Hulp bij het gebruik van iCloud Contacten

Meer informatie over wat u kunt doen als u problemen ondervindt bij het gebruik van iCloud Contacten. Bijvoorbeeld: u brengt wijzigingen aan in Contacten, maar deze worden niet op al uw apparaten bijgewerkt.

Voordat u begint

 • Controleer op de pagina Systeemstatus of er problemen zijn met iCloud Contacten. Misschien ligt het probleem niet aan uw apparaat.
 • Zorg ervoor dat de datum en tijd correct zijn ingesteld op het apparaat. Problemen die worden veroorzaakt door een onjuiste datum en tijd, kunt u eenvoudig oplossen door de juiste informatie in te voeren.
 • Zorg ervoor dat u geen belangrijke informatie verliest door kopieën van uw contacten te maken
 • Als u dubbele contacten ziet, kunt u deze verwijderen.

iOS

Controleer na elke stap of het probleem nog steeds optreedt.

Schakel Contacten in en werk uw apparaat bij

Controleer de internetverbinding

 1. Probeer www.apple.com/nl te openen in Safari. Als u geen verbinding met internet kunt maken, worden de iCloud-contacten niet bijgewerkt in de app Contacten. Hulp bij het oplossen van problemen met de internetverbinding.
 2. Probeer een veilige website te openen op het iOS-apparaat om te zien of u toegang hebt tot poorten 80 en 443. Als de website niet wordt geopend, hebt u geen toegang. Neem contact op met uw internetaanbieder voor hulp. Safari vereist toegang tot poort 443 om updates tussen iCloud en uw apparaten te pushen.

Vernieuw de contacten

 1. Open Contacten en tik linksboven op Groepen.
 2. Sleep de lijst omlaag om de lijst met groepen te vernieuwen.

Controleer uw standaard Contacten-account

Controleer of uw apparaat is ingesteld om iCloud-contacten weer te geven:

 1. Open Contacten en tik linksboven op Groepen.
 2. Zorg ervoor dat ‘Alle iCloud’ is geselecteerd.

Als u de contacten bewaart en bewerkt met uw iCloud-account en niet met een account bij een andere aanbieder, zoals Google of Yahoo, werkt iCloud automatisch uw contacten bij. Controleer of uw contacten worden opgeslagen met iCloud:

 1. Open Contacten en tik linksboven op Groepen.
 2. Maak de selectie van de optie ‘Alle [account]’ voor alle voorzieningen van derden, zoals Gmail of Yahoo, ongedaan.
 3. Zorg ervoor dat ‘Alle iCloud’ is geselecteerd.
 4. Tik op Gereed om uw lijst met contacten weer te geven. Als u het gewenste contact niet kunt vinden, is dit opgeslagen in een andere account.
 5. U kunt het contact importeren vanuit de service van een andere aanbieder in iCloud.

Als op het apparaat meerdere accounts worden gebruikt, zoals iCloud, Gmail en Yahoo, zorgt u ervoor dat iCloud uw standaard Contacten-account is:

 1. Tik op Instellingen > Mail, Contacten, Agenda.
 2. Tik bij Contacten op Standaardaccount.
 3. Zorg ervoor dat iCloud is geselecteerd.

Start Contacten opnieuw

Sluit de app Contacten af op het iOS-apparaat en start de app opnieuw.

 1. Dubbelklik op de thuisknop om de geopende apps weer te geven.
 2. Zoek de voorvertoning van Contacten en veeg die met uw vinger omhoog om de app af te sluiten.
 3. Druk op de thuisknop om terug te gaan naar het beginscherm.
 4. Wacht een minuut en open de app Contacten opnieuw.

Schakel iCloud Contacten uit en weer in

 1. Tik op Instellingen > iCloud.
 2. Schakel Contacten uit.
 3. U kunt ‘Verwijder van [apparaat]’ kiezen als de gegevens worden bewaard op icloud.com/contacts en een of meer van uw apparaten. Als dat niet het geval is, kiest u ‘Bewaar op [apparaat]’.
 4. Wacht enkele minuten en schakel Contacten opnieuw in.

Start het apparaat opnieuw op

Houd de sluimerknop ingedrukt en sleep de schuifknop wanneer u wordt gevraagd of u het apparaat wilt uitschakelen. Schakel het apparaat opnieuw in.

OS X Mountain Lion of hoger

Controleer na elke stap of het probleem nog steeds optreedt.

Schakel iCloud Contacten in en voer een upgrade van de software uit

 • Kies Apple () > Systeemvoorkeuren, klik op iCloud en selecteer Contacten. 
 • Voer de upgrade naar de nieuwste versie van OS X uit die uw Mac ondersteunt.

Controleer de internetverbinding

 1. Probeer www.apple.com/nl te openen in Safari. Als u geen verbinding met internet kunt maken, worden de iCloud-contacten niet bijgewerkt in de app Contacten. Hulp bij het oplossen van problemen met de internetverbinding.
 2. Probeer een veilige website te openen op de Mac om te zien of u toegang hebt tot poorten 80 en 443. Als de website niet wordt geopend, hebt u geen toegang. Neem contact op met uw internetaanbieder voor hulp. Safari vereist toegang tot poort 443 om updates tussen iCloud en uw apparaten te pushen.

Controleer uw iCloud-accountgegevens

Ga naar Apple () > Systeemvoorkeuren en klik op iCloud. Zorg ervoor dat u bent ingelogd bij dezelfde iCloud-account die u gebruikt op de andere ondersteunde apparaten.

Controleer uw standaard Contacten-account

Als u de contacten bewaart en bewerkt met uw iCloud-account en niet met een account bij een andere aanbieder, zoals Google of Yahoo, werkt iCloud automatisch uw contacten bij. Controleer of uw contacten worden opgeslagen met iCloud:

 1. Open Contacten.
 2. Klik links in de navigatiekolom op ‘Alle [iCloud-accountnaam]’.
 3. Zoek naar het contact dat niet naar behoren is bijgewerkt. 
 4. Als u het contact niet ziet, bestaat het contact in de account bij een andere aanbieder, en niet in iCloud.
 5. U kunt het contact in iCloud importeren vanaf de account bij de andere aanbieder.

Als op uw apparaat meerdere accounts worden gebruikt, zoals iCloud, Gmail en Yahoo, zorgt u ervoor dat iCloud de standaard Contacten-account is:

 1. Open Contacten.
 2. Selecteer Contacten > Voorkeuren.
 3. Zorg ervoor dat uw iCloud-account de standaardaccount is op het tabblad Algemeen.

Schakel iCloud Contacten uit en weer in

 1. Sluit Contacten af.
 2. Selecteer Apple () > Systeemvoorkeuren en klik op iCloud.
 3. Maak de selectie van Contacten ongedaan. 
  Klik in OS X Mountain Lion en Mavericks op ‘Behoud contacten’ wanneer hierom wordt gevraagd.
 4. Sluit Systeemvoorkeuren af en wacht ongeveer één minuut.
 5. Open Systeemvoorkeuren en selecteer ‘iCloud’.
 6. Selecteer Contacten.
 7. Open Contacten.

Start de computer opnieuw op

Start de computer opnieuw op en controleer of het probleem aanhoudt.

iCloud.com

 • Als u problemen hebt met de online iCloud Contacten iCloud.com/contactscontroleert u de instellingen van de browser.
 • Als u updates van andere apparaten niet terugziet, of als Contacten er niet uitziet zoals u had verwacht, schakelt u over naar een andere app. Klik linksboven in het browservenster op iCloud en kies een andere app (bijvoorbeeld Agenda). Ga vervolgens terug naar Contacten.

Log uit bij iCloud als u het probleem nog steeds ondervindt:

 1. Klik rechtsboven op uw naam.
 2. Selecteer ‘Log uit’.
 3. Log opnieuw in.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Controleer na elke stap of het probleem nog steeds optreedt. 

Controleer de systeemvereisten

Zorg ervoor dat de computer aan de iCloud-systeemvereisten voldoet.

Controleer de internetverbinding

 1. Probeer www.apple.com/nl te openen. Als u geen verbinding met internet kunt maken, worden de iCloud-contacten niet bijgewerkt in Outlook. Hulp bij het oplossen van problemen met de internetverbinding.
 2. Probeer een veilige website te openen op de pc om te zien of u toegang hebt tot poorten 80 en 443. Als de website niet wordt geopend, hebt u geen toegang. Neem contact op met uw internetaanbieder voor hulp. Safari vereist toegang tot poort 443 om updates tussen iCloud en uw apparaten te pushen.

Controleer de instellingen

 Open iCloud voor Windows en zorg ervoor dat u bent ingelogd bij dezelfde iCloud-account die u op uw andere ondersteunde apparaten gebruikt.

Vernieuw Outlook

Klik op de knop Vernieuwen in Outlook als u recent wijzigingen hebt aangebracht in Outlook die niet worden bijgewerkt op uw andere apparaten (of omgekeerd).

Schakel iCloud Contacten uit en weer in

 1. Sluit Outlook.
 2. Open iCloud voor Windows.
 3. Maak de selectie van het aankruisvak ‘Mail, contacten, agenda’s en taken’ ongedaan en klik op Toepassen.
 4. Wacht een paar seconden, selecteer ‘Mail, contacten, agenda’s en taken’ en klik op Toepassen.
 5. Open Outlook.

Zorg ervoor dat de iCloud Outlook Addin actief is in Outlook

In Outlook 2010 en hoger:

 1. Klik op het menu Bestand.
 2. Klik in het linkerpaneel op Opties.
 3. Klik op Invoegtoepassingen in het linkerpaneel van het Outlook-venster Opties.
 4. Bekijk bij ‘Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen’ de lijst met invoegtoepassingen.
 5. Selecteer de iCloud Outlook Addin.

In Outlook 2007:

 1. Selecteer in het menu Extra de optie Vertrouwenscentrum.
 2. Selecteer Invoegtoepassingen in de linkerkolom.
 3. Bekijk bij ‘Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen’ de lijst met invoegtoepassingen.
 4. Selecteer de iCloud Outlook Addin.

Zorg ervoor dat iCloud niet als standaardaccount is ingesteld in Outlook

 • Selecteer in Outlook 2010 en hoger het menu Bestand > Info > Accountinstellingen > Gegevensbestanden. Als iCloud als standaardaccount in de kolom Opmerkingen verschijnt, selecteert u een andere account en klikt u op ‘Als standaard instellen’.
 • Selecteer in Outlook 2007 het menu Bestand > Gegevensbestandsbeheer > Gegevensbestanden. Als iCloud als standaardaccount in de kolom Opmerkingen verschijnt, selecteert u een andere account en klikt u op ‘Als standaard instellen’.

Start de computer opnieuw op

Controleer na het opnieuw opstarten van de computer of u het probleem hebt opgelost.

Zoek uw contacten in Microsoft Outlook

Lees meer over het beheer van invoegtoepassingen in Microsoft Outlook.

 1. Zorg ervoor dat Contacten is ingeschakeld in iCloud voor Windows.
 2. Uw gegevens bevinden zich in de map iCloud in Outlook. U kunt de gegevens ook vinden in de map ‘Verwijderde items’ in de lijst met Outlook-mappen.

Als u contactgegevens aantreft in de map ‘Verwijderde items’, wil dat niet zeggen dat iCloud uw gegevens heeft verwijderd. Wanneer u ‘Mail, contacten, agenda’s en taken’ selecteert in iCloud voor Windows, kopieert iCloud de contactgegevens van het standaard PST-bestand in Outlook naar iCloud. Vervolgens verwijdert iCloud de contactgegevens uit het PST-bestand door ze in de map ‘Verwijderde items’ in Outlook te plaatsen. De contactgegevens worden daarna verplaatst naar de iCloud-gegevensset in Outlook, zodat iCloud de gegevens naar en vanaf Outlook kan pushen.  

Meer informatie

Meer informatie over het gebruik van Facebook, Twitter en iCloud Contacten

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: