Selecteer een land of regio

Programma voor onafhankelijke reparatieproviders

Het programma voor onafhankelijke reparatieproviders is ontworpen voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van iPhone- en Mac-reparaties die buiten de garantie vallen. In aanmerking komende bedrijven kunnen toegang krijgen tot originele Apple onderdelen, gereedschap, training, servicehandleidingen, diagnostische tests en informatiebronnen om daarmee verschillende reparaties buiten de garantie te kunnen uitvoeren voor iPhone en Mac, zoals scherm- en batterijvervanging voor iPhone en moederbord- en videokaartvervanging voor Mac. Bepaalde reparaties aan Apple beeldschermen kunnen ook worden uitgevoerd.

Wie kan zich aanmelden?

Bedrijven die in aanmerking komen, zijn bedrijven die reparaties voor iPhones en Macs die buiten de garantie vallen, rechtstreeks aan eindgebruikers willen aanbieden. Apple neemt geen bedrijven in overweging die gebruikmaken van handelsmerken van Apple als onderdeel van een bedrijfsnaam of website, tenzij het gebruik voldoet aan de Voorwaarden voor het gebruik van Apple handelsmerken.

Resellers en distributeurs van onderdelen komen niet in aanmerking voor dit programma. Bedrijven die zijn gemachtigd of goedgekeurd door Apple om het Apple logo en de handelsmerken van Apple te gebruiken, zoals erkende Apple resellers of Apple Consultants, komen niet in aanmerking voor het programma voor onafhankelijke reparatieproviders, maar mogen zich aanmelden voor het programma voor erkende Apple serviceproviders.

Wat zijn de vereisten?

Zakelijke en operationele vereisten

Bedrijven die zich aanmelden, moeten gevestigde bedrijven zijn en Apple ter controle bedrijfsdocumenten kunnen tonen. Het reparatiegereedschap en de training, servicehandleidingen en diagnostische tests van Apple moeten vertrouwelijk worden behandeld. Alle e-mailadressen voor de aanvraag en accountgebruikers moeten de domeinnaam van het reparatiebedrijf hebben. Algemene domeinnamen zoals @gmail.com of @icloud.com worden niet geaccepteerd.

Pand

In aanmerking komende bedrijven moeten een commerciële servicelocatie hebben die makkelijk toegankelijk is voor consumenten en bedrijven die reparaties uitvoeren bij de klant op locatie, moeten een commerciële bedrijfslocatie hebben voor het verzenden en ontvangen van onderdelen. Een woonadres wordt niet geaccepteerd als servicelocatie.

Gecertificeerde technici

Deelnemende servicebedrijven die originele Apple onderdelen gebruiken, moeten de reparaties laten uitvoeren door technici die door Apple zijn gecertificeerd.

Om een gecertificeerde reparateur van Apple producten te worden, moet een examen worden afgelegd via een online erkend Testing Center. De certificeringsexamens worden jaarlijks op productbasis geactualiseerd. Voor bedrijven die goedkeuring hebben ontvangen om als onafhankelijke reparatieprovider aan de slag te gaan, worden de kosten voor de certificeringsexamens kwijtgescholden.

Hier vind je gedetailleerde informatie over voorbereidingscursussen en -examens met betrekking tot Apple certificeringen.

Aanmelden

We accepteren nu aanmeldingen van bedrijven in Nederland. Stuur ons een e-mail met een formulier voor kennisgeving van interesse voor onafhankelijke reparatieprovider aan IRPapplicant@apple.com. Je wordt gevraagd om relevante informatie op te geven over je bedrijf, zodat Apple kan bepalen of je organisatie in aanmerking komt voor het programma voor onafhankelijke reparatieproviders.

Opmerkingen

  • Apple neemt geen aanmeldingen in overweging die niet voldoen aan de vereisten van het programma.
  • Voldoen aan de vereisten van het programma is geen garantie dat je voor het programma wordt geaccepteerd.
  • Apple behoudt zich het recht voor om elke aanmelding zonder commentaar te weigeren.
  • Apple neemt geen bedrijven in overweging die gebruikmaken van handelsmerken van Apple als onderdeel van een bedrijfsnaam of website, tenzij het gebruik voldoet aan de Voorwaarden voor het gebruik van Apple handelsmerken.

Toegang tot onderdelen en instructies voor reparatie van de interne voeding van Apple beeldschermen en USB-C-poorten is beschikbaar via dit programma.

Lees hier meer over alle service- en reparatieprogramma's die Apple te bieden heeft.