Apie „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ klaviatūros nuostatas

Jei įdegta „iOS“ 11 versija, galite naudoti įtaisytą klaviatūrą su kiekvieną programėle. Taip pat galite perjungti klaviatūras, pasirinkti rašymą viena ranka, naudoti trečiųjų šalių klaviatūras ir nuveikti dar daugiau.

        

Klaviatūros nuostatų keitimas

Galite pakeisti įrenginyje įtaisytos klaviatūros nuostatas arba pridėti kalbų. Tai pakeičia ir žodyną, kurį naudoja automatinio taisymo funkcija, taip pat pakeičia raidžių skaičių klaviatūroje ir klavišų išdėstymą. Nuo klaviatūros kalbos taip pat priklauso žodyno, naudojamo nuspėjamajam tekstui, kalba.

Norėdami koreguoti klaviatūros nuostatas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite programėlę, naudojančią klaviatūrą, pavyzdžiui, „Messages“ ar „Mail“.
 2. Palieskite ir laikykite  arba gaublio piktogramą.
 3. Bakstelėkite „Keyboard Settings“ (klaviatūros nuostatos).
 4. Tuomet pasirinkite nuostatas.

Trečiosios šalies klaviatūros programėlės pridėjimas

Galite įdiegti trečiųjų šalių klaviatūros programėles taip, kaip įdiegiate kitas programėles savo įrenginyje. Įdiegę naują klaviatūrą, prieš naudodami turite ją pridėti. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į „App Store“ ir raskite norimą klaviatūros programėlę.
 2. Bakstelėkite „Get“ (gauti) > „Install“ (įdiegti).
 3. Įveskite savo „Apple ID“ slaptažodį arba naudokite „Touch ID“, jei jis veikia jūsų įrenginyje.
 4. Tada pridėkite naują klaviatūrą. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Keyboard“ (klaviatūra) > „Keyboards“ (klaviatūros) > „Add a New Keyboard“ (pridėti naują klaviatūrą) ir pasirinkite įdiegtą programėlę.

Kitos klaviatūros įjungimas

Galite įjungti kitą klaviatūrą, pavyzdžiui, trečiosios šalies klaviatūrą ar kalbos klaviatūrą, kol naudojatės programėle. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Palieskite ir laikykite  arba gaublio piktogramą.
 2. Pasirinkite klaviatūrą, kurią norite naudoti. 

Norėdami keisti klaviatūrų išdėstymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Keyboard“ (klaviatūra) > „Keyboards“ (klaviatūros).
 2. Palieskite „Edit“ (redaguoti).
 3. Palieskite ir laikykite tris horizontalias linijas, kad pastumtumėte klaviatūrą.
 4. Palieskite „Done“ (atlikta).

Kartais trečiųjų šalių klaviatūrų negalima pasirinkti dėl šių priežasčių:

 • jei programėlės, kurią naudojate, kūrėjas neleidžia naudoti trečiųjų šalių klaviatūrų;
 • jei įvedate tekstą apsaugoto teksto lauke, pavyzdžiui, slaptažodžio įvedimo lauke, kuriame vietoj raidžių ir skaičių rodomi taškai;
 • jei naudojate skaičių klaviatūrą vietoj standartinės klaviatūros.

Vietoj to matysite numatytąją klaviatūrą, kol baigsite įvesti tekstą.

Trečiosios šalies klaviatūros ištrynimas

 1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Keyboard“ (klaviatūra) > „Keyboards“ (klaviatūros).
 2. Palieskite „Edit“ (redaguoti). 
 3. Bakstelėkite „Delete icon“ (ištrinti piktogramą), tuomet bakstelėkite „Done“ (baigta). 

Taip pat galite ištrinti klaviatūrą ištrindami priedo programėlę, kurią įdiegėte iš „App Store“. Šiuo būdu taip pat ištrinsite klaviatūrą dalyje „Settings“ (nuostatos).

Rašymo viena ranka įjungimas

Jei įdiegta „iOS“ 11 versija, naudodami „iPhone“ galite rašyti viena ranka, kad būtų patogiau. 

 1. Palieskite ir laikykite  arba gaublio piktogramą.
 2. Bakstelėkite norėdami pastumti klaviatūrą į kairę. Bakstelėkite norėdami pastumti klaviatūrą į dešinę.
 3. Baigę palieskite ir laikykite  arba gaublio piktogramą. Tuomet bakstelėkite  norėdami grąžinti klaviatūrą į jos įprastą padėtį.

Rašymą viena ranka taip pat galite įjungti pasirinkdami „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Keyboards“ (klaviatūros) > „One Handed Keyboard“ (rašymo viena ranka klaviatūra). Norint naudoti „One Handed Keyboard“ (rašymo viena ranka klaviatūrą), reikalinga „iPhone 6“ ar naujesnė versija su „iOS“ 11 versija. Ši funkcija nėra galima įrenginiuose „iPhone SE“ ir „iPod touch“.

Jei turite „iPhone 6“ ar naujesnę versiją, „One Handed Keyboard“ (rašymo viena ranka klaviatūra) neveiks ekrano vaizdą nustačius kaip „Zoomed“ (priartintas), o ne „Standard“ (standartinis). Įrenginiuose „iPhone 6 Plus“, „iPhone 7 Plus“ arba „iPhone 8 Plus“ „One Handed Keyboard“ (rašymo viena ranka klaviatūra) veiks ekrano vaizdą nustačius kaip „Zoomed“ (priartintas), o ne „Standard“ (standartinis). Norėdami koreguoti ekrano nuostatas eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Display & Brightness“ (ekranas ir ryškumas) > „Display Zoom“ (ekrano vaizdo priartinimas).

        

Fizinės klaviatūros išdėstymo keitimas

Galite rinktis iš kelių klaviatūrų išdėstymų, kad atitiktų klavišus fizinėje klaviatūroje. Taip pat galite naudoti kitą klaviatūros išdėstymą, kuris neatitinka klavišų fizinėje klaviatūroje.

Kad galėtumėte keisti savo fizinę klaviatūrą, turite ją susieti su savo „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“. Vadovaukitės klaviatūros instrukcijomis, kad įjungtumėte aptikimo ar susiejimo režimą. Susieję klaviatūrą eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Hardware Keyboard“ (fizinė klaviatūra) ir pasirinkite išdėstymą.

Sužinokite, kaip nustatyti ir naudoti „Bluetooth“ priedą kaip klaviatūrą su jūsų „iOS“ įrenginiu.

Informacija apie ne „Apple“ gaminamus produktus arba ne „Apple“ kontroliuojamas ir tikrinamas nepriklausomas svetaines nėra rekomendacinė ar patvirtinta informacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies svetainių arba produktų pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ netvirtina, kad informacija trečiosios šalies svetainėje yra tiksli ir patikima. Naudojant internetą kyla tam tikra rizika. Kreipkitės į teikėją ir paprašykite pateikti papildomos informacijos.

Publikavimo data: