iBooks: Manifest-elementistä puuttuva tiedosto löytyi- tai Viitattu resurssi puuttuu -virheet

Manifest-elementistä puuttuva tiedosto löytyi- tai Viitattu resurssi puuttuu -virheet kertovat samasta ongelmasta, mutta ne ovat toisiinsa nähden vastakkaisia. Seuraavat virheet saattavat näkyä julkaisemisen yhteydessä.
 

VIRHE ITMS-9000: Manifest-elementistä puuttuva tiedosto löytyi

Manifest-elementistä puuttuva tiedosto löytyi -virhe ilmaisee, että EPUB-dokumentti sisältää tiedostoja, joita ei ole OPF-tiedoston (joka on OEBPS-kansiossa) <manifest>-elementissä. Jos tiedostoa ei ole <manifest>-elementissä, ei voida mitenkään varmistaa, että sen pitäisi näkyä kirjassa. Lue lisätietoja EPUB-dokumenttien manifest-elementistä

VIRHE ITMS-9000: Viitattu resurssi puuttuu

Viitattu resurssi puuttuu -virhe ilmaisee, että OPF-tiedoston <manifest>-elementissä mainittu tiedosto puuttuu EPUB-dokumentista.

Ratkaise ongelma varmistamalla, että kaikki EPUB-dokumentissa olevat tiedostot ovat myös OPF-tiedoston <manifest>-elementissä:

  1. Pura EPUB-dokumentti.
  2. Avaa OEBPS-kansio ja sitten content.opf-tiedosto.
  3. Etsi <manifest>-elementti.
  4. Varmista, että tiedostosi ovat luettelossa. Tässä esimerkissä kansikuva on manifest-elementissä ja EPUB-dokumentissa. Kaikkien tiedostojen pitää olla molemmissa tai niiden ei pidä olla kirjassa lainkaan.

 

Julkaisupäivämäärä: