Toetscombinaties voor toegankelijkheid voor Mac

Met deze toetscombinaties voor toegankelijkheid kunt u uw Mac bedienen via een toetsenbord of hulpapparaat. U kunt ook Siri vragen te helpen met enkele toegankelijkheidsfuncties.

Toegankelijkheidsopties bedienen met uw toetsenbord en Siri

Gebruik deze toetscombinaties om toegankelijkheidsopties te beheren. U kunt het ook gewoon aan Siri vragen. Vraag Siri bijvoorbeeld "Schakel VoiceOver in".

Actie Toetscombinatie
Het paneel 'Snelle opties voor toegankelijkheid' weergeven Option-Command-F5
of drie keer op de Touch ID-knop (aan/uit-knop) drukken op ondersteunde modellen
VoiceOver in- of uitschakelen1 Command-F5
of Fn-Command-F5
of Command ingedrukt houden en drie keer op de Touch ID-knop drukken op ondersteunde modellen
VoiceOver-programma openen (als VoiceOver ingeschakeld is)1 Control-Option-F8 of Fn-Control-Option-F8
Zoomen in- of uitschakelen2 Option-Command-8
Inzoomen2 Option-Command-plusteken (+)
Uitzoomen2 Option-Command-minteken (-)
Kleuren omkeren3 Control-Option-Command-8
Contrast verlagen Control-Option-Command-komma (,)
Contrast verhogen Control-Option-Command-punt (.)

1. Als u VoiceOver en het VoiceOver-programma wilt gebruiken, moet u mogelijk 'Gebruik de toetsen 'F1', 'F2', enzovoort als standaardfunctietoetsen' inschakelen in de toetsenbordvoorkeuren. Mogelijk moet u ook aangeven dat VoiceOver de volgende toetsaanslag moet negeren voordat u bepaalde andere Mac-toetscombinaties kunt gebruiken.

2. Als u de toetscombinaties voor zoomen wilt gebruiken, moet u mogelijk 'Gebruik toetscombinaties voor zoomen' inschakelen in de toegankelijkheidsvoorkeuren.

3. Om deze toetscombinatie in te schakelen, kiest u het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u vervolgens op 'Toetsenbord'. Op het tabblad 'Toetscombinaties' selecteert u links 'Toegankelijkheid' en vervolgens rechts 'Keer kleuren om'.


Het toetsenbord gebruiken als muis

U kunt het toetsenbord gebruiken als muis om te navigeren en iets te doen met items op het scherm. 

  1. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Toetsenbord'.
  2. Klik op 'Toetscombinaties'.
  3. Schakel onderaan het voorkeurenvenster het aankruisvak 'Verplaats focus tussen regelaars met toetsenbordnavigatie' in. (In macOS Mojave en lager wordt deze instelling weergegeven als de knop 'Alle regelaars'.)
Actie Toetscombinatie
Schakelen tussen de navigatie naar alle regelaars op het scherm of alleen naar tekstvakken en lijsten Control-F7 of Fn-Control-F7
Naar volgende regelaar gaan Tab
Naar vorige regelaar gaan Shift-Tab
Naar volgende regelaar gaan als een tekstveld is geselecteerd Control-Tab
Focus verplaatsen naar de vorige groepering regelaars Control-Shift-Tab
Naar het naastliggende onderdeel in een lijst, tabgroep of menu gaan
Schuifknoppen en regelaars verplaatsen (pijl omhoog om waarden te verhogen en pijl omlaag om waarden te verlagen)
Pijltoetsen
Naar een regelaar naast een tekstveld gaan Control-pijltoetsen
Het geselecteerde menu-onderdeel kiezen Spatiebalk
Op de standaardknop klikken of de standaardactie uitvoeren Return of Enter
Op de knop 'Annuleer' klikken of een menu sluiten zonder een onderdeel te kiezen Esc
Focus verplaatsen naar het vorige paneel Control-Shift-F6
Naar het statusmenu in de menubalk gaan Control-F8 of Fn-Control-F8
Het volgende geopende venster in het voorste programma activeren Command-accent grave (`)
Het vorige geopende venster in het voorste programma activeren Shift-Command-accent grave (`)
Focus verplaatsen naar de vensterlade Option-Command-accent grave (`)

Als u deze toetscombinaties wilt gebruiken, drukt u eerst op Control-F2 of Fn-Control-F2 om de focus naar de menubalk te verplaatsen.

Actie Toetscombinatie
Van een menu naar een ander menu gaan Pijl naar links, pijl naar rechts
Een geselecteerd menu openen Return
Naar menu-onderdelen in het geselecteerde menu gaan Pijl omhoog, pijl omlaag
Naar een menu-onderdeel in het geselecteerde menu springen De naam van het menu-onderdeel typen
Het geselecteerde menu-onderdeel kiezen Return


Muistoetsen gebruiken om de muisaanwijzer te verplaatsen

Als Muistoetsen is ingeschakeld, kunt u de toetsen op het toetsenbord of het numerieke toetsenblok gebruiken om de muisaanwijzer te verplaatsen.

Actie Toetscombinatie
Verplaats naar boven 8 of 8 op numeriek toetsenblok
Verplaats naar beneden K of 2 op numeriek toetsenblok
Naar links verplaatsen U of 4 op numeriek toetsenblok
Naar rechts verplaatsen O of 6 op numeriek toetsenblok
Diagonaal omlaag en naar links verplaatsen J of 1 op numeriek toetsenblok
Diagonaal omlaag en naar rechts verplaatsen L of 3 op numeriek toetsenblok
Diagonaal omhoog en naar links verplaatsen 7 of 7 op numeriek toetsenblok
Diagonaal omhoog en naar rechts verplaatsen 9 of 9 op numeriek toetsenblok
Op de muisknop drukken I of 5 op numeriek toetsenblok
De muisknop ingedrukt houden M of 0 op numeriek toetsenblok
De muisknop loslaten . (punt)


Meer informatie

Publicatiedatum: