Tilgjengelighetssnarveier for Mac

Tilgjengelighetssnarveier hjelper deg med å styre en Mac-maskin med et tastatur eller en hjelpeenhet. Du kan også spørre Siri om å få hjelp med tilgjengelighetsfunksjoner.

Styre tilgjengelighetsvalg med tastaturet og Siri

Du kan bruke tastatursnarveiene nedenfor til å styre tilgjengelighetsvalg på Mac-maskinen, eller du kan spørre Siri om å utføre disse funksjonene. Du kan for eksempel spørre Siri om å «Slå på VoiceOver».

Handling Snarvei
Vis Tilgjengelighetsvalg Tilvalg-Kommando-F5
eller trykk tre ganger på Touch ID (av/på-knappen) på støttede modeller1
Slå VoiceOver av eller på2 Kommando-F5 eller fn-Kommando-F5
eller hold inne Kommando og trykk tre ganger på Touch ID på støttede modeller1
Åpne VoiceOver-verktøy hvis VoiceOver er slått på2 Kontroll-Tilvalg-F8 eller fn Kontroll-Tilvalg F8
Slå zooming på eller av3 Tilvalg-Kommando-8
Zoom inn3 Tilvalg-Kommando-plusstegn (+)
Zoom ut3 Tilvalg-Kommando-minustegn (-)
Slå Inverter farger-innstillingen på eller av Kontroll-Tilvalg-Kommando-8
Reduser kontrasten Kontroll-Tilvalg-Kommando-komma (,)
Øk kontrasten Kontroll-Tilvalg-Kommando-punktum (.)
  1. MacBook Pro (15-tommers, sent 2016), MacBook Pro (13-tommers, sent 2016, fire Thunderbolt 3-porter)
  2. For å bruke VoiceOver og VoiceOver-verktøy må du kanskje slå på «Bruk alle funksjonstastene (F1, F2 osv.) som standard funksjonstaster» under Tastatur-valg. Du må kanskje også få VoiceOver til å ignorere neste tastetrykk før du kan bruke noen av de andre Mac-tastatursnarveiene.
  3. For å bruke zoomsnarveier må du kanskje slå på «Bruk tastatursnarveier til å zoome» under Tilgjengelighet-valg.

Bruk tastaturet som en mus med Full tastaturtilgang

Full tastaturtilgang gir deg mulighet til å bruke tastaturet som en mus til å navigere og samhandle med objekter på skjermen. Med Full tastaturtilgang kan du bruke tabulatortasten og piltastene til å navigere til objekter på skjermen, og mellomromstasten til å markere et objekt.

Følg denne fremgangsmåten for å slå på Full tastaturtilgang:

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Tastatur.
  2. Klikk på Snarveier.
  3. Marker «kun tekstfelt og lister» for å navigere bare til tekstfelt og lister på skjermen. Marker «alle kontroller» for å aktivere Full tastaturtilgang og navigere til alle kontroller på skjermen.
Handling Snarvei
Veksle mellom navigering for alle kontroller på skjermen eller bare tekstfelt og lister Kontroll-F7
Flytt til neste kontroll Tabulator
Flytt til forrige kontroll Skift-tabulator
Flytt til neste kontroll når et tekstfelt er markert Kontroll-tabulator
Flytt fokus til forrige gruppe av kontroller Kontroll-Skift-tabulator
Flytt til neste objekt i en liste, fanegruppe eller meny
Flytt skyveknapper eller justeringsknapper (pil opp for å øke verdier, pil ned for å redusere verdier)
Piltaster
Flytt til en kontroll ved siden av tekstfeltet Kontroll-piltaster
Velg det markerte menyobjektet Mellomrom
Klikk på standardknappen eller utfør standardhandlingen Returtast eller Enter
Klikk på Avbryt-knappen, eller lukk menyen uten å velge noe objekt Esc
Flytt fokus til forrige panel Kontroll-Skift-F6
Flytt til statusmenyene på statuslinjen Kontroll-F8
Aktiver det neste åpne vinduet i den øverste appen Kommando-aksent (`)
Aktiver det forrige åpne vinduet i den øverste appen Skift-Kommando-aksent (`)
Flytt fokus til vindusskuffen Tilvalg-Kommando-aksent (`)

Bruk musetastene til å flytte musepekeren

Når Musetaster er slått på, kan du bruke tastaturet eller taster på talltastaturet til å flytte musepekeren.

Handling Snarvei
Flytt oppover 8 eller 8 på talltastaturet
Flytt nedover K eller 2 på talltastaturet
Flytt mot venstre U eller 4 på talltastaturet
Flytt mot høyre O eller 6 på talltastaturet
Flytt diagonalt nedover og mot venstre J eller 1 på talltastaturet
Flytt diagonalt nedover og mot høyre L eller 3 på talltastaturet
Flytt diagonalt oppover og mot venstre 7 eller 7 på talltastaturet
Flytt diagonalt oppover og mot høyre 9 eller 9 på talltastaturet
Trykk på museknappen I eller 5 på talltastaturet
Hold på museknappen M eller 0 på talltastaturet
Slipp museknappen . (punktum)

Les mer

Publiseringsdato: