Programma voor erkende Apple serviceproviders

Het programma voor erkende Apple serviceproviders (Apple Authorized Serviceproviders; AASP) is ontwikkeld voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van reparatieservice voor alle Apple producten, binnen of buiten de garantie. Ondernemingen die in aanmerking komen, kunnen toegang krijgen tot originele Apple onderdelen, gereedschappen, training, servicehandleidingen, diagnostische tests en informatiebronnen om deze reparaties uit te voeren.

Wie kan zich aanmelden?

Bedrijven, organisaties, universiteiten en hogescholen in regio's waar Apple Direct Service aanbiedt, kunnen zich aanmelden om een erkende Apple serviceprovider te worden.

Zowel erkende Apple resellers als bedrijven die zijn gespecialiseerd in het bieden van service in regio's waar Apple Direct Service aanbiedt, kunnen zich aanmelden om een erkende Apple serviceprovider te worden.

Resellers en distributeurs van onderdelen komen niet in aanmerking voor dit programma.

Wat zijn de vereisten?

Zakelijke vereisten

Organisaties die zich aanmelden voor de status van erkende serviceprovider, moeten al langere tijd bestaan en moeten gecontroleerde financiële gegevens kunnen overleggen aan Apple. Een kredietlimiet is vereist en moet worden overeengekomen met het team van Apple Finance in de betreffende regio. De organisatie moet het merk Apple en de AppleCare-service en -supportproducten actief promoten als onderdeel van de bedrijfsvoering.

Bedrijfsvereisten

Erkende serviceproviders moeten te allen tijde voldoen aan de normen die Apple hanteert met betrekking tot serviceniveaus, de certificering van technici en de beschikbaarheid van de service voor klanten. Erkende serviceproviders moeten ten minste 200 reparaties per kwartaal voltooien. Apple controleert en beoordeelt erkende serviceproviders regelmatig om ervoor te zorgen dat voortdurend aan deze strenge normen wordt voldaan. Het reparatiegereedschap en de training, servicehandleidingen en diagnostische tests van Apple moeten vertrouwelijk worden behandeld.

Pand

De organisatie moet een commerciële servicelocatie hebben met toegewijd personeel op een gemakkelijk toegankelijke locatie. Het pand moet over een schone en representatieve ontvangstruimte beschikken voor klanten die voor service binnenlopen en een veilige werkruimte voor reparaties, opslag van onderdelen en binnenkomende apparaten ter reparatie. Een residentieel adres wordt niet geaccepteerd als een erkende servicelocatie.

Gecertificeerde technici

Erkende serviceproviders moeten gebruikmaken van Apple Certified Technicians voor het uitvoeren van reparaties aan Apple producten.

Een erkende serviceprovider moet minimaal één Apple Certified Technician in dienst hebben om ten minste 200 reparaties per kwartaal te kunnen voltooien.

Om een gecertificeerde reparateur van Apple producten te worden, moet een examen worden afgelegd via een online erkend Testing Center. De certificeringsexamens worden jaarlijks op productbasis geactualiseerd. De kosten voor het certificeringsexamen worden kwijtgescholden voor bedrijven die zijn goedgekeurd als erkende serviceprovider.

Hier vind je gedetailleerde informatie over voorbereidingscursussen en -examens met betrekking tot Apple certificeringen.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar aasp_application_euro@apple.com met alle onderstaande informatie:

 • De wettelijke bedrijfsnaam (inclusief handelsnaam indien van toepassing) waaronder het bedrijf zijn werkzaamheden uitvoert
 • Directeur/eigenaar
 • Locatieadres(sen) (opmerking: Apple accepteert geen thuiskantoren of postbussen)
 • Telefoonnummer van de locatie
 • Je zakelijke e-mailadres
 • De website van je bedrijf
 • Eerdere ervaring of geschiedenis met Apple als serviceprovider of reseller
 • Bedrijfsdoel inclusief klantsegment of -type

Opmerkingen

 • Apple neemt geen aanmeldingen in overweging die niet voldoen aan de vereisten van het programma.
 • Voldoen aan de vereisten van het programma is geen garantie dat je voor het programma wordt geaccepteerd.
 • Apple behoudt zich het recht voor om elke aanmelding zonder commentaar te weigeren.
 • Apple neemt geen bedrijven in overweging die gebruikmaken van handelsmerken van Apple als onderdeel van een bedrijfsnaam of website, tenzij het gebruik voldoet aan de Voorwaarden voor het gebruik van Apple handelsmerken.

Lees hier meer over alle service- en reparatieprogramma's die Apple te bieden heeft.