Om samarbeid i Pages, Numbers og Keynote

Inviter andre til dokumentene dine og samarbeid i sanntid. Samarbeidsfunksjonen er innebygd i iWork-appen på iPhone, iPad, iPod touch, Mac og iCloud.com.

Dette trenger du

Du kan bruke iWork-samarbeid med disse Apple-enhetene og programvareversjonene:

 • En Mac med macOS Mojave og Pages 8.2, Numbers 6.2 eller Keynote 9.2 eller nyere
 • En iPhone eller iPod touch med iOS 12 og Pages 5.2, Numbers 5.2 eller Keynote 5.2 eller nyere
 • En iPad med iOS 12 eller iPadOS og Pages 5.2, Numbers 5.2 eller Keynote 5.2 eller nyere

Du kan samarbeide på nett med disse nettleserversjonene:

 • Safari 9 eller nyere eller Google Chrome 50 eller nyere for Mac
 • Internet Explorer 11 eller nyere eller Google Chrome 50 eller nyere for Windows-PC

Hvis du har en iPhone eller iPad med eldre versjoner av iOS eller iWork-appene, eller hvis du har en Android-enhet, kan du åpne dokumenter, men du kan ikke redigere dem. Hvis samarbeidsfunksjonene ikke er tilgjengelige, kan du finne ut hva du må gjøre.

Hvis du bruker administrerte Apple-ID-er, kan lærere og elever i organisasjonen samarbeide ved bruk av iWork.

Inviter andre til å samarbeide

Når du inviterer personer til å samarbeide om et dokument, et regneark eller en presentasjon, oppretter appen en kobling til iCloud.com som du kan sende til dem. Hvis du angir begrensninger slik at bare personer du inviterer, kan samarbeide om dokumentet, må de logge på iCloud eller iCloud.com med Apple-ID-en sin. Opptil 100 personer kan vise og redigere delte dokumenter samtidig.

Navnet på dokumentet er inkludert i nettadressen. Hvis tittelen eller innholdet i dokumentet er konfidensielt, må du be deltakerne om ikke å videresende koblingen til noen andre.

Personer du inviterer, kan åpne og se delte dokumenter, uavhengig av størrelsen. Hvis dokumentet ditt er større enn 2 GB og du vil at personene du inviterer, skal ha muligheten til å redigere det, må du bruke Pages, Numbers eller Keynote for iPhone, iPad eller Mac til å redusere dokumentstørrelsen til mindre enn 2 GB før du inviterer andre.

Inviter personer fra iPhone eller iPad

 1. Logg på iCloud på enheten din og slå på iCloud Drive for Pages, Numbers og Keynote.
 2. Hvis dokumentet allerede er åpent i Pages, Numbers eller Keynote, trykker du på Samarbeid-knappen  i verktøylinjen. Hvis du er i dokumentorganiserer, kan du trykke på Bla gjennom og trykke på dokumentet du vil dele. Trykk på Del-knappen , og trykk deretter på Legg til personer. Hvis dokumentet du valgte, ikke er lastet ned til enheten din, lastes det ned nå.
 3. For å angi begrensninger for hvem som kan åpne eller redigere dokumentet ditt, trykker du på Delingsvalg. Deretter velger du et alternativ. Personer du deler dokumentet med, kan som standard redigere det.
 4. Trykk på metoden du vil sende koblingen med.
 5. Legg til eventuell annen informasjon før du sender meldingen.

Samarbeid-symbolet  vises øverst i dokumentet ditt. Dette symbolet viser også hvor mange personer utenom deg som har dokumentet åpent.

Inviter andre fra Mac

 1. Logg på iCloud på enheten din og slå på iCloud Drive for Pages, Numbers og Keynote.
 2. Fra Pages, Numbers eller Keynote åpner du dokumentet du vil dele.
 3. Klikk på Samarbeid-knappen  i verktøylinjen.
 4. For å angi begrensninger for hvem som kan åpne eller redigere dokumentet ditt, klikker du på Delingsvalg. Deretter velger du et alternativ. Personer du deler dokumentet med, kan som standard redigere det.
 5. Velg hvordan du vil invitere andre til å jobbe med dokumentet.
 6. Klikk på Del, og deretter sender eller legger du ut meldingen. 

Samarbeid-symbolet  vises øverst i dokumentet ditt. Dette symbolet viser også hvor mange personer utenom deg som har dokumentet åpent.

Inviter andre fra iCloud.com

 1. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en din og åpne Pages, Numbers eller Keynote.
 2. Åpne dokumentet du vil dele.
 3. Trykk eller klikk på Samarbeid-knappen  i verktøylinjen.
 4. For å angi begrensninger for hvem som kan åpne eller redigere dokumentet ditt, klikker du på Delingsvalg. Personer du deler dokumentet med, kan som standard redigere det.
 5. Velg hvordan du vil invitere andre til å jobbe med dokumentene dine. Hvis du har iCloud bare med nettilgang, må du kopiere koblingen. 
 6. Klikk på Del, og deretter sender eller legger du ut meldingen. 

Samarbeid-symbolet  vises øverst i dokumentet ditt. Dette symbolet viser også hvor mange personer utenom deg som har dokumentet åpent.

Angi begrensninger for dokumenter

 1. Trykk eller klikk på Samarbeid-knappen .
 2. Velg Delingsvalg, og velg deretter et av følgende alternativer:
  • Velg «Bare personer du inviterer» hvis du vil at bare visse deltakere skal ha tilgang til dokumentet. For å åpne det delte dokumentet må disse deltakerne logge på iCloud eller iCloud.com med en Apple-ID. Hvis de ikke har noen Apple-ID, kan de opprette en Apple-ID etter at du har delt dokumentet med dem.
  • Velg «Alle som har koblingen» hvis du vil at alle som har koblingen til det delte dokumentet, skal kunne åpne det.
  • Velg «Kan gjøre endringer» hvis du vil at alle som har tilgang til dokumentet, skal kunne redigere det og skrive det ut.

Velg «Skrivebeskyttet» hvis du vil at alle som har tilgang til dokumentet, skal kunne se det og skrive det ut, men ikke redigere det.

Du kan endre delingsvalgene når som helst. Hvis du vil endre delingsvalg, klikker eller trykker du på Samarbeid-knappen  før du gjør endringene dine.

Angi et passord

Du kan også angi et passord for et dokument, slik at bare de som vet passordet, kan åpne dokumentet:

 • På Mac velger du Fil > Angi passord. Deretter skriver du inn passordet og en hint og klikker på Angi passord.
 • Trykk på Mer-knappen  på iPhone eller iPad med dokumentet åpnet og så på Angi passord. Deretter skriver du inn den påkrevde informasjonen før du til slutt trykker på Ferdig.
 • På nettet på iCloud.com klikker du på Verktøy-knappen  og så på Angi passord. Deretter skriver du inn passordet og et hint før du til slutt klikker på Angi passord.

Hvis du velger delingsvalget «Kun personer du inviterer», er det kun personer med tillatelse til å redigere som kan legge til, endre eller slette passordet for dokumentet. I andre tilfeller er det bare du som kan endre passordet.


Samarbeid om et delt dokument

Du kan se endringene andre gjør i sanntid, skjule eller vise redigeringsaktivitet med mer. 

Hvis du vil se de delte dokumentene:

 • På iPhone eller iPad trykker du på Nylige eller Nylige-knappen  i dokumentorganisereren. De delte dokumentene dine vises nederst på skjermen.
 • iCloud.com klikker du på Delt i sidepanelet i dokumentorganisereren.

Når du redigerer et delt dokument, kan du bruke alle funksjonene i Pages, Numbers og Keynote, med noen unntak

Se hvem som jobber med dokumentet

Hvis du vil se hvem som har tilgang til dokumentet, trykker eller klikker du på Samarbeid-knappen . Hvis du ser en prikk ved siden av et navn i listen, betyr det at vedkommende har dokumentet åpent. Hvis du vil kommunisere med andre deltakere, kan du legge til og svare på kommentarer uten å forlate Pages, Numbers eller Keynote ved bruk av kommentartråder.

Følg andres endringer

Endringer av dokumentet vises i sanntid – se etter fargekodede musepekere, tekst og objektutvalg. Trykk eller klikk på Samarbeid-knappen , og trykk eller klikk deretter på prikken ved siden av personens navn for å se hva vedkommende redigerer.

Skjul eller vis samarbeidsaktivitet

Du kan skjule eller vise samarbeidsaktivitet når som helst.

 • Velg Vis > Skjul samarbeidsaktivitet på Macen. Eller velg Vis > Vis samarbeidsaktivitet.
 • På iPhone eller iPad kan du trykke på Mer-knappen  og deretter slå Samarbeidsaktivitet av eller på.
 • iCloud.com på Mac eller PC klikker du på Vis-knappen  i verktøylinjen, og deretter velger du Skjul samarbeidsaktivitet eller Vis samarbeidsaktivitet.

Rediger uten internett

På iPhone, iPad og Mac kan du bare redigere et delt dokument når enheten er koblet til internett. Hvis den ikke er tilkoblet, eller hvis du kobler fra internett mens du samarbeider, viser appen et varsel med spørsmål om du vil jobbe i en frakoblet versjon av dokumentet. 

Hvis du kobler fra internett mens du samarbeider fra iCloud.com, vises ikke endringene for andre før du er koblet til nettet igjen.

Endre språk- og regioninnstillinger

Språk- og regioninnstillingene til dokumentet samsvarer med systemspråket og regioninnstillingene som er på enheten når du inviterer andre til samarbeid. Du kan ikke tilpasse regionformatene når du inviterer andre til å jobbe i dokumentet ditt.

For å endre disse innstillingene slår du av samarbeidsfunksjonen, gjør endringene og deler dokumentet på nytt.


Slutt å dele et dokument

Åpne dokumentet og klikk eller trykk på Samarbeid-knappen  > Slutt å dele, og så klikker eller trykker du på OK.

Når du slutter å dele, fjernes dokumentet fra iCloud Drive for alle deltakere. Hvis du deler dokumentet på nytt senere, forblir koblingen den samme. Hvis du angir dokumentets Delingsvalg til «Bare personer du inviterer», må du invitere alle deltakerne på nytt.


Funksjoner som ikke støttes med samarbeid

Hvis du trenger disse funksjonene, avslutter du delingen av dokumentet, gjør endringene og deler dokumentet på nytt. Når du slutter å dele, fjernes dokumentet fra iCloud Drive for alle deltakere. Hvis du begrenser dokumentet til «Bare personer du inviterer», må du invitere alle deltakerne på nytt etterpå.

Disse funksjonene er foreløpig ikke tilgjengelige når du samarbeider med andre deltakere:

Pages, Numbers og Keynote

 • Legg til eller rediger mediefiler som er større enn 50 MB1
 • Reduser filstørrelse (Fil > Reduser filstørrelse)2
 • Dra rader og kolonner mellom hoveddel og overskriftsfelt i tabeller
 • Opprett, slett eller gjør om på stiler
 • Rediger med Ruby på asiatiske språk
 • Endre lokalitet for dokumenter eller bruk tilpassede regionformater
 • Opprett eller rediger tilpassede celleformater

Pages

 • Juster fotnoteinnstillinger
 • Sett inn, klipp ut, kopier, lim inn, slett, dupliser, roker eller rediger deler
 • Juster EndNote-innstillinger
 • Legg til og rediger masterobjekter 
 • Sett inn smartfelt for dato og klokkeslett
 • Konverter tekstbehandlingsdokumenter til sidelayoutdokumenter og omvendt  
 • Rediger innstillinger for sidetall 
 • Legg til eller rediger mastersider
 • Bruk mastersider på nytt på andre sider

Numbers

 • Opprett eller rediger skjemaer på iPhone eller iPad
 • Sett inn smartfelter
 • Kopier eller lim inn tabellstiler
 • Transponer tabeller

Keynote

 • Endre størrelsen på lysbilder 
 • Endre tema 
 • Ta opp en lysbildefremvisning eller spill av en tidligere lysbildefremvisning 
 • Legg til eller rediger et lydspor 
 • Rediger presentasjonsnotater mens du spiller av en lysbildefremvisning
 • Slett ett eller flere lydspor
 • Slett en eksisterende innspilling av en lysbildefremvisning

Pages, Numbers og Keynote for iCloud

Enkelte funksjoner er for øyeblikket ikke tilgjengelige når du samarbeider fra iCloud.com:

 • Hvis du sporer endringer i et Pages-dokument, kan du vise dokumentet og velge tekst, men du kan ikke redigere noe.
 • Hvis Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumentet ditt inneholder vertikal tekst, kan du vise et bilde av dokumentet på iCloud.com, men du kan ikke redigere det.
 • Rediger objekter inne i grupper

Du kan fortsatt redigere dokumenter med sporede endringer og vertikal tekst i Pages, Numbers og Keynote på iPhone, iPad og Mac.

1 På iCloud.com kan du bare legge til bilder på opptil 10 MB.

2 Du kan ikke redusere størrelsen på et delt dokument, men du kan redusere størrelsen på en kopi.


Hvis samarbeid ikke er tilgjengelig

Hvis du bruker Pages, Numbers eller Keynote og samarbeidsfunksjonen ikke er tilgjengelig, kan du prøve å oppdatere appene dine på iPhone, iPad eller Mac. Slå på Automatiske oppdateringer slik at appene dine alltid er oppdaterte. Hvis enheten din er for gammel til å oppdatere appene, kan du fortsatt samarbeide på nettet via iCloud.com på en Mac eller PC. 

Hvis du vil sende en kopi av dokumentet, kan du sende det uten å samarbeide:

 • Gå til Del > Send en kopi på Macen. Kontroll-klikk på verktøylinjen og velg Tilpass verktøylinje for å legge til en snarvei på verktøylinjen. Dra Send en kopi-objektet til verktøylinjen.  
 • På iPhone eller iPad trykker du på Mer-knappen  > Del. 
 • På iCloud.com klikker du på Verktøy-knappen  > Send en kopi.


Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: