Om AppleCare-servicesertifiseringer

Les om AppleCare-servicesertifiseringer, blant annet 2018-sertifiseringsprogrammer for iOS-teknikere og Mac-teknikere.

Oversikt over støtteinnhold

Hvis du har kjøpt eller vurderer å kjøpe AppleCare Technician Training, kan du lese støtteinnholdet om AppleCare Technician Training (ATT).

Hvis du har tilgang til kursene via en Global Service Exchange (GSX)-konto, kan du finne fullstendig informasjon om AppleCare-servicesertifiseringsprogrammer for autoriserte tjenesteleverandører ved å logge på GSX og søke etter AppleCare-servicesertifiseringer. 

Se gjennom disse artiklene for å finne ut mer om ATLAS og serviceeksamener:

Generelle spørsmål

Kan hvem som helst ta servicesertifiseringseksamener?
Ja. Alle kan ta eksamenene for å bli en Apple-sertifisert Mac-tekniker (ACMT) 2018 eller Apple-sertifisert iOS-tekniker (ACiT) 2018. For å bestå disse eksamenene, må du ha tilgang til opplæringen i ATLAS.

Det å bestå eksamenene betyr ikke at Apple har autorisert deg til å utføre reparasjoner eller drive forretninger direkte med Apple eller på vegne av Apple. Apple sertifiserer (bekrefter ferdighetene til) teknikere med sertifiseringseksamene. Apple autoriserer (etablerer forretningsrelasjoner med) tjenesteleverandører. Disse to tingene er ikke det samme.

Hvordan registrerer jeg meg for eksamenene?
Gå til certifications.apple.com, og bruk tekniker-ID-en din til å registrere deg hos et Apple-autorisert opplæringssenter eller på nettet med Pearson VUE. Når du har tatt en Apple-sertifiseringseksamen, kan du spore og administrere alle Apple-sertifiseringene dine på nettstedet for sertifiseringer.

Hvordan forbereder jeg meg til servicesertifiseringseksamener?
Apple gir opplæringskurs der man kan styre sitt eget tempo i ATLAS gjennom Global Service Exchange (GSX). Instruktørledet opplæring er også et tilgjengelig alternativ fra LearnQuest – en global Apple-autorisert opplæringsleverandør. Apple-autoriserte tjenesteleverandører (AASP) og kundekontoer med egenservice (SSA) kan få pensumet i serviceopplæringen, der man styrer sitt eget tempo, gratis på Internett. Allmennheten kan få tilgang til opplæring ved å kjøpe AppleCare Technician Training.

Eksamen i grunnleggende Apple-service (SVC-18A) har deler om ESD-forholdsregler og teknisk sikkerhet. Du må bestå disse delene for å kunne bestå eksamenen i sin helhet.

Hvor lenge må jeg vente for å ta en eksamen på nytt hvis jeg ikke består?
Du kan ta en eksamen på nytt 24 timer etter at du har fullført det forrige forsøket.

Bedriften eller skolen min har en stor installert base av Apple-produkter. Kan jeg registrere meg for et egenserviceprogram?
Apples egenserviceprogram tillater at programmets deltakere kan utføre service på og reparere sine egne produkter på sitt eget sted. Les om Apples program for egenservicekontoer på Internett, eller kontakt en Apple-salgsrepresentant.

Hvordan betaler jeg for eksamenene?
Når du registrerer deg for sertifiseringseksamenene kan du betale med Visa, MasterCard eller American Express.

Jeg har andre spørsmål. Hvor kan jeg finne svar på disse?
Du kan sende spørsmålene dine til svc.trng@apple.com.

Spørsmål om Apple-sertifiserte iOS-teknikere (ACiT) 2018

Hva er ACiT 2018?
Det er et program for å bli Apple-sertifisert som iOS-tekniker.

Hvordan skiller ACiT 2018 seg fra ACiT 2017-sertifiseringen?
ACiT 2018 kvalifiserer teknikere til å reparere iOS-produkter som ble produsert før april 2018. Det omfatter:

  • iPhone 8 og iPhone 8 Plus
  • iPhone X

Hvilke eksamener kreves for ACiT 2018?
For å få ACiT 2018-sertifisering må du bestå eksamen i grunnleggende Apple-service (SVC-18A eller SVC-17A) og ACiT 2018 serviceautorisasjonseksamen for iOS-service (iOS-18A). Begge disse eksamenene er tilgjengelige fra Pearson VUE. Du kan ta eksamenene på Internett fra din egen datamaskin.

Har det noe å si hvilken rekkefølge jeg tar eksamenene i?
Ja. Før du kan registrere deg for ACiT 2018 serviceautorisasjonseksamen for iOS-service (iOS-18A), må du bestå eksamen i grunnleggende Apple-service (SVC-18A eller SVC-17A).

Hvor mye koster hver eksamen?
Gjeldende priser er tilgjengelig fra Pearson VUE.

Hvor finner jeg opplæring for disse eksamenene?
Apple gir opplæringskurs der man kan styre sitt eget tempo, på kursadministrasjonssystemet ATLAS. Instruktørledet opplæring er også tilgjengelig fra LearnQuest – en global Apple-autorisert opplæringsleverandør. Disse opplæringspakkene er ikke tilgjengelige i alle land og regioner.

Jeg er allerede ACiT 2017-sertifisert. Må jeg ta de nye ACiT 2018-eksamenene?
Nei. Hvis du er sertifisert for iOS-produktene du må reparere, kreves det ingen nye eksamener.

Vil separate kvalifiseringseksamener for iOS bli nødvendige for nye iOS-produkter?
Nei. AppleCare vil introdusere nye kvalifiseringskurs i ATLAS etter hvert som produkter introduseres. Fullføring av disse kursene er nødvendig for å utføre service på nye produkter.

Jeg har fullført SVC-17A-eksamenen. Hvor lenge vil iOS-17A-eksamenen være tilgjengelig? Må jeg ta to nye eksamener for ACiT-sertifisering?
Hvis du har fullført SVC-17A-eksamenen for ACiT 2017, vil ACiT-eksamenen være tilgjengelig frem til 24. august 2018. Frem til da vil fullføring av SVC-17A- og iOS-17A-eksamenene gi deg ACiT 2017-sertifisering, men det vil ikke dekke like mange produkter. For å få ACiT 2018-sertifisering kreves SVC-18A- og iOS-18A-eksamenene.

Hva må jeg gjøre for å utføre service på nye iOS-produkter som introduseres etter at jeg er sertifisert?
AppleCare vil introdusere nye kvalifiseringskurs i ATLAS etter hvert som produkter introduseres. Du må fullføre disse kursene for å utføre service på disse nye produktene.

Jeg har fullført sertifiseringen for Apple-sertifiserte Mac-teknikere (ACMT) 2018. Må jeg ta to nye eksamener for ACiT-sertifisering?
Nei. Hvis du er ACMT 2018-sertifisert, har du bestått eksamen i grunnleggende Apple-service (SVC-18A). Du må bare bestå ACiT 2018 serviceautorisasjonseksamen for iOS-service (iOS-18A) for å bli ACiT 2018-sertifisert. 

Får jeg et utskrevet sertifikat når jeg fullfører kravene for ACiT 2018?
Ja. Etter at du består eksamenene som kreves, kan du sende en e-post til certifications@apple.com og be om å få et sertifikat. Du vil få en e-post med en kobling til skjemaet du ba om. 

Jeg har andre spørsmål. Hvor kan jeg finne svar på disse?
Du kan sende spørsmålene dine til svc.trng@apple.com.

Spørsmål om Apple-sertifiserte Mac-teknikere (ACMT) 2018

Hva er ACMT 2018?
AppleCare Mac-tekniker (ACMT) 2018 er en ny versjon av sertifiseringen for Apple-sertifiserte Mac-teknikere.

Hvordan er ACMT 2018 forskjellig fra tidligere ACMT-sertifiseringer?
ACMT 2018 kvalifiserer en tekniker til å reparere alle Mac-produktene som ble dekt av tidligere ACMT-sertifiseringer, i tillegg til alle andre Mac-produkter som ble produsert før april 2018. Dette inkluderer MacBook- og MacBook Pro-produkter som krevde en separat kvalifiseringseksamen eller et kurs i ATLAS:

  • MacBook (Retina, 12-tommers, 2017)
  • MacBook Air (2017)
  • MacBook Pro (13-tommers, 2017, fire Thunderbolt 3-porter)
  • MacBook Pro (13-tommers, 2017, to Thunderbolt 3-porter)
  • MacBook Pro (15-tommers, 2017)
  • iMac Pro (2017)
  • iMac (2017)

ACMT 2018 tillater en tekniker som jobber for en Apple-autorisert tjenesteleverandør, å utføre service på disse produktene.

Hvilke eksamener kreves for ACMT 2018?
For å få ACMT 2018-sertifisering må du bestå eksamen i grunnleggende Apple-service (SVC-18A eller SVC-17A) og ACMT 2018 serviceautorisasjonseksamen for Mac (MAC-18A). Begge disse eksamenene er tilgjengelige fra Pearson VUE. Du kan ta eksamenene på Internett fra din egen datamaskin.

Har det noe å si hvilken rekkefølge jeg tar eksamenene i?
Ja. Før du kan registrere deg for ACMT 2018 serviceautorisasjonseksamen for Mac (MAC-18A), må du bestå eksamen i grunnleggende Apple-service (SVC-18A eller SVC-17A).

Hvor mye koster hver eksamen?
Gjeldende priser er tilgjengelig fra Pearson VUE.

Hvor finner jeg opplæring for disse eksamenene?
Opplæringskurs i selvstyrt tempo for disse eksamenene er tilgjengelig i ATLAS, og instruktørledet opplæring er også tilgjengelig fra LearnQuest, som er en global Apple-autorisert opplæringsleverandør. Du kan få tilgang til kurs hos Apple-autoriserte tjenesteleverandører eller ved å kjøpe AppleCare Technician Training. Disse opplæringspakkene er ikke tilgjengelige i alle land og regioner.

Jeg er allerede ACMT 2017-sertifisert. Må jeg ta de nye ACMT 2018-eksamenene?
Nei. Hvis du er sertifisert for Mac-produktene du må reparere, kreves det ingen nye eksamener. 

Jeg har fullført sertifiseringen for Apple-sertifiserte iOS-teknikere (ACiT 2018). Må jeg ta to nye eksamener for ACMT-sertifisering?
Nei. Hvis du er ACiT 2018-sertifisert, har du allerede bestått eksamen i grunnleggende Apple-service (SVC-18A). Du må bare ta og bestå ACMT 2018 serviceautorisasjonseksamen for Mac (MAC-18A), for å bli ACMT 2018-sertifisert. 

Vil separate Mac-kvalifiseringseksamener fremdeles være tilgjengelig?
AppleCare vil fortsette å vedlikeholde gjeldende utvalg av Mac-kvalifiseringseksamener. AppleCare vil også publisere nye kvalifiseringskurs i ATLAS for nye Apple-produkter ved behov. Hvis du allerede er ACMT-sertifisert og vil reparere et produkt med separate kurskrav, kan du gjøre dette.

Jeg har fullført en av de tidligere ACMT 2017-eksamenene. Må jeg ta to nye eksamener for ACMT-sertifisering?
Hvis du har fullført SVC-17A-eksamenen for ACMT 2017, vil den gjenværende ACMT-eksamenen være tilgjengelig til 27. august 2018. Frem til da vil fullføring av SVC-17A- og MAC-17A-eksamenene gi deg ACMT 2017-sertifisering, men det vil ikke dekke like mange produkter. For å få ACMT 2018-sertifisering kreves SVC-18A- og MAC-18A-eksamenene.

Hva må jeg gjøre for å utføre service på nye Mac-produkter som introduseres etter at jeg blir sertifisert?
AppleCare vil introdusere nye kvalifiseringskurs i ATLAS etter hvert som produkter introduseres. Du må fullføre disse kursene for å utføre service på nye produkter.

Får jeg et utskrevet sertifikat når jeg fullfører kravene for ACMT 2018?
Ja. Etter at du består eksamenene som kreves, kan du sende en e-post til certifications@apple.com og be om å få et sertifikat. Du vil få en e-post med en kobling til skjemaet du ba om. 

Jeg har andre spørsmål. Hvor kan jeg finne svar på disse?
Du kan sende spørsmålene dine til svc.trng@apple.com.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: