Program for Apple-autorisert tjenesteleverandør

Apples tjenesteleverandørprogram er laget for selskaper som ønsker å gi service til Apple-kunder, uansett om det er forbrukere, bedrifter, utdanningsinstitusjoner eller offentlige organisasjoner. Både autoriserte Apple-forhandlere og bedrifter som spesialiserer seg på service, men ikke selger Apple-produkter, kan søke om autorisasjon som Apple-tjenesteleverandør.

Universiteter og høyskoler kan søke om autorisasjon som tjenesteleverandør for å levere reparasjonstjenester til sine studenter. Utdanningsinstitusjoner som bare ønsker å reparere eget utstyr, må søke om å bli med i egenserviceprogrammet. Alle reparasjoner som dekkes av garantien, må utføres av Apple-sertifiserte teknikere.

Tjenesteleverandørtyper

Det er to hovedtyper av tjenesteleverandører:

Autoriserte tjenesteleverandører – selskaper som er autorisert for å levere reparasjonstjenester til alle Apple-kunder.

Begrensede tjenesteleverandører – selskaper og organisasjoner som driver under begrensede tjenesteavtaler som tillater service for spesifikke kunder eller spesifikke Apple-produkter, slik det er definert i Begrenset tjenesteleverandør-avtalen.

Hvem kan søke om Tjenesteleverandør-status?

Forhandlere, serviceselskaper og utdanningsinstitusjoner i land der Apple er direkte representert, kan søke om autorisasjon som Apple-tjenesteleverandør. Enkeltpersoner og enkeltselgere kan ikke søke.

Hva er fordelene ved Tjenesteleverandør-status?

Apples mål er å sikre at alle tjenesteleverandører er i stand til å levere eksepsjonelt god kundeservice i henhold til de høyeste standardene i markedet. Status som Apple-autorisert tjenesteleverandør gir kundene trygghet og gir deg et godt omdømme.

  • Refusjon for arbeid, deler og (hvis aktuelt) reise for reparasjoner som dekkes av Apples begrensede garanti eller en utvidet serviceavtale
  • Få deler direkte fra Apple for å fullføre reparasjoner – gjelder kun for autoriserte tjenesteleverandører
  • Deltakelse i det ytelsesbaserte bonuskompensasjonsprogrammet Service Excellence (der det er aktuelt)
  • Tilgang til omfattende informasjon om produkter, reparasjoner, service, demontering, problemløsing og oppgradering, pluss direkte teknisk støtte som er tilgjengelig for sertifiserte teknikere
  • Inkludering i Apples forhandlersøk-system, som gir kunder mulighet til å finne nærmeste tjenesteleverandør via Apple-nettstedet (begrensede tjenesteleverandører er ikke med)
  • Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om fordelene ved å bli tjenesteleverandør, kan du kontakte ditt lokale AppleCare-team.

Hva er kravene for Tjenesteleverandør-status?

Forretningskrav
Organisasjoner som søker om Tjenesteleverandør-status, må ha vært i drift en stund og ha reviderte regnskap som kan gjennomgås av Apple. Kredittgrense er påkrevd og må avtales med Apples finansteam i det aktuelle området. Organisasjonen bør aktivt promotere Apple-merket som en del av forretningene, sammen med AppleCare service- og supportprodukter.

Søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene, kan likevel søke hvis det er spesielle forhold. Hver søknad behandles individuelt.

Lokaler
Organisasjonen må ha et kommersielt tilgjengelig servicelokale med eget servicepersonell på et lett tilgjengelig sted. Lokalene må ha et rent og presentabelt mottaksområde for kunder som ønsker innleveringsservice, og et sikkert verksted for reparasjon og oppbevaring av deler og enheter som kommer inn for reparasjon. En privatadresse godtas ikke som servicested hvis det ikke er avtalt spesielt.

Teknisk sertifisering
Tjenesteleverandører må bruke Apple-sertifiserte Macintosh-teknikere til diagnostikk, reparasjoner som dekkes, endringer og oppgraderinger på Apple-produkter. En tjenesteleverandør må ansette minst én sertifisert tekniker for hver 30. Apple-reparasjon som utføres per uke.

Sertifisering for reparasjon av Apple Macintosh-systemer krever både bestått programvareprøve og bestått maskinvareprøve ved et autorisert Prometric Testing Center. Sertifiseringer fornyes på årlig basis via omsertifiseringsprøver.

Nettstedet for Apple-opplæring inneholder detaljert informasjon om Apple-sertifiseringer, forberedelseskurs, registrering for prøver og prøveavgifter.

Selvstudiekurs i Mac OS og Apple-maskinvare for omsertifisering tilbys via Internett uten tilleggskostnader gjennom vår tjenesteleverandørportal Global Service Exchange.

Driftskrav
Tjenesteleverandører må alltid oppfylle Apples standarder med hensyn til servicenivå, sertifisering av teknikere og servicetilgjengelighet for kunder. Apple vil vanligvis revidere og vurdere tjenesteleverandører for å sikre at disse høye standardene hele tiden oppfylles.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om kravene for Tjenesteleverandør-status, kan du se dokumentet med krav, som kan lastes ned.

Kontakt ditt lokale AppleCare-team på aasp_application_euro@apple.com.