Om elementfeilmeldinger i iBooks

Finn ut mer om elementfeilmeldinger som du kan se i iBooks.

Et element er en byggeblokk i HTML som bestemmer struktur. Elementer angis med vinkelparenteser (< >) og består av en start- og en sluttkode. For eksempel defineres et avsnitt med startkoden <p> og sluttkoden </p>.

Hvis det er problemer med elementene, kan du se disse feilene.

ERROR ITMS-9000: Unknown element (Ukjent element)

Ukjent element-feilen angir at du bruker et HTML-element som ikke er tillatt. Ikke alle HTML-elementer støttes i XHTML. For eksempel er ikke <font> tillatt. Bruk CSS i stedet for HTML for å legge til stil i boken.

ERROR ITMS-9000: Element not allowed (Element ikke tillatt)

Enkelte elementer som vanligvis er tillatt, er ikke tillatt i visse kontekster. Gå til iBooks Asset Guide i Resources and Help-delen i iTunes Connect for å se riktig kontekst for tillatte elementer, som <img> og <a>.

ERROR ITMS-9000: Unfinished element (Ikke avsluttet element)

Ikke avsluttet element-feilen angir at ePub-filen har ett av disse problemene:

  • Et XHTML-element har ikke avslutningskode.
  • Et XHTML-element har en feil avslutningskode.

Pass på at alle avslutningskoder er i riktig format, som </div>.

Publiseringsdato: