Naudokite „iPhone“ ir „iPad“ įrenginiuose įdiegtą programą „Maps“ ir „Bluetooth“ funkciją

Sužinokite, kaip „iPhone“ ar „iPad“ įrenginiuose naudotis programa „Maps“ naudojant „Bluetooth“ priedą.

Prieš pradėdami

     

„Navigation Voice“ nustatymų tvarkymas

Kai programa „Maps“ naudojatės naudodami „iPhone“ ar „iPad“ įrenginį, sujungtą su transporto priemonėje esančiu „Bluetooth“ priedu, galite pasiekti ir tvarkyti funkcijos „Navigation Voice“ nustatymus. Pavyzdžiui, pritildę muzikos garsumą, stereofoniniuose garsiakalbiuose galite girdėti „Navigation Voice“ raginimus, o „iPhone“ ar „iPad“ įrenginiuose matyti išsamius navigacijos nurodymus. Norėdami tvarkyti šiuos nustatymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. „iPhone“ ar „iPad“ įrenginyje atidarykite programą „Maps“ ir įveskite kelionės tikslą.
  2. Palietę Get directions ir gavę navigacijos nurodymus, braukite aukštyn ant „Route Card“ (maršruto kortelės).
  3. Palieskite „Audio“ (garsas).
  4. Palieskite norimą naudoti funkcijos „Navigation Voice“ garsumą.

Taip pat galite valdyti nustatymus: pristabdyti garsą veikiant navigacijai arba valdyti garso išvestį„iPhone“ ar „iPad“ įrenginių. Leidžiant garsą, garso išvestį galima tvarkyti tik „Control Centre“ (valdymo centre), esančiame „iPhone“ ar „iPad“ įrenginyje.

HFP raginimų leidimas

Laisvų rankų profilis (HFP) leidžia navigacijai teikti raginimus per automobilyje sumontuotus garsiakalbius, kai „iPhone“ įrenginys nepasirinktas garso šaltiniu. Susiejus „iPhone“ įrenginį su „Bluetooth“, pagal numatytąsias nuostatas įsijungia HFP. Jei jums nerodoma HFP parinktis, gali būti, kad automobilio stereoaparatūra nepalaiko šios funkcijos. Norėdami sužinoti, ar jūsų automobilyje sumontuota stereoaparatūra palaiko HFP, žr. automobilio naudotojo vadovą.

Jei prie stereoaparatūros prijungus „iPhone“ įrenginį nematote HFP nustatymo, pasitarkite su stereoaparatūros gamintoju. HFP funkcija priklauso nuo jūsų automobilyje sumontuotos stereoaparatūros ir „iPhone“ ar „iPad“ įrenginio galimybių veikti su „iOS 7“. 1 arba naujesnė versija.

Nurodymų balsu garso pristabdymas

Kai tik programa „Maps“ navigacijos nurodymus teikia balsu, nurodymų balsu funkcija trumpam pristabdo garso knygas ir transliacijas internetu. Nurodymai balsu nepristabdo muzikos.

Nurodymų balsu pristabdymas įjungiamas pagal numatytąsias nuostatas, jei „Navigation Voice“ garsumas nustatytas parinktyje „Normal Volume“ (įprastas garsumas) arba „Loud Volume“ (didelis garsumas). Pasirinkus parinktį „No Voice“ (balsas išjungtas) arba „Low Volume“ (nedidelis garsumas) nurodymų balsu pristabdymas išjungiamas.

Publikavimo data: