiar dla pliku tempnumer” mogą zostać wyświetlone podczas próby sprawdzenia lub naprawienia woluminu za pomocą Narzędzia dyskowego lub programu fsck_hfs z opcją „-l”. Te komunikaty można bezpiecznie zignorować dla każdego pliku „tempnumer”.

Przykładowo mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Verifying volume "Macintosh HD"
Checking Extents Overflow file.
Checking Catalog file.
Incorrect size for file temp420595
(It should be 0 instead of 84538)
Incorrect size for file temp468627
(It should be 0 instead of 16464)
Checking multi-linked files.
Checking Catalog hierarchy.
Checking volume bitmap.
Checking volume information.
The volume Macintosh HD needs to be repaired.
Error: The underlying task reported failure on exit
1 HFS volume checked
Volume needs repair

W takich przypadkach należy użyć programu fsck w trybie pojedynczego użytkownika albo przed wykonaniem sprawdzania lub naprawy uruchomić komputer z innego woluminu.

Informacje zaawansowane: ten problem może wystąpić, ponieważ rozmiar na dysku dla obciętych, otwartych plików bez połączeń nie jest uaktualniany przed rozpoczęciem weryfikacji na bieżąco. Obecność tych plików nie jest przyczyną problemu, ponieważ ich rozmiar w pamięci jest poprawny. Te pliki są usuwane zaraz po ich zamknięciu. Jeśli komputer nie został wyłączony w zwykły sposób, zostaną one usunięte przy następnym uruchomieniu.

Data publikacji: