Piirtäminen, merkintöjen tekeminen ja Kirjoitus-toiminnon käyttäminen Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa

iPadin Apple Pencilillä voit piirtää, tehdä merkintöjä ja muuntaa käsinkirjoitusta tekstiksi tai piirtää ja tehdä merkintöjä sormellasi iPadilla tai iPhonella.


Käsinkirjoituksen muuntaminen tekstiksi Kirjoitus-toiminnolla

Kirjoitus-toimintoa käyttämällä voit muuntaa käsinkirjoituksen tekstiksi Apple Pencilillä tuetussa iPadissa.* Kun muodostat Apple Pencilistä ja tuetusta iPadista parin, Kirjoitus-toiminto otetaan oletusarvoisesti käyttöön. Voit tarkistaa Kirjoitus-toiminnon asetuksen tai poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla iPadissa Asetukset > Apple Pencil.

 1. Napauta Pagesin tekstinkäsittelydokumentin leipätekstissä, Numbersin laskentataulukossa tai Keynoten diassa Apple Pencilillä kohtaa, johon haluat kirjoittaa. Voit napauttaa myös tekstilaatikkoa, kuviota tai taulukkosolua.
 2. Napauta näytön alalaidassa olevan työkalupalkin Kirjoitus-työkalua ja ryhdy kirjoittamaan.
  Piirros-työkalupalkissa näkyy korostettuna Kirjoitus-työkalu

Kun kirjoitat Apple Pencilillä, voit myös poistaa sanoja, lisätä tekstiä ja suorittaa muita toimintoja:

 • Jos haluat poistaa sanan, raaputa se pois.
 • Jos haluat lisätä tekstiä sanojen väliin, pidä tekstialuetta painettuna ja ryhdy kirjoittamaan, kun tila avautuu.
 • Jos haluat yhdistää tai erottaa merkkejä, piirrä pystysuora viiva niiden väliin.
 • Jos haluat valita tekstiä, ympyröi se tai piirrä viiva sen päälle. Voit muuttaa valintaa valintakahvoja vetämällä.
 • Voit pienentää työkalupalkin vetämällä sen näytön kulmaan. Voit näyttää koko työkalupalkin napauttamalla pienennettyä työkalupalkkia.
 • Voit vierittää sivua Apple Pencilillä pyyhkäisemällä yhdellä sormella. Jos käytät sormea, pyyhkäise kahdella sormella.

Työkalussa on myös painikkeet muun muassa tekstin sisennystä, muotoilua ja tasaamista sekä sivunvaihtojen ja kirjanmerkkien lisäämistä varten.

* Voit vaihtaa työkalupalkissa toiseen tuettuun kieleen, jos olet lisännyt kielelle näppäimistön kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö > Näppäimistöt. Katso, mitä kieliä ja alueita Kirjoitus-toiminto tukee.


Piirroksen lisääminen

Jos haluat piirtää Apple Pencilillä Pagesin sivuasetteludokumenttiin, Numbersin laskentataulukkoon tai Keynoten diaan tuetussa iPadissa, napauta Pencilillä sivua. Napauta Pagesin tekstinkäsittelydokumentissa uudelleen kohtaa, johon haluat lisätä piirustusalueen.

Jos haluat piirtää sormellasi tai jos käytät Apple Penciliä, mutta Valinta ja vieritys ‑toiminto on päällä, toimi näin:

 • Napauta iPhonessa Lisää-painiketta ja sitten Media-painiketta ja valitse sitten Piirros.
 • Napauta iPadissa Media-painiketta ja valitse Piirros. Jos et näe Media-painiketta, napauta ensin Lisää-painiketta .

Piirrostyökalut (kynä, lyijykynä, väriliitu ja täyttö) tulevat näkyviin näytön alareunan työkalupalkkiin.

Piirrostyökalujen käyttäminen

 1. Napauta yhtä näytön alalaidassa olevista piirrostyökaluista: kynä-, lyijykynä-, väriliitu- tai täyttötyökalua.
  Piirros-työkalupalkki
 2. Käytä viivan eri paksuutta ja läpinäkyvyyttä napauttamalla jotakin piirrostyökalua kahdesti. Napauta sitten uutta viivan paksuutta. Voit myös säätää läpinäkyvyyttä vetämällä liukusäädintä.
 3. Voit piirtää toisella värillä:
  • Napauta iPhonessa värillistä ympyrää ja valitse sitten esiasetettu väri Värit-näytön alalaidasta. Voit myös sekoittaa omat värisi säätimillä ja tallentaa sitten värin suosikiksi napauttamalla Lisää-painiketta .
  • Napauta iPadissa esiasetettua väriä tai valitse mukautettu väri napauttamalla väriympyrää. Sekoita oma värisi säätimillä ja tallenna sitten väri suosikiksi napauttamalla Lisää-painiketta . Voit poistaa suosikin pitämällä sen väripistettä painettuna ja napauttamalla sitten Poista. 
 4. Jos haluat poistaa jotain, napauta pyyhekumia ja valitse sitten jokin pyyhekumeista napauttamalla pyyhekumia uudelleen.
  • Jos haluat poistaa pikseleitä, napauta Pikselinpoistaja ja napauta tai vedä piirroksessa.
  • Jos haluat poistaa koko viivan, napauta Objektinpoistaja ja sitten viivaa tai objektitäyttöä, jonka haluat poistaa.
 5. Kumoa edellinen tapahtuma napauttamalla Peru-painiketta
 6. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Piirroksen siirtäminen ja koon muuttaminen

Kun olet lisännyt piirroksen, voit muuttaa sen kokoa ja liikutella sitä:

 • Muuta piirroksen kokoa napauttamalla piirrosta sormella ja vetämällä sitten laatikon kahvoja.
 • Siirrä piirrosta napauttamalla ja vetämällä sitä sormella.

Piirroksen osien muokkaaminen

 1. Napauta piirrosta ja napauta sitten Muokkaa piirrosta ponnahdusvalikossa.
 2. Napauta valintatyökalua näytön alaosassa olevasta työkalupalkista ja napauta tai vedä sitten muokattavaa piirroksen osaa. Valinnan ympärille ilmestyvät ääriviivat.
  Piirros-työkalupalkissa näkyy korostettuna valintatyökalu
 3. Napauta valintaa ponnahdusvalikossa:
  • Muuta valinnan kokoa napauttamalla Muuta kokoa. Vedä sitten laatikon kahvoja piirroksen ympärillä.
  • Jaa piirros kahdeksi piirrokseksi napauttamalla ponnahdusvalikossa Erota.
  • Voit myös leikata, kopioida, liittää, poistaa tai kahdentaa valinnan.
 4. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Piirroksen animointi

Piirroksen animointi Pagesissa tai Numbersissa:

 1. Jos käytät piirustustilaa, napauta Valmis. Siirry muussa tapauksessa seuraavaan vaiheeseen.
 2. Valitse piirros napauttamalla sitä.
 3. Napauta Muoto-painiketta  ja napauta sitten Piirros.
 4. Laita Animoi piirros -toiminto päälle ja säädä muita asetuksia, kuten kestoa.
 5. Voit toistaa animaation napauttamalla Toista tai Toista piirros.

Piirroksen animointi Keynotessa:

 1. Valitse dia, jossa piirros on, ja valitse piirros napauttamalla tai klikkaamalla sitä.
 2. Napauta piirrosta uudelleen, ja napauta sitten ponnahdusvalikossa Animoi.
 3. Valitse Lisää aloitus tai Lisää lopetus. 
 4. Valitse ponnahdusvalikosta Viivan piirtäminen ja esikatsele animaatio napauttamalla Toista.
 5. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Piirroksen jakaminen tai tallentaminen

Voit jakaa tai tallentaa dokumentissa olevan piirroksen PNG-kuvatiedostona. Pagesissa ja Numbersissa voit jakaa animoidun piirroksen elokuvatiedostona (M4V).

 1. Jos käytät piirustustilaa, napauta Valmis. Siirry muussa tapauksessa seuraavaan vaiheeseen.
 2. Valitse piirros napauttamalla sitä ja valitse sitten Jaa. Jos olet animoinut piirroksen, valitse Jaa kuvana tai Jaa elokuvana (vain Pagesissa ja Numbersissa).
 3. Valitse, miten haluat lähettää kuvan tai elokuvan, esimerkiksi Mail- tai Viestit-apin välityksellä. Voit myös valita Tallenna kuva (tai Tallenna video, jos kyseessä on animoitu piirros), jos haluat tallentaa kuvan Kuvat-appiin.

Piirrosten käyttäminen Macissa

Jos olet lisännyt piirroksen iPhonen tai iPadin Pages-, Numbers- tai Keynote-tiedostoon ja avaat kyseisen tiedoston Macissa, voit animoida piirroksen, jakaa piirroksen tai tallentaa piirroksen kuva- tai videotiedostona Kuviin.


Merkinnän lisääminen Pagesissa

Voit lisätä merkintöjä Pages-dokumentin tekstiin, objekteihin tai taulukkosoluihin. Merkinnät liikkuvat tekstin tai objektien mukana, kun teet muokkauksia.

 1. Jos haluat lisätä merkinnän Apple Pencilillä, napauta mitä tahansa sivun kohtaa ja sitten näytön alalaidassa olevan työkalupalkin merkintätyökalua. Jos haluat käyttää sormea, tai jos olet ottanut käyttöön Valinta ja vieritys -toiminnon, napauta Lisää-painiketta  ja napauta sitten Älykäs merkintä.
 2. Napauta merkintätyökalua uudelleen ja valitse merkintätyökalu, jota haluat käyttää:
  Piirros-työkalupalkissa näkyy merkintätyökalun valitsin
  • Lisää merkintöjä napauttamalla Kynä.
  • Korosta tekstiä napauttamalla Korostus.
 3. Lisää merkintäsi.
 4. Voit tehdä merkintöjä myös toisella värillä:
  • Napauta iPhonessa värillistä ympyrää ja valitse sitten esiasetettu väri Värit-näytön alalaidasta. Voit myös sekoittaa omat värisi säätimillä ja tallentaa sitten värin suosikiksi napauttamalla Lisää-painiketta .
  • Napauta iPadissa esiasetettua väriä tai valitse mukautettu väri napauttamalla väriympyrää. Sekoita oma värisi säätimillä ja tallenna sitten väri suosikiksi napauttamalla Lisää-painiketta . Voit poistaa suosikin pitämällä sen väripistettä painettuna ja napauttamalla sitten Poista.
 5. Jos haluat poistaa jotain, napauta Pyyhin-työkalua näytön alaosassa olevassa työkalupalkissa ja napauta sitten merkintää. Jos haluat poistaa kaikki merkinnät, napauta Lisää-painiketta  näytön alaosassa olevassa työkalupalkissa ja napauta sitten Poista kaikki älykkäät merkinnät.
 6. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit poistaa merkinnän sen jälkeen, kun se on lisätty. Napauta merkintää ja sitten Poista. Jos poistat tekstin tai kohteen, johon olet tehnyt merkintöjä, poistat myös merkinnän. 

Jos haluat vain kätkeä merkinnät:

 • Napauta iPadissa Näkymävalinnat  ja napauta Kätke älykkäät merkinnät.
 • Jos et näe Näkymävalinnat-painiketta iPadin työkalupalkissa tai jos käytät iPhonea, napauta Lisää-painiketta  ja valitse Älykäs merkintä ja sitten Kätke älykkäät merkinnät.

Merkintöjä sisältävän dokumentin vieminen

Kun viet Pages-dokumentin PDF-, JPEG-, PNG- tai TIFF-tiedostona, jossa merkinnät ovat käytössä, merkinnät näkyvät viedyssä tiedostossa. Kun viet Word-, RTF-, EPUB-, TXT- tai Pages ’09 -tiedoston, merkinnät eivät näy viedyssä tiedostossa.

Merkintöjen käyttäminen Macissa

Jos käytät iCloudia kaikkien Pages-dokumenttiesi pitämiseen ajan tasalla kaikissa laitteissasi, merkinnät näkyvät dokumenteissa kaikissa laitteissa. Macissa voit poistaa, näyttää tai kätkeä merkinnät dokumenttia muokattaessa.

 • Poista merkintä valitsemalla se ja painamalla Poista. 
 • Poista kaikki merkinnät valitsemalla Muokkaa > Poista älykkäät merkinnät.
 • Näytä tai kätke kaikki merkinnät valitsemalla Näytä > Näytä/kätke älykkäät merkinnät.


Valitseminen ja vierittäminen Apple Pencilillä

Voit oletusarvoisesti käyttää Apple Penciliä piirtämisen aloittamiseen tai merkintöjen tekemiseen. Voit vaihtoehtoisesti asettaa Pagesin, Numbersin tai Keynoten käyttämään Apple Penciliä objektien valitsemiseen ja vierittämiseen dokumenteissa:

 1. Napauta Pagesissa, Numbersissa tai Keynotessa Lisää-painiketta ja napauta Asetukset.
 2. Napauta Apple Pencil ‑kohdassa Valinta ja vieritys ‑toiminto päälle.

Jos Apple Pencilisi tukee Vaihda kaksoisnapauttamalla -toimintoa, voit ottaa sen käyttöön. Vaihda kaksoisnapauttamalla -toiminnolla voit ottaa Valinta ja vieritys -toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä kaksoisnapauttamalla Apple Pencilin alaosaa.

Jos haluat lisätä piirroksen tai merkinnän Apple Pencilillä silloin, kun Valinta ja vieritys ‑toiminto on käytössä, napauta Media-painiketta  ja napauta sitten Piirros. Jos et näe Media-painiketta, napauta ensin Lisää-painiketta .

Pagesilla, Numbersilla ja Keynotella on kaikilla omat asetuksensa Valinta ja vieritys -toimintoa varten. Jos esimerkiksi otat Valinta ja vieritys -toiminnon Pagesissa käyttöön, sillä ei ole vaikutusta Keynoteen tai Numbersiin.


Julkaisupäivämäärä: