Importer iBooks Author-boken til Pages for Mac

Åpne, rediger og publiser boken din i Pages på Mac.

Åpne en iBooks Author-fil i Pages

Du har flere alternativer for å åpne iBooks Author-filen, som har filendelsen .iba:

  • Velg Fil > Åpne i Pages, velg iBooks Author-filen, og klikk på Åpne.
  • Velg iBooks Author-filen i Finder, og velg deretter Fil > Åpne med > Pages.
  • Dra iBooks Author-filen til Pages-appsymbolet.

Når du importerer iBooks Author-filen, kan det hende Pages ber deg om å lagre noe innhold i en egen mappe:

Hvis du klikket på Avbryt da du ble bedt om å lagre omslaget og widgetinnholdet, eller hvis du ikke finner mappen, kan du alltid importere iBooks Author-filen på nytt for å opprette mappen med det relevante innholdet.

Finn ut mer om åpning av iBooks Author-filer i Pages.


Rediger boken din i Pages

Du kan redigere boken din i Pages før du eksporterer den til EPUBeller publiserer den i Apple Books. Når du ser boken din i Pages, ser du kanskje noen forskjeller. Her er noen av forskjellene du kan se:

  • Innholdsfortegnelsen er tekstbasert, og den kan vises og redigeres i sidepanelet. 
  • Ordlister vises på slutten av boken, og ordlistetermer har lenker til ordlisten. 
  • Bilder, video og lydfiler blir importert, men noen innstillinger fra iBooks Author, som «Avspilling i fullskjerm» eller «Automatisk avspilling», er ikke tilgjengelige.


Bruk et bokomslag

Hvis omslaget har en annen sideretning enn resten av boken, lagrer Pages omslaget som en egen Pages-fil (.pages) som heter Omslag. Hvis du vil bruke omslaget når du eksporterer til EPUB eller publiserer boken din, kan du konvertere det til PDF og legge den til som omslag ved å velge «Velg et bilde».

Hvis Pages satte inn omslaget som første side i dokumentet ditt, velger du «Bruk første side som bokomslag» når du eksporterer til EPUB. 


Bruk widgetinnhold

Bildegalleriet og mediewidgeter vises i boken din på Pages slik de vises i iBooks Author. Andre widgeter vises ikke på samme måte, og omhandles i dette avsnittet.

Pop-over-, rullende sidefelt-, interaktivt bilde- og gjennomgang-widgeter

Pages lagrer pop-over-, rullende sidefelt-, interaktivt bilde- og gjennomgang-widgeter som separate Pages-filer. Filene får navn som gjør at det er lett å finne dem. Hvis boken din har brukt en fast layout i iBooks Author, inneholder filnavnet sidetallet der widgeten vises, for eksempel Page3_Popover. For bøker basert på EPUB-maler er filnavnene nummererte, for eksempel ScrollingSidebar_5.

Hver Pages-fil inkluderer alt det opprinnelige innholdet i widgeten. Du kan kopiere og lime inn noen typer innhold fra referansefilene i boken i Pages. For eksempel kan du kopiere innholdet i en rullende sidefelt-widget til en tekstboks, og deretter justere størrelsen på teksten eller tekstboksen for å få plass til alt innholdet.

HTML-widgeter

Pages lager en mappe for hver HTML-widget som inneholder en blanding av filer med widgetens innhold. Du kan få tilgang til mediefilene for å kopiere dem til boken, eller du kan åpne HTML-filen i en nettleser og ta et skjermbilde eller lage en film ved hjelp av QuickTime.

3D-widgeter

Pages lager en mappe som inneholder Collada-filer (.dae) for alle 3D-widgeter som er brukt i boken, sammen med eventuelle teksturfiler. Du kan åpne disse filene i et kompatibelt 3D-modelleringsprogram, eller du kan åpne filen i Forhåndsvisning og ta et skjermbilde eller lage en film ved hjelp av QuickTime.

Keynote-widgeter

Hvis du vil legge til en Keynote-presentasjon i boken din i Pages, åpner du den originale presentasjonen i Keynote, eksporterer den som en film, og legger deretter filmen til i boken. 

For å gjøre det enklere å finne Keynote-filen kan du finne navnet på den opprinnelige Keynote-filen i iBooks Author. Åpne boken din i iBooks Author, velg Keynote-widgeten i boken, og åpne deretter widget-inspektøren.

Publiseringsdato: