Instalowanie systemu macOS Mojave w publicznej wersji beta na osobnym woluminie APFS

Dzięki woluminowi APFS można w łatwy sposób przetestować wersję przedpremierową systemu macOS. 

Podczas instalowania systemu macOS Mojave w wersji beta na osobnym woluminie dysku twardego można wygodnie przełączać się miedzy systemami Mojave i High Sierra na tym samym komputerze Mac, jak gdyby znajdowały się one na osobnych dyskach. Miejsce na dysku używane przez dodatkowy wolumin AFPS jest współdzielone z istniejącym woluminem, nie trzeba więc zapewniać miejsca dyskowego dla nowego woluminu. Jego rozmiar jest dostosowywany automatycznie tak, aby pomieścił wymaganą zawartość.

Co jest potrzebne

Aby ukończyć te kroki wymagany jest komputer Mac z urządzeniem pamięci masowej flash oraz systemem macOS High Sierra. Upewnij się, że masz przynajmniej 20 GB wolnego miejsca na instalację systemu Mojave oraz wystarczająco dodatkowego miejsca na pliki i aplikacje. Ilość wolnego miejsca na instalację systemu Mojave i jego uaktualnianie może ulegać zmianom w czasie wypuszczania wersji beta.

Sprawdź informacje w okienku Ten Mac, aby sprawdzić, ile miejsca na dysku jest dostępne oraz opcję Pamięć flash pod ikoną dysku, aby upewnić się, że używasz pamięci flash:

Karta Pamięć masowa okienka Ten Mac

Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Ten Mac, a następnie kliknij kartę Pamięć masowa.

Jeśli komputer Mac nie korzysta z pamięci flash, możesz zamiast tego utworzyć nową partycję. W tym celu przed przejściem do kolejnego etapu wykonaj czynności, aby dodać wolumin do urządzenia sformatowanego jako Mac OS Extended.

Tworzenie backupu komputera Mac

Oprogramowanie w wersji beta jest nadal w trakcie tworzenia, więc niektóre aplikacje i usługi mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Należy więc utworzyć backup komputera Mac przed przejściem dalej. Możesz użyć programu Time Machine do utworzenia backupu

Dodawanie woluminu APFS

  1. Otwórz Narzędzie dyskowe, które znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Programy.
  2. Wybierz istniejący wolumin APFS na pasku bocznym. 
  3. Wybierz kolejno opcje Edycja > Dodaj wolumin APFS z paska menu lub kliknij przycisk przycisk dodawania woluminu na pasku narzędzi Narzędzia dyskowego. Te opcje są dostępne tylko po wybraniu woluminu APFS.
  4. Wprowadź nazwę nowego woluminu APFS i kliknij opcję Dodaj:

Okno Narzędzia dyskowego po wybraniu opcji utworzenia nowego woluminu APFS. Pole Nazwa zawiera słowa macOS Mojave Public Beta. W menu Format wybrana jest opcja APFS.

Rejestrowanie komputera Mac i instalowanie wersji beta

Przejdź do witryny beta.apple.com i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować komputer Mac w programie Apple Beta Software Program, pobierz instalator systemu Mojave w wersji beta i rozpocznij instalację.

Kiedy zostanie wyświetlony monit o wybranie miejsca instalacji wersji beta, kliknij opcję Pokaż wszystkie dyski i wybierz utworzony wcześniej wolumin:

okno instalacji systemu macOS Mojave 10.14 w wersji beta z wyświetlonymi dwoma woluminami

Przełączanie się między systemami Mojave i High Sierra

Po ukończeniu instalacji możesz użyć preferencji Dysk startowy lub Menadżera uruchamiania, aby szybko przełączać się między systemami Mojave i High Sierra:

  • Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Dysk startowy, a następnie kliknij ikonę  i wprowadź hasło administratora. Wybierz wolumin z systemem Mojave lub High Sierra i naciśnij opcję Uruchom ponownie.
  • Lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Option i wybierz system Mojave lub High Sierra, gdy zostanie wyświetlony monit.

Uaktualnianie wersji beta

Jeśli komputer Mac jest zarejestrowany w programie Apple Beta Software Program, otrzymasz powiadomienie, gdy dostępna będzie nowa publiczna wersja beta. Aby sprawdzić uaktualnienia lub zainstalować najnowszą wersję, skorzystaj z okienka Uaktualnienia oprogramowania w Preferencjach systemowych:

Okienko Uaktualnienia oprogramowania w Preferencjach systemowych

Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Uaktualnienia oprogramowania.

Data publikacji: