Slik tvinger du et program til å avsluttes på Mac

Hvis et program på Macen slutter å reagere og du ikke får lukket det på vanlig måte, kan du bruke Tving avslutning til å lukke programmet.

For å avslutte (lukke) et Mac-program på vanlig måte velger du Avslutt fra menyen til programmet i menylinjen, eller trykker på Kommando (⌘)-Q. Hvis programmet ikke avsluttes, følger du denne fremgangsmåten for å tvinge programmet til å avslutte.

Slik tvinger du et program til å avsluttes

Trykk på disse tre tastene samtidig: Tilvalg, Kommando og Escape. Eller velg Tving avslutning fra Apple-menyen  øverst til venstre på skjermen. (Det tilsvarer å trykke på Control-Alt-Delete på en PC.)

Velg deretter programmet i Tving avslutning-vinduet og klikk på Avslutt.

Du kan til og med tvinge Finder til å avslutte hvis dette programmet slutter å svare: Velg Finder i Tving avslutning-vinduet, og klikk deretter Start på nytt.

Publiseringsdato: