Overgang van iBooks Author naar Pages

Met Pages kunt u boeken aanmaken en samenwerken aan boeken op uw Mac, iPad, iPhone en iCloud.com.

Over iBooks Author

iBooks Author is meer beschikbaar en wordt niet meer bijgewerkt. Als u de app eerder hebt gedownload, blijft deze beschikbaar via uw App Store-aankoopgeschiedenis. U kunt iBooks Author blijven gebruiken in macOS Catalina of lager. U houdt ook toegang tot boeken die u eerder vanuit iBooks Author hebt gepubliceerd in Apple Books. U kunt iBooks Author-bestanden (.iba) ook openen en bewerken in Pages.

Over het aanmaken van boeken in Pages

U kunt boeken maken in Pages op de Mac, iPad en iPhone en op iCloud.com.

Boeken aanmaken en delen

U kunt boeken aanmaken, samenwerken aan boeken en boeken publiceren.

Boeken ontwerpen

Pages biedt vele functies om u te helpen bij de vormgeving van uw boek.

Media toevoegen aan boeken

U kunt video, afbeeldingengalerijen, tekeningen, audio en meer aan uw boek toevoegen.

* Deze functie is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Boeken organiseren

U kunt uw boek structuur en vorm geven.

Feedback versturen

Als u feedback of suggesties voor nieuwe functies voor Pages hebt, verzoeken we u deze met ons te delen.

Publicatiedatum: