Oversikt over sikkerhet og personvern for iCloud

Apple tar datasikkerheten og personvernet for personlig informasjon svært alvorlig. iCloud er bygd opp med industristandard sikkerhetsrutiner og benytter strenge policyer for å beskytte data.

Denne artikkelen forklarer hvordan iCloud sikrer personlig informasjon og data. I tillegg til denne artikkelen bør du også lese Apples retningslinjer for personvern, som dekker iCloud.

Datasikkerhet

iCloud sikrer data ved å kryptere dem når de sendes via Internett, oppbevarer data i kryptert format på tjenere (se tabellen nedenfor for nærmere detaljer) og bruker sikre kjennetegn til godkjenning. Dette betyr at dine data er beskyttet mot uautorisert tilgang både når de blir overført til enhetene dine og når de oppbevares i nettskyen. iCloud benytter 128-bits AES-kryptering som et minimum – det samme sikkerhetsnivået som større finansinstitusjoner bruker – og leverer aldri krypteringsnøkler til noen tredjepart.

Sikkerhet og iCloud-funksjoner

Tabellen nedenfor oppsummerer hvordan dataene dine sikres ved bruk av ulike iCloud-funksjoner:

Data Kryptering Merknader
Underveis På tjener
Kalendere Ja Ja Minst 128-bits AES-kryptering
Kontakter Ja Ja
Bokmerker Ja Ja
Påminnelser Ja Ja
Bilder Ja Ja
Dokumenter i nettskyen Ja Ja
iCloud Drive Ja Ja
Sikkerhetskopiering Ja Ja
Finn min iPhone Ja Ja
Finn vennene mine Ja Ja
iCloud-nøkkelring Ja Ja

Bruker 256-bits AES-kryptering til å lagre og overføre passord og kredittkortopplysninger. Benytter også asymmetrisk kryptografi med elliptiske kurver og nøkkelbeskyttelse.

iCloud.com Ja Ikke relevant Alle økter på iCloud.com blir kryptert med SSL. Alle data som åpnes via iCloud.com, blir kryptert på tjeneren slik det angis i denne tabellen.
Back to My Mac Ja Ikke relevant Back to My Mac oppbevarer ikke data i iCloud. Data som hentes fra andre datamaskiner, krypteres med SSL mens de er i transitt.
iTunes i nettskyen Ja Ikke relevant Kjøpte eller matchede musikkfiler blir ikke kryptert på tjeneren fordi de ikke inneholder personopplysninger.
Mail og Notater Ja Nei All trafikk mellom enhetene dine og iCloud Mail og Notater blir kryptert med SSL. I tråd med vanlig praksis i bransjen krypterer ikke iCloud data som oppbevares på IMAP-posttjenere. Alle Apples e-postklienter støtter valgfri S/MIME-kryptering.

Bruke sikre kjennetegn til godkjenning

Når du åpner iCloud-tjenester ved bruk av Apples innebygde programmer (for eksempel Mail-, Kontakter- og Kalender-programmene i iOS eller OS X), håndteres godkjenningen ved hjelp av sikre kjennetegn. Bruk av sikre kjennetegn eliminerer behovet for å arkivere iCloud-passordet ditt på enheter og datamaskiner. Selv om du velger å bruke et tredjeparts program til å åpne iCloud-data, blir brukernavnet og passordet ditt sendt via en kryptert SSL-forbindelse.

Sterke passord

Når du oppretter en Apple-ID for bruk til iCloud, må passordet inneholde minst 8 tegn, et tall, en stor bokstav og en liten bokstav. Det å bruke sterke passord er det aller viktigste du kan gjøre for å bidra til å sikre dataene dine. Les mer om å lage sterke passord.

Totrinnsverifisering

Apple tilbyr en valgfri sikkerhetsforbedring for Apple-ID-er som kalles totrinnsverifisering. Totrinnsverifisering krever at du bekrefter identiteten din med en av enhetene dine før du kan gjøre endringer i kontoinformasjon på Min Apple-ID, logge deg på iCloud fra en ny enhet eller på iCloud.com eller foreta kjøp i iTunes, iBooks eller App Store på en ny enhet. Les mer om totrinnsverifisering.

Personvern

Apple har en konsernomfattende forpliktelse når det gjelder ditt personvern. Retningslinjene for personvern omhandler hvordan vi innhenter, bruker, oppgir, overdrar og oppbevarer informasjon om deg.

I tillegg til å følge Apples retningslinjer for personvern, utformer Apple iCloud-funksjonene med tanke på personvern. Eksempel:

Finn iPhone

 • Du må konfigurere Finn iPhone, iPad og iPod touch i iOS-innstillingene før enhetens posisjon kan finnes.
 • Du må konfigurere Finn Mac under Systemvalg i OS X før posisjonen til Mac-maskinen kan finnes.
 • Stedsdata sendes bare fra enheten når du ber om enhetens posisjon. De sendes eller registreres ikke på noe annet tidspunkt.
 • Siste kjente posisjon for en enhet oppbevares på Apples tjenere i kryptert format i 24 timer før de slettes permanent.
 • Tapt modus-data arkiveres i enheten som er i tapt modus, og kan bare hentes ut av deg.
 • Du logges automatisk av Finn iPhone-programmet (på en enhet eller Internett) etter 15 minutters uvirksomhet.
 • Ved hjelp av Fjernlåsing kan du låse en enhets skjerm for å hindre andre tilgang til dine data.
 • Ved hjelp av Fjernsletting kan du slette data permanent og sikkert fra en enhet.
 • Hvis du bruker Familiedeling, er det valgfritt om du vil dele enhetens posisjon med familiemedlemmer. Enhetens posisjon deles ikke som standard.

  Les mer om Finn iPhone.

Posisjonsdeling

 • Med iCloud kan du dele posisjonen din med venner og familie ved bruk av Finn venner-appen eller den innebygde Meldinger-appen i iOS 8.
 • Før noen kan se posisjonen din, må du gi den aktuelle personen tillatelse til dette.
 • Posisjonen sendes fra enheten din bare når en venn ber om å få den eller hvis du velger å sende gjeldende posisjon i en melding. Posisjonen blir ikke overført eller registrert i noen andre tilfeller.
 • Det finnes en enkelt bryter du når som helst kan bruke til å skjule deg fra alle venner. Du kan slå av valget ved hjelp av en av disse innstillingene:
  • Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Del plasseringen min
  • Innstillinger > iCloud > Del plasseringen min
 • Data om siste kjente posisjon oppbevares på Apples tjenere i et kryptert format i kun 2 timer før de slettes permanent.
 • Hvis du bruker Familiedeling, er det valgfritt om du vil dele posisjonen med familiemedlemmer. Det er ikke standard at posisjonen deles.
 • Du kan dele posisjonen med venner og se vennene dine på et kart hvis du har lastet ned den valgfrie og kostnadsfrie appen Finn venner fra App Store.

  Les mer om Finn venner.

iCloud-nøkkelring

 • Krypteringsnøkler for iCloud-nøkkelringen opprettes på enhetene dine, og Apple har ikke tilgang til de nøklene. Bare krypterte nøkkelringdata passerer gjennom Apples tjenere, og Apple har ikke tilgang til noen nøkler som kan brukes til å dekryptere disse dataene.
 • Bare klarerte enheter som du har godkjent, har tilgang til din iCloud-nøkkelring.
 • Avanserte innstillinger gir deg mulighet til å velge en iCloud-sikkerhetskode på mer enn fire sifre, eller få enheten til å generere en for deg.
 • Du kan velge å deaktivere nøkkelringgjenoppretting, som betyr at iCloud-nøkkelringen holdes oppdatert på tvers av de godkjente enhetene, men at krypterte data ikke lagres hos Apple og ikke kan gjenopprettes hvis alle enhetene dine går tapt.

Bilder

Sist endret: