Nummers in iTunes combineren in een album

In de weergave 'Albums' van iTunes worden op een Mac of pc nummers van eenzelfde album soms niet bij elkaar weergegeven. U kunt nummers handmatig ordenen zodat ze bij elkaar in hetzelfde album worden weergegeven.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

In iTunes worden albums standaard geordend op basis van de naam van de albumartiest. Nummers van hetzelfde album worden soms niet bij elkaar gegroepeerd als de albumnamen iets afwijken, als het een compilatie is, of als niet alle nummers op het album van dezelfde artiest zijn. Als u alle nummers bijeen wilt brengen in hetzelfde album, kunt u ze handmatig ordenen.

Als u een abonnement hebt op Apple Music of iTunes Match, worden eventuele wijzigingen die u in de ordening aanbrengt, op al uw apparaten doorgevoerd. Als u uw materiaal met iTunes synchroniseert, worden de wijzigingen op uw apparaten doorgevoerd bij de volgende keer dat u synchroniseert.

Controleren of de albumnamen overeenkomen

Afwijkingen in spatiëring, spelling of interpunctie van albumnamen kunnen ertoe leiden dat nummers in iTunes in aparte albums worden vermeld. Een albumnaam kan bijvoorbeeld één spatie meer hebben dan de echte albumnaam.

Om ervoor te zorgen dat alle nummers van eenzelfde album dezelfde albumnaam hebben, volgt u deze stappen:

 1. Selecteer alle nummers die zich in hetzelfde album moeten bevinden.
 2. Kies in de menubalk boven in het computerscherm of boven in het iTunes-venster 'Wijzig' > 'Toon info'.
  Als het bericht 'Weet je zeker dat je informatie voor meerdere onderdelen wilt bewerken?' wordt weergegeven, klikt u op 'Wijzig onderdelen'.
 3. Typ in het vak naast 'album' de juiste albumnaam.
 4. Klik op 'OK'.

Nummers markeren als onderdeel van een compilatie

Als het album een compilatie is met nummers van verschillende artiesten, worden de nummers in iTunes mogelijk weergegeven in aparte albums.

Ga als volgt te werk om aan te geven dat de nummers deel uitmaken van een compilatie:

 1. Selecteer alle nummers die tot de compilatie behoren.
 2. Kies in de menubalk boven in het computerscherm of boven in het iTunes-venster 'Wijzig' (Mac) of 'Bewerken' (Windows) > 'Toon info'.
  Als het bericht 'Weet je zeker dat je informatie voor meerdere onderdelen wilt bewerken?' wordt weergegeven, klikt u op 'Wijzig onderdelen'.
 3. Selecteer 'Compilatie van nummers van diverse artiesten'.
 4. Klik op 'OK'.

Een primaire albumartiest opgeven voor nummers

Als op het album nummers staan van meerdere albumartiesten, worden de nummers in iTunes mogelijk weergegeven in aparte albums. Ga als volgt te werk om een primaire artiest op te geven voor een album met nummers van meerdere artiesten:

 1. Selecteer alle nummers die dezelfde albumartiest moeten hebben.
 2. Kies in de menubalk boven in het computerscherm of boven in het iTunes-venster 'Wijzig' (Mac) of 'Bewerken' (Windows) > 'Toon info'.
  Als het bericht 'Weet je zeker dat je informatie voor meerdere onderdelen wilt bewerken?' wordt weergegeven, klikt u op 'Wijzig onderdelen'.
 3. Typ in het vak naast 'albumartiest' de albumartiest die u voor alle nummers wilt.
  Als u de oorspronkelijke albumartiest voor een nummer wilt aanduiden, kunt u de naam typen in het vak naast 'opmerkingen'. U kunt de opmerkingen weergeven door een nummer te selecteren en vervolgens 'Wijzig' (Mac) of 'Bewerken' (Windows) > 'Toon info' te kiezen.
 4. Klik op 'OK'.
Publicatiedatum: