Gratis support

 

Wat is gratis support?

Gratis support voor hardware bestaat uit telefonische support voor basisconfiguratie, installatie, montage en verbindingen. Raadpleeg de documentatie over support die bij het Apple product is meegeleverd voor meer informatie.

Gratis support voor software bestaat uit telefonische support voor installatie, opstarten of herinstallatie (geen gegevensherstel) als de configuratie van uw hardware voldoet aan de minimale systeemvereisten voor de software. Raadpleeg de documentatie over support die bij het Apple product is meegeleverd voor meer informatie.

De voordelen van de beperkte garantie van één jaar van Apple en van het AppleCare Plan vormen een aanvulling op de rechten die op grond van de consumentenwetgeving worden verleend. Klik hier voor meer informatie.

Hoeveel gratis support krijg ik?

De meeste hardware- en softwareproducten van Apple bieden onbeperkte gratis incidenten voor support binnen de eerste 90 dagen van producteigenaarschap, of langer indien vereist door toepasselijke wetgeving. Apple Watch Edition en Apple Watch Hermès worden geleverd met 2 jaar gratis support. Raadpleeg de documentatie over support die bij het Apple product is meegeleverd of bezoek de pagina AppleCare-producten voor meer informatie.

De voordelen van de beperkte garantie van één jaar van Apple en van het AppleCare Plan vormen een aanvulling op de rechten die op grond van de consumentenwetgeving worden verleend. Klik hier voor meer informatie.

Wat verstaat Apple onder een 'incident voor support'?

Apple definieert een incident voor support als een specifiek, afzonderlijk probleem dat kan worden verholpen door de oorzaak ervan te isoleren naar één enkele reden. Apple bepaalt naar eigen inzicht wat een incident voor support is. Een incident voor support wordt beëindigd wanneer de klant een van de volgende zaken ontvangt:

  • Informatie waarmee het probleem is opgelost
  • Informatie over een softwareproduct waarmee het probleem kan worden opgelost
  • Een bericht dat het probleem bekend is en niet is opgelost of dat het een compatibiliteitsprobleem met het ondersteunde product betreft
  • Informatie die aangeeft dat het probleem kan worden opgelost middels een upgrade naar een nieuwere versie van het ondersteunde product
  • Een bericht dat het probleem is geïdentificeerd als een probleem met de hardware 
  • Informatie die het probleem herleidt naar een product van een andere fabrikant waarvoor Apple geen support biedt