Bruk Apple Pencil med iPad eller iPad Pro

Finn ut hvordan du sammenkobler, bruker og lader Apple Pencil.

Hvilken Apple Pencil fungerer med iPad-modellen du har?

Hvis du har en 11-tommers iPad Pro eller 12,9-tommers iPad Pro (3. generasjon), kan du bruke Apple Pencil (2. generasjon). Du kan ikke bruke den originale Apple Pencil med disse iPad-modellene.

Du kan bruke den originale Apple Pencil med følgende iPad-modeller:

 • 12,9-tommers iPad Pro (1. eller 2. generasjon)
 • 10,5-tommers iPad Pro
 • 9,7-tommers iPad Pro
 • iPad (6. generasjon)

Du kan ikke bruke Apple Pencil (2. generasjon) med disse iPad-modellene.

Er du usikker på hvilken iPad-modell du har? Sjekk det her.

Apple Pencil fungerer ikke med andre iPad-modeller.

Koble Apple Pencil sammen med iPad

Når du skal bruke Apple Pencil første gang, må du koble den sammen med iPad:

Hvis du har en 11-tommers iPad Pro eller 12,9-tommers iPad Pro (3. generasjon), fester du Apple Pencil til den magnetiske kontakten på siden av iPad Pro.

Hvis du har en av følgende modeller, tar du av hetten på Apple Pencil og kobler den til Lightning-kontakten på iPad:

 • 12,9-tommers iPad Pro (1. eller 2. generasjon)
 • 10,5-tommers iPad Pro
 • 9,7-tommers iPad Pro
 • iPad (6. generasjon)

Når du ser Koble sammen-knappen, trykker du på den.

Når du har koblet sammen Apple Pencil, forblir den sammenkoblet inntil du starter iPad på nytt, slår på flymodus eller kobler den sammen med en annen iPad. Du trenger bare å koble sammen Apple Pencil på nytt når du vil bruke den.

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan sammenkoble eller koble til Apple Pencil.

Bruk Apple Pencil

Du kan bruke Apple Pencil til å skrive, markere og tegne i innebygde apper og apper fra App Store. I enkelte apper, for eksempel Notater, kan du tegne og lage skisser med Apple Pencil.

Hvis du vil tegne eller lage skisser i Notater-appen:

 1. Åpne Notater.
 2. Trykk på .
 3. Hvis du vil tegne, trykker du på .  Hvis du ikke kan se må du oppgradere Notater. Hvis du vil lage skisser, trykker du på  og deretter på Legg til tegning. 
 4. Begynn å tegne eller lage skisser. Du kan velge blant flere forskjellige tegneverktøy og farger, og du kan bytte til viskelæret hvis du gjør en feil. Når du tegner eller lager en skisse, kan du holde Apple Pencil på skrå for å skyggelegge streken og trykke hardere for å gjøre streken mørkere.

Hvis du tegner nær kanten av skjermen med Apple Pencil, aktiverer ikke iOS Kontrollsenter, Varslingssenter eller Fleroppgaver. Du kan tegne hvor som helst på skjermen uten å bli avbrutt.

Med 11-tommers iPad Pro og 12,9-tommers iPad Pro (3. generasjon) kan du dobbelttrykke på den nedre delen av Apple Pencil for å raskt bytte til verktøyet du brukte sist.

Du kan endre hva som skjer når du dobbelttrykker på Apple Pencil, ved å gå til Innstillinger > Apple Pencil. Velg mellom disse alternativene:

 • Bytt mellom gjeldende verktøy og viskelær
 • Bytt mellom gjeldende og forrige verktøy
 • Vis fargepalett
 • Av

Dobbelttrykk fungerer kun i kompatible apper, for eksempel Notater.

Finn ut mer om bruk av Apple Pencil med iPad Pro og iPad (6. generasjon).

Lad Apple Pencil

Med 11-tommers iPad Pro og 12,9-tommers iPad Pro (3. generasjon): Sørg for at iPad har Bluetooth slått på. Deretter fester du Apple Pencil til den magnetiske kontakten midt på høyre side av iPad for å lade den.

Med 12,9-tommers iPad Pro (1. eller 2. generasjon), 10,5-tommers iPad Pro, 9,7-tommers iPad Pro og iPad (6. generasjon): Koble Apple Pencil til Lightning-kontakten på iPad for å lade den. Du kan også lade den med en USB-strømadapter ved å bruke Apple Pencil-ladeadapteren som følger med Apple Pencil. Apple Pencil lader raskt når den er koblet til en av disse to strømkildene.

Hvis du vil se hvor mye strøm Apple Pencil har igjen, kan du sjekke Widgeter-visningen på iPad.

Hvis Apple Pencil ikke kobles sammen med iPad

 1. Sørg for at du plasserer Apple Pencil midt på den magnetiske kontakten på høyre side av iPad.
 2. Start iPad på nytt, og prøv igjen.
 3. Gå til Innstillinger > Bluetooth, og påse at Bluetooth er slått på.
 4. På den samme skjermen ser du etter Apple Pencil under Mine enheter. Hvis du ser den, trykker du på . Trykk deretter på Glem denne enheten.
 5. Koble Apple Pencil til iPad, og trykk på Koble sammen-knappen når den vises etter noen få sekunder. 
 6. Hvis du ikke ser Koble sammen-knappen, venter du i ett minutt mens Apple Pencil lades. Prøv deretter å koble til Apple Pencil på nytt, og vent til du ser Koble sammen-knappen.
 7. Hvis du fortsatt ikke ser Koble sammen-knappen, kontakter du Apple-kundestøtte.

Finn ut mer

Publiseringsdato: