Kostnadsfri kundestøtte

Hva er kostnadsfri kundestøtte?

Kostnadsfri maskinvarestøtte omfatter telefonstøtte for grunnleggende konfigurering, installering, montering og tilkobling. Se det kundestøtterelaterte materialet som fulgte med Apple-produktet, for å få mer informasjon.

Kostnadsfri programvarestøtte omfatter telefonstøtte for installering, oppstart eller ny installering (inkluderer ikke gjenoppretting av data) når maskinvarekonfigurasjonen oppfyller minstekravene programvaren stiller til systemet. Se det kundestøtterelaterte materialet som fulgte med Apple-produktet, for å få mer informasjon.

Apples ettårige begrensede garanti og AppleCare Protection Plan kommer i tillegg til rettighetene som er angitt i forbrukerlovgivningen. Klikk her for mer informasjon.

Hvor mye kostnadsfri kundestøtte får jeg?

De fleste programvare- og maskinvareproduktene fra Apple har ubegrenset kostnadsfri kundestøtte for hendelser som oppstår i løpet av de første 90 dagene du eier produktet. Med Apple Watch Edition får du to års kundestøtte inkludert. Se det kundestøtterelaterte materialet som fulgte med Apple-produktet, for å få mer informasjon.

Mobiloperatøren din samarbeider med Apple for å opprette teknisk kundestøtte for iPhonen din. Ta kontakt med mobiloperatøren hvor du kjøpte iPhonen for mer informasjon.

Apples ettårige begrensede garanti og AppleCare Protection Plan kommer i tillegg til rettighetene som er angitt i forbrukerlovgivningen. Klikk her for mer informasjon.

Hvordan definerer Apple en «kundestøttehendelse»?

Apple definerer en kundestøttehendelse som et bestemt eller særskilt problem som kan løses ved å isolere det til én enkelt årsak. Apple avgjør, etter egen vurdering, hva en kundestøttehendelse innebærer. En kundestøttehendelse blir løst når kunden mottar én av følgende:

  • Informasjon som løser problemet
  • Informasjon om hvordan man finner en programvareløsning som løser problemet
  • Finner ut at problemet skyldes et kjent, uløst problem eller et inkompatibilitetsproblem med produktet som kvalifiserer for kundestøtte
  • Informasjon som identifiserer problemet som løst ved å oppgradere det til den nyeste utgaven av det støttede produktet
  • Finner ut at problemet er identifisert som et maskinvareproblem 
  • Informasjon som isolerer problemet til et tredjeparts produkt som ikke støttes av Apple