Geluidscontrole in iTunes gebruiken om het afspeelvolume consistent te maken

Schakel Geluidscontrole in iTunes in om alle nummers op hetzelfde volume af te spelen.

Wanneer Geluidscontrole is ingeschakeld, scant iTunes de nummers in de bibliotheek en verzamelt informatie over het afspeelvolume. Wanneer u nieuwe nummers toevoegt aan uw bibliotheek, verzamelt iTunes deze informatie op de achtergrond. Deze gegevens worden bewaard in de ID3-tag 'normalization information' van het nummer of in uw iTunes Music-bibliotheek. De audiogegevens in de muziekbestanden worden nooit gewijzigd. Als u een nummer codeert of 'ript' van een cd, bewaart iTunes het geluidscontroleniveau in de ID3-tags van het nummer.

Wanneer Geluidscontrole is uitgeschakeld, negeert iTunes de geluidscontrolegegevens die zijn opgeslagen voor elk nummer, maar verwijdert ze niet uit de iTunes-muziekbibliotheek of de ID3-tags.

Geluidscontrole inschakelen

  1. Open iTunes op een computer.
  2. Mac: kies in de menubalk boven in het computerscherm 'iTunes' > 'Voorkeuren'.
    Windows: in de menubalk boven in het iTunes-venster selecteert u 'Bewerken' > 'Voorkeuren'.
  3. Klik op het tabblad 'Afspelen'.
  4. Selecteer 'Geluidscontrole'.
  5. Klik op 'OK'.

Geluidscontrole werkt met de volgende bestandstypen: .mp3, .AAC, .wav, en .aiff.

Pieken in het afspeelvolume worden opgevangen door de ingebouwde begrenzer van iTunes, zodat er geen 'clipping' optreedt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: