Over AppleCare-servicecertificeringen

Lees hier over AppleCare-servicecertificeringen, inclusief de 2018-programma's voor certificering voor Apple Certified iOS Technicians en Apple Certified Mac Technicians.

Overzicht van de Support-informatie

Als u AppleCare-training Technici hebt gekocht of overweegt dit te doen, lees dan de Support-informatie over AppleCare-training Technici (ATT).

Als u cursussen volgt via een GSX-account (Global Service Exchange), vindt u de volledige informatie over AppleCare-servicecertificeringsprogramma's voor erkende serviceproviders door in te loggen bij GSX en te zoeken op 'AppleCare Service Certifications'.

Meer informatie over ATLAS en service-examens vindt u in deze artikelen:

Algemene vragen

Kan iedereen de examens voor servicecertificering afleggen?
Ja. Iedereen kan de examens afleggen om Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2018 of Apple Certified iOS Technician (ACiT) 2018 te worden. Om voor deze examens te slagen, moet u toegang hebben tot de training in ATLAS.

Het met succes afleggen van de examens houdt niet in dat Apple u toestemming verleent tot het uitvoeren van reparaties of het direct zakendoen met of namens Apple. Apple certificeert (bevestigt de vaardigheden van) technici met behulp van de certificeringexamens. Apple machtigt (gaat een zakelijke relatie aan met) serviceproviders. Deze twee dingen zijn niet hetzelfde.

Hoe schrijf ik me in voor de examens?
Ga naar certifications.apple.com en schrijf u met uw Tech ID in bij een Apple Authorized Training Center of online bij Pearson VUE. Wanneer u een Apple certificeringsexamen hebt afgelegd, kunt u al uw Apple certificeringen volgen en beheren op de certificeringswebsite.

Hoe bereid ik me voor op de examens voor servicecertificering?
Apple biedt zelfstudiecursussen in ATLAS via Global Service Exchange (GSX). Door een docent gegeven training is ook beschikbaar via LearnQuest, een Apple Authorized Global Training Provider. Erkende Apple serviceproviders (AASP's) en Self-Servicing Accounts (SSA's) kunnen het zelfstudietrainingsprogramma voor service gratis online verkrijgen. ACMT-certificering is toegankelijk voor het publiek na aanschaf van AppleCare-training Technici.

Het Apple Service Fundamentals-examen (SVC-18A) bevat onderdelen over ESD-voorzorgsmaatregelen en veiligheid voor technici. U moet voor deze onderdelen slagen om voor het hele examen te slagen.

Als ik niet slaag voor het examen, hoe snel kan ik het dan opnieuw afleggen?
24 uur na voltooiing van de laatste poging kunt u een examen opnieuw afleggen.

Mijn bedrijf of school heeft veel geïnstalleerde producten van Apple. Kan ik me aanmelden voor een Self-Servicing-programma?
Met het Self-Servicing-programma van Apple kunnen deelnemers hun producten op hun eigen locatie onderhouden en repareren. Lees online over het Self-Servicing Account-programma van Apple of neem contact op met een verkoopvertegenwoordiger van Apple.

Hoe betaal ik voor de examens?
Wanneer u zich inschrijft voor de certificeringsexamens, kunt u betalen met Visa, MasterCard of American Express.

Ik heb andere vragen. Waar vind ik er een antwoord op?
U kunt uw vragen sturen naar svc.trng@apple.com.

Vragen over Apple Certified iOS Technician (ACiT) 2018

Wat is ACiT 2018?
Dit is een programma om door Apple te worden gecertificeerd als iOS-technicus.

Wat zijn de verschillen tussen ACiT 2018 en de eerdere ACiT 2017-certificeringen?
ACiT 2018 geeft een technicus de bevoegdheid om iOS-producten te repareren die vóór april 2018 zijn geproduceerd. Dit omvat:

  • iPhone 8 en iPhone 8 Plus
  • iPhone X

Welke examens zijn vereist voor ACiT 2018?
Voor een ACiT 2018-certificering moet u het Apple Service Fundamentals-examen (SVC-18A of SVC-17A) en het ACiT 2018-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud (iOS-18A) met goed gevolg hebben afgelegd. Beide examens zijn beschikbaar via Pearson VUE. U kunt de examens online vanaf uw eigen computer afleggen.

Maakt het uit in welke volgorde ik de examens afleg?
Ja. Voordat u zich kunt inschrijven voor het ACiT 2018-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud (iOS-18A), moet u slagen voor het Apple Service Fundamentals-examen (SVC-18A of SVC-17A).

Wat kosten de verschillende examens?
Actuele prijsinformatie is beschikbaar via Pearson VUE.

Waar kan ik de training voor deze examens vinden?
Apple biedt zelfstudiecursussen in het ATLAS-systeem voor leermanagement. Door een docent gegeven training is ook beschikbaar via LearnQuest, een Apple Authorized Global Training Provider. Dit trainingsmateriaal is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Ik heb al een ACiT 2017-certificering. Moet ik de nieuwe ACiT 2018-examens afleggen?
Nee. Als u bent gecertificeerd voor de iOS-producten die u moet repareren, zijn er geen nieuwe examens vereist.

Zijn er aparte iOS-kwalificatie-examens vereist voor nieuwe iOS-producten?
Nee. AppleCare introduceert nieuwe kwalificatiecursussen in ATLAS wanneer producten worden geïntroduceerd. Om service uit te voeren op nieuwe producten is het voltooien van deze cursussen vereist.

Ik heb het SVC-17A examen afgerond. Hoe lang blijft het iOS-17A-examen beschikbaar? Moet ik twee nieuwe examens afleggen voor ACiT-certificering?
Als u het SVC-17A-examen voor ACiT 2017 hebt afgelegd, blijft het ACiT-examen tot vrijdag 24 augustus 2018 beschikbaar. Tot die tijd hebt u op grond van voltooiing van de examens SVC-17A en iOS-17A nog steeds ACiT 2017-certificering, maar daar vallen niet zo veel producten meer onder. Om ACiT 2018-certificering te verkrijgen, zijn de SVC-18A- en iOS-18A-examens vereist.

Wat moet ik doen om service te mogen uitvoeren aan nieuwe iOS-producten die zijn geïntroduceerd nadat ik ben gecertificeerd?
AppleCare introduceert nieuwe kwalificatiecursussen in ATLAS wanneer producten worden geïntroduceerd. U moet deze cursussen volgen om service aan deze nieuwe producten te kunnen uitvoeren.

Ik heb de certificering voor Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2018 voltooid. Moet ik twee nieuwe examens afleggen voor ACiT-certificering?
Nee. Als u de ACMT 2018-certificering hebt, bent u geslaagd voor het Apple Service Fundamentals-examen (SVC-18A). U hoeft alleen te slagen voor het ACiT 2018-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud (iOS-18A) om ACiT 2018-gecertificeerd te zijn. 

Ontvang ik een gedrukt certificaat wanneer ik aan alle vereisten voor ACiT 2018 heb voldaan?
Ja. Nadat u bent geslaagd voor de vereiste examens, stuurt u een e-mail naar certifications@apple.com en vraagt u om een certificaat. U ontvangt een e-mail met een koppeling naar het aanvraagformulier.

Ik heb andere vragen. Waar vind ik er een antwoord op?
U kunt uw vragen sturen naar svc.trng@apple.com.

Vragen over Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2018

Wat is ACMT 2018?
AppleCare Mac Technician (ACMT) 2018 is een nieuwe versie van de certificering als Apple Certified Mac Technician.

Wat zijn de verschillen tussen ACMT 2018 en eerdere ACMT-certificeringen?
ACMT 2018 geeft een technicus de bevoegdheid om alle Mac-producten te repareren die vielen onder eerdere ACMT-certificeringen, plus alle overige Mac-producten die vóór april 2018 zijn geproduceerd. Hieronder vallen ook MacBook- en MacBook Pro-producten waarvoor een afzonderlijk examen of afzonderlijke cursus voor kwalificatie in ATLAS vereist was:

  • MacBook (Retina, 12-inch, 2017)
  • MacBook Air (2017)
  • MacBook Pro (13-inch, 2017, vier Thunderbolt 3-poorten)
  • MacBook Pro (13-inch, 2017, twee Thunderbolt 3-poorten)
  • MacBook Pro (15-inch, 2017)
  • iMac Pro (2017)
  • iMac (2017)

Met ACMT 2018 kan een technicus die bij een erkende Apple servicefaciliteit werkt, service aan al deze producten uitvoeren.

Welke examens zijn vereist voor ACMT 2018?
Om een ACMT 2018-certificering te krijgen, moet u het Apple Service Fundamentals-examen (SVC-18A or SVC-17A) en het ACMT 2018-certificeringsexamen voor Mac-onderhoud (MAC-18A) met goed gevolg hebben afgelegd. Beide examens zijn beschikbaar via Pearson VUE. U kunt de examens online vanaf uw eigen computer afleggen.

Maakt het uit in welke volgorde ik de examens afleg?
Ja. Voordat u zich kunt inschrijven voor het ACMT 2018-certificeringsexamen voor Mac-onderhoud (iOS-18A), moet u slagen voor het Apple Service Fundamentals-examen (SVC-18A of SVC-17A).

Wat kosten de verschillende examens?
Actuele prijsinformatie is beschikbaar via Pearson VUE.

Waar kan ik de training voor deze examens vinden?
Zelfstudiecursussen voor deze examens zijn beschikbaar in ATLAS en door een instructeur geleide training is beschikbaar via LearnQuest, een Apple Authorized Global Training Provider. U kunt cursussen volgen bij een erkend Apple reparatiecentrum of door AppleCare-training Technici aan te schaffen. Dit trainingsmateriaal is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Ik heb al een ACMT 2017-certificering. Moet ik de nieuwe ACMT 2018-examens afleggen?
Nee. Als u bent gecertificeerd voor de Mac-producten die u moet repareren, zijn er geen nieuwe examens vereist.

Ik heb de certificering voor Apple Certified iOS Technician (ACiT 2018) voltooid. Moet ik nu twee nieuwe examens voor ACMT-certificering afleggen?
Nee. Als u de ACMT 2018-certificering hebt, bent u al geslaagd voor het Apple Service Fundamentals-examen (SVC-18A). U hoeft alleen het ACMT 2018-certificeringsexamen voor Mac-onderhoud (MAC-18A) met goed gevolg af te leggen om ACMT 2018-gecertificeerd te zijn.

Blijven de aparte kwalificatie-examens voor Mac beschikbaar?
AppleCare houdt de huidige reeks Mac-kwalificatie-examens in stand. Daarnaast publiceert AppleCare indien nodig nieuwe kwalificatiecursussen in ATLAS voor nieuwe Apple producten. Als u al een ACMT-certificering hebt en u een product met afzonderlijke cursusvereisten wilt repareren, kunt u dat doen.

Ik heb een van de eerdere ACMT 2017-examens met goed gevolg afgelegd. Moet ik nu twee nieuwe examens voor ACMT-certificering afleggen?
Als u geslaagd bent voor het SVC-17A-examen voor ACMT 2017, blijft het resterende ACMT-examen tot maandag 27 augustus 2018 beschikbaar. Tot die tijd hebt u op grond van voltooiing van de examens SVC-17A en MAC-17A nog steeds ACMT 2017-certificering, maar daar vallen niet zo veel producten meer onder. Om ACMT 2018-certificering te verkrijgen, zijn de SVC-18A- en MAC-18A-examens vereist.

Wat moet ik doen om service uit te voeren aan nieuwe Mac-producten die zijn geïntroduceerd nadat ik ben gecertificeerd?
AppleCare introduceert nieuwe kwalificatiecursussen in ATLAS wanneer producten worden geïntroduceerd. U moet deze cursussen volgen om service aan de nieuwe producten te kunnen uitvoeren.

Ontvang ik een gedrukt certificaat wanneer ik aan alle vereisten voor ACMT 2018 heb voldaan?
Ja. Nadat u bent geslaagd voor de vereiste examens, stuurt u een e-mail naar certifications@apple.com en vraagt u om een certificaat. U ontvangt een e-mail met een koppeling naar het aanvraagformulier.

Ik heb andere vragen. Waar vind ik er een antwoord op?
U kunt uw vragen sturen naar svc.trng@apple.com.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: