Apie „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ klaviatūros nuostatas

Sužinokite, kaip naudoti integruotas įrenginio klaviatūras kiekvienoje programoje. Galite perjungti klaviatūras, pasirinkti rašymą viena ranka, naudoti trečiųjų šalių klaviatūras ir nuveikti dar daugiau.

Klaviatūros nuostatų keitimas

Galite pakeisti įrenginyje įtaisytos klaviatūros nuostatas arba pridėti kalbų. Tai pakeičia ir žodyną, kurį naudoja automatinio taisymo funkcija, taip pat pakeičia raidžių skaičių klaviatūroje ir klavišų išdėstymą. Nuo klaviatūros kalbos taip pat priklauso žodyno, naudojamo nuspėjamajam tekstui, kalba.

Klaviatūros nuostatų koregavimas:

 1. Atidarykite programėlę, naudojančią klaviatūrą, pavyzdžiui, „Messages“ ar „Mail“.
 2. Palieskite ir palaikykite  arba .
 3. Bakstelėkite „Keyboard Settings“ (klaviatūros nuostatos).
 4. Tuomet pasirinkite nuostatas.

Pridėkite arba ištrinkite trečiosios šalies klaviatūros programą

Galite įdiegti trečiųjų šalių klaviatūros programėles taip, kaip įdiegiate kitas programėles savo įrenginyje. Įdiegę naują klaviatūrą, prieš naudodami turite ją pridėti. Atlikite šiuose veiksmus:

 1. Eikite į „App Store“ ir raskite norimą klaviatūros programėlę.
 2. Bakstelėkite „Get“ (gauti), tada vykdykite diegimo nurodymus.
 3. Įveskite „Apple ID“ slaptažodį arba naudokite „Face ID“ arba „Touch ID“, jei jis pasiekiamas jūsų įrenginyje.
 4. Tada pridėkite naują klaviatūrą. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Keyboard“ (klaviatūra) > „Keyboards“ (klaviatūros) > „Add a New Keyboard“ (pridėti naują klaviatūrą) ir pasirinkite įdiegtą programėlę. Gali tekti nustatyti visą klaviatūros prieigą, kad ja būtų galima naudotis.

Trečiosios šalies klaviatūros ištrynimas:

 1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > General (bendra), bakstelėkite „Keyboard“ (klaviatūra), tada – „Keyboards“ (klaviatūros).
 2. Palieskite „Edit“ (redaguoti). 
 3. Palieskite , tada palieskite „Done“ (atlikta). 

Taip pat galite ištrinti klaviatūrą ištrindami priedo programėlę, kurią įdiegėte iš „App Store“. Šiuo būdu taip pat ištrinsite klaviatūrą dalyje „Settings“ (nuostatos).

Kitos klaviatūros įjungimas

Galite įjungti kitą klaviatūrą, pavyzdžiui, trečiosios šalies klaviatūrą ar kalbos klaviatūrą, kol naudojatės programėle. Atlikite šiuose veiksmus:

 1. Palieskite ir palaikykite arba.
 2. Pasirinkite klaviatūrą, kurią norite naudoti. 

Norėdami keisti klaviatūrų išdėstymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Keyboard“ (klaviatūra) ir bakstelėkite „Keyboards“ (klaviatūros).
 2. Palieskite „Edit“ (redaguoti).
 3. Palieskite ir laikykite tris horizontalias linijas, kad pastumtumėte klaviatūrą.
 4. Palieskite „Done“ (atlikta).

Kartais trečiųjų šalių klaviatūrų negalima pasirinkti dėl šių priežasčių:

 • jei programėlės, kurią naudojate, kūrėjas neleidžia naudoti trečiųjų šalių klaviatūrų;
 • jei įvedate tekstą apsaugoto teksto lauke, pavyzdžiui, slaptažodžio įvedimo lauke, kuriame vietoj raidžių ir skaičių rodomi taškai;
 • jei naudojate skaičių klaviatūrą vietoj standartinės klaviatūros.

Vietoj to matysite numatytąją klaviatūrą, kol baigsite įvesti tekstą.

Rašymo viena ranka įjungimas

Įrenginyje „iPhone“ naudokite teksto rinkimą viena ranka, kad būtų lengviau rašyti viena ranka. Toliau nurodyta, kaip tai padaryti.

 1. Palieskite ir palaikykite arba.
 2. Bakstelėkite klaviatūros piktogramą, norėdami pastumti klaviatūrą į kairę. Bakstelėkite klaviatūros piktogramą, norėdami perkelti klaviatūrą į dešinę.
 3. Baigę palieskite ir palaikykite  arba . Tuomet bakstelėkite klaviatūros piktogramą, norėdami grąžinti klaviatūrą į jos įprastą padėtį.

Rašymą viena ranka taip pat galite įjungti pasirinkdami „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Keyboards“ (klaviatūros) ir bakstelėkite „One Handed Keyboard“ (rašymo viena ranka klaviatūra). Jei norite naudoti vienos rankos klaviatūrą, jums reikia „iPhone 6“ ar naujesnio modelio. Ši funkcija netaikoma „iPhone SE“ (pirmos kartos) ir „iPod touch“.

Jei turite „iPhone 6“ ar naujesnę versiją, rašymo viena ranka klaviatūra neveiks ekrano vaizdą nustačius kaip „Zoomed“ (priartintas), o ne „Standard“ (standartinis). „iPhone 6 Plus“ arba naujesniuose įrenginiuose rašymo viena ranka klaviatūra veiks ekrano vaizdą nustačius kaip „Zoomed“ (priartintas), o ne „Standard“ (standartinis). Norėdami koreguoti ekrano nuostatas eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Display & Brightness“ (ekranas ir ryškumas) > „Display Zoom“ (ekrano vaizdo priartinimas).

Fizinės klaviatūros išdėstymo keitimas

Galite rinktis iš kelių klaviatūrų išdėstymų, kad atitiktų klavišus fizinėje klaviatūroje. Taip pat galite naudoti kitą klaviatūros išdėstymą, kuris neatitinka klavišų fizinėje klaviatūroje.

Kad galėtumėte keisti savo fizinę klaviatūrą, turite ją susieti su savo „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“. Vadovaukitės klaviatūros instrukcijomis, kad įjungtumėte aptikimo ar susiejimo režimą. Susieję klaviatūrą eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Hardware Keyboard“ (fizinė klaviatūra) ir pasirinkite išdėstymą.

Sužinokite, kaip nustatyti ir naudoti „Bluetooth“ priedą kaip klaviatūrą su jūsų įrenginiu.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: