Endre virkemåten til funksjonstastene på Mac-maskinen

Du kan bruke den øvre raden av taster på Apple-tastaturet som standard funksjonstaster eller til å kontrollere innebygde Mac-funksjoner.

Hvis det er trykt symboler på noen av tastene på øvre rad på Apple-tastaturet, kan disse tastene brukes til å utføre de spesielle funksjonene som hvert symbol illustrerer. De kan også brukes som standard funksjonstaster (F1–F12). 

Hvilke handlinger som utføres av de standard funksjonstastene, er avhengig av appen du bruker eller av tastatursnarveiene som er oppført i Tastatur og mus-panelet under Systemvalg:

  • Som standard vil spesialfunksjonen som angis av symbolet på tasten, bli utført når du trykker på en av disse tastene. Hvis du for eksempel trykker på tastene med høyttalersymboler, regulerer du lydvolumet.
  • Hvis du vil bruke en av disse tastene som en standard funksjonstast, holder du Fn-tasten nede (den er vanligvis plassert nede til venstre på tastaturet) mens du trykker på funksjonstasten. Hvis du for eksempel trykker på Fn-F10 (høyttalersymbol), utføres funksjonen som er tildelt F10-tasten i stedet for å slå demping på eller av.

Hvis du i stedet ønsker at den øvre tastraden alltid skal fungere som standard funksjonstaster uten bruk av Fn-tasten:

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
  2. Klikk på Tastatur.
  3. Klikk på Tastatur-fanen hvis den ikke er markert.
  4. Velg «Bruk alle funksjonstastene (F1, F2, osv.) som standard funksjonstaster.»

Når dette valget er aktivert, fungerer tastene på den øvre tastraden som standard funksjonstaster (F1–F12). Hold Fn-tasten nede mens du trykker på tasten for å bruke funksjonen som angis av symbolet på tasten.

Publiseringsdato: