Samarbeid om dokumenter i Pages, Numbers og Keynote på iPhone, iPad og Mac

Med innebygde samarbeidsfunksjoner kan du arbeide med dokumenter, regneark eller presentasjoner sammen med andre i sanntid. 

Med samarbeidsfunksjonene i Pages, Numbers og Keynote på iPhone, iPad og Mac kan du invitere andre til å samarbeide på et dokument, angi tillatelser for dokumentet, se hvem som har arbeidet med dokumentet, se et sammendrag av endringene de har gjort og kommunisere med deltakere via appen.

Du kan også samarbeide med andre via Pages, Numbers og Keynote på nettet på iCloud.com.


Inviter andre til å samarbeide

Når du inviterer personer til å samarbeide på et dokument, et regneark eller en presentasjon, sender du dem en lenke. Opptil 100 personer kan vise og redigere delte dokumenter samtidig. 

For å begynne å samarbeide logger du på iCloud på enheten og slår deretter på iCloud Drive for Pages, Numbers og Keynote. Mens du har dokumentet ditt åpent, klikker eller trykker du på Del-knappen  på verktøylinjen, velger Samarbeid på lokalmenyen og velger hvordan du vil invitere andre.

Personer du inviterer, kan åpne og se delte dokumenter, uavhengig av størrelsen. Hvis dokumentet ditt er større enn 2 GB og du vil at de du inviterer, skal kunne redigere det, må du bruke Pages, Numbers eller Keynote til å redusere dokumentstørrelsen til mindre enn 2 GB før du inviterer andre.


Angi tillatelser

For å angi tillatelser for hvem som kan se, redigere og invitere andre til å samarbeide på dokumentet, klikk eller trykk på lokalmenyen under Samarbeid-lokalmenyen.

Du kan angi følgende alternativer:

 • Hvis du vil at kun spesifikke deltakere skal ha tilgang til dokumentet, velger du «Kun personer du inviterer». For å åpne det delte dokumentet må disse deltakerne logge på iCloud eller iCloud.com med en Apple-ID. Hvis de ikke har Apple-ID, kan de opprette en Apple-ID etter at du har delt dokumentet med dem.
 • Hvis du vil at alle som har lenken til det delte dokumentet, skal kunne åpne det, velger du «Alle som har lenken».
 • Hvis du vil at alle som har tilgang til dokumentet, skal kunne redigere det og skrive det ut, velger du «Kan gjøre endringer».
 • Hvis du vil at alle som har tilgang til dokumentet, skal kunne se det og skrive det ut, men ikke redigere det, velger du «Skrivebeskyttet».
 • Fjern avmerkingen for «Alle kan legge til flere personer» hvis du ikke vil at deltakerne skal kunne invitere andre til å samarbeide.


Samarbeid om et delt dokument

Når du åpner dokumentet, kan du se endringene andre gjør, i sanntid, og hva de har gjort nylig. Avhengig av enheten din vises antallet personer som redigerer eller ser på dokumentet, på Samarbeid-knappen  på verktøylinjen, som vises etter at du har invitert andre. Du kan også se en liste over deltakere ved å klikke eller trykke på Samarbeid-knappen.

Når du redigerer et delt dokument, kan du bruke alle funksjonene i Pages, Numbers og Keynote, med noen unntak.


Se den nyeste aktiviteten

I Pages, Numbers og Keynote på iPhone, iPad og Mac, trykker eller klikker du på Samarbeid-knappen  på verktøylinjen for å se hva som er gjort siden sist du åpnet dokumentet. Du kan også starte kommunikasjon med deltakere i appen og endre aktivitetsinnstillinger.

 • Klikk eller trykk på Vis all aktivitet for å se hvem som har arbeidet med dokumentet, og et sammendrag av endringene de har gjort. Klikk eller trykk på pilen for å se mer detaljerte endringer, for eksempel redigeringer som én deltaker har gjort på flere forskjellige steder. Eller trykk på en aktivitet for å vise hvor endringen ble gjort. Uleste aktiviteter utheves, og hvis du trykker på en uthevet aktivitet, merkes alle uleste aktiviteter som lest.
 • Klikk eller trykk på et navn på deltakerlisten for å hoppe dit vedkommende for øyeblikket arbeider i dokumentet.
 • Hvis du vil slå på eller av varsler når nye personer blir med, gjør endringer eller kommenterer, klikker eller trykker du på Aktivitetsinnstillinger.
 • Hvis du vil starte kommunikasjon med deltakere via Pages, Numbers eller Keynote, kan du klikke eller trykke på meldingsknappen for å starte en Meldinger-samtale, eller du kan trykke eller klikke på lyd- eller videoknappen for å starte en FaceTime-samtale.


Endre innstillingene for et delt dokument

Hvis du vil endre tillatelser etter at du har delt dokumentet, klikker eller trykker du på Samarbeid-knappen  på verktøylinjen. Deretter klikker eller trykker du på Administrer delt dokument, presentasjon eller regneark, avhengig av iWork-appen du bruker. Du kan endre tilgang og tillatelser samt slutte å dele dokumentet. 


Funksjoner som ikke støttes med samarbeid

Hvis du trenger disse funksjonene, avslutter du delingen av dokumentet, gjør endringene og deler dokumentet på nytt. Når du slutter å dele, fjernes dokumentet fra iCloud Drive for alle deltakere. Hvis du begrenset dokumentet til «Kun personer du inviterer», må du invitere alle deltakerne på nytt etterpå.

Disse funksjonene er foreløpig ikke tilgjengelige når du samarbeider med andre deltakere:

Pages, Numbers og Keynote

 • Reduser filstørrelsen (Fil > Reduser filstørrelse).*
 • Dra rader og kolonner mellom hoveddel og overskriftsfelt i tabeller.
 • Opprett, slett eller gjør om på stiler.
 • Rediger med Ruby på asiatiske språk.
 • Opprett eller rediger tilpassede celleformater.
 • Bytt ut alle forekomster av en font i et dokument.

* Du kan ikke redusere størrelsen på et delt dokument, men du kan redusere størrelsen på en kopi.

Pages

 • Juster fotnoteinnstillinger.
 • Sett inn, klipp ut, kopier, lim inn, slett, dupliser, roker eller rediger deler.
 • Juster EndNote-innstillinger.
 • Legg til og rediger inndelingslayoutobjekter.
 • Sett inn smartfelt for dato og klokkeslett.
 • Konverter tekstbehandlingsdokumenter til sidelayoutdokumenter og omvendt.
 • Rediger innstillinger for sidetall. 
 • Legg til eller rediger sidemaler.
 • Bruk en sidemal på nytt på en side.

Numbers

 • Sett inn smartfelt.
 • Kopier eller lim inn tabellstiler.
 • Transponer tabeller.

Keynote

 • Endre størrelsen på lysbilder.
 • Endre tema.
 • Ta opp en lysbildefremvisning eller spill av en tidligere lysbildefremvisning. 
 • Legg til eller rediger et lydspor. 
 • Rediger presentasjonsnotater mens du spiller av en lysbildefremvisning.
 • Slett ett eller flere lydspor.
 • Slett en eksisterende innspilling av en lysbildefremvisning.

Pages, Numbers og Keynote for iCloud

Du kan bruke Pages, Numbers og Keynote på nettet på iCloud.com for å invitere andre til å samarbeide i et dokument, angi tillatelser for deltakere og samarbeide. Enkelte funksjoner er imidlertid utilgjengelige når du samarbeider via iCloud.com:

 • Hvis du sporer endringer i et Pages-dokument, kan du vise dokumentet og velge tekst, men du kan ikke redigere noe.
 • Hvis Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumentet ditt inneholder vertikal tekst, kan du vise et bilde av dokumentet på iCloud.com, men du kan ikke redigere det.
 • Rediger objekter inne i grupper.
 • Du kan gå direkte til markøren til en annen deltaker i et samarbeidsdokument, men andre samarbeidsfunksjoner som aktivitetsstrømmen og kommunikasjonsverktøy i appen er ikke tilgjengelig i Pages, Numbers og Keynote for iCloud. Endringer som gjøres i et samarbeidsdokument via iCloud.com vises fortsatt i aktivitetsstrømmen til deltakere som bruker Pages, Numbers og Keynote på iPhone, iPad og Mac.

Du kan fortsatt redigere dokumenter med sporede endringer og vertikal tekst i Pages, Numbers og Keynote på iPhone, iPad og Mac.


Hvis samarbeid ikke er tilgjengelig

Hvis du bruker Pages, Numbers eller Keynote og samarbeidsfunksjonen ikke er tilgjengelig, kan du prøve å oppdatere appene dine på iPhone, iPad eller Mac. Slå på Automatiske oppdateringer slik at appene dine alltid er oppdatert. Hvis enheten din er for gammel til å oppdatere appene, kan du fortsatt samarbeide på nettet via iCloud.com på en Mac eller PC. 

Hvis du vil sende en kopi av dokumentet, kan du gjøre det uten å samarbeide. Klikk eller trykk på Del-knappen, velg Send kopi på lokalmenyen, og velg hvordan du vil sende dokumentet.


Minimumskrav til systemet og iCloud-krav til samarbeid

For å vise eller redigere et delt dokument og invitere andre til å delta i presentasjonen, trenger du og personene du deler det med, et av følgende:

 • En Mac med macOS Monterey 12.3 eller nyere og Pages, Numbers, eller Keynote 13.0 eller nyere.
 • En iPhone med iOS 15.4 eller nyere og Pages, Numbers eller Keynote 13.0 eller nyere.
 • En iPad med iPadOS 15.4 eller nyere og Pages, Numbers eller Keynote 13.0 eller nyere.

Pages, Numbers og Keynote for iCloud fungerer med Mac eller PC som bruker Safari 11.1.2 eller nyere, Google Chrome eller Microsoft Edge.


Finn ut mer

For å få detaljert informasjon om samarbeid i iWork-appen du bruker, se brukerhåndboken for appen og plattformen din:

 • I iWork-appene på Mac velger du Hjelp på menyen, og deretter velger du Hjelp for Pages, Numbers eller Keynote.
 • I iWork-appene på iPhone eller iPad trykker du på Mer-knappen  og deretter på Hjelp.
 • I de nettbaserte iWork-appene på iCloud.com klikker du på hjelp-knappen og velger deretter Få hjelp. 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: