Om samarbeid i Pages, Numbers og Keynote

Inviter andre til dokumentene dine og samarbeid i sanntid. Samarbeid er innebygd i Pages, Numbers og Keynote på iPhone, iPad, iPod touch, Mac og på nettet på iCloud.com.

For å samarbeide på iPhone, iPad eller Mac trenger du en iPhone, iPad eller Mac med iOS 13.1, iPadOS 13.1 eller macOS Catalina eller nyere og Pages, Numbers eller Keynote versjon 11 eller nyere.

For å samarbeide med Pages, Numbers eller Keynote på nettet på iCloud.com må du ha Safari 9.1.3 eller nyere eller Google Chrome for Mac. For PC trenger du Google Chrome eller Microsoft Edge.


Inviter andre til å samarbeide

Når du inviterer personer til å samarbeide om et dokument, et regneark eller en presentasjon, sender du dem en kobling til iCloud.com. Opptil 100 personer kan vise og redigere delte dokumenter samtidig.

Navnet på dokumentet er inkludert i nettadressen. Hvis tittelen eller innholdet i dokumentet er konfidensielt, må du be deltakerne om ikke å videresende koblingen til noen andre.

Du kan også invitere andre til å samarbeide om Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumenter ved å dele en mappe i iCloud Drive. Når du deler en mappe, blir alle Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumenter i den delte mappen automatisk tilgjengelig for samarbeid for alle som mappen deles med. 

Personer du inviterer, kan åpne og se delte dokumenter, uavhengig av størrelsen. Hvis dokumentet ditt er større enn 2 GB og du vil at de du inviterer, skal ha muligheten til å redigere det, må du bruke Pages, Numbers eller Keynote for iPhone, iPad eller Mac til å redusere dokumentstørrelsen til mindre enn 2 GB før du inviterer andre.

Inviter personer fra iPhone eller iPad

 1. Logg på iCloud på enheten din, og slå på iCloud Drive for Pages, Numbers og Keynote.
 2. Når dokumentet er åpent, klikker du på Samarbeid-knappen  på verktøylinjen. Hvis dokumentet er en delt mappe, trykker du på Vis delt mappe i Samarbeid-menyen for å endre invitasjonslisten.
 3. For å angi begrensninger for hvem som kan åpne eller redigere dokumentet ditt, trykker du på Delingsvalg, velger et alternativ, og deretter trykker du på Del fil. Personer du deler dokumentet med, kan som standard redigere det.
 4. Velg hvordan du vil invitere andre til å samarbeide, og send deretter lenken.

Samarbeid-knappen  vises øverst på dokumentet med en hake. Dette symbolet viser også hvor mange personer utenom deg som har dokumentet åpent.

Inviter andre fra Mac

 1. Logg på iCloud på enheten din, og slå på iCloud Drive for Pages, Numbers og Keynote.
 2. Åpne Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumentet du vil dele.
 3. Klikk på Samarbeid-knappen  i verktøylinjen. Hvis dokumentet er i en delt mappe, klikker du på Vis delt mappe.
 4. For å angi begrensninger for dokumentet ditt velger du hvem som kan få tilgang til dokumentet og hva de har tillatelse til å gjøre med dokumentet fra lokalmenyene.
 5. Velg hvordan du vil invitere andre til å samarbeide.
 6. Klikk på Del, og send deretter lenken. 

Samarbeid-knappen  vises øverst på dokumentet med en hake. Dette symbolet viser også hvor mange personer utenom deg som har dokumentet åpent.

Inviter andre fra iCloud.com

 1. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en din og åpne Pages, Numbers eller Keynote.
 2. Åpne dokumentet du vil dele.
 3. Trykk eller klikk på Samarbeid-knappen  i verktøylinjen. Hvis dokumentet er i en delt mappe, klikker du på Vis delt mappe.
 4. For å angi begrensninger for hvem som kan åpne eller redigere dokumentet ditt, klikker du på Delingsalternativer. Personer du deler dokumentet med, kan som standard redigere det.
 5. Velg hvordan du vil invitere andre til å jobbe med dokumentene dine. Hvis du har iCloud bare med nettilgang, må du kopiere koblingen. 
 6. Klikk på Del, og send eller legg ut meldingen. 

Samarbeid-knappen  vises øverst på dokumentet med en hake. Dette symbolet viser også hvor mange personer utenom deg som har dokumentet åpent.

Begrens et dokument

Hvis du begrenser dokumentet ditt, slik at bare personer du inviterer, kan samarbeide om dokumentet, må de logge på iCloud eller iCloud.com med Apple-ID-en sin.

 1. Trykk eller klikk på Samarbeid-knappen . Hvis dokumentet er i en delt mappe, trykker eller klikker du på Vis delt mappe.
 2. Velg Delingsalternativer, og velg deretter et av følgende alternativer:
  • Velg «Kun personer du inviterer» hvis du vil at bare visse deltakere skal ha tilgang til dokumentet. For å åpne det delte dokumentet må disse deltakerne logge på iCloud eller iCloud.com med en Apple-ID. Hvis de ikke har Apple-ID, kan de opprette en Apple-ID etter at du har delt dokumentet med dem.
  • Velg «Alle som har lenken» hvis du vil at alle som har lenken til det delte dokumentet, skal kunne åpne det.
  • Velg «Kan gjøre endringer» hvis du vil at alle som har tilgang til dokumentet, skal kunne redigere det og skrive det ut.
  • Velg «Skrivebeskyttet» hvis du vil at alle som har tilgang til dokumentet, skal kunne se det og skrive det ut, men ikke redigere det.

Du kan endre delingsalternativene når som helst. Hvis du vil endre delingsalternativene, klikker eller trykker du på Samarbeid-knappen  før du gjør endringene dine.

Angi et passord

Du kan også angi et passord for et dokument, slik at bare de som vet passordet, kan åpne dokumentet:

 • På Mac velger du Fil > Angi passord. Deretter skriver du inn passordet, et hint og klikker på Angi passord.
 • Trykk på Mer-knappen  på iPhone eller iPad med dokumentet åpnet. Så trykker du på Angi passord, skriver inn den obligatoriske informasjonen og trykker på Ferdig.
 • På nettet på iCloud.com klikker du på Verktøy-knappen  og så på Angi passord. Deretter skriver du inn passordet og et hint før du til slutt klikker på Angi passord.

Hvis du velger delingsalternativet «Bare personer du inviterer», er det bare personer med tillatelse til å redigere som kan legge til, endre eller slette passordet for dokumentet. Ellers er det bare du som kan endre passordet.


Samarbeid om et delt dokument

Du kan se endringene andre gjør i sanntid, skjule eller vise redigeringsaktivitet med mer. 

Hvis du vil se de delte dokumentene:

 • På iPhone eller iPad trykker du på Nylige eller Nylige-knappen  i dokumentorganisereren. De delte dokumentene dine vises nederst på skjermen.
 • iCloud.com klikker du på Delt i sidepanelet i dokumentorganisereren.

Når du redigerer et delt dokument, kan du bruke alle funksjonene i Pages, Numbers og Keynote, med noen unntak

Se hvem som jobber med dokumentet

Hvis du vil se hvem som har tilgang til dokumentet, trykker eller klikker du på Samarbeid-knappen . Hvis du ser en prikk ved siden av et navn i listen, betyr det at vedkommende har dokumentet åpent. Trykk eller klikk på prikken for å se hva vedkommende redigerer.

Hvis du vil kommunisere med andre deltakere, kan du legge til og svare på kommentarer uten å forlate Pages, Numbers eller Keynote ved bruk av kommentartråder.

Rediger mens du er frakoblet

Selv om du ikke er koblet til internett, kan du fremdeles redigere et delt dokument. Redigeringer du gjør mens du er frakoblet, lagres i minst 30 dager og lastes opp til iCloud automatisk når du kobler deg til internett. Andre deltagere kan se endringene dine så fort endringene er lastet opp. Du kan sjekke status for synkroniseringen til dokumentet fra dokumentorganisereren på iPhone eller iPad, eller ved å velge Vis > Vis synkroniseringsstatus på en Mac.

Hvis du vil sende en kopi av dokumentet med endringene dine til noen andre, før endringene lastes opp, trykker du på Mer-knappen  på iPhone eller iPad, eller klikker på Del på Mac og velger Send en kopi. Hvis du legger ved et dokument fra Filer-appen (på iPhone eller iPad) eller Finder (på Mac), blir ikke endringene dine inkludert. Hvis noen du samarbeider med, sletter et element, en Keynote-presentasjon, eller et Numbers-regneark du har redigert mens du var frakoblet, vil ikke disse endringene være i dokumentet når du kobler til internett og dokumentet synkroniseres med iCloud.


Slutt å dele et dokument

Åpne dokumentet og klikk eller trykk på Samarbeid-knappen  > Slutt å dele, og så klikker eller trykker du på OK.

Når du slutter å dele, fjernes dokumentet fra iCloud Drive for alle deltakere. Hvis du deler dokumentet på nytt senere, forblir koblingen den samme. Hvis du angir dokumentets delingsalternativ til «Bare personer du inviterer», må du invitere alle deltakerne på nytt.

For å stoppe å dele et dokument som er inne i en delt mappe, flytter du dokumentet utenfor den delte mappen.


Funksjoner som ikke støttes med samarbeid

Hvis du trenger disse funksjonene, avslutter du delingen av dokumentet, gjør endringene og deler dokumentet på nytt. Når du slutter å dele, fjernes dokumentet fra iCloud Drive for alle deltakere. Hvis du begrenser dokumentet til «Bare personer du inviterer», må du invitere alle deltakerne på nytt etterpå.

Disse funksjonene er foreløpig ikke tilgjengelige når du samarbeider med andre deltakere:

Pages, Numbers og Keynote

 • Legg til eller rediger mediefiler som er større enn 50 MB.1
 • Reduser filstørrelsen (Fil > Reduser filstørrelse).2
 • Dra rader og kolonner mellom hoveddel og overskriftsfelt i tabeller.
 • Opprett, slett eller gjør om på stiler.
 • Rediger med Ruby på asiatiske språk.
 • Opprett eller rediger tilpassede celleformater.
 • Bytt ut alle forekomster av en font i et dokument.

Pages

 • Juster fotnoteinnstillinger.
 • Sett inn, klipp ut, kopier, lim inn, slett, dupliser, roker eller rediger deler.
 • Juster EndNote-innstillinger.
 • Legg til og rediger masterobjekter.
 • Sett inn smartfelt for dato og klokkeslett.
 • Konverter tekstbehandlingsdokumenter til sidelayoutdokumenter og omvendt.
 • Rediger innstillinger for sidetall. 
 • Legg til eller rediger mastersider.
 • Bruk mastersider på nytt på andre sider.

Numbers

 • Opprett eller rediger skjemaer på iPhone eller iPad.
 • Sett inn smartfelt.
 • Kopier eller lim inn tabellstiler.
 • Transponer tabeller.

Keynote

 • Endre størrelsen på lysbilder.
 • Endre tema.
 • Ta opp en lysbildefremvisning eller spill av en tidligere lysbildefremvisning. 
 • Legg til eller rediger et lydspor. 
 • Rediger presentasjonsnotater mens du spiller av en lysbildefremvisning.
 • Slett ett eller flere lydspor.
 • Slett en eksisterende innspilling av en lysbildefremvisning.

Pages, Numbers og Keynote for iCloud

Enkelte funksjoner er for øyeblikket ikke tilgjengelige når du samarbeider fra iCloud.com:

 • Hvis du sporer endringer i et Pages-dokument, kan du vise dokumentet og velge tekst, men du kan ikke redigere noe.
 • Hvis Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumentet ditt inneholder vertikal tekst, kan du vise et bilde av dokumentet på iCloud.com, men du kan ikke redigere det.
 • Rediger objekter inne i grupper.

Du kan fortsatt redigere dokumenter med sporede endringer og vertikal tekst i Pages, Numbers og Keynote på iPhone, iPad og Mac.

1. På iCloud.com kan du bare legge til bilder på opptil 10 MB.

2. Du kan ikke redusere størrelsen på et delt dokument, men du kan redusere størrelsen på en kopi.


Hvis samarbeid ikke er tilgjengelig

Hvis du bruker Pages, Numbers eller Keynote og samarbeidsfunksjonen ikke er tilgjengelig, kan du prøve å oppdatere appene dine på iPhone, iPad eller Mac. Slå på Automatiske oppdateringer slik at appene dine alltid er oppdatert. Hvis enheten din er for gammel til å oppdatere appene, kan du fortsatt samarbeide på nettet via iCloud.com på en Mac eller PC. 

Hvis du vil sende en kopi av dokumentet, kan du sende det uten å samarbeide:

 • Gå til Del > Send en kopi på Macen.
 • På iPhone eller iPad trykker du på Mer-knappen  > Del. 
 • På iCloud.com klikker du på Verktøy-knappen  > Send en kopi.


Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: