Slik tar du et skjermbilde på Mac

Du kan ta bilde av hele skjermen, et vindu eller bare et markert område av skjermen.

Bruk Skift-Kommando-5 i macOS Mojave

Skrivebordet, som viser de flytende skjermbildekontrollene rett over Dock

Med macOS Mojave trykker du på Skift-Kommando (⌘)-5 på tastaturet for å se alle kontrollene du trenger for å ta stillbilder og ta opp video av skjermen. Bruk disse kontrollene på skjermen til å velge enten å ta bilde av hele skjermen, ta bilde av et vinduta bilde av et markert område eller gjøre et videoopptak av skjermen. (Hvis du vil ta bilde av Touch Bar, fortsetter du å bruke Skift-Kommando-6.)

Ta bilde av hele skjermen

 1. Klikk på knappen Ta skjermbilde av hele skjermen i kontrollene på skjermen. Pekeren endres til et kamera .
 2. Klikk på en skjerm for å ta bilde av den skjermen, eller klikk på Ta bilde i kontrollene på skjermen.
 3. Bruk miniatyrbildet til å markere, dele, arkivere eller utføre andre handlinger.

Ta bilde av et vindu

 1. Klikk på knappen Ta skjermbilde av valgt vindu i kontrollene på skjermen. Pekeren endres til et kamera .
 2. Klikk på et vindu for å ta bilde av det vinduet.
  Hvis du vil ha bort vinduets skygge fra skjermbildet, kan du trykke og holde på Tilvalg-tasten (⌥) mens du klikker.
 3. Bruk miniatyrbildet til å markere, dele, arkivere eller utføre andre handlinger.

Ta bilde av en markert del av skjermen

 1. Klikk på knappen Ta skjermbilde av markert område i kontrollene på skjermen.
 2. Dra for å markere et område av skjermen du vil ta bilde av. Hvis du vil flytte hele det markerte området, drar du innenfra det markerte området.
 3. Klikk på Ta bilde i kontrollene på skjermen.
 4. Bruk miniatyrbildet til å markere, dele, arkivere eller utføre andre handlinger.

Miniatyrskjermbilde

Merke, dele og arkivere

Når du tar et skjermbilde, vises et miniatyrbilde av skjermbildet en kort stund nederst til høyre på skjermen.

 • Ikke gjør noe, eller sveip miniatyrbildet til høyre, så arkiveres skjermbildet automatisk.  
 • Klikk på miniatyrbildet for å åpne skjermbildet. Deretter kan du redigere det med oppmerkingsverktøyene i verktøylinjen eller klikke på  for å dele det.  
 • Dra miniatyrbildet for å flytte skjermbildet til en annen plassering, for eksempel til et dokument, en e-postmelding, et Finder-vindu eller papirkurven. 
 • Kontroll-klikk på miniatyrbildet for flere alternativer. Du kan for eksempel endre plasseringen du arkiverer til, åpne skjermbildet i en app eller slette skjermbildet uten å arkivere det.

Endre innstillingene

Klikk på Alternativer i kontrollene på skjermen for å endre disse innstillingene: 

 • Arkiver i: Velg hvor skjermbildene arkiveres automatisk, for eksempel Skrivebord, Dokumenter eller Utklippstavle.
 • Nedtelling: Velg når du vil ta skjermbildet: med én gang, fem sekunder eller 10 sekunder etter at du klikker for å ta bildet.
 • Vis flytende miniatyrbilde: Velg om du vil vise miniatyrbildet
 • Husk siste markering: Velg om du vil bruke de markeringene du gjorde forrige gang du brukte verktøyet, som standard.
 • Vis musepeker: Velg om du vil vise musepekeren i skjermbildet.


Eller bruk andre snarveier for skjermbilder

Du trenger ikke macOS Mojave for å bruke disse snarveiene, selv om de også vil fungere i Mojave.

Ta bilde av hele skjermen

Trykk på Skift-Kommando-3, og finn deretter skjermbildet som en .png-fil på skrivebordet. 

Ta bilde av et vindu

 1. Trykk på Skift-Kommando-4.
 2. Trykk på mellomromstasten. Pekeren endres til et kamera .
 3. Klikk på et vindu for å ta bilde av det vinduet.
  Hvis du vil ha bort vinduets skygge fra skjermbildet, kan du trykke og holde på Tilvalg-tasten (⌥) mens du klikker.
 4. Du finner skjermbildet som en .png-fil på skrivebordet.

Ta bilde av en markert del av skjermen

 1. Trykk på Skift-Kommando-4. 
 2. Dra for å markere det området av skjermen du vil ta bilde av. Hvis du vil flytte hele det valgte området, må du trykke og holde på mellomromstasten mens du drar.
 3. Når du har sluppet knappen på musen eller styreflaten, finner du skjermbildet som en .png-fil på skrivebordet.

Ta bilde av en meny

 1. Klikk på menyen for å vise innholdet.
 2. Trykk på Skift-Kommando-4.
  • Dra for å markere det området i menyen du vil ta bilde av, og slipp deretter knappen på musen eller styreflaten for å ta bilde av det området.
  • Eller trykk på mellomromstasten for å endre pekeren til et kamera , og klikk deretter på menyen for å ta bilde av den.
 3. Du finner skjermbildet som en .png-fil på skrivebordet.

Ta bilde av Touch Bar

Hvis du har en Mac-maskin med Touch Bar og macOS Sierra 10.12.2 eller nyere, trykker du på Skift-Kommando-6 for å ta bilde av det som vises på Touch Bar. Deretter finner du skjermbildet som en .png-fil på skrivebordet.

Du kan også tilpasse Control Strip-området på Touch Bar for å inkludere en skjermbilde-knapp.


Finn ut mer

 • Når den arkiverer skjermbildet ditt automatisk, bruker Mac-maskinen navnet Skjermbilde dato kl. klokkeslett.png.
 • Hvis du vil avbryte en skjermbildetaking, trykker du på Esc-tasten (Escape) før du klikker for å ta bildet.
 • Hvis du vil arkivere skjermbildet til Utklipp i stedet for å arkivere det på skrivebordet, kan du trykke og holde på Kontroll-tasten mens du klikker for å ta bildet. Eller bruk miniatyrbildet eller Alternativer for å endre plasseringen du arkiverer til.
 • Du kan åpne skjermbilder med Forhåndsvisning, Safari og andre programmer som kan redigere og vise bilder. Med Forhåndsvisning kan du også eksportere til et annet format, for eksempel JPEG, PDF eller TIFF.
 • Noen apper, som DVD-spiller, gir deg kanskje ikke mulighet til å ta skjermbilder av sine vinduer.
 • Skjermbildekontrollene i macOS Mojave finnes i Skjermbilde-appen, som ligger i Verktøy-mappen i Programmer-mappen. Denne appen erstatter Grab-appen fra tidligere versjoner av macOS.
 • Finn ut hvordan du tar skjermbilder på iPhone, iPad og iPod touch.
Publiseringsdato: