Bruk Apple Pencil med iPad Pro og iPad (6. generasjon)

Finn ut hvordan du kobler sammen, bruker og lader Apple Pencil samt hvordan du endrer spissen.

Hva finner du i esken?

 • Din Apple Pencil
 • En Lightning-adapter
 • En ekstra spiss

Koble Apple Pencil sammen med iPad 

Du kan bruke Apple Pencil med iPad Pro og iPad (6. generasjon). Første gang du bruker Apple Pencil, tar du av hetten og kobler den til Lightning-kontakten på iPad.

Når du ser Sammenkoble-knappen, trykker du på den.

Når du har koblet sammen Apple Pencil, forblir den sammenkoblet inntil du starter iPad på nytt, slår på flymodus eller kobler den sammen med en annen iPad. Du trenger bare å koble sammen Apple Pencil på nytt når du vil bruke den.

Apple Pencil fungerer bare med iPad Pro og iPad (6. generasjon).

Bruk Apple Pencil

Du kan bruke Apple Pencil til å skrive, markere og tegne i innebygde apper og apper fra App Store. I enkelte apper, for eksempel Notater, kan du tegne og lage skisser med Apple Pencil.

Hvis du vil tegne eller lage skisser i Notater-appen:

 1. Åpne Notater.
 2. Trykk på .
 3. Hvis du vil tegne, trykker du på .  Hvis du ikke kan se må du oppgradere Notater. Hvis du vil lage skisser, trykker du på  og deretter på Legg til tegning. 
 4. Begynn å tegne eller lage skisser. Du kan velge blant flere forskjellige tegneverktøy og farger, og du kan bytte til viskelæret hvis du gjør en feil. Når du tegner eller lager en skisse, kan du holde Apple Pencil på skrå for å skyggelegge streken og trykke hardere for å gjøre streken mørkere.

Finn ut mer om bruk av Apple Pencil med iPad Pro og iPad (6. generasjon).

Hvis du tegner nær kanten av skjermen med Apple Pencil, aktiverer ikke iOS Kontrollsenter, Varslingssenter eller Fleroppgaver. Du kan tegne hvor som helst på skjermen uten å bli avbrutt.

Lad Apple Pencil

Du kan lade Apple Pencil ved å koble den til Lightning-kontakten på iPad. Du kan også lade den med en USB-strømadapter ved å bruke Apple Pencil-ladeadapteren som følger med Apple Pencil. Apple Pencil lader raskt når den er koblet til en av disse to strømkildene.

Hvis du vil se hvor mye strøm Apple Pencil har igjen, kan du sjekke Modul-visningen på iPad.

Bytt ut spissen

Hvis spissen på Apple Pencil blir slitt eller skadet, kan du bytte den ut. Det følger med en ekstra spiss i esken, og du kan kjøpe flere hvis det er nødvendig. Bare skru av spissen og skru inn den nye.

Hvis Apple Pencil ikke kobles sammen med iPad 

 1. Start iPad på nytt, og prøv igjen.
 2. Gå til Innstillinger > Bluetooth, og påse at Bluetooth er slått på.
 3. På den samme skjermen ser du etter Apple Pencil under Mine enheter. Hvis du ser den, trykker du på . Trykk deretter på Glem denne enheten.
 4. Koble Apple Pencil til iPad, og trykk på Koble sammen-knappen når den vises etter noen få sekunder. 
 5. Hvis du ikke ser Koble til-knappen, venter du i ett minutt mens Apple Pencil lades. Deretter kobler du fra Apple Pencil, kobler den til igjen og venter til du ser Koble til-knappen.
 6. Hvis du fortsatt ikke ser Koble til-knappen, kontakter du Apple-kundestøtte.

Finn ut mer

Publiseringsdato: