Programmet for Apple-autoriserte tjenesteleverandører

Apples program for tjenesteleverandører er beregnet på bedrifter som er interesserte i å tilby service til Apple-kunder.

Hvem kan søke om status som tjenesteleverandør?

Forhandlere og serviceselskaper i land der Apple er direkte representert, kan søke om å bli Apple-autoriserte tjenesteleverandører. Enkeltpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke.

Både autoriserte Apple-forhandlere og bedrifter som spesialiserer seg på service, men som ikke selger Apple-produkter, kan søke om å bli Apple-autoriserte tjenesteleverandører.

Hva er kravene for å få status som tjenesteleverandør?

Krav til bedriften
Bedrifter som søker om status som tjenesteleverandør, må ha vært i drift i en rimelig tidsperiode og ha reviderte regnskap som kan gjennomgås av Apple. En innvilget kreditt er påkrevd og må avtales med Apples finansteam i den aktuelle regionen. Apple vurderer om bedriften er kvalifisert for en innvilget kreditt, basert på (i) lønnsomheten, den økonomiske tilstanden og betalingsevnen til tjenesteleverandøren, (ii) om gjeldende og nøyaktig informasjon om økonomisk og bedriftsmessig ytelse gis innen rimelig tid, og (iii) den nåværende verdien av sikkerheten eller annen form for bevis på kredittverdighet som gis.

Bedriften bør aktivt promotere Apple-merket som en del av forretningene, sammen med AppleCare-tjenester og støtteprodukter.

Søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene, kan likevel søke hvis det foreligger spesielle forhold. Hver søknad behandles individuelt.

Lokaler
Bedriften må ha et kommersielt servicested av høy kvalitet med eget servicepersonell på et sted som er lett tilgjengelig og synlig for kundene. Lokalene må overholde Apples krav til utseende, inkludert en ren og presentabel resepsjon for kunder som ønsker innleveringsservice, og et sikkert verksted for reparasjon og oppbevaring av deler og enheter som kommer inn for reparasjon. En privatadresse godtas ikke som servicested med mindre annet er særskilt avtalt.

Sertifisering for teknikere
Tjenesteleverandører må ha Apple-sertifiserte teknikere som kan utføre diagnostikk, reparasjoner som dekkes, endringer og oppgraderinger på Apple-produkter. For å gjøre det mulig å fullføre minst 200 reparasjoner per kvartal bør tjenesteleverandører ansette minst én sertifisert tekniker.

Sertifisering for reparasjon av Apple-produkter krever både bestått programvareprøve og bestått maskinvareprøve ved et autorisert testsenter. Sertifiseringer fornyes på årlig basis via omsertifiseringsprøver.

Nettstedet for Apple-opplæring inneholder detaljert informasjon om Apple-sertifiseringer, forberedelseskurs, registrering for prøver og prøveavgifter.

Driftskrav
Tjenesteleverandører må oppfylle Apples standarder og følge Apples prosesser og prosedyrer til enhver tid når det gjelder servicenivåer, sertifisering av teknikere og tilgjengeligheten av service for kundene. Tjenesteleverandører skal kun bruke lagerbeholdning (fra Apple) eller deler av samsvarende kvalitet for å utføre servicen. Apple reviderer og vurderer vanligvis tjenesteleverandører for å sikre at disse høye standardene hele tiden er oppfylt.

Slik søker du

Send en e-post til aasp_application_euro@apple.com med all informasjonen som står oppført nedenfor:

Bedriftens navn:

Kontaktens navn:

Kontaktens telefonnummer:

Kontaktens e-postadresse*:

Opprinnelsesland:

Bedriftens nettadresse:

Bedriftens registrering:

Ansvarsfraskrivelser

  • Apple vurderer ikke søknader som ikke oppfyller kravene for programmet for Apple-autoriserte tjenesteleverandører
  • Apple vurderer ikke søkere som bruker Apple-varemerket som en del av bedriftens navn eller nettsider, med mindre slik bruk overholder vilkårene for Apple-varemerket
  • Personvernet ditt er viktig for Apple. Hvis du vil lese om hvordan Apple beskytter personopplysninger, kan du gå til Apples retningslinjer for personvern