Slik bruker du funksjonstastene på MacBook Pro med Touch Bar

Hvis du vil bruke funksjonstastene (F1–F12) med Touch Bar på MacBook Pro, holder du inne Funksjon-tasten (fn) nederst til venstre på tastaturet.

Touch Bar på MacBook Pro viser funksjonstastene du kan velge, og går deretter tilbake til normalt når du slipper Funksjon-tasten.

For noen programmer kan du velge å gjøre funksjonstastene synlig hele tiden i Touch Bar:

 1. Velg Tastatur under Systemvalg.
 2. Klikk på Snarveier.
 3. Velg Funksjonstaster til venstre.
 4. Klikk på «+»-symbolet. Deretter går du til programmet og velger det.

Når du åpner eller bytter til dette programmet heretter, vises funksjonstastene alltid på Touch Bar.

Du kan også bruke skjermtastaturet for å få tilgang til funksjonstastene:

 1. Velg Tastatur under Systemvalg.
 2. Merk av for «Vis tastatur-, emoji- og symbolvisninger i menylinjen».
 3. Velg visningssymbolet  i menylinjen og deretter Vis Tastaturvisning.

Skjermtastaturet vises med funksjonstastene du kan klikke på.


Bruke funksjonstaster i Windows

Når du bruker Boot Camp til å kjøre Windows på MacBook Pro, fungerer funksjonstastene på samme måte som i macOS. Hold nede Funksjons-tasten på tastaturet for å vise funksjonstastene.

Du kan også bruke skjermtastaturet i Windows for å få tilgang til funksjonstastene:

 1. Velg menyvalget Ease of Access (Hjelpemiddel) i Windows-menyen.
 2. Klikk på On-Screen Keyboard (Skjermtastatur).
 3. Klikk på fn-tasten. Funksjonstastene vises på skjermtastaturet.

Du kan også vise funksjonstastene hele tiden i Touch Bar når du bruker Windows, uten at du trenger å holde nede Funksjons-tasten: 

 1. Klikk på pil opp i systemstatusfeltet i Windows for å vise flere symboler.
 2. Klikk på det mørkegrå diamantformede Boot Camp-symbolet.
 3. Velg Boot Camp-kontrollpanelet fra menyen som vises.
 4. Klikk på Ja for å tillate kjøring av kontrollpanelet.
 5. Klikk på Tastatur-fanen.
 6. Velg «Bruk alle funksjonstastene (F1, F2, osv.) som standard funksjonstaster»hvis du vil at funksjonstastene alltid skal vises på Touch Bar.Fjern avkrysningen for å gi funksjonstastene standard oppførsel.
Publiseringsdato: