Programma voor erkende Apple serviceproviders

Het programma voor erkende Apple serviceproviders is speciaal ontworpen voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van service aan Apple klanten. Het kan hierbij gaan om consumenten, bedrijven, onderwijsinstellingen of overheidsinstellingen. Zowel erkende Apple resellers als bedrijven die zijn gespecialiseerd in het bieden van service, maar die geen door Apple afgewerkte producten leveren, kunnen zich aanmelden om een erkende Apple serviceprovider te worden.

Universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking kunnen zich aanmelden om een erkende Apple serviceprovider te worden voor het bieden van reparaties aan studenten. Onderwijsinstellingen die alleen hun eigen apparatuur willen repareren, kunnen zich aanmelden voor het Self-Servicing-programma. Alle reparaties die onder de garantie vallen, moeten worden uitgevoerd door gecertificeerde Apple technici.

Soorten serviceproviders

Er zijn twee soorten serviceproviders:

Erkende serviceproviders: bedrijven die toestemming hebben om reparaties aan te bieden aan alle Apple klanten.

Beperkte serviceproviders: bedrijven en instellingen die werken volgens een beperkte serviceovereenkomst waarin service aan bepaalde klanten of voor specifieke Apple producten wordt toegestaan, zoals gedefinieerd in de overeenkomst voor beperkte serviceproviders.

Wie kan zich aanmelden voor de status van serviceprovider?

Resellers, servicebedrijven en onderwijsinstellingen in landen waar Apple Direct Service aanbiedt, kunnen zich aanmelden om een erkende Apple serviceprovider te worden. Individuen of individuele handelaars komen niet in aanmerking.

Wat zijn de voordelen van de status van serviceprovider?

Apple streeft ernaar dat alle serviceproviders een uitzonderlijke klantenservice kunnen leveren conform de hoogste normen in de sector. De status van erkende Apple serviceprovider geeft uw klanten vertrouwen en verbetert uw reputatie.

  • Vergoedingen voor arbeid, onderdelen en (indien van toepassing) reizen voor reparaties zoals vastgelegd in Apple's Beperkte Garantie of de uitgebreide serviceovereenkomst
  • Alleen erkende serviceproviders kunnen rechtstreeks bij Apple onderdelen bestellen voor het uitvoeren van reparaties
  • Deelname aan het prestatiegebaseerde bonuscompensatieprogramma Service Excellence (indien van toepassing)
  • Toegang tot uitgebreide informatie met betrekking tot producten, reparatie, service, demontage, probleemoplossing en upgrades, plus direct beschikbare technische support voor gecertificeerde technici
  • Opname in de lijst met serviceproviders van het onlinezoeksysteem van Apple, waarmee klanten op de website van Apple hun dichtstbijzijnde serviceprovider kunnen zoeken (uitgezonderd beperkte serviceproviders)
  • Voor meer informatie over de voordelen van de status van serviceprovider neemt u contact op met het plaatselijke AppleCare-team.

Wat zijn de vereisten voor de status van serviceprovider?

Zakelijke vereisten
Organisaties die zich aanmelden voor de status van serviceprovider, moeten al langere tijd bestaan en moeten gecontroleerde financiële gegevens kunnen overleggen aan Apple. Een kredietlimiet is vereist en moet worden overlegd met het team van Apple Finance in de desbetreffende regio. De organisatie moet het merk Apple samen met de AppleCare-service en supportproducten promoten als onderdeel van het bedrijf.

Kandidaten die niet aan deze vereisten voldoen, mogen zich nog wel aanmelden als er bijzondere omstandigheden zijn, aangezien elke aanmelding afzonderlijk wordt beoordeeld.

Pand
De organisatie moet een commerciële servicelocatie hebben met toegewijd personeel op een gemakkelijk toegankelijke locatie. Het pand moet over een schone en representatieve ontvangstruimte beschikken voor klanten die voor service binnenlopen en een veilige werkruimte voor reparaties, opslag van onderdelen en binnenkomende apparaten ter reparatie. Een residentieel adres wordt niet geaccepteerd als een servicelocatie, tenzij hiervoor een specifieke regeling is overeengekomen.

Gecertificeerde technici
Serviceproviders moeten gebruikmaken van Apple Certified Macintosh Technicians voor het uitvoeren van diagnoses, door garantie gedekte reparaties, aanpassingen, veranderingen en upgrades voor Apple producten. Voor elke dertig Apple reparaties die per week worden uitgevoerd, dient een serviceprovider ten minste één gecertificeerde technicus toe te wijzen.

Om te worden gecertificeerd voor het repareren van Apple Macintosh-systemen, moet u zowel een software-examen als een hardware-examen behalen bij een erkend Prometric Testing Center. Certificeringen worden jaarlijks vernieuwd door middel van examens voor hercertificering.

Op de website voor Apple training vindt u meer informatie over Apple certificeringen, voorbereidingscursussen, aanmelding voor examens en kosten.

Voor Mac OS en Apple wordt online een zelfstandige training voor hercertificering voor hardware aangeboden via onze serviceproviderportal Global Service Exchange. Hiervoor gelden geen extra kosten.

Bedrijfsvereisten
Serviceproviders moeten te allen tijde voldoen aan de normen die Apple hanteert met betrekking tot serviceniveaus, de certificering van technici en de beschikbaarheid van de service voor klanten. Apple controleert en beoordeelt gewoonlijk serviceproviders om ervoor te zorgen dat voortdurend aan deze strenge normen wordt voldaan.

Voor meer informatie over de vereisten voor de status van serviceprovider kunt u het document Requirements (Vereisten) downloaden en raadplegen.

Neem contact op met uw lokale AppleCare-team via aasp_application_euro@apple.com.