Tegn, kommenter og bruk Skrible i Pages

Tegn, kommenter og bruk Skrible til å gjøre håndskrift om til tekst med en Apple Pencil på iPad. Du kan også tegne og kommentere med fingeren på iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan også bruke Marker og rull med Apple Pencil for å velge objekter og bla i dokumentet.

Gjør håndskrift om til tekst med Skrible

Med Skrible kan du gjøre håndskrift om til tekst med en Apple Pencil på en støttet iPad.* Når du kobler en Apple Pencil sammen med en iPad, er Skrible slått på som standard. For å sjekke Skrible-innstillingene eller for å slå funksjonen av går du til Innstillinger > Apple Pencil på iPad.

 1. I et dokument trykker du på Apple Pencil i brødteksten til et tekstbehandlingsdokument der du vil skrive. Eller trykk i en tekstboks, figur eller i en tabellcelle i et tekstbehandlings- eller sidelayoutdokument.
 2. Trykk på Skrible-verktøyet i verktøylinjen nederst på skjermen, og deretter begynner du å skrive.

Når du skriver med Apple Pencil, kan du også slette ord, sette inn tekst med mer:

 • For å slette et ord visker du det ut.
 • For å sette inn tekst mellom ord trykker og holder du nede i et tekstområde, og deretter begynner du å skrive når det blir ledig plass.
 • For å slå sammen eller skille tegn tegner du en loddrett linje mellom dem.
 • For å merke tekst tegner du en sirkel rundt den eller en strek gjennom den. Dra valghåndtakene for å endre valget.

Verktøylinjen har også knapper for å rykke inn, formatere og justere tekst samt sette inn sideskift, bokmerker med mer.

* Du kan bytte til et annet støttet språk på verktøylinjen hvis du har lagt til tastaturet for språket i Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer. Sjekk hvilke språk og regioner som støtter Skrible.


Legg til en tegning

Du kan tegne i et dokument med Apple Pencil (på støttede enheter), eller med fingeren.

 1. For å tegne med Apple Pencil trykker du med Pencil på siden. For å bruke fingeren, eller hvis du har slått på Marker og rull, trykker du på Sett inn-knappen , trykker på Media-knappen , og deretter trykker du på Tegning.
 2. Trykk på ett av de fire tegneverktøyene nederst på skjermen: pennen, blyanten, fargestiften eller fyllverktøyet.
  Palett for blyantverktøy med tegneverktøy valgt
 3. For å tegne med en annen strektykkelse og gjennomsiktighet trykker du på et av tegneverktøyene to ganger, og deretter trykker du på en annen strektykkelse. Eller du kan dra skyveknappen for å endre gjennomsiktigheten.
 4. Du kan tegne med en annen farge:
  • For iPhone trykker du på den fargede sirkelen, og deretter velger du en forhåndsinnstilt farge nederst på Farger-skjermen. Eller du kan bruke kontrollene for å blande dine egne farger, og deretter trykker du på Legg til-knappen  for å lagre fargen som en favoritt.
  • For iPadOS 14 trykker du på en forhåndsinnstilt farge eller trykker på fargehjulet for å velge en egendefinert farge. Bruk kontrollene til å blande din egen farge, og trykk deretter på Legg til-knappen  for å lagre fargen som en favoritt. For å fjerne en favoritt trykker du på og holder nede fargeprikken, og deretter trykker du på Slett. 
  • For iPadOS 13 trykker du hardt på fargen, og deretter trykker du enten på en farge i rutenettet eller sveiper til venstre og lager en egendefinert farge.
 5. For å slette trykker du på viskelæret, og deretter trykker du på det igjen for å velge et av viskelærene:
  • For å slette piksler trykker du på Bildepunktviskelær, og deretter trykker eller drar du på tegningen.
  • For å slette en hel strek trykker du på Objektviskelær, og deretter trykker du på streken eller objektfyllet du vil slette.
 6. For å angre forrige handling trykker du på Angre-knappen
 7. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

For å fortsette å tegne med Apple Pencil begynner du bare å tegne på siden.

Endre størrelse på en tegning og flytt den

Når du har lagt til tegningen, kan du endre størrelsen og flytte den:

 • For å endre størrelse på tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i håndtakene på ruten.
 • For å flytte tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i den.

Rediger deler av en tegning

 1. Trykk på tegningen, og trykk deretter på Rediger tegning fra lokalmenyen.
 2. Trykk på Markering nederst på skjermen, og deretter trykker eller drar du rundt tegningen du vil redigere. Et omriss vises rundt utvalget.
 3. Trykk på et alternativ i lokalmenyen:
  • For å endre størrelse på et utvalg trykker du på Endre størrelse, og deretter drar du i håndtakene på ruten rundt tegningen.
  • Trykk på Skill ut på lokalmenyen for å dele en tegning i to tegninger.
  • Du kan også klippe ut, kopiere, lime inn, slette og duplisere et utvalg.

Animer en tegning

Du kan animere en tegning slik at det ser ut som om den blir tegnet.

 1. Hvis du er i tegnemodus, trykker du på Ferdig. Ellers går du til neste trinn.
 2. Trykk på tegningen for å velge den.
 3. Trykk på Formater-knappen , og trykk deretter på Tegning.
 4. Slå på Animer tegning og juster andre alternativer, som for eksempel varighet.
 5. For å spille av animasjonen trykker du på Spill av eller Spill av tegning.

Del eller arkiver en tegning

Du kan dele eller lagre en tegning fra dokumentet som en bildefil (.png), eller du kan lagre den som en bilde- eller filmfil (.m4v) hvis du animerte tegningen.

 1. Hvis du er i tegnemodus, trykker du på Ferdig. Ellers går du til neste trinn.
 2. Trykk på tegningen for å velge den, og velg Del. Hvis du animerte tegningen, velger du Del som bilde eller Del som film.
 3. Velg hvordan du vil sende bildet eller filmen, for eksempel med Mail eller Meldinger. Eller du kan velge Lagre bilde (eller Lagre video for animerte tegninger) for å lagre til Bilder-appen.

Jobb med tegninger på Mac

Du kan tegne i et Pages-dokument på iPhone og iPad. Hvis du senere åpner dokumentet i Pages for Mac, kan du animere tegningen, dele den eller lagre den i Bilder som en bilde- eller filmfil.


Legg til merknader

Når du legger til merknader i tekst, objekter eller tabellceller i et dokument, flytter de seg med teksten og objektene i dokumentet mens du redigerer.

 1. For å legge til en merknad med Apple Pencil trykker du hvor som helst på siden, og deretter trykker du på merknadsverktøyet i verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du vil bruke fingeren, eller hvis du har slått på Marker og rull, trykker du på Mer-knappen , og deretter trykker du på Smarte merknader.Blyantverktøy med merknadsverktøy valgt
 2. Trykk på Penn for å legge til merknader, eller trykk på Markeringstusj for å utheve tekst.
 3. Legg til merknadene dine.
 4. Du kan også legge inn merknader med en annen farge:
  • For iPhone trykker du på den fargede sirkelen, og deretter velger du en forhåndsinnstilt farge nederst på Farger-skjermen. Eller du kan bruke kontrollene for å blande dine egne farger, og deretter trykker du på Legg til-knappen  for å lagre fargen som en favoritt.
  • For iPadOS 14 trykker du på en forhåndsinnstilt farge eller trykker på fargehjulet for å velge en egendefinert farge. Bruk kontrollene til å blande din egen farge, og trykk deretter på Legg til-knappen  for å lagre fargen som en favoritt. For å fjerne en favoritt trykker du på og holder nede fargeprikken, og deretter trykker du på Slett. 
  • For iPadOS 13 trykker du hardt på fargen, og deretter trykker du enten på en farge i rutenettet eller sveiper til venstre og lager en egendefinert farge.
 5. For å viske ut trykker du på viskelæret nederst på skjermen, og deretter trykker du på merknaden. For å slette alle merknader trykker du på Mer-knappen  i verktøylinjen nederst på skjermen, og deretter trykker du på Slett alle smarte merknader.
 6. For å minimere verktøylinjen drar du den til hjørnet av skjermen. For å vise hele verktøylinjen trykker du på den minimerte verktøylinjen.
 7. For å bla på siden når du bruker Apple Pencil, sveiper du med én finger. Hvis du bruker fingeren til å legge til merknader, sveiper du med to fingre.
 8. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Du kan slette merknader etter at de er lagt til. Trykk på merknaden og deretter på Slett. Hvis du sletter teksten eller objektet du har kommentert, sletter du også merknaden. 

Hvis du bare vil skjule merknader:

 • På iPad trykker du på Visningsvalg , og deretter slår du av Smarte merknader.
 • På iPhone eller iPod touch trykker du på Mer-knappen , trykker på Smarte merknader, og deretter trykker du på Skjul smarte merknader.

For å fortsette å legge til merknader med Apple Pencil begynner du bare å skrive på siden.

Eksporter et dokument med merknader

Hvis du eksporterer dokumentet som PDF med merknader slått på, vises de i PDF-filen. Merknader vises ikke i dokumenter du eksporterer som Word-, RTF-, EPUB- eller Pages ‘09- filer.

Jobb med merknader på Mac

Hvis du bruker iCloud til å holde alle Pages-dokumentene dine oppdatert på alle enhetene du har, vises Smarte merknader i dokumentet på alle enhetene. På Mac kan du fjerne, vise eller skjule merknader når du redigerer et dokument.

 • For å slette en merknad markerer du kommentaren og trykker på Slett. 
 • Velg Rediger > Fjern smarte merknader for å fjerne alle merknader.
 • Velg Vis > Vis/Skjul smarte merknader for å vise eller skjule alle merknader.


Marker og rull med Apple Pencil

Som standard kan du bruke Apple Pencil til å starte å tegne eller legge til merknader. Du kan angi at Pages skal bruke Apple Pencil til å velge objekter og bla i dokumentene dine i stedet:

 1. I Pages trykker du på Mer-knappen .
 2. Trykk på Apple Pencil, og slå deretter på Marker og rull.

Hvis Apple Pencil støtter det, kan du slå på Dobbelttrykk for å bytte. Med Dobbelttrykk for å bytte kan du bare dobbelttrykke på den nedre delen av Apple Pencil for å slå av og på Marker og rull.

For å legge til en tegning eller merknad til et dokument når Marker og rull er slått på trykker du på Sett inn-knappen , trykker på Media-knappen , trykker på Tegning, og deretter trykker du på et tegne- eller merknadsverktøy i verktøylinjen.

Pages, Numbers og Keynote har alle sine egne innstillinger for Marker og rull. Hvis du for eksempel slår på Marker og rull i Pages, påvirker ikke dette Keynote eller Numbers.


Publiseringsdato: