Als u deze optie wijzigt, wordt deze pagina opnieuw geladen

Programma voor onafhankelijke reparatieproviders

Het programma voor onafhankelijke reparatieproviders is ontworpen voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van iPhone- en Mac-reparaties die buiten de garantie vallen. In aanmerking komende bedrijven kunnen toegang krijgen tot originele Apple onderdelen, gereedschap, training, servicehandleidingen, diagnostische tests en informatiebronnen om daarmee verschillende reparaties buiten de garantie te kunnen uitvoeren voor iPhone en Mac, zoals scherm- en batterijvervanging voor iPhone en moederbord- en videokaartvervanging voor Mac.

Wie kan zich aanmelden?

Bedrijven die in aanmerking komen, zijn bedrijven die reparaties voor iPhones en Macs die buiten de garantie vallen, rechtstreeks aan eindgebruikers willen aanbieden. Apple neemt geen bedrijven in overweging die gebruikmaken van handelsmerken van Apple als onderdeel van een bedrijfsnaam of website, tenzij het gebruik voldoet aan de Voorwaarden voor het gebruik van Apple handelsmerken.

Resellers en distributeurs van onderdelen komen niet in aanmerking voor dit programma. Bedrijven die zijn gemachtigd of goedgekeurd door Apple om het Apple logo en de handelsmerken van Apple te gebruiken, zoals erkende Apple resellers of Apple Consultants, komen niet in aanmerking voor het programma voor onafhankelijke reparatieproviders, maar mogen zich aanmelden voor het programma voor erkende Apple serviceproviders.

Wat zijn de vereisten?

Zakelijke en operationele vereisten

Bedrijven die zich aanmelden, moeten gevestigde bedrijven zijn en Apple ter controle bedrijfsdocumenten kunnen tonen. Het reparatiegereedschap en de training, servicehandleidingen en diagnostische tests van Apple moeten vertrouwelijk worden behandeld.

Pand

Bedrijven die in aanmerking komen, moeten op een gemakkelijk bereikbare locatie over een servicelocatie beschikken waar klanten zonder afspraak kunnen binnenlopen. Een woonadres wordt niet geaccepteerd als servicelocatie.

Gecertificeerde technici

Deelnemende servicebedrijven die originele Apple onderdelen gebruiken, moeten de reparaties laten uitvoeren door technici die door Apple zijn gecertificeerd.

Om een gecertificeerde reparateur van Apple producten te worden, moet een examen worden afgelegd via een online erkend Testing Center. De certificeringsexamens worden jaarlijks op productbasis geactualiseerd. Voor bedrijven die goedkeuring hebben ontvangen om als onafhankelijke reparatieprovider aan de slag te gaan, worden de kosten voor de certificeringsexamens kwijtgescholden.

Hier vindt u gedetailleerde informatie over voorbereidingscursussen en -examens met betrekking tot Apple certificeringen.

Aanmelden

We accepteren nu aanmeldingen van bedrijven in Nederland. Stuur ons een e-mail met een formulier voor kennisgeving van interesse voor onafhankelijke reparatieprovider aan IRPapplicant@apple.com. U wordt gevraagd om relevante informatie op te geven over uw bedrijf, zodat Apple kan bepalen of uw organisatie in aanmerking komt voor het programma voor onafhankelijke reparatieproviders.

Opmerkingen

  • Apple neemt geen aanmeldingen in overweging die niet voldoen aan de vereisten van het programma. 
  • Voldoen aan de vereisten van het programma is geen garantie dat u voor het programma wordt geaccepteerd.
  • Apple behoudt zich het recht voor om elke aanmelding zonder commentaar te weigeren.
  • Apple neemt geen bedrijven in overweging die gebruikmaken van handelsmerken van Apple als onderdeel van een bedrijfsnaam of website, tenzij het gebruik voldoet aan de Voorwaarden voor het gebruik van Apple handelsmerken.

Hier vindt u meer informatie over alle service- en reparatieprogramma's die Apple biedt.