Tegn, kommenter og bruk Skrible i Pages, Numbers og Keynote

Med en Apple Pencil på iPad kan du tegne, kommentere og gjøre håndskrift om til tekst, eller bruke fingeren til å tegne og kommentere på iPad eller iPhone.


Gjør håndskrift om til tekst med Skrible

Med Skrible kan du gjøre håndskrift om til tekst med en Apple Pencil på en støttet iPad.* Når du kobler en Apple Pencil sammen med en iPad, er Skrible slått på som standard. For å sjekke Skrible-innstillingene eller for å slå funksjonen av går du til Innstillinger > Apple Pencil på iPad.

 1. Trykk på plasseringen du vil skrive med Apple Pencil brødteksten i et tekstredigeringsdokument i Pages, et regneark i Numbers eller et lysbilde i Keynote. Eller trykk i en tekstboks, figur eller tabellcelle.
 2. Trykk på Skrible-verktøyet i verktøylinjen nederst på skjermen, og deretter begynner du å skrive.
  Verktøylinje for tegning som har Skrible-verktøyet fremhevet

Når du skriver med Apple Pencil, kan du også slette ord, sette inn tekst med mer:

 • For å slette et ord visker du det ut.
 • For å sette inn tekst mellom ord trykker og holder du nede i et tekstområde, og deretter begynner du å skrive når det blir ledig plass.
 • For å slå sammen eller skille tegn tegner du en loddrett linje mellom dem.
 • For å merke tekst tegner du en sirkel rundt den eller en strek gjennom den. Dra valghåndtakene for å endre valget.
 • For å minimere verktøylinjen drar du den til hjørnet av skjermen. For å vise hele verktøylinjen trykker du på den minimerte verktøylinjen.
 • For å bla på siden når du bruker Apple Pencil, sveiper du med én finger. Hvis du bruker fingeren, sveiper du med to fingre.

Verktøylinjen har også knapper for å rykke inn, formatere og justere tekst samt sette inn sideskift, bokmerker med mer.

*Du kan bytte til et annet støttet språk på verktøylinjen hvis du har lagt til tastaturet for språket i Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer. Sjekk hvilke språk og regioner Skrible støtter.


Legg til en tegning

Hvis du vil tegne med Apple Pencil i et sidelayoutdokument i Pages, er regneark i Numbers eller et lysbilde i Keynote på en støttet iPad, trykker du på siden med Apple Pencil. I et tekstbehandlingsdokument i Pages trykker du på nytt der du vil legge til tegneområdet.

Hvis du vil bruke fingeren til å legge til en tegning, eller hvis du har en blyant, men du har slått på Marker og rull, gjør du følgende:

 • På iPhone trykker du på Sett inn-knappen , deretter på Medier-knappen  og så på Tegning.
 • På iPad trykker du på Medier-knappen  og deretter på Tegning. Hvis du ikke ser Medier-knappen, trykker du på Sett inn-knappen  først.

Tegneverktøyene (penn, blyant, fargestift og fyllverktøy) vises på verktøylinjen nederst på skjermen.

Bruk tegneverktøyene

 1. Trykk på ett av de fire tegneverktøyene nederst på skjermen: pennen, blyanten, fargestiften eller fyllverktøyet.
  Tegning-verktøylinje
 2. For å tegne med en annen strektykkelse og gjennomsiktighet trykker du på et av tegneverktøyene to ganger, og deretter trykker du på en annen strektykkelse. Eller du kan dra skyveknappen for å endre gjennomsiktigheten.
 3. Du kan tegne med en annen farge:
  • På iPhone trykker du på den fargede sirkelen, og deretter velger du en forhåndsinnstilt farge nederst på Farger-skjermen. Eller du kan bruke kontrollene for å blande dine egne farger, og deretter trykker du på Legg til-knappen  for å lagre fargen som en favoritt.
  • På iPad trykker du på en forhåndsinnstilt farge eller trykker på fargehjulet for å velge en egendefinert farge. Bruk kontrollene til å blande din egen farge, og trykk deretter på Legg til-knappen  for å lagre fargen som en favoritt. For å fjerne en favoritt trykker du på og holder nede fargeprikken, og deretter trykker du på Slett. 
 4. For å slette trykker du på viskelæret, og deretter trykker du på det igjen for å velge et av viskelærene:
  • For å slette piksler trykker du på Bildepunktviskelær, og deretter trykker eller drar du på tegningen.
  • For å slette en hel strek trykker du på Objektviskelær, og deretter trykker du på streken eller objektfyllet du vil slette.
 5. For å angre forrige handling trykker du på Angre-knappen
 6. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Endre størrelse på en tegning og flytt den

Når du har lagt til tegningen, kan du endre størrelsen og flytte den:

 • For å endre størrelse på tegningen trykker du på tegningen med en finger, og drar deretter i håndtakene på ruten.
 • For å flytte tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i den.

Rediger deler av en tegning

 1. Trykk på tegningen, og trykk deretter på Rediger tegning fra lokalmenyen.
 2. Trykk på Markering nederst på skjermen. Deretter trykker eller drar du rundt tegningen du vil redigere. Et omriss vises rundt utvalget.
  Tegning-verktøylinjen med Markering fremhevet
 3. Trykk på et alternativ i lokalmenyen:
  • For å endre størrelse på et utvalg trykker du på Endre størrelse, og deretter drar du i håndtakene på ruten rundt tegningen.
  • Trykk på Skill ut på lokalmenyen for å dele en tegning i to tegninger.
  • Du kan også klippe ut, kopiere, lime inn, slette og duplisere et utvalg.
 4. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Animer en tegning

Slik animerer du en tegning i Pages eller Numbers:

 1. Hvis du er i tegnemodus, trykker du på Ferdig. Ellers går du til neste trinn.
 2. Trykk på tegningen for å velge den.
 3. Trykk på Formater-knappen , og trykk deretter på Tegning.
 4. Slå på Animer tegning og juster andre alternativer, som for eksempel varighet.
 5. For å spille av animasjonen trykker du på Spill av eller Spill av tegning.

Slik animerer du en tegning i Keynote:

 1. Velg lysbildet med tegningen, og trykk eller klikk på tegningen for å velge den.
 2. Trykk på tegningen igjen, og deretter trykker du på Animer fra lokalmenyen.
 3. Velg Legg til Bygg inn eller Legg til Bygg ut. 
 4. Velg Strektegning i lokalmenyen, og trykk på Spill av for å forhåndsvise animasjonen.
 5. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Del eller arkiver en tegning

Du kan dele eller lagre en tegning fra dokumentet ditt som en PNG-bildefil. I Pages og Numbers kan du dele en animert tegning som en filmfil (M4V).

 1. Hvis du er i tegnemodus, trykker du på Ferdig. Ellers går du til neste trinn.
 2. Trykk på tegningen for å velge den, og velg Del. Hvis du animerte tegningen, velger du Del som bilde eller Del som film (kun i Pages og Numbers).
 3. Velg hvordan du vil sende bildet eller filmen, for eksempel med Mail eller Meldinger. Eller du kan velge Arkiver bilde (eller Arkiver video for animerte tegninger) for å lagre til Bilder-appen.

Jobb med tegninger på Mac

Hvis du har lagt til en tegning i en Pages-, Numbers- eller Keynote-fil på iPhone eller iPad, kan du animere tegningen, dele den eller lagre den til Bilder som bilde- eller filmfil når du åpner filen på Mac.


Legg til en merknad i Pages

Du kan legge til merknader i tekst, objekter eller tabellceller i et Pages-dokument. Merknader beveger seg med teksten eller objektene mens du redigerer.

 1. For å legge til en merknad med Apple Pencil trykker du hvor som helst på siden, og deretter trykker du på merknadsverktøyet i verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du vil bruke fingeren, eller hvis du har slått på Marker og rull, trykker du på Mer-knappen , og deretter trykker du på Smarte merknader.
 2. Trykk på merknadsverktøyet igjen for å velge hvilket merknadsverktøy du vil bruke:
  Tegning-verktøylinjen med merknadsverktøyet fremhevet
  • Trykk på Penn for å legge til merker.
  • Trykk på Markeringstusj for å markere tekst.
 3. Legg til merknadene dine.
 4. Du kan også legge inn merknader med en annen farge:
  • På iPhone trykker du på den fargede sirkelen, og deretter velger du en forhåndsinnstilt farge nederst på Farger-skjermen. Eller du kan bruke kontrollene for å blande dine egne farger, og deretter trykker du på Legg til-knappen  for å lagre fargen som en favoritt.
  • På iPad trykker du på en forhåndsinnstilt farge eller trykker på fargehjulet for å velge en egendefinert farge. Bruk kontrollene til å blande din egen farge, og trykk deretter på Legg til-knappen  for å lagre fargen som en favoritt. For å fjerne en favoritt trykker du på og holder nede fargeprikken, og deretter trykker du på Slett.
 5. For å viske ut trykker du på viskelæret nederst på skjermen, og deretter trykker du på merknaden. For å slette alle merknader trykker du på Mer  på verktøylinjen nederst på skjermen, etterfulgt av Slett alle smarte merknader.
 6. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Du kan slette merknader etter at de er lagt til. Trykk på merknaden og deretter på Slett. Hvis du sletter teksten eller objektet du har kommentert, sletter du også merknaden. 

Hvis du bare vil skjule merknader:

 • På iPad trykker du på Vis alternativer  og deretter på Skjul smarte merknader.
 • Hvis du ikke ser Visningsalternativer-knappen på verktøylinjen på iPad, eller hvis du bruker iPhone, trykker du på Mer-knappen , deretter på Smart merknad og så på Skjul smarte merknader.

Eksporter et dokument med merknader

Når du eksporterer Pages-dokumentet som en PDF-, JPEG-, PNG- eller TIFF-fil med merknader slått på, vises merknader i den eksporterte filen. Når du eksporterer som en Word-, RTF-, EPUB-, TXT- eller Pages '09-fil, vises ikke merknader i den eksporterte filen.

Jobb med merknader på Mac

Hvis du bruker iCloud til å holde alle Pages-dokumentene dine oppdatert på alle enhetene du har, vises Smarte merknader i dokumentet på alle enhetene. På Mac kan du fjerne, vise eller skjule merknader når du redigerer et dokument.

 • For å slette en merknad markerer du kommentaren og trykker på Slett. 
 • Velg Rediger > Fjern smarte merknader for å fjerne alle merknader.
 • Velg Vis > Vis/Skjul smarte merknader for å vise eller skjule alle merknader.


Marker og rull med Apple Pencil

Som standard kan du bruke Apple Pencil til å starte å tegne eller legge til merknader. Du kan angi at Pages, Numbers eller Keynote skal bruke Apple Pencil til å velge objekter og bla i dokumentene dine i stedet:

 1. I Pages, Numbers eller Keynote trykker du på Mer-knappen  og deretter på Innstillinger.
 2. Under Apple Pencil slår du på Marker og rull.

Hvis Apple Pencil støtter det, kan du slå på Dobbelttrykk for å bytte. Med Dobbelttrykk for å bytte kan du bare dobbelttrykke på den nedre delen av Apple Pencil for å slå av og på Marker og rull.

For å bruke blyanten til å legge til en tegning eller en merknad når Marker og rull er slått på, trykker du på Medier-knappen  og deretter på Tegning. Hvis du ikke ser Medier-knappen, trykker du på Sett inn-knappen  først.

Pages, Numbers og Keynote har alle sine egne innstillinger for Marker og rull. Hvis du for eksempel slår på Marker og rull i Pages, påvirker ikke dette Keynote eller Numbers.


Publiseringsdato: