Okno aplikacji Narzędzie dyskowe z zaznaczonym widokiem Pokaż tyko woluminy. Na pasku bocznym po lewej widoczne są trzy woluminy wewnętrzne, jeden wolumin zewnętrzny oraz jeden wolumin obrazu dysku. W panelu po prawej widoczne są szczegóły dotyczące zaznaczonego woluminu.

Automatyczne zarządzanie przez macOS miejscem na różnych woluminach

Wprowadzony w systemie macOS 10.13 system plików APFS (Apple File System) pozwala łatwo dodawać i usuwać woluminy na urządzeniach pamięci masowej. Woluminy w formacie APFS są automatycznie powiększane i zmniejszane, co oznacza, że ponowne partycjonowanie urządzenia pamięci masowej nie jest konieczne.

Dodawanie woluminu do kontenera APFS

W aplikacji Narzędzie dyskowe widoczne jest okno dialogowe wymazywania z ustawieniami ponownego formatowania napędu flash w formacie APFS zaszyfrowanym.

Bezpieczeństwo zewnętrznych urządzeń pamięci masowej

Gdy podłączysz nowy dysk typu flash lub inne urządzenie pamięci masowej, sformatuj je jako APFS i zaszyfruj, aby chronić zawartość przy użyciu hasła.

Jak zabezpieczać urządzenie pamięci masowej hasłem

W aplikacji Narzędzie dyskowe widoczne jest okno dialogowe potwierdzenia Pierwszej pomocy.

Sprawdzanie dysku

Jeśli występują problemy z dyskiem, Narzędzie dyskowe może sprawdzić, czy dysk działa prawidłowo, a także naprawić wykryte problemy.

Naprawianie dysku

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika aplikacji Narzędzie dyskowe, kliknij w Spis treści na górze strony, albo wpisz wyraz lub frazę w polu wyszukiwania.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.