Bruke dikteringskommandoer til å fortelle Mac-maskinen hva den skal gjøre

Dikteringskommandoer-funksjonen lar deg snakke med Mac-maskinen for å få den til å utføre visse handlinger.

Når du slår på Diktering kan du gjøre mer enn å bruke stemmen din til å skrive tekst på Mac-maskinen din. Du kan også bruke dikteringskommandoer til å fortelle Mac-maskinen hva den skal gjøre, for eksempel «angre det» eller «velg den forrige setningen».

Slå på dikteringskommandoer

De fleste dikteringskommandoene slår seg på automatisk når du slår på Forbedret diktering:

 1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, klikk på Tastatur og deretter på Diktering.
 2. Slå på Diktering og velg «Bruk Forbedret diktering».

Nå kan du få en liste med kommandoer og velge de du vil bruke: 

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Tilgjengelighet.
 2. Velg Diktering fra tilgjengelighetskategoriene på venstre side. Klikk deretter på Dikteringskommandoer-knappen.
 3. En liste med dikteringskommandoer åpnes. Bruk avmerkingsboksene for å slå kommandoer av eller på. Klikk på en kommando for å se hvilke uttrykk som fungerer med den kommandoen. «Angre det» fungerer for eksempel med flere uttrykk, inkludert «Angre dette» og «Kast det.» 

  Velg «Aktiver avanserte kommandoer» for å få flere kommandoer.

Bruke dikteringskommandoer

For å bruke en av kommandoene du aktiverte, må du først få Mac-maskinen til å høre etter dikteringskommandoer:

 • Trykk på hurtigtasten for å starte dikteringen. Hurtigtasten som er aktivert som standard, er Fn Fn (trykk to ganger på Fn-tasten).
 • Eller slå på alternativet «Aktiver nøkkelorduttrykk for diktering» ved siden av Dikteringskommandoer-knappen. Deretter kan du si nøkkelorduttrykket for diktering for å få Mac-maskinen til å forstå at det neste du sier etter nøkkelorduttrykket er en dikteringskommando.

Deretter sier du et av uttrykkene som fungerer med en dikteringskommando. Du kan til og med si «Vis kommandoer» for å åpne et vindu som viser alle dikteringskommandoene som er tilgjengelige for deg.

Opprett dine egne kommandoer

Etter at du velger «Aktiver avanserte kommandoer,» vises knappen Legg til  under listen med kommandoer.

 1. Klikk på Legg til -knappen for å legge til «udefinerte kommandoer» til listen med kommandoer.
 2. Klikk på den udefinerte kommandoen for å velge den, deretter konfigurerer du følgende alternativer:
  • Når jeg sier: Skriv inn ordet eller uttrykket du ønsker å si for å utføre handlingen.
  • Mens jeg bruker: Velg om du vil at Mac-maskinen skal utføre handlingen bare når du bruker en bestemt app.
  • Utfør: Velg handlingen som skal utføres. Du kan åpne et Finder-objekt, åpne en URL, lime inn tekst, lime inn data fra utklippstavlen, trykke en tastatursnarvei, velge et menyalternativ eller utføre en Automator-arbeidsflyt.  

For å lære mer om diktering, kan du velge Hjelp fra menylinjen i Finder og søke etter «diktering.»

Publiseringsdato: