Opprett dokumenter, regneark og presentasjoner med tilgjengelighetsfunksjoner i Pages, Numbers eller Keynote

Opprett dokumenter med tilgjengelighetsfunksjoner og merker for å oppfylle behovene til mottakerne, f.eks. elever/studenter eller kolleger.

Ved å følge anbefalingene i denne artikkelen kan du opprette et tilgjengelig dokument som fungerer med skjermlesere og annen hjelpeteknologi. Deretter kan du opprette og dele en merket PDF-fil eller EPUB-bok som støtter forbedrede tilgjengelighetsfunksjoner.

Bruk en større fontstørrelse i dokumentet ditt

Hvis du bruker fontstørrelser som er mindre enn 10-punkts, kan det være vanskelig for enkelte personer å lese teksten i dokumentet ditt. Sørg for at du bruker større fontstørrelser i dokumentene dine. Hvis du regelmessig oppretter tilgjengelige dokumenter, kan du angi at Pages skal bruke en større fontstørrelse som standard. Når du gjør dette, brukes den foretrukne fonten og fontstørrelsen hver gang du oppretter et nytt dokument: 


Legg til tilgjengelighetsbeskrivelser for medier

Legg til beskrivelser for objekter i dokumentet ditt, slik at dokumentet er enklere å forstå for personer som bruker hjelpeteknologi:

 • Bilder
 • Filmer
 • Lyd
 • Tegninger*
 • Bildegallerier

* Du kan legge til beskrivelser for tegninger i Pages og Numbers.

Legg til beskrivelser på iPhone eller iPad

 1. Trykk på det aktuelle objektet i dokumentet, trykk på Format-knappen , og trykk deretter på Bilde, Film, Lyd, Tegning eller Galleri.
 2. Trykk på Beskrivelse, trykk i tekstruten og skriv inn beskrivelsen.

Legg til beskrivelser på Mac

 1. Klikk på det aktuelle objektet i dokumentet, klikk på Format-knappen  i verktøylinjen, og klikk deretter på Bilde, Film, Lyd, Tegning eller Galleri i inspektøren.
 2. Klikk i Beskrivelse-tekstboksen og skriv inn beskrivelsen.


Bruk overskrifter i dokumentene dine

Når du bruker overskrifter i dokumentet ditt, kan skjermlesere identifisere og navigere direkte til overskriftene, noe som gjør det enklere å skanne dokumentet. I Pages-dokumenter bruker du avsnittsstiler til å formatere overskriftene. I tabeller bruker du tittelrader og -kolonner.

Bruk overskrifter i Pages-dokumenter

 1. I dokumentet ditt klikker eller trykker du på teksten du vil angi overskriftstil for.
 2. Trykk eller klikk på Format-knappen  i verktøylinjen. Hvis du er i et sidelayoutdokument, kan du trykke eller klikke på Tekst-fanen øverst på Format-sidepanelet.
 3. Velg navnet på avsnittsstilen nesten øverst i Format-sidepanelet. Deretter velger du en overskriftstil fra Avsnittsstiler-menyen.

Bruk tittelrader og -kolonner i tabeller

Hvis du legger til tittelrader og -kolonner, blir eksisterende rader og kolonner konvertert til tittelrader og -kolonner:

 • I Pages, Numbers og Keynote på iPhone eller iPad trykker du på tabellen og trykker på Format-knappen . Deretter trykker du på Tittel og bunn og på pluss (+) eller minus (–) ved siden av en tittelkategori.
 • I Pages, Numbers og Keynote på Mac Kontroll-klikker du på tallet eller bokstaven ved siden av den første raden eller kolonnen i tabellen. Deretter velger du «Konverter til tittelrad» eller «Konverter til tittelkolonne».


Bruk innholdsfortegnelser i Pages-dokumenter

Bruk innholdsfortegnelsevisning i dokumentene dine. Når du konverterer dokumentet ditt til PDF, vises innholdsfortegnelsen automatisk i navigasjonspanelet i PDF-filen. Oppføringer i innholdsfortegnelsen er merket som «Innholdsfortegnelse»-elementer og kan gi ekstra funksjonalitet for brukere av hjelpeteknologi. Når du eksporterer filen til EPUB, inkluderes innholdsfortegnelsen automatisk for å gjøre navigasjon enklere.


Bruk innebygde layoutvalg for dokumentlayouter i Pages

Pages støtter tekst med flere kolonner og tekstruter som du kan koble sammen for å lage din egen layout. Hvis du bruker disse funksjonene til å angi layoutstrukturen i dokumentet ditt i stedet for en tabell, kan du gjøre det enklere å navigere for brukere med skjermlesere.

Slik legger du til og endrer kolonner i dokumentet ditt:

 1. Klikk på tekst i dokumentet.  Hvis dokumentet har flere deler, gjelder dette kun for delen du klikker på.
 2. Trykk eller klikk på Format-knappen i verktøylinjen. Deretter trykker eller klikker du på Layout-knappen nær toppen av skjermen.
 3. Bruk kontrollene i Kolonner-delen til å angi antallet kolonner og avstanden mellom kolonnene:
  • For å angi antallet kolonner klikker du på pilene ved siden av Kolonneverdi-feltet.
  • For å angi avstanden mellom kolonnene dobbeltklikker du på verdiene i Kolonner- og Innermarg-kolonnene. Deretter skriver du inn bredden for kolonnen.
  • For å angi forskjellige kolonnebredder fjerner du markeringen i avmerkingsboksen ved siden av «Lik spaltebredde».

Se hvordan du legger til koblede tekstruter i Pages.


Ytterligere anbefalinger

Når du oppretter tilgjengelige dokumenter, bør du også følge disse ytterligere anbefalingene:

 • Brukere med enkelte typer fargeblindhet kan kanskje ikke skille mellom to symboler som har forskjellig farge, men ellers er identiske. For eksempel kan du bruke gjennomstreking for å indikere tekst som er lagt til eller fjernet i stedet for å bruke farger (som grønn og rød).
 • Skjermlesere kan lese og navigere storparten av tekst i dokumenter, men de fungerer ikke like godt når teksten er innebygd i et bilde. Hvis du har et bilde med tekst som du vil inkludere i dokumentet ditt, kan du legge til denne teksten i en tekstboks i stedet.
Publiseringsdato: