Slik bruker du funksjonstastene på Mac

Du kan bruke den øvre raden med taster på Apple-tastaturet som kontroller for innebygde Mac-funksjoner eller som standard funksjonstaster.

Kontrollere funksjoner på Mac

Som standard kontrollerer den øvre raden med taster på Apple-tastaturet mange forskjellige funksjoner på Macen. Hvis du for eksempel trykker på tastene med høyttalersymboler, regulerer du lydvolumet.

illustrert diagram over funksjonstaster på MacBook Air

Hvis Macen har en Touch Bar, kan du finne ut mer om hvordan du bruker funksjonstastene på MacBook Pro med Touch Bar.


Bruke standard funksjonstaster

Standard funksjonstastene fungerer forskjellig avhengig av appen og tastatursnarveiene du har konfigurert. Noen apper har sine egne innstillinger for tastatursnarveier som du kan tilpasse.

For å bruke standard funksjonstaster holder du nede Funksjon (Fn)- / jordklode-tasten  når du trykker på en funksjonstast. Hvis du for eksempel trykker på både Fn og F12 (høyttalersymbol), utføres handlingen som er tildelt F12-tasten i stedet for å øke volumet på høyttalerne. 

Hvis tastaturet ikke har en Fn-tast, kan du prøve å trykke på og holde nede Kontroll-tasten mens du trykker på en funksjonstast.


Endre oppførselen til en standard funksjonstast

Hvis du vil endre den øvre raden med taster slik at de fungerer som standard funksjonstaster uten at du trenger å holde nede Fn-tasten, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg.
  2. Klikk på Tastatur.
  3. Velg «Bruk F1, F2 etc. som standard funksjonstaster». 


Hvis du ikke ser «Bruk F1, F2 etc. som standard funksjonstaster»

Hvis du ikke ser «Bruk F1, F2 etc. som standard funksjonstaster», kan det hende at du bruker et tastatur som ikke er laget av Apple. Disse tastaturene trenger kanskje et verktøy for å endre tastaturfunksjonene. Ta kontakt med tastaturprodusenten for å få mer informasjon.


Finn ut mer

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: