Om samarbeid i Pages, Numbers og Keynote

Inviter andre til dokumentene dine og samarbeid i sanntid. Samarbeidsfunksjonen er innebygd i iWork-appen på iPhone, iPad, iPod touch, Mac og iCloud.com.

Dette trenger du

Du kan bruke iWork-samarbeid med disse Apple-enhetene og programvareversjonene:

 • En Mac med macOS High Sierra og Pages 7.2, Numbers 5.2 eller Keynote 8.2 eller nyere, 
 • En iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11 og Pages 4.2, Numbers 4.2 eller Keynote 4.2 eller nyere.

Du kan samarbeide på nett med disse nettleserversjonene:

 • Safari 9 eller nyere eller Google Chrome 50 eller nyere for Mac
 • Internet Explorer 11 eller nyere eller Google Chrome 50 eller nyere for Windows-PC

Hvis du har iPhone, iPad eller iPod touch med tidligere versjoner av iOS- eller iWork-apper, eller hvis du har en Android-enhet, kan du åpne dokumenter, men du kan ikke redigere dem. Hvis samarbeidsfunksjoner ikke er tilgjengelige, kan du finne ut hva du må gjøre.

Hvis du bruker administrerte Apple-ID-er, kan lærere og elever i organisasjonen samarbeide ved buk av iWork.

Logg deg på iCloud

For å komme i gang med samarbeid logger du på iCloud på enheten din og slår på iCloud Drive. Hvis du bruker en nettleser, logger du på iCloud.com og åpner iWork-appen du vil bruke.

Inviter andre til å samarbeide

Når du inviterer personer til å samarbeide om et dokument, et regneark eller en presentasjon, oppretter appen en kobling til iCloud.com som du kan sende til dem. Hvis du angir begrensninger slik at bare personer du inviterer, kan samarbeide om dokumentet, må de logge på iCloud eller iCloud.com med Apple-ID-en sin.

Navnet på dokumentet er inkludert i nettadressen. Hvis tittelen eller innholdet i dokumentet er konfidensielt, må du be deltakerne om å ikke videresende koblingen til noen andre.

Inviter andre fra iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Hvis dokumentet allerede er åpent i Pages, Numbers eller Keynote, kan du trykke på Mer-symbolet og så på Samarbeid med andre. Hvis du er i dokumentorganiserer, kan du trykke på Bla gjennom og trykke på dokumentet du vil dele. Trykk på Del eller Del-symbolet, og trykk deretter på Legg til personer. Hvis dokumentet du valgte, ikke er lastet ned til enheten din, lastes det ned nå.
  Legg til personer-skjerm
 2. For å angi begrensninger for hvem som kan åpne eller redigere dokumentet ditt, trykker du på Delingsalternativer. Deretter velger du et alternativ. Personer du deler dokumentet med, kan som standard redigere det.
 3. Trykk på metoden du vil sende koblingen med.
 4. Legg til eventuell annen informasjon før du sender meldingen.

Dette symbolet Samarbeid-symbol med et hakemerke vises øverst i dokumentet ditt. Dette symbolet viser også hvor mange personer som har dokumentet åpent, utenom deg.

Inviter andre fra Mac

 1. Fra Pages, Numbers eller Keynote åpner du dokumentet du vil dele.
 2. Klikk på Samarbeid-symbolet med et avmerkingssymbol i verktøylinjen.
 3. For å angi begrensninger for hvem som kan åpne eller redigere dokumentet ditt, klikker du på Delingsalternativer. Deretter velger du et alternativ. Personer du deler dokumentet med, kan som standard redigere det.
 4. Velg hvordan du vil invitere andre til å jobbe med dokumentet.
 5. Klikk på Del, og deretter sender eller legger du ut meldingen. 

Dette symbolet Samarbeid-symbol med et hakemerke vises øverst i dokumentet ditt. Dette symbolet viser også hvor mange personer som har dokumentet åpent, utenom deg.

Inviter andre fra iCloud.com

 1. Hvis dokumentet allerede er åpent i Pages, Numbers eller Keynote for iCloud, klikker du på Samarbeid-symbolet med et plusstegn i verktøylinjen. Hvis du er i dokumentorganisereren, velger du et dokument og klikker på Mer-knappen. Velg Samarbeid med andre.
 2. For å angi begrensninger for hvem som kan åpne eller redigere dokumentet ditt, klikker du på Delingsalternativer. Personer du deler dokumentet med, kan som standard redigere det.
 3. Velg hvordan du vil invitere andre til å jobbe med dokumentene dine. Hvis du har iCloud bare med nettilgang, må du kopiere koblingen. 
 4. Klikk på Del, og deretter sender eller legger du ut meldingen. 

Dette symbolet Samarbeid-symbol med et hakemerke vises øverst i dokumentet ditt. Dette symbolet viser også hvor mange personer som har dokumentet åpent, utenom deg.

Angi begrensninger for dokumenter

 1. På Mac eller på iCloud.com på nettet klikker du på Samarbeid-symbolet med et hakemerke. På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Mer-symbolet og deretter på Samarbeid med andre. 
 2. Velg Delingsalternativer, og velg deretter en av følgende alternativer:
  • Velg «Bare personer du inviterer» hvis du vil at bare visse deltakere skal ha tilgang til dokumentet. For å åpne det delte dokumentet må disse deltakerne logge på iCloud eller iCloud.com med en Apple-ID. Hvis de ikke har noen Apple-ID, kan de opprette en Apple-ID etter at du har delt dokumentet med dem.
  • Velg «Alle som har koblingen» hvis du vil at alle som har koblingen til det delte dokumentet, skal kunne åpne det.
  • Velg «Kan gjøre endringer» hvis du vil at alle som har tilgang til dokumentet, skal kunne redigere det og skrive det ut.
  • Velg «Bare lesetilgang» hvis du vil at alle som har tilgang til dokumentet, skal kunne se det og skrive det ut, men ikke redigere det.
   Delingsalternativer-skjerm

Du kan endre delingsalternativene når som helst. For å endre Delingsalternativer klikker eller trykker du på Samarbeid-symbolet med et hakemerke, og deretter gjør du endringene dine.

Angi et passord

Du kan også angi et passord for et dokument, slik at bare de som vet passordet, kan åpne dokumentet:

 • På Mac velger du Fil > Angi passord. Deretter skriver du inn passordet og en hint og klikker på Angi passord.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch med dokumentet åpnet trykker du på Mer-knappen og så på Angi passord. Deretter skriver inn den påkrevde informasjonen før du til slutt trykker på Ferdig.
 • På nettet på iCloud.com klikker du på Verktøy-knappen og så på Angi passord. Deretter skriver du inn passordet og et hint før du til slutt klikker på Angi passord.

Samarbeid om et delt dokument

Du kan se endringene andre gjør i sanntid, skjule eller vise redigeringsaktivitet med mer. 

Hvis du vil se de delte dokumentene:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Nylige eller Nylige-symbolet i dokumentorganisereren. De delte dokumentene dine vises nederst på skjermen.
 • iCloud.com klikker du på Delt i sidepanelet i dokumentorganisereren.

Når du redigerer et delt dokument, kan du bruke alle funksjonene i Pages, Numbers og Keynote, med noen unntak

Se hvem som jobber med dokumentet

For å se hvem som har deltatt i dokumentet trykker eller klikker du på Samarbeid-symbolet med et hakemerke. Hvis du ser en prikk ved siden av et navn i listen, betyr det at vedkommende har dokumentet åpent. Hvis du vil kommunisere med andre deltakerem kan du legge til og svare på kommentarer uten å forlate Pages, Numbers eller Keynote ved bruk av kommentartråder.

Følg andres endringer

Endringer av dokumentet vises i sanntid – se etter fargekodede musepekere, tekst og objektutvalg. Trykk eller klikk på Samarbeid-symbolet med et hakemerke, og trykk eller klikk deretter på prikken ved siden av personens navn for å se hva vedkommende redigerer.

Skjul eller vis samarbeidsaktivitet

Du kan skjule eller vise samarbeidsaktivitet når som helst.

 • Velg Vis > Skjul samarbeidsaktivitet på Macen. Eller velg Vis > Vis samarbeidsaktivitet.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch kan du trykke på Mer-knappen og deretter slå Samarbeidsaktivitet av eller på.
 • iCloud.com på Mac eller PC klikker du på sidepanelsymbolet på verktøylinjen, og deretter velger du Skjul samarbeidsaktivitet eller Vis samarbeidsaktivitet.

Rediger uten Internett

På Mac eller iOS kan du bare redigere et delt dokument når enheten er koblet til Internett. Hvis den ikke er tilkoblet, eller hvis du kobler fra Internett mens du samarbeider, viser appen et varsel med spørsmål om du vil jobbe i en frakoblet versjon av dokumentet. 

Hvis du kobler fra Internett mens du samarbeider fra iCloud.com, vises ikke endringene for andre før du er koblet til nettet igjen.

Endre språk- og regioninnstillinger

Språk- og regioninnstillingene til dokumentet samsvarer med systemspråket og regioninnstillingene som er på enheten når du inviterer andre til samarbeid. Du kan ikke tilpasse regionformatering når du inviterer andre til å jobbe i dokumentet ditt.

For å endre disse innstillingene slår du av samarbeidsfunksjonen, gjør endringene og deler dokumentet på nytt.

Slutt å dele et dokument

Åpne dokumentet og klikk eller trykk på Samarbeid-symbolet med et avmerkingssymbol > Slutt å dele, og klikk eller trykk på OK.

Når du slutter å dele, fjernes dokumentet fra iCloud Drive for alle deltakere. Hvis du deler dokumentet på nytt senere, forblir koblingen den samme. Hvis du angir dokumentets Delingsalternativ til «Bare personer du inviterer», må du invitere alle deltakerne på nytt.

Funksjoner som ikke støttes med samarbeid

Hvis du trenger disse funksjonene på Mac eller iOS, avslutter du delingen av dokumentet, gjør endringer og deler dokumentet på nytt. Når du slutter å dele, fjernes dokumentet fra iCloud Drive for alle deltakere. Hvis du begrenser dokumentet til «Bare personer du inviterer», må du invitere alle deltakerne på nytt etterpå.

Disse funksjonene er foreløpig ikke tilgjengelige når du samarbeider med andre deltakere:

Pages, Numbers og Keynote

 • Rediger objekter inne i grupper
 • Legg til eller rediger mediefiler som er større enn 50 MB2
 • Reduser filstørrelse (Fil > Reduser filstørrelse)3
 • Dra rader og kolonner mellom hoveddel og overskriftsfelt i tabeller
 • Opprett, slett eller gjør om på stiler
 • Rediger med Ruby på asiatiske språk
 • Endre lokalitet for dokumenter eller bruk tilpassede regionformater
 • Opprett eller rediger tilpassede celleformater

Pages

 • Legg inn og rediger innholdsfortegnelse
 • Juster fotnoteinnstillinger
 • Sett inn, klipp ut, kopier, lim inn, slett, dupliser, roker eller rediger deler
 • Juster delinnstillinger
 • Juster EndNote-innstillinger
 • Legg til og rediger hovedobjekter 
 • Sett inn smartfelt for dato og klokkeslett
 • Konverter Word Processing-dokumenter til Page Layout-dokumenter og motsatt  
 • Rediger innstillinger for sidenummer 
 • Bruk endringssporing4
 • Legg til eller rediger mastersider

 

Numbers

 • Opprett eller rediger skjemaer på iOS
 • Sett inn smartfelter
 • Kopier eller lim inn tabellstiler
 • Bytt plass for tabeller
 • Klipp ut, kopier eller lim inn regneark
   

Keynote

 • Endre størrelsen på lysbilder 
 • Legg til, vis eller rediger hovedlysbilder 
 • Gjeninnsett hovedversjoner til lysbilder eller objekter 
 • Endre tema 
 • Ta opp en lysbildefremvisning eller spill av en tidligere lysbildefremvisning 
 • Legg til eller rediger en lydinnspilling 
 • Rediger presentasjonsnotater mens du spiller av en lysbildefremvisning
 • Tøm en lydinnspilling eller slett spor
 • Tøm en eksisterende innspilling av en lysbildefremvisning

 

2 På iCloud.com kan du bare legge til bilder på opptil 10 MB.

3 Du kan ikke redusere størrelsen på et delt dokument, men du kan redusere størrelsen på en kopi.

4 Endringssporing støttes bare på Mac og iOS. Hvis du bruker iCloud.com og endringssporing er slått på, kan du se på dokumentet, men ikke redigere det.

Hvis samarbeid ikke er tilgjengelig

Hvis du bruker Pages, Numbers eller Keynote og samarbeidsfunksjonen ikke er tilgjengelig, kan du prøve å oppdatere appene dine på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Slå på Automatiske oppdateringer slik at appene dine alltid er oppdatert. Hvis enheten din er for gammel til å installere versjonene av macOS, iOS eller iWork, kan du bruke en Mac eller PC til å samarbeide på iCloud.com. 

Hvis du vil sende en kopi av dokumentet, kan du sende det uten å samarbeide:

 • Gå til Del > Send en kopi på Macen. Kontroll-klikk på verktøylinjen og velg Tilpass verktøylinje for å legge til en snarvei på verktøylinjen. Dra Send en kopi-objektet til verktøylinjen.  
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Mer-knappen > Del. 
 • På iCloud.com klikker du på skiftenøkkelsymbolet > Send en kopi.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: