Cztery woluminy w kontenerze APFS, widoczne na pasku bocznym w oknie Narzędzia dyskowego.

Automatyczne zarządzanie przez macOS miejscem na różnych woluminach

Wprowadzony w systemie macOS 10.13 system plików APFS (Apple File System) pozwala łatwo dodawać i usuwać woluminy na dyskach SSD (Solid State Drive). Woluminy w formacie APFS są automatycznie powiększane i zmniejszane, co oznacza, że ponowne partycjonowanie urządzenia pamięci masowej nie jest konieczne.

Dodawanie woluminu do kontenera APFS

Opcja APFS (szyfrowany) w menu Format.

Bezpieczeństwo zewnętrznych urządzeń pamięci masowej

Gdy podłączysz nowy dysk typu flash lub inne urządzenie pamięci masowej, sformatuj je jako APFS i zaszyfruj, aby chronić zawartość przy użyciu hasła.

Jak zabezpieczać urządzenie pamięci masowej hasłem

Okno dialogowe Pierwsza pomoc na pasku narzędzi Narzędzia dyskowego.

Sprawdzanie dysku

Jeśli występują problemy z dyskiem, Narzędzie dyskowe może sprawdzić, czy dysk działa prawidłowo, a także naprawić wykryte problemy.

Naprawianie dysku

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika Narzędzia dyskowego, kliknij w Spis treści na górze tej strony.