Tee yhteistyötä Pages-, Numbers- ja Keynote-dokumenteissa iPhonella, iPadilla ja Macilla

Sisäänrakennetut yhteistyömahdollisuudet mahdollistavat dokumenttien, laskentataulukoiden tai esitysten tekemisen yhdessä muiden kanssa reaaliaikaisesti. 

Pagesin, Numbersin ja Keynoten yhteistyössä voit kutsua muita tekemään yhteistyötä dokumentin parissa, määrittää dokumentin lupia, nähdä dokumentin parissa työskennelleet henkilöt sekä muutosten yhteenvedon ja keskustella osallistujien kanssa apin sisällä.

Voit myös tehdä töitä jaettujen dokumenttien parissa verkossa iCloud.comissa.


Muiden kutsuminen yhteistyöhön

Voit kutsua muita tekemään yhteistyötä dokumentin, laskentataulukon tai esityksen parissa lähettämällä heille linkin. Enintään 100 henkilöä voi tarkastella ja muokata jaettua dokumenttia samanaikaisesti. 

Voit aloittaa yhteistyön kirjautumalla sisään iCloudiin laitteellasi ja ottamalla iCloud Driven käyttöön Pagesille, Numbersille ja Keynotelle. Kun dokumentti on auki, klikkaa tai napauta työkalupalkin jakopainiketta , valitse ponnahdusvalikosta Tee yhteistyötä -kohta ja valitse sitten, miten haluat kutsua muita.

Kutsumasi ihmiset voivat avata ja tarkastella dokumentteja koosta riippumatta. Jos dokumenttisi on yli kahden gigatavun kokoinen ja haluat, että kutsumasi ihmiset voivat muokata sitä, pienennä dokumentin koko Pagesilla, Numbersilla tai Keynotella alle kahteen gigatavuun, ennen kuin kutsut muita.


Lupien määrittäminen

Voit määrittää tarkastelu-, muokkaus- ja kutsulupia dokumenttisi yhteistyön osalta klikkaamalla tai napauttamalla Tee yhteistyötä -ponnahdusvalikon alapuolella olevan ponnahdusvalikon avulla.

Voit määrittää seuraavat valinnat:

 • Jos haluat, että vain tietyt osallistujat voivat muokata dokumenttia, valitse Vain kutsutut. Osallistujat voivat avata sen vain kirjauduttuaan iCloudiin tai iCloud.comiin Apple ID:illään. Apple ID:n voi luoda vasta dokumentin jakamisen jälkeen, jos käyttäjällä ei vielä ole sellaista.
 • Jos haluat, että kaikki, joilla on linkki jaettuun dokumenttiin, voivat avata dokumentin, valitse Kaikki, joilla on linkki.
 • Jos haluat, että kuka tahansa, joka voi käyttää dokumenttia, voi myös muokata sitä ja tulostaa sen, valitse Voi tehdä muutoksia.
 • Jos haluat, että käyttäjät, joilla on dokumentin käyttöoikeus, voivat vain katsella sitä ja tulostaa sen, mutta eivät muokata sitä, valitse Vain tarkastelu.
 • Poista Kuka tahansa voi lisätä käyttäjiä -valinta, jos et halua, että osallistujat voivat kutsua muita tekemään yhteistyötä.


Jaetun dokumentin yhteismuokkaaminen

Kun avaat dokumentin, näet muiden tekemät muutokset reaaliaikaisesti sekä äskettäin tehdyt muutokset. Dokumenttia muokaavien tai tarkastelevien henkilöiden määrä näkyy laitteesta riippuen työkalupalkin Tee yhteistyötä -painikkeessa , joka tulee näkyviin, kun kutsut muita. Voit myös tarkastella osallistujien luetteloa klikkaamalla tai napauttamalla Tee yhteistyötä -painiketta.

Kun muokkaat jaettua dokumenttia, voit käyttää joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia Pagesin, Numbersin ja Keynoten ominaisuuksia.


Viimeisimmän toiminnan tarkastelu

Napauta tai klikkaa työkalupalkin Tee yhteistyötä -painiketta , niin näet, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun viimeksi käytit dokumenttia. Voit myös viestiä osallistujien kanssa apin sisällä ja muuttaa toiminta-asetuksia.

 • Klikkaa tai napauta Näytä kaikki toiminta, jos haluat nähdä, ketkä ovat tehneet töitä dokumentin parissa sekä yhteenvedon kaikista muutoksista. Klikkaa tai napauta lisätietopainiketta, jos haluat tarkastella muutoksia yksityiskohtaisemmin, kuten esimerkiksi nähdä kaikki tietyn osallistujan tekemät muutokset. Voit myös napauttaa toimintaa ja katsoa, missä muutos tehtiin. Lukemattomat toiminnat korostetaan, ja korostetun toiminnan napauttaminen merkitsee kaikki lukemattomat toiminnat luetuiksi.
 • Klikkaa tai napauta nimeä osallistujien luettelossa, niin voit siirtyä dokumentissa siihen kohtaan, jossa he tekevät tällä hetkellä töitä.
 • Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä uusien henkilöiden liittymisilmoitukset sekä muutosilmoitukset ja kommenttien lisäämisilmoitukset klikkaamalla tai napauttamalla Toiminta-asetukset-kohtaa.
 • Voit aloittaa viestinnän osallistujien kanssa Pagesissa, Numbersissa tai Keynotessa klikkaamalla tai napauttamalla viestipainiketta, mikä aloittaa Viestit-keskustelun, tai voit napauttaa tai klikata ääni- tai videopainiketta ja aloittaa FaceTime-puhelun.


Jaetun dokumentin asetusten muuttaminen

Voit muuttaa dokumentin lupia sen jakamisen jälkeen klikkaamalla tai napauttamalla työkalupalkin Tee yhteistyötä -painiketta ja klikkaamalla tai napauttamalla sitten Hallitse jaettua dokumenttia, esitystä tai laskentataulukkoa riippuen siitä, mitä iWork-appia käytät. Voit muuttaa käyttöoikeuksia ja lupia ja lopettaa dokumentin jakamisen. 


Yhteistyö Pagesin, Numbersin ja Keynoten verkkoversioissa iCloud.comissa

Voit kutsua muita, määrittää käyttölupia ja tehdä yhteistyötä dokumenttien parissa Pagesin, Numbersin ja Keynoten verkkoversioissa iCloud.comissa.


Ominaisuudet, joita ei tueta yhteistyössä

Jos haluat käyttää jotakin näistä ominaisuuksista, lopeta dokumentin jakaminen, tee muutokset ja jaa dokumentti sitten uudelleen. Kun lopetat jakamisen, dokumentti poistetaan kaikkien osallistujien iCloud Drivesta. Jos olet rajoittanut dokumentin Vain kutsutut -valinnalla, sinun täytyy kutsua kaikki osallistujat uudelleen.

Nämä ominaisuudet eivät toistaiseksi ole käytettävissä yhteistyön aikana:

Pages, Numbers ja Keynote

 • Tiedoston koon pienentäminen (Tiedosto > Pienennä tiedoston kokoa).*
 • Rivien ja sarakkeiden vetäminen taulukoiden leipätekstin ja otsakkeiden välillä.
 • Tyylien luominen, poistaminen ja uudelleenjärjestäminen.
 • Ruby-merkkien käyttö aasialaisissa kielissä.
 • Muokattujen solumuotojen luominen tai muokkaaminen.
 • Fontin jokaisen esiintymän korvaaminen dokumentissa.

Pages

 • Alaviiteasetusten muokkaaminen.
 • Osioiden lisääminen, leikkaaminen, kopioiminen, sijoittaminen, poistaminen, monistaminen, uudelleenjärjestäminen tai muokkaaminen.
 • EndNote-asetusten muokkaaminen.
 • Osion asetteluobjektien lisääminen ja muokkaaminen.
 • Älykkäiden aika- ja päivämääräkenttien lisääminen.
 • Tekstinkäsittelydokumenttien muuntaminen sivuasetteludokumentiksi ja päinvastoin.
 • Sivunumeroasetusten muokkaaminen. 
 • Sivujen työpohjien lisääminen tai muokkaaminen.
 • Sivun työpohjan käyttäminen sivulla uudelleen.

Numbers

 • Älykkäiden kenttien lisääminen.
 • Taulukon tyylien kopioiminen tai sijoittaminen.
 • Taulukon transponointi.

Keynote

 • Dian koon muuttaminen.
 • Teeman muuttaminen.
 • Diaesityksen tallentaminen tai aiemmin tallennetun diaesityksen toistaminen. 
 • Ääniraidan lisääminen tai muokkaaminen. 
 • Esittäjän muistiinpanojen muokkaaminen diaesityksen toistamisen aikana.
 • Ääniraidan tyhjentäminen tai raitojen poistaminen.
 • Diaesityksen tallenteen tyhjentäminen.

iCloudin Pages, Numbers ja Keynote

Jotkin ominaisuudet eivät tällä hetkellä ole saatavilla, kun teet yhteistyötä iCloud.comin kautta:

 • Jos käytät muutosten seurantaa Pages-dokumentissa, voit tarkastella dokumenttia ja valita tekstiä, mutta et voi muokata sitä.
 • Jos Pages-, Numbers- tai Keynote-dokumentissasi on pystysuoraa tekstiä, voit tarkastella dokumentin kuvaa iCloud.comissa, mutta et voi muokata sitä.
 • Objektien muokkaaminen ryhmien sisällä.

iPhonen, iPadin ja Macin Pagesissa, Numbersissa sekä Keynotessa voit silti muokata dokumentteja, joissa seurataan muutoksia ja joissa on pystysuoraa tekstiä.

* Et voi pienentää jaetun dokumentin kokoa, mutta voit pienentää kopion kokoa.


Jos yhteistyö ei ole mahdollista

Jos käytät Pagesia, Numbersia tai Keynotea ja yhteistyö ei ole mahdollista, sinun on ehkä päivitettävä nämä apit iPhonessasi, iPadissasi tai Macissasi. Ota käyttöön automaattiset päivitykset, niin ohjelmasi ovat aina ajan tasalla. Jos laitteesi on liian vanha appien päivittämiseen, voit silti tehdä yhteistyötä verkossa iCloud.comissa Macilla tai PC:llä. 

Jos haluat lähettää dokumentista kopion, voit tehdä sen ilman yhteistyötä. Klikkaa tai napauta Jaa-painiketta, valitse ponnahdusvalikosta Lähetä kopio -kohta ja valitse sitten, miten haluat lähettää dokumentin.


Järjestelmän vähimmäisvaatimukset ja iCloud-vaatimukset yhteistyötä varten

Jaetun dokumentin tarkasteluun tai muokkaamiseen sekä muiden kutsumiseen esitykseen osallistumista varten sinulla ja henkilöillä, joiden kanssa se jaetaan, on oltava jonkin seuraavista:

 • Mac, jossa on macOS Monterey 12 tai uudempi sekä Pages, Numbers tai Keynote 12.2 tai uudempi.
 • iPhone, jossa on iOS 15 tai uudempi sekä Pages, Numbers tai Keynote 12.2 tai uudempi.
 • iPad, jossa on iPadOS 15 tai uudempi sekä Pages, Numbers tai Keynote 12.2 tai uudempi.

Pages, Numbers ja Keynote iCloudille toimivat Macilla tai PC-tietokoneella, joissa on Safari 11.1.2 tai uudempi, Google Chrome tai Microsoft Edge.


Lisätietoja

Tarkempia tietoja käyttämäsi iWork-apin yhteistyöstä löytyy kyseisen apin käyttöoppaasta ja alustalta:

 • Valitse Macin iWork-apeissa valikosta Ohje ja valitse sitten Pages-, Numbers- tai Keynote-ohje.
 • Napauta iPhonen tai iPadin iWork-apeissa Lisää-painiketta ja sitten Ohje.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: