iCloud-contacten configureren en gebruiken

Met iCloud kunt u uw contacten in uw zak en op uw bureau hebben. Wanneer u een contact toevoegt of bijwerkt, zorgt iCloud ervoor dat de wijzigingen overal worden doorgevoerd.

iCloud-contacten configureren

Wanneer u iCloud-contacten inschakelt, wordt alle informatie* die op afzonderlijke apparaten wordt bewaard, geüpload naar iCloud. Als u iCloud-contacten uitschakelt, worden uw gegevens niet automatisch van iCloud terug naar uw apparaat verplaatst.

Op een iPhone, iPad of iPod touch

  1. Ga naar 'Instellingen' > '[uw naam]' > 'iCloud'. 
  2. Schakel 'Contacten' in.
  3. Wanneer u wordt gevraagd of u wilt samenvoegen of annuleren, tikt u op 'Voeg samen'.

Alle informatie die is bewaard in Contacten, wordt geüpload naar iCloud.

Op een Mac

  1. Kies in de menubalk bovenaan het computerscherm het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik vervolgens op 'Apple ID'. Als u macOS Mojave of lager gebruikt, hoeft u niet op 'Apple ID' te klikken. 
  2. Klik op 'iCloud'.
  3. Selecteer 'Contacten'.

Alle informatie* die is bewaard in Contacten, wordt geüpload naar iCloud.

*Als u contactgegevens hebt bewaard in 'Op mijn Mac', worden deze gegevens niet automatisch gesynchroniseerd. Sleep in Contacten een contactpersoon van 'Op mijn Mac' naar 'Alle iCloud' of exporteer uw contacten als Vcards en synchroniseer ze handmatig met de Finder. 

In iCloud.com of iCloud voor Windows

Nadat u iCloud-contacten hebt ingeschakeld op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac, worden uw contacten geüpload naar iCloud. U kunt uw contacten opzoeken en bewerken op iCloud.com of in iCloud voor Windows. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden automatisch bijgewerkt op uw andere apparaten.

Als u iCloud-contacten uitschakelt op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac, worden uw contacten niet uit iCloud verwijderd, maar ze worden niet meer automatisch bijgewerkt en eventuele wijzigingen die u aanbrengt, worden niet gesynchroniseerd met uw andere apparaten.


Contacten toevoegen vanuit accounts van andere voorzieningen

Als u contacten bewaart in een e-mailvoorziening van een andere aanbieder, kunt u het e-mailaccount toevoegen aan uw iPhone, iPad of iPod touch. Controleer vervolgens of 'Contacten' is ingeschakeld.

Schakel de account uit als u synchronisatieproblemen ondervindt.


De Finder of iTunes gebruiken om contacten te synchroniseren

Als u uw contacten niet met iCloud wilt beheren of als u eenmalig wilt synchroniseren, synchroniseert u uw contacten handmatig met de Finder of met iTunes.

Wanneer u met de Finder of iTunes synchroniseert, wordt uw informatie lokaal bewaard op uw apparaten. Er kunnen verschillen in informatie zijn als u een van uw apparaten tussen synchronisaties door bijwerkt. Als u bijvoorbeeld contacten verwijdert van uw computer na een synchronisatie met uw iPhone, iPad of iPod touch, worden die contacten bij de volgende synchronisatie met uw computer ook van uw iOS- of iPadOS-apparaat verwijderd.


Als u problemen ondervindt bij het configureren van iCloud-contacten

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: