De server voor Mobile Device Management (MDM) van Apple School Manager toont apparaattoewijzingen.

Gekochte apparaten toewijzen

Nadat je je apparaten hebt gekocht kun je ze automatisch toewijzen aan Apple School Manager.

Gekochte apparaten toewijzen

Koop materiaal met Apps en boeken in Apple School Manager.

Materiaal in bulk aankopen en dit toewijzen aan apparaten

Koop apps en boeken in bulk en wijs ze vervolgens toe aan apparaten zodat je medewerkers, docenten en leerlingen ze kunnen gebruiken. Je kunt ook apps van een apparaat opnieuw toewijzen aan een ander.

Materiaal selecteren en kopen

Nieuwe locaties kunnen eenvoudig worden aangemaakt.

Locaties voor alle scholen van je district toevoegen

Maak met gemak locaties aan voor elke school en stel een manager aan op elke locatie.

Locaties aanmaken

Om door de Gebruikershandleiding van Apple School Manager te bladeren, klik je op de inhoudsopgave boven aan de pagina.

Nuttig?
Tekenlimiet: 250
De maximale tekenlimiet is 250.
Hartelijk dank voor uw feedback.