Pomoc Narzędzia dyskowego

Witamy w Narzędziu dyskowym

Narzędzie dyskowe pozwala na zarządzanie dyskami, dodawanie i zarządzanie woluminami oraz zarządzanie zestawami dysków RAID.

Cztery woluminy w kontenerze APFS, widoczne na pasku bocznym w oknie Narzędzia dyskowego.

Automatyczne zarządzanie przez macOS miejscem na różnych woluminach

Wprowadzony w systemie macOS 10.13 system plików APFS (Apple File System) pozwala łatwo dodawać i usuwać woluminy na dyskach SSD (Solid State Drive). Woluminy w formacie APFS są automatycznie powiększane i zmniejszane, co oznacza, że ponowne partycjonowanie dysku SSD nie jest konieczne. Aby wyświetlić format woluminu, zaznacz go na pasku bocznym Narzędzia dyskowego. Jego format jest wyświetlany jest na środku okna.

Opcja APFS (szyfrowany) w menu Format.

Bezpieczeństwo zewnętrznych urządzeń pamięci masowej

Gdy podłączysz nowy dysk typu flash, sformatuj go jako APFS i zaszyfruj, aby zabezpieczyć zawartość przy użyciu hasła. Aby rozpocząć, zaznacz urządzenie na pasku bocznym, kliknij w przycisk Wymaż, a następnie kliknij w menu podręczne Format i wybierz APFS (zaszyfrowany).

Okno dialogowe Pierwsza pomoc na pasku narzędzi Narzędzia dyskowego.

Sprawdzanie dysku

Jeśli występują problemy z dyskiem, Narzędzie dyskowe może sprawdzić, czy dysk działa prawidłowo, a także naprawić wykryte problemy. Aby wykonać sprawdzenie, zaznacz dysk lub wolumin na pasku bocznym, a następnie kliknij w przycisk Pierwsza pomoc.