Dicteercommando's gebruiken om een Mac te laten doen wat u wilt

Met de functie Dicteercommando's kunt u praten tegen een Mac om deze bepaalde acties te laten uitvoeren.

Wanneer u Dicteren inschakelt, kunt u meer doen dan alleen via spraak tekst invoeren op uw Mac. Met dicteercommando's kunt u ook uw Mac vertellen wat deze moet doen, bijvoorbeeld 'Herstel dat' of 'Selecteer de volgende zin".

Dicteercommando's inschakelen

De meeste dicteercommando's worden automatisch ingeschakeld zodra u 'Verbeterd dicteren' inschakelt:

 1. Kies het menu Apple > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Toetsenbord' en op 'Dicteren'.
 2. Schakel Dicteren in en selecteer 'Gebruik verbeterd dicteren'.

U krijgt toegang tot een lijst met commando's en kunt nu de commando's selecteren die u wilt gebruiken:

 1. Kies het menu Apple > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Toegankelijkheid'.
 2. Selecteer 'Dicteren' in de toegankelijkheidscategorieën links. Klik vervolgens op de knop 'Dicteercommando's'.
 3. Een lijst met dicteercommando's wordt geopend. Gebruik de aankruisvakken om commando's in of uit te schakelen. Klik op een commando om te zien welke zinnen werken met die opdracht. Zo werkt bijvoorbeeld 'Herstel dat' met verschillende zinnen, waaronder 'Herstel dit' en 'Annuleer dat'. 

  Selecteer de optie 'Schakel geavanceerde commando's in' voor een lijst met extra commando's.

Dicteercommando's gebruiken

Om de ingeschakelde commando's te kunnen gebruiken, zorgt u er eerst voor dat de Mac deze kan horen en luistert naar dicteercommando's:

 • Druk op de toetscombinatie voor de dicteerfunctie. De standaardtoetscombinatie is Fn Fn (tweemaal drukken op de Fn-toets).
 • U kunt ook de optie 'Schakel beginwoorden voor dicteren in' inschakelen, die zich naast de knop Dicteercommando's bevindt. Vervolgens spreekt u de beginwoorden voor dicteren in om de Mac te laten weten dat de woorden die daarop volgen een dicteercommando vormen.

Tot slot spreekt u alle zinnen in die met een bepaald dicteercommando werken. U kunt ook 'Toon commando's' zeggen om een venster met alle beschikbare commando's te openen.

Uw eigen commando's aanmaken

Nadat u de optie 'Schakel geavanceerde commando's in' hebt geselecteerd, verschijnt er een plusknop  onder de lijst met commando's.

 1. Klik op de plusknop  om een 'niet gedefinieerd commando' aan de lijst toe te voegen.
 2. Klik op het niet gedefinieerde commando om het te selecteren en configureer de volgende opties:
  • Als ik zeg: Voer het woord of de woorden in die u wilt uitspreken om de actie uit te laten voeren.
  • Bij gebruik van: Kies of de Mac de actie alleen moet uitvoeren terwijl u een specifieke app gebruikt.
  • Doe: Kies welke actie u wilt uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld een Finder-onderdeel openen, een URL openen, tekst plakken, gegevens van het klembord plakken, op een toetscombinatie drukken, een menuonderdeel selecteren of een Automator-takenreeks uitvoeren.

Meer informatie over dicteren vindt u door Help te selecteren op de menubalk van de Finder en te zoeken op 'dicteren'.

Publicatiedatum: