Tilgjengelighetssnarveier på Mac

Tilgjengelighetssnarveier hjelper deg med å styre en Mac-maskin med et tastatur eller en hjelpeenhet. Du kan også spørre Siri om hjelp med enkelte tilgjengelighetsfunksjoner.

Styre tilgjengelighetsvalg med tastaturet og Siri

Du kan bruke disse tastatursnarveiene til å styre tilgjengelighetsvalg, eller du kan be Siri om å utføre disse funksjonene. Du kan for eksempel be Siri om å «Slå på VoiceOver».

Handling Snarvei
Vis Tilgjengelighetsvalg Tilvalg-Kommando-F5
eller trykk tre ganger på Touch ID (av/på-knappen) på støttede modeller1
Slå VoiceOver av eller på2 Kommando-F5 eller fn-Kommando-F5
eller hold inne Kommando og trykk tre ganger på Touch ID på støttede modeller1
Åpne VoiceOver-verktøy hvis VoiceOver er slått på2 Kontroll-Tilvalg-F8 eller Fn-Kontroll-Tilvalg-F8
Slå zooming på eller av3 Tilvalg-Kommando-8
Zoom inn3 Tilvalg-Kommando-plusstegn (+)
Zoom ut3 Tilvalg-Kommando-minustegn (-)
Inverter farger4 Kontroll-Tilvalg-Kommando-8 
Reduser kontrasten Kontroll-Tilvalg-Kommando-komma (,)
Øk kontrasten Kontroll-Tilvalg-Kommando-punktum (.)

1. MacBook Pro (15-tommers, sent 2016), MacBook Pro (13-tommers, sent 2016, fire Thunderbolt 3-porter)

2. For å bruke VoiceOver og VoiceOver-verktøy må du kanskje slå på «Bruk alle funksjonstastene (F1, F2 osv.) som standard funksjonstaster» under Tastatur-valg. Du må kanskje også få VoiceOver til å ignorere neste tastetrykk før du kan bruke noen av de andre Mac-tastatursnarveiene.

3. For å bruke zoomsnarveier må du kanskje slå på «Bruk tastatursnarveier til å zoome» under Tilgjengelighet-valg.

4. For å aktivere denne snarveien velger du Apple-menyen  > Systemvalg, og deretter klikker du på Tastatur. I Snarveier-fanen velger du Tilgjengelighet til venstre, og deretter velger du «Inverter farger» til høyre.


Bruk tastaturet som en mus

Du kan bruke tastaturet som en mus til å navigere og samhandle med objekter på skjermen. Bruk tabulatortasten og piltastene til å navigere, og trykk deretter på mellomromstasten for å velge et objekt.

  1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Tastatur.
  2. Klikk på Snarveier.
  3. Nederst i valgvinduet velger du «Flytt fokus mellom kontroller med tastaturet». I macOS Mojave eller eldre vises denne innstillingen som en «Alle kontroller»-knapp i stedet.

 

Handling Snarvei
Veksle mellom navigering for alle kontroller på skjermen eller bare tekstfelt og lister Kontroll-F7 eller Fn-Kontroll-F7
Flytt til neste kontroll Tabulator
Flytt til forrige kontroll Skift-tabulator
Flytt til neste kontroll når et tekstfelt er markert Kontroll-tabulator
Flytt fokus til forrige gruppe av kontroller Kontroll-Skift-tabulator
Flytt til neste objekt i en liste, fanegruppe eller meny
Flytt skyveknapper eller justeringsknapper (pil opp for å øke verdier, pil ned for å redusere verdier)
Piltaster
Flytt til en kontroll ved siden av tekstfeltet Kontroll-piltaster
Velg det markerte menyobjektet Mellomrom
Klikk på standardknappen eller utfør standardhandlingen Returtast eller Enter
Klikk på Avbryt-knappen, eller lukk menyen uten å velge noe objekt Esc
Flytt fokus til forrige panel Kontroll-Skift-F6
Flytt til statusmenyene på statuslinjen Kontroll-F8 eller Fn-Kontroll-F8
Aktiver det neste åpne vinduet i den øverste appen Kommando–gravis (`)
Aktiver det forrige åpne vinduet i den øverste appen Skift-Kommando-gravis (`)
Flytt fokus til vindusskuffen Tilvalg-Kommando-gravis (`)

 


Når du skal bruke disse snarveiene, må du først trykke på Kontroll-F2 eller Fn-Kontroll-F2 for å flytte fokus til menylinjen.

Handling Snarvei
Flytt fra meny til meny Pil venstre og pil høyre
Åpne en markert meny Retur
Flytt til menyobjekter i den markerte menyen Pil opp og pil ned
Hopp til et menyobjekt i den markerte menyen Skriv navnet på menyobjektet
Velg det markerte menyobjektet Retur

 


Bruk musetastene til å flytte musepekeren

Når Musetaster er slått på, kan du bruke tastaturet eller taster på talltastaturet til å flytte markøren.

Handling Snarvei
Flytt oppover 8 eller 8 på talltastaturet
Flytt nedover K eller 2 på talltastaturet
Flytt mot venstre U eller 4 på talltastaturet
Flytt mot høyre O eller 6 på talltastaturet
Flytt diagonalt nedover og mot venstre J eller 1 på talltastaturet
Flytt diagonalt nedover og mot høyre L eller 3 på talltastaturet
Flytt diagonalt oppover og mot venstre 7 eller 7 på talltastaturet
Flytt diagonalt oppover og mot høyre 9 eller 9 på talltastaturet
Trykk på museknappen I eller 5 på talltastaturet
Hold på museknappen M eller 0 på talltastaturet
Slipp museknappen . (punktum)

 


Publiseringsdato: