iBooks Author: Vanlige spørsmål om publisering og distribusjon

Finn svar på vanlige spørsmål om distribusjon og salg av bøker du har laget med iBooks Author.


Hvordan kan jeg distribuere arbeidet mitt?

Du kan sende inn arbeidet for publisering i iBooks Store som en .ibooks-fil, og så selge det eller tilby det som en gratis nedlasting. Du kan også eksportere boken fra iBooks Author som en PDF-fil, tekstfil eller .ibooks-fil som du kan distribuere utenfor iBooks Store eller gjennom iTunes U.


Er det restriksjoner på distribusjon av arbeid som er produsert med iBooks Author?

Hvis det kreves betaling for arbeidet og det er i .ibooks-format, kan det bare selges gjennom iBooks Store. Hvis arbeidet er i et annet format, som PDF eller ePub, gjelder ikke denne restriksjonen.

Når arbeidet tilbys gratis, kan det distribueres gjennom iBooks Store eller på andre måter, også når arbeidet er i .ibooks-format.


Har Apple noen opphavsrett til innholdet i arbeidet mitt hvis jeg lager det i iBooks Author?

Nei. Du beholder alle rettigheter til innholdet i arbeidet ditt. Men hvis arbeidet distribueres i .ibooks-format, gjelder distribusjonsrestriksjonene som er bekrevet ovenfor.


Hvordan publiserer jeg boken min på iTunes U?

Hvis du skal publisere boken på iTunes U, må du ha et iTunes U-nettsted. Hvis du ikke allerede har et iTunes U-nettsted, kan du søke om å få et.


Hvordan publiserer jeg boken min i iBooks Store?

Du kan registrere deg for å publisere bøkene dine direkte ved hjelp av iTunes Connect. Hvis du vil registrere deg for å selge bøker i iBooks Store, fyller du ut søknadsskjemaet og laster ned iTunes Producer. Bøker kan også gjøres gratis tilgjengelig i iBooks Store.


Jeg er forfatter eller forlegger. Kan jeg distribuere dette arbeidet på mitt eget nettsted?

Ja. Du kan distribuere arbeidet på ditt eget nettsted hvis arbeidet tilbys gratis eller selges i et annet format enn .ibooks-formatet (som PDF eller ePub). Hvis du vil selge arbeidet i .ibooks-format, kan det bare selges gjennom iBooks Store.


Kan jeg distribuere arbeid som er laget med iBooks Author som del av et produkt eller en tjeneste som betales med en abonnementsbasert avgift?

Ja. Hvis arbeidet er i et annet format enn .ibooks-formatet (som PDF eller ePub), kan du distribuere det som en del av et produkt eller en tjeneste som belastes med en abonnementsbasert avgift, utenfor iBooks Store.


Hvordan kan jeg oppdatere en bok som jeg allerede har publisert i iBooks Store?

Lær mer om oppdatering av tidligere publiserte bøker.

Hvis du vil lære mer om publisering i iBooks Store, kan du se Bokforleggere: Vanlige spørsmål.

Sist endret: