macOS High Sierra

Dzielenie dysku fizycznego na partycje

Podzielenie dysku na partycje dzieli go na osobne woluminy, które wyświetlane są pod etykietą Urządzenia na pasku bocznym Findera. Podzielenie dysku na partycje umożliwia zainstalowanie różnych systemów operacyjnych na jednym dysku lub zmianę formatu urządzenia.

Sposób dzielenia dysku na partycje zależy od używanego na nim formatu plików.

Jeśli dzielisz wbudowany fizyczny dysk na partycje, aby zainstalować system Windows, użyj Asystenta Boot Camp.

Otwórz Asystenta Boot Camp

OSTRZEŻENIE: Aby uchronić się przed utratą danych na dysku Fusion Drive, nie podłączaj go do Maca używającego systemu OS X starszego niż 10.8.5. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz następujący artykuł wsparcia produktów Apple: Dyski Fusion systemu OS X Mavericks można podłączać tylko do systemu OS X Mountain Lion 10.8.5 lub nowszego.

Otwórz Narzędzie dyskowe

Dodawanie woluminu do kontenera APFS

System plików Apple (APFS) przydziela przestrzeń dyskową na żądanie. Jeśli chcesz, możesz jednak ręcznie zarządzać przydzielaniem miejsca na dysku APFS.

Ważne: Przed przystąpieniem do tworzenia nowych partycji utwórz na wszelki wypadek kopię zapasową swoich danych.

 1. Zaznacz na pasku bocznym istniejący wolumin APFS, a następnie kliknij w przycisk Dodaj wolumin .

 2. Wprowadź nazwę nowego woluminu APFS.

 3. Kliknij w menu podręczne Format, a następnie wybierz format.

  • APFS: Używa systemu plików Apple, zalecanego dla woluminów używanych w systemie macOS High Sierra.

  • APFS (zaszyfrowany): Używa formatu plików Apple i szyfruje zawartość partycji.

  • APFS (rozróżniana wielkość liter): Używa formatu plików Apple oraz rozróżnia wielkość liter w nazwach plików i folderów. Na przykład, foldery o nazwach „Praca domowa” i „PRACA DOMOWA” traktowane są jako dwa różne.

  • APFS (rozróżniana wielkość liter, zaszyfrowany): Używa formatu plików Apple, rozróżnia wielkość liter w nazwach plików i folderów oraz szyfruje partycję. Na przykład, foldery o nazwach „Praca domowa” i „PRACA DOMOWA” traktowane są jako dwa różne.

 4. Jeśli chcesz ręcznie zarządzać przydzielaniem przestrzeni dyskowej na woluminie APFS, kliknij w Opcje wielkości i wprowadź żądane wartości w odpowiednich polach:

  • Wielkość rezerwy: Opcjonalna wielkość rezerwy określa ilość miejsca, które ma pozostawać dostępne dla tego woluminu.

  • Wielkość przydziału: Opcjonalna wielkość przydziału ogranicza ilość miejsca przydzielanego do tego woluminu.

  Gdy skończysz, kliknij w OK.

 5. Kliknij w Dodaj.

Dodawanie woluminu na urządzeniu sformatowanym jako Mac OS Extended, MS‑DOS (FAT) lub ExFAT

Ważne: Przed przystąpieniem do tworzenia nowych partycji utwórz na wszelki wypadek kopię zapasową swoich danych.

 1. Zaznacz urządzenie na pasku bocznym, a następnie kliknij w przycisk Partycje .

  Wewnętrzne urządzenia pamięci masowej wyświetlane są na pasku bocznym pod etykietą Wewnętrzny. Urządzenia zewnętrzne wyświetlane są na pasku bocznym pod etykietą Zewnętrzny.

  Gdy wybierzesz wolumin, na którym znajdują się już dane, zakreskowany obszar wykresu kołowego reprezentuje dane na woluminie, natomiast niezakreskowany obszar reprezentuje ilość wolnego miejsca dostępnego dla nowego woluminu. Narzędzie dyskowe informuje także, czy dany wolumin można usunąć lub zmienić jego wielkość.

  Jeśli widzisz mały wolumin z gwiazdką, oznacza to, że dana partycja jest zbyt mała, aby można było ją wyświetlić na wykresie kołowym w prawidłowej skali.

 2. Kliknij w przycisk dodawania .

 3. Kliknij w poszczególne woluminy na wykresie kołowym po lewej, a następnie wprowadź ich nazwy.

  W przypadku woluminów MS‑DOS (FAT) i ExFAT, nazwa może mieć maksymalnie 11 znaków.

 4. Wprowadź wielkość lub przeciągnij uchwyt, aby zwiększyć lub zmniejszyć wielkość każdego woluminu.

  Dysk fizyczny z dwoma partycjami.
 5. Kliknij w menu podręczne Format (dla każdego woluminu), a następnie wybierz format.

  • APFS: Używa systemu plików Apple, zalecanego dla woluminów używanych w systemie macOS High Sierra.

  • APFS (zaszyfrowany): Używa formatu plików Apple i szyfruje zawartość partycji.

  • APFS (rozróżniana wielkość liter): Używa formatu plików Apple oraz rozróżnia wielkość liter w nazwach plików i folderów. Na przykład, foldery o nazwach „Praca domowa” i „PRACA DOMOWA” traktowane są jako dwa różne.

  • APFS (rozróżniana wielkość liter, zaszyfrowany): Używa formatu plików Apple, rozróżnia wielkość liter w nazwach plików i folderów oraz szyfruje partycję. Na przykład, foldery o nazwach „Praca domowa” i „PRACA DOMOWA” traktowane są jako dwa różne.

  • Mac OS Extended (kronikowany): Używa formatu Maca (kronikowany HFS Plus), aby chronić integralność hierarchicznego systemu plików.

  • Mac OS Extended (kronikowany, szyfrowany): Używa formatu Maca, wymaga hasła i szyfruje zawartość partycji.

  • Mac OS Extended (wielkość liter istotna, kronikowany): Używa formatu Maca oraz rozróżnia wielkość liter w nazwach plików i folderów. Na przykład, foldery o nazwach „Praca domowa” i „PRACA DOMOWA” traktowane są jako dwa różne.

  • Mac OS Extended (wielkość liter istotna, kronikowany, szyfrowany): Używa formatu Maca, rozróżnia wielkość liter w nazwach, wymaga hasła i szyfruje wolumin.

  • MS-DOS (FAT): Używany w przypadku woluminów dla systemu Windows o pojemności 32 GB lub mniej.

  • ExFAT: Używany w przypadku woluminów dla systemu Windows o pojemności ponad 32 GB.

 6. Kliknij w Zastosuj.

  Kliknij w Pokaż szczegóły, aby zobaczyć proces tworzenia nowego woluminu krok po kroku.

 7. Gdy Narzędzie dyskowe skończy tworzenie woluminów, kliknij w Gotowe.

Gdy podzielisz urządzenie pamięci masowej na partycje, na pasku bocznym Narzędzia dyskowego oraz na pasku bocznym Findera wyświetlane są ikony każdego woluminu.

Powiększanie woluminu sformatowanego jako Mac OS Extended, MS‑DOS (FAT) lub ExFAT

Jeśli na jednym urządzeniu znajduje się kilka woluminów sformatowanych jako Mac OS Extended, MS‑DOS (FAT) lub ExFAT, a na jednym z nich kończy się wolne miejsce, może istnieć możliwość powiększenia jego wielkości bez utraty znajdujących się na nim plików.

Aby powiększyć wolumin, należy usunąć wolumin znajdujący się bezpośrednio po nim, a następnie przesunąć granicę woluminu na zwolniony obszar. Nie można powiększyć w ten sposób ostatniego woluminu na urządzeniu.

OSTRZEŻENIE: Usunięcie woluminu oznacza wymazanie wszystkich znajdujących się na nim danych. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem wykonać backup danych.

 1. Zaznacz na pasku bocznym urządzenie zawierające wolumin, który chcesz powiększyć, a następnie kliknij w przycisk Partycja .

 2. Zaznacz na wykresie kołowym (po lewej) wolumin, który chcesz usunąć, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

 3. Kliknij w Zastosuj.

  Wolumin zostanie usunięty i sformatowany ponownie, a zwolnione miejsce zostanie przypisane do poprzedniego woluminu.

 4. Kliknij w Gotowe.

Wymazywanie urządzenia i ponowne dzielenie go na partycje

Możesz wymazać wszystkie woluminy na urządzeniu i utworzyć nowe. Na przykład, jeśli chcesz zmienić mapę partycji urządzenia pamięci masowej USB, Thunderbolt (lub innego) z głównego rekordu rozruchowego na mapę partycji GUID. Jeśli chcesz tylko wymazać dany wolumin, zobacz Wymazywanie woluminu.

OSTRZEŻENIE: Wymazanie urządzenia i podzielenie go na partycje usuwa wszystkie dane zachowane na wszystkich woluminach na danym urządzeniu.

 1. Zaznacz na pasku bocznym urządzenie, które chcesz wymazać i ponownie podzielić na partycje, a następnie kliknij w przycisk Wymaż .

  Uwaga: Nie możesz wymazać urządzenia zawierającego wolumin startowy.

 2. Wprowadź nazwę początkowego woluminu.

 3. Kliknij w menu podręczne Schemat, a następnie wybierz format początkowej partycji.

  W przypadku partycji MS-DOS (FAT) i ExFAT nazwa może mieć maksymalnie 11 znaków.

  • Mapa partycji GUID: Używany na wszystkich komputerach Mac z procesorem Intel.

  • Główny rekord rozruchowy: Używany na partycjach systemu Windows formatowanych jako MS-DOS (FAT) lub ExFAT.

  • Mapa partycji Apple: Używany dla zapewnienia zgodności ze starszymi komputerami Mac z procesorem PowerPC.

 4. Kliknij w Wymaż, a następnie kliknij w Gotowe.