Programos „Maps“ (žemėlapiai) naudojimas įrenginiuose „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“

Naudodami „Maps“ (žemėlapiai), galite gauti navigacijos nurodymų ir eismo informacijos realiuoju laiku, ištyrinėti ir rasti naujų vietų bei nuveikti dar daugiau.

Sistemoje „iOS 10“ naudojant „Maps“ (žemėlapiai), viską rasti dar lengviau – pagal jūsų įpročius ir kalendoriaus įvykius pateikiama išsami informacija bei pasiūlymai. 

Pradžia

Palietus paieškos juostą, programoje „Maps“ (žemėlapiai) rodomos netoliese esančių vietų, pvz., restoranų ir kavinių, kategorijos. Palietus kategoriją, „Maps“ (žemėlapiai) pateikia netoliese esančių vietų pasiūlymų. Norėdami naršyti po pasiūlymus, meniu juostoje braukite aukštyn.

Naudojant programą „Maps“ (žemėlapiai) gali būti taikomi mokesčiai už mobiliojo ryšio duomenis – tai priklauso nuo operatoriaus ir mobiliojo ryšio duomenų plano.

     

Navigacijos nurodymų gavimas

 1. Atidarykite „Maps“ (žemėlapiai) ir paieškos juostoje įveskite savo kelionės tikslą.
 2. Palieskite „Directions“ (navigacijos nurodymai).
 3. Pasirinkite „Drive“ (važiuoti), „Walk“ (eiti), „Transit“ (viešasis transportas) arba „Ride“ (taksi).
 4. Pasirinkite labiau patinkantį maršrutą. Programoje „Maps“ (žemėlapiai) pagal eismo sąlygas pirmiausia rodomas greičiausias maršrutas.
 5. Kai būsite pasirengę, palieskite .
 6. Norėdami baigti navigaciją, apatiniame dešiniajame kampe palieskite . Tada palieskite „End Route“ (baigti maršrutą).

Pradėjus judėti, programa „Maps“ (žemėlapiai) atnaujina savo padėtį, kad geriau orientuotumėtės. Galite slinkti pirštu į priekį ir pamatyti, ar maršrute esama kliūčių.

Navigacijos nurodymai tarp dviejų vietų, naudojant „Marker“ (žymeklis)

Savo buvimo vietą galite pažymėti naudodami žymeklius. Taip pat galite padėti žymeklį, kad matytumėte atstumą nuo vienos vietos iki kitos.

Norėdami pažymėti vietą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarę „Maps“ (žemėlapiai) viršutiniame dešiniajame kampe palieskite Maps (žemėlapiai).
 2. Tada palieskite „Mark My Location“ (pažymėti mano vietą). Taip pat norėdami pažymėti konkrečios vietovės vietą galite ją paliesti pirštu ir palaikyti.

Norėdami gauti navigacijos tarp dviejų vietų, kurios nesutampa su dabartine jūsų buvimo vieta, nurodymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Palieskite orientyro piktogramą arba padėkite žymeklį.
 2. Palieskite „Directions“ (navigacijos nurodymai), tada palieskite „My Location“ (mano vieta).
 3. Norėdami pakeisti savo kelionės pradžios tašką, palieskite teksto lauką. Taip pat norėdami apkeisti kelionės pradžios ir pabaigos taškus galite paliesti .
 4. Palieskite „Route“ (maršrutas). „Maps“ (žemėlapiai) parodys greičiausią maršrutą.

Norėdami pašalinti žymeklį, jį palieskite, palieskite „Edit Location“ (redaguoti vietą), tada palieskite „Remove Marker“ (pašalinti žymeklį).

Išvenkite mokesčių ir automagistralių, peržiūrėkite eismą savo regione

Norėdami išvengti mokesčių ir automagistralių, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Maps“ (žemėlapiai) > „Driving & Navigation“ (važiavimas ir navigacija). Tada palieskite „Tolls“ (mokesčiai) ar „Highways“ (automagistralės) slankiklius.

Eismo (jei jis yra) sąlygos bus rodomos tokiomis spalvomis:

 • Oranžinės linijos žymi eismą
 • Raudonos linijos žymi intensyvų eismą

Be to, gali būti rodomi ženklai, įspėjantys apie uždarytus kelius , kelio remontą  ir eismo įvykius .

     

„Route Card“ (maršruto kortelė) naudojimas

Sistemoje „iOS 10“ naudojant „Route Card“ (maršruto kortelė) galima rasti netoliese esančias vietas, pvz., degalines, viešojo maitinimo vietas ir kt.

Norėdami pridėti lankstą savo maršrute atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Naudodami navigaciją meniu juostoje braukite aukštyn.
 2. Pasirinkite parinktį, pvz., „Gas Stations“ (degalinės). Programoje „Maps“ (žemėlapiai) bus rodomas netoliese esančių vietų pasiūlymų sąrašas.
 3. Palieskite . „Maps“ (žemėlapiai) įtrauks lankstą į jūsų pradinį maršrutą.
 4. Kai būsite pasirengę, palieskite ekrano viršuje esančią mėlyną juostą, kad tęstumėte savo maršrutą.

Norėdami gauti išsamius navigacijos nurodymus, naudodami navigaciją meniu juostoje braukite aukštyn ir palieskite „Details“ (išsami informacija). Taip pat galite peržiūrėti savo kelionę ir reguliuoti „Navigation Voice“ (navigacijos balsas) toje pačioje meniu juostoje.

Pasirinkdami išvestį nustatysite, kada „Navigation Voice“ (navigacijos balsas) pateiks išsamius navigacijos nurodymus.1 Jei programą „Maps“ (žemėlapiai) naudojate prijungtą prie „Bluetooth“, pvz., automobilyje, galite pasirinkti, kaip gauti šiuos navigacijos nurodymus. Sužinokite, kaip naudoti programą „Maps“ (žemėlapiai) su „Bluetooth“.

     

Netoliese esančių vietų paieška

Sistemoje „iOS 9“ ir naujesnėse jos versijose naudodami funkciją „Nearby“ (netoliese esančios vietos) galite ieškoti netoli jūsų vietos esančių objektų, pvz., maitinimo įstaigų ar pramogų vietų.

Norėdami rasti šalia esančias vietas atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite programą „Maps“ (žemėlapiai).
 2. Palieskite paieškos juostą, kad būtų parodytos jūsų regione galimos kategorijos.
 3. Pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite vietą.
 4. Pasirinkę vietą palieskite „Directions“ (navigacijos nurodymai).
 5. Palieskite .

Sužinokite, ar funkcija „Nearby“ (šalia esančios vietos) veikia jūsų regione.

     

Mėgstamiausių vietų įtraukimas ar šalinimas

Norėdami įtraukti vietą į „Favorites“ (mėgstamiausios) atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pasirinkite vietą.
 2. Slinkite į ekrano apačią.
 3. Palieskite „Add to Favorites“ (įtraukti į mėgstamiausias).

Norėdami mėgstamiausią vietą bendrinti, redaguoti ar pašalinti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Bakstelėkite juostą „Search“ (paieška).
 2. Slinkite žemyn ir palieskite „Favorites“ (mėgstamiausios).
 3. Virš mėgstamiausios vietos slinkite į kairę, tada palieskite „Share“ (bendrinti) arba „Remove“ (šalinti).

Istorijos išvalymas

 1. Atidarykite programą „Maps“ (žemėlapiai).
 2. Meniu juostoje braukdami aukštyn atidarykite kortelę „Search“ (paieška).
 3. Ties ankstesniu kelionės tikslu braukite į kairę.
 4. Palieskite „Remove“ (šalinti).

Įtraukite viešojo transporto maršrutą į mėgstamiausius

Sistemoje „iOS 10“ galite įtraukti viešojo transporto maršrutus į „Favorites“ (mėgstamiausios), kad laiku galėtumėte juos pamatyti savo valdiklyje. Norėdami įtraukti viešojo transporto maršrutą į „Favorites“ (mėgstamiausios) atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Naudodami „Maps“ (žemėlapiai), palieskite „Maps“ (žemėlapiai), tada pasirinkite „Transit“ (viešasis transportas).
 2. Priartinkite viešojo transporto maršrutą. Tada palieskite viešojo transporto maršruto pavadinimą arba numerį. Be to, gali būti rodomas viešojo transporto maršruto simbolis.
 3. Pamatę kortelę „Details“ (išsami informacija), slinkite į apačią ir palieskite „Add to Favorites“ (įtraukti į mėgstamiausias).

Taip pat norėdami peržiūrėti, ar yra kitų viešojo transporto tipų, galite įvesti kelionės tikslą ir paliesti „Directions“ (navigacijos nurodymai).

          

Funkcijų „Flyover Tour“ (apžvalga iš paukščio skrydžio) ir „3D Maps“ (trimačiai žemėlapiai) naudojimas

Funkcijos „3D“ (trimatis) ir „Flyover Tour“ (apžvalga iš paukščio skrydžio)2 leidžia matyti interaktyvius trimačius miestų ir lankytinų vietų vaizdus.

Norėdami matyti trimatį vaizdą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Suimdami priartinkite žemėlapyje rodomą miestą.
 2. Greta ant žemėlapio uždėkite du pirštus, tada vilkite aukštyn.
 3. Norėdami išeiti palieskite .

Norėdami matyti apžvalgą iš paukščio skrydžio („Flyover Tour“), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Paieškos juostoje įveskite miesto pavadinimą ir palieskite tą miestą rezultatų sąraše.
 2. Palieskite „Flyover Tour“ (apžvalga iš paukščio skrydžio).
 3. Norėdami išeiti palieskite .

Sužinokite, ar jūsų regione veikia funkcijos „3D Maps“ (trimačiai žemėlapiai) ir „Flyover Tour“ (apžvalga iš paukščio skrydžio).

Sužinokite daugiau

 1. Išsamių navigacijos nurodymų funkcija galima „iPhone 4s“ (arba naujesnės versijos), „iPad Pro“, „iPad Air“ (arba naujesnės versijos) „iPad 2“ (arba naujesnės versijos) ir „iPad mini“ (arba naujesnės versijos) įrenginiuose, kuriuose veikia mobiliųjų duomenų ryšys.
 2. Funkcija „Flyover Tour“ (apžvalga iš paukščio skrydžio) veikia įrenginiuose „iPhone 4s“ (arba naujesnės versijos), „iPad Pro“, „iPad Air“ (arba naujesnės versijos), „iPad 2“ (arba naujesnės versijos), „iPad mini“ (arba naujesnės versijos) ir „iPod touch“ (5-osios kartos arba naujesniuose). Gali būti taikomi mokesčiai už mobiliojo duomenų perdavimo ryšio naudojimą.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: