macOS High Sierra

Inne sposoby wykonywania backupu Maca

Twoje zdjęcia, utwory muzyczne, dokumenty i aplikacje są ważne. Najlepszym sposobem ochrony ich przed utratą jest regularne tworzenie backupów. Istnieje kilka sposobów wykonywania tej czynności.

Time Machine

Time Machine wykonuje backup wszystkiego, co znajduje się na dysku Maca, włączając w to zdjęcia, muzykę, filmy i dokumenty. Po skonfigurowaniu i uruchomieniu Time Machine backup Maca wykonywany jest automatycznie w określonych odstępach czasu, bez udziału użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Podłączanie do Maca nowego dysku backupu.

Płyty CD i DVD

Możesz utworzyć folder nagrywania, zawierający wszystkie ważne pliki. Aby wykonać kopię najświeższych wersji tych plików, wystarczy otworzyć folder nagrywania i kliknąć w Nagraj. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie i używanie folderu nagrywania.

Inne dyski

Jeśli do komputera podłączony jest inny dysk twardy, możesz wykonywać na nim backup swoich plików. Aby zaoszczędzić miejsce, skompresuj daną rzecz przed skopiowaniem jej na dysk backupu. W tym celu zaznacz ją, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Kompresuj.

Jeśli dysk podzielony jest na partycje, możesz wykonywać backup plików z jednej partycji na drugiej. Rozwiązanie to nie jest jednak bezpieczne, ponieważ w przypadku awarii dysku utraci się także kopie plików znajdujące się na innej partycji. Aby uzyskać informacje o dzieleniu dysku na partycje, zobacz Dzielenie fizycznego dysku na partycje.

Narzędzie dyskowe

Jeśli wszystkie pliki, których backupy mają zostać wykonane, nie mieszczą się na jednej płycie CD lub DVD, możesz użyć Narzędzia dyskowego, aby utworzyć skompresowany obraz dysku, zawierający więcej plików.

Otwórz Narzędzie dyskowe