Over EPUB-bestanden en iBooks

Lees hier meer over de typen ePubs die in iBooks worden aanvaard.

ePub is een standaardstructuur voor open ebooks die wordt beheerd door het International Digital Publishing Forum (IDPF). Een ePub is een groep bestanden die worden ingepakt tot een enkel pakket, eindigend op de extensie .epub.

iBooks aanvaardt zowel ePub 3 als ePub 2.

Over ePub 3

Wanneer u een EPUB 3 uitpakt, ziet u één bestand en twee mappen:

  • Bestand: Mimetype
  • Mappen: META-INF en OEBPS

De map META-INF, die de metagegevens van het boek bevat, kan één of meerdere bestanden bevatten maar deze moet zeker het bestand container.xml bevatten. Dit bestand geeft door aan iBooks hoe het resterende ePub-pakket moet worden verwerkt.

De map OEBPS* bevat de inhoud, metagegevens, stijl en inhoudsopgave van het boek.

De map OEBPS moet deze bestanden bevatten:

  • XHTML-bestanden voor de inhoud die tekst, afbeeldingen en media kan bevatten. De inhoudsopgave, een navigatiebestand, heeft vaak de naam toc.xhtml.
  • Het bestand content.opf met een beschrijving van de metagegevens, het manifest (welke bestanden bevinden zich in de map OEBPS) en de weergavevolgorde van die bestanden.

U kunt ook een CSS (Cascading Style Sheets) toevoegen aan de map OEBPS met een beschrijving van de stijl en lay-out van het boek.

*De naam van deze map kan verschillen.

Over ePub 2

Net als bij ePub 3 heeft ePub 2 ook het mimetype-bestand en de mappen META-INF en OEBPS. Qua structuur zijn de twee structuren erg gelijkend maar ePub 2 bevat een NCX-bestand in plaats van het navigatiebestand.

Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: