Koble sammen Apple Pencil med iPad

Finn ut hvordan du sammenkobler Apple Pencil

Før du begynner

Koble Apple Pencil (2. generasjon) sammen med iPad

Fest Apple Pencil til magnetkontakten på siden av iPad, slik:

Koble Apple Pencil (1. generasjon) sammen med iPad

Ta av hetten, og koble Apple Pencil til Lightning-kontakten på iPad.

Når du ser Sammenkoble-knappen, trykker du på den.

Når du har koblet sammen Apple Pencil og iPad, forblir de sammenkoblet inntil du starter iPad på nytt, slår på flymodus eller kobler Apple Pencil sammen med en annen iPad. Du kobler bare Apple Pencil sammen med iPad på nytt når du vil bruke den.

Hvis Apple Pencil ikke kobles sammen med iPad

  1. Sørg for at du plasserer Apple Pencil (2. generasjon) midt på den magnetiske kontakten på høyre side av iPad. Hvis du har Apple Pencil (1. generasjon), fjerner du hetten og kobler Apple Pencil til Lightning-kontakten på iPad.
  2. Start iPaden på nytt, og prøv å koble sammen igjen.
  3. Gå til Innstillinger > Bluetooth, og påse at Bluetooth er slått på.
  4. På den samme skjermen ser du etter Apple Pencil under Mine enheter. Hvis du ser den, trykker du på . Trykk deretter på Glem denne enheten.
  5. Koble Apple Pencil til iPad, og trykk på Sammenkoble-knappen når den vises etter noen få sekunder. 
  6. Hvis du ikke ser Sammenkoble-knappen, venter du i ett minutt mens Apple Pencil lades. Prøv deretter å koble til Apple Pencil på nytt, og vent til du ser Sammenkoble-knappen.
  7. Hvis du fremdeles ikke ser Sammenkoble-knappen, kontakter du Apple-kundestøtte.

Finn ut mer

Publiseringsdato: