Sprawdzanie lub naprawianie dysków za pomocą Narzędzia dyskowego

Dowiedz się na temat sprawdzania lub naprawiania dysków za pomocą Narzędzia dyskowego.

Narzędzie dyskowe może sprawdzić dysk (wolumin) startowy komputera bez potrzeby uruchamiania komputera z innego woluminu. Ta funkcja nosi nazwę „weryfikacji na bieżąco”. Jeśli Narzędzie dyskowe wykryje problemy wymagające naprawy, konieczne będzie uruchomienie komputera z płyty Mac OS X Install DVD i wykonanie napraw przy użyciu Narzędzia dyskowego zawartego na tej płycie DVD. (Woluminu startowego nie można naprawiać w czasie, gdy komputer jest uruchomiony z tego woluminu).

Ważne kwestie do zapamiętania

  • Funkcja weryfikacji na bieżąco działa tylko na woluminach w formacie Mac OS X Extended (kronikowany) (HFS+J). Próba sprawdzenia dysku bez włączonego kronikowania (non-journaled) spowoduje wyświetlenie w Narzędziu dyskowym następującego komunikatu: „BŁĄD: nie można zablokować woluminu (operacja nieobsługiwana)”.
  • W trakcie weryfikacji na bieżąco wskaźnik postępu Narzędzia dyskowego może się zatrzymać, otwarte programy mogą działać wolno lub nie odpowiadać, może się pojawić kursor postępu (zwykle jest to obracający się wiatraczek), a komputer może przestać odpowiadać („zawiesić” się).
  • Anulowanie rozpoczętej weryfikacji na bieżąco jest niekiedy niemożliwe, w zależności od stopnia jej zaawansowania.
  • W przypadku próby sprawdzenia lub naprawienia dysku niestartowego, którego nie można odmontować, mogą wystąpić pewne problemy.
  • Jeśli zostaną wyświetlone komunikaty „Niewłaściwy rozmiar dla pliku temp”, można je bezpiecznie zignorować.

Podczas próby sprawdzenia lub naprawienia niemożliwych do odmontowania dysków mogą wystąpić problemy

Przy próbie sprawdzenia lub naprawienia dysków niestartowych, których nie można odmontować, Narzędzie dyskowe może przestać odpowiadać, nie wyświetlając przy tym żadnego komunikatu o błędzie, lub zablokować komputer na kilka sekund.

W przypadku próby sprawdzenia woluminu, który nie jest dyskiem startowym, ale z jakiegoś powodu Narzędzie dyskowe nie może go odmontować (na przykład pliki zawarte na dysku są otwarte), weryfikacja rozpocznie się, ale zaraz się zatrzyma bez wyświetlania jakiegokolwiek komunikatu ostrzegawczego. W programie Konsola (/Programy/Narzędzia/) pojawi się wpis o następującej lub podobnej treści:

Sprawdzam wolumin „Magazyn” Dysku „Magazyn” nie można było odmontować Nie można było odmontować dysku w celu weryfikacji, próba weryfikacji na żywo.

W przypadku próby naprawy dysku, którego nie można odmontować, naprawa rozpocznie się, ale zaraz się zatrzyma, a w Narzędziu dyskowym zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Naprawianie dysku zakończyło się błędem. Nie można było odmontować dysku”.

W programie Konsola (/Programy/Narzędzia/) pojawi się wpis o następującej lub podobnej treści:

Sprawdzenie i naprawa woluminu „Magazyn”. Dysku „Magazyn” nie można było odmontować. Nie można było odmontować dysku w celu weryfikacji. Naprawianie dysku nie powiodło się z błędem. Nie można było odmontować dysku.

W rzadkich przypadkach komputer może nie odpowiadać przez kilka sekund.

Jeśli nie można ustalić, które pliki są otwarte na dysku przeznaczonym do sprawdzenia lub naprawy, należy uruchomić ponownie komputer, a następnie zamontować dysk ponownie, lub uruchomić komputer z płyty Mac OS X Install DVD lub Mac OS X Install CD w celu wykonania naprawy.

Komunikaty „Niewłaściwy rozmiar dla pliku temp” można bezpiecznie zignorować

Komunikaty „Niewłaściwy rozmiar dla pliku tempnumer” mogą zostać wyświetlone podczas próby sprawdzenia lub naprawienia woluminu za pomocą Narzędzia dyskowego lub programu fsck_hfs z opcją „-l”. Te komunikaty można bezpiecznie zignorować dla każdego pliku „tempnumer”.

Przykładowo mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Sprawdzam wolumin „Macintosh HD” Sprawdzam przepełnienia rozszerzeń pliku. Sprawdzam plik katalogów. Niewłaściwy rozmiar dla pliku temp420595 (Powinno być 0 zamiast 84538) Niewłaściwy rozmiar dla pliku temp468627 (Powinno być 0 zamiast 16464) Sprawdzam pliki z wieloma połączeniami. Sprawdzam hierarchię katalogów. Checking volume bitmap. Sprawdzam informacje o woluminie. Wolumin „Macintosh HD” wymaga naprawy. Błąd: Zasadnicze zadanie zgłosiło błąd na wyjściu Sprawdzono 1 wolumin HFS Wolumin wymaga naprawy

W takich przypadkach należy użyć programu fsck w trybie pojedynczego użytkownika albo przed wykonaniem sprawdzania lub naprawy uruchomić komputer z innego woluminu.

Informacje zaawansowane: ten problem może wystąpić, ponieważ rozmiar na dysku dla obciętych, otwartych plików bez połączeń nie jest uaktualniany przed rozpoczęciem weryfikacji na bieżąco. Obecność tych plików nie jest przyczyną problemu, ponieważ ich rozmiar w pamięci jest poprawny. Te pliki są usuwane zaraz po ich zamknięciu. Jeśli komputer nie został wyłączony w zwykły sposób, zostaną one usunięte przy następnym uruchomieniu.

Więcej informacji

Zapoznaj się również z następującymi artykułami:

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
54% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)