Over foutberichten van elementen in iBooks

Lees hier meer over foutberichten van elementen die u in iBooks kunt zien.

Een element is een bouwsteen van HTML die de structuur bepaalt. Elementen worden door punthaken (< >) aangegeven en bestaan uit een begin- en eindcode. Een paragraaf wordt bijvoorbeeld aangeduid door de begincode <p> en de eindcode </p>.

Als er problemen met de elementen zijn, ziet u mogelijk deze fouten.

FOUT ITMS-9000: onbekend element

De fout over een onbekend element geeft aan dat u een HTML-element gebruikt dat niet toegestaan is. Niet alle HTML-elementen worden ondersteund in XHTML. Het element <font> is bijvoorbeeld niet toegestaan. Gebruik CSS in plaats van HTML om het boek vorm te geven.

FOUT ITMS-9000: element niet toegestaan

Sommige elementen die doorgaans zijn toegestaan, worden in een bepaalde context niet toegestaan. Ga naar de iBooks Asset Guide in het onderdeel Resources and Help van iTunes Connect voor de juiste context van toegestane elementen, zoals <img> en <a>.

FOUT ITMS-9000: onvoltooid element

De fout over een onvoltooid element geeft aan dat het EPUB-bestand een van deze problemen vertoont:

  • Een XHTML-element heeft geen eindcode.
  • Een XHTML-element heeft een onjuiste eindcode.

Zorg ervoor dat alle eindcodes de juiste structuur hebben, zoals </div>.

Publicatiedatum: