Piirtäminen, merkintöjen tekeminen ja Kirjoitus-toiminnon käyttäminen Pagesissa

Piirrä, tee merkintöjä ja käytä Kirjoitus-toimintoa käsinkirjoituksen muuntamiseksi tekstiksi Apple Pencilillä iPadissa. Voit myös piirtää ja tehdä merkintöjä sormellasi iPhonessa, iPadissa ja iPod touchissa.

Voit käyttää myös Valinta ja vieritys -toimintoa Apple Pencilillä objektien valitsemiseen ja dokumentissasi vierittämiseen.

Käsinkirjoituksen muuntaminen tekstiksi Kirjoitus-toiminnolla

Kirjoitus-toimintoa käyttämällä voit muuntaa käsinkirjoituksen tekstiksi Apple Pencilillä tuetussa iPadissa.* Kun muodostat Apple Pencilistä ja tuetusta iPadista parin, Kirjoitus-toiminto otetaan oletusarvoisesti käyttöön. Voit tarkistaa Kirjoitus-toiminnon asetuksen tai poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla iPadissa Asetukset > Apple Pencil.

 1. Kun käsittelet dokumenttia, napauta Apple Pencilillä tekstinkäsittelydokumentin leipätekstissä kohtaa, johon haluat kirjoittaa. Voit napauttaa myös tekstinkäsittely- tai sivuasetteludokumentin tekstilaatikkoa, kuviota tai taulukkosolua.
 2. Napauta näytön alalaidassa olevan työkalupalkin Kirjoitus-työkalua ja ryhdy kirjoittamaan.

Kun kirjoitat Apple Pencilillä, voit myös poistaa sanoja, lisätä tekstiä ja suorittaa muita toimintoja:

 • Jos haluat poistaa sanan, raaputa se pois.
 • Jos haluat lisätä tekstiä sanojen väliin, pidä tekstialuetta painettuna ja ryhdy kirjoittamaan, kun tila avautuu.
 • Jos haluat yhdistää tai erottaa merkkejä, piirrä pystysuora viiva niiden väliin.
 • Jos haluat valita tekstiä, ympyröi se tai piirrä viiva sen päälle. Voit muuttaa valintaa valintakahvoja vetämällä.

Työkalussa on myös painikkeet muun muassa tekstin sisennystä, muotoilua ja tasaamista sekä sivunvaihtojen ja kirjanmerkkien lisäämistä varten.

* Voit vaihtaa työkalupalkissa toiseen tuettuun kieleen, jos olet lisännyt kielelle näppäimistön kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö > Näppäimistöt. Katso, mitä kieliä ja alueita Kirjoitus-toiminto tukee.


Piirroksen lisääminen

Voit piirtää dokumenttiin Apple Pencilillä (tuetuissa laitteissa) tai sormellasi.

 1. Voit piirtää Apple Pencilillä napauttamalla sivua lyijykynällä. Voit käyttää sormea, tai jos olet ottanut käyttöön Valinta ja vieritys -toiminnon, napauta Lisää-painiketta , napauta Media-painiketta  ja napauta sitten Piirros-toimintoa.
 2. Napauta yhtä näytön alalaidassa olevista piirrostyökaluista: kynä-, lyijykynä-, väriliitu- tai täyttötyökalua.
  Kynätyökalujen paletti, josta on valittu piirrostyökalu
 3. Käytä viivan eri paksuutta ja läpinäkyvyyttä napauttamalla jotakin piirrostyökalua kahdesti. Napauta sitten uutta viivan paksuutta. Voit myös säätää läpinäkyvyyttä vetämällä liukusäädintä.
 4. Voit piirtää toisella värillä:
  • Jos käytössäsi on iPhone, napauta värillistä ympyrää ja valitse sitten esiasetettu väri Värit-näytön alalaidasta. Voit myös sekoittaa omat värisi säätimillä ja tallentaa sitten värin suosikiksi napauttamalla Lisää-painiketta .
  • Jos käytössäsi on iPadOS 14, napauta esiasetettua väriä tai valitse muokattu väri napauttamalla väriympyrää. Sekoita oma värisi säätimillä ja tallenna sitten väri suosikiksi napauttamalla Lisää-painiketta . Voit poistaa suosikin pitämällä sen väripistettä painettuna ja napauttamalla sitten Poista. 
  • Jos käytössäsi on iPadOS 13, napauta värivalitsinta ja napauta sitten ruudukossa olevaa väriä tai pyyhkäise vasemmalle ja luo muokattu väri.
 5. Jos haluat poistaa jotain, napauta pyyhekumia ja valitse sitten jokin pyyhekumeista napauttamalla pyyhekumia uudelleen.
  • Jos haluat poistaa pikseleitä, napauta Pikselinpoistaja ja napauta tai vedä piirroksessa.
  • Jos haluat poistaa koko viivan, napauta Objektinpoistaja ja sitten viivaa tai objektitäyttöä, jonka haluat poistaa.
 6. Kumoa edellinen tapahtuma napauttamalla Peru-painiketta
 7. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit jatkaa piirtämistä Apple Pencilillä vain ryhtymällä piirtämään sivulla.

Piirroksen siirtäminen ja koon muuttaminen

Kun olet lisännyt piirroksen, voit muuttaa sen kokoa ja liikutella sitä:

 • Muuta piirroksen kokoa napauttamalla piirrosta sormella, ja vedä sitten laatikon kahvoja.
 • Siirrä piirrosta napauttamalla ja vetämällä sitä sormella.

Piirroksen osien muokkaaminen

 1. Napauta piirrosta ja napauta sitten Muokkaa piirrosta ponnahdusvalikossa.
 2. Napauta valintatyökalua näytön alaosassa olevassa työkalupalkissa. Napauta tai vedä sitten muokattavaa piirrosta. Valinnan ympärille ilmestyvät ääriviivat.
 3. Napauta valintaa ponnahdusvalikossa:
  • Muuta valinnan kokoa napauttamalla Muuta kokoa. Vedä sitten laatikon kahvoja piirroksen ympärillä.
  • Jaa piirros kahdeksi piirrokseksi napauttamalla ponnahdusvalikossa Erota.
  • Voit myös leikata, kopioida, liittää, poistaa tai kahdentaa valinnan.

Piirroksen animointi

Voit animoida piirroksen niin, että se näyttää siltä, että sitä piirretään juuri sillä hetkellä.

 1. Jos käytät piirustustilaa, napauta Valmis. Siirry muussa tapauksessa seuraavaan vaiheeseen.
 2. Valitse piirros napauttamalla sitä.
 3. Napauta Muoto-painiketta  ja napauta sitten Piirros.
 4. Laita Animoi piirros -toiminto päälle ja säädä muita asetuksia, kuten kestoa.
 5. Voit toistaa animaation napauttamalla Toista tai Toista piirros.

Piirroksen jakaminen tai tallentaminen

Voit jakaa tai tallentaa dokumentissa olevan piirroksen kuvatiedostona (.png) tai, jos olet animoinut piirroksen, kuva- tai elokuvatiedostona (.m4v).

 1. Jos käytät piirustustilaa, napauta Valmis. Siirry muussa tapauksessa seuraavaan vaiheeseen.
 2. Valitse piirros napauttamalla sitä ja valitse sitten Jaa. Jos olet animoinut piirroksen, valitse Jaa kuvana tai Jaa elokuvana.
 3. Valitse, miten haluat lähettää kuvan tai elokuvan, esimerkiksi Mail- tai Viestit-apin välityksellä. Voit myös valita Tallenna kuva (tai animoitujen piirrosten tapauksessa Tallenna video), jos haluat tallentaa kuvan Kuvat-appiin.

Piirrosten käyttäminen Macissa

Voit piirtää Pages-dokumenttiin iPhonessa ja iPadissa. Jos myöhemmin avaat dokumentin Macin Pagesissa, voit animoida piirroksen, jakaa sen tai tallentaa sen Kuvat-appiin kuvana tai elokuvatiedostona.


Merkinnän lisääminen

Kun lisäät dokumentissa merkintöjä tekstiin, objekteihin tai taulukon soluihin, merkinnät liikkuvat tekstin tai objektien mukana, kun muokkaat.

 1. Jos haluat lisätä merkinnän Apple Pencilillä, napauta mitä tahansa sivun kohtaa ja sitten näytön alalaidassa olevan työkalupalkin merkintätyökalua. Jos haluat käyttää sormea, tai jos olet ottanut käyttöön Valinta ja vieritys -toiminnon, napauta Lisää-painiketta  ja napauta sitten Älykäs merkintä.Kynätyökalut, joista on valittu merkintätyökalu
 2. Napauta Kynä, jos haluat lisätä merkintöjä, tai Korostus, jos haluat korostaa tekstiä.
 3. Lisää merkintäsi.
 4. Voit tehdä merkintöjä myös toisella värillä:
  • Jos käytössäsi on iPhone, napauta värillistä ympyrää ja valitse sitten esiasetettu väri Värit-näytön alalaidasta. Voit myös sekoittaa omat värisi säätimillä ja tallentaa sitten värin suosikiksi napauttamalla Lisää-painiketta .
  • Jos käytössäsi on iPadOS 14, napauta esiasetettua väriä tai valitse muokattu väri napauttamalla väriympyrää. Sekoita oma värisi säätimillä ja tallenna sitten väri suosikiksi napauttamalla Lisää-painiketta . Voit poistaa suosikin pitämällä sen väripistettä painettuna ja napauttamalla sitten Poista. 
  • Jos käytössäsi on iPadOS 13, napauta värivalitsinta ja napauta sitten ruudukossa olevaa väriä tai pyyhkäise vasemmalle ja luo muokattu väri.
 5. Jos haluat poistaa jotain, napauta Pyyhin-työkalua näytön alaosassa olevassa työkalupalkissa ja napauta sitten merkintää. Jos haluat poistaa kaikki merkinnät, napauta Lisää-painiketta  näytön alaosassa olevassa työkalupalkissa ja napauta sitten Poista kaikki älykkäät merkinnät.
 6. Voit pienentää työkalupalkin vetämällä sen näytön kulmaan. Voit näyttää koko työkalupalkin napauttamalla pienennettyä työkalupalkkia.
 7. Voit vierittää sivua Apple Pencilillä pyyhkäisemällä yhdellä sormella. Jos käytät sormeasi merkintöjen tekemiseen, pyyhkäise kahdella sormella.
 8. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit poistaa merkinnän sen jälkeen, kun se on lisätty. Napauta merkintää ja sitten Poista. Jos poistat tekstin tai kohteen, johon olet tehnyt merkintöjä, poistat myös merkinnän. 

Jos haluat vain kätkeä merkinnät:

 • Napauta iPadissa Näyttövalinnat  ja ota älykkäät merkinnät pois käytöstä.
 • Napauta iPhonessa tai iPod touchissa Lisää-painiketta , napauta Älykäs merkintä ja napauta sitten Kätke älykkäät merkinnät.

Voit jatkaa merkintöjen tekemistä Apple Pencilillä ryhtymällä piirtämään sivulla.

Merkintöjä sisältävän dokumentin vieminen

Jos viet merkintöjä sisältävän dokumentin PDF-muotoon, merkinnät näkyvät PDF-tiedostossa. Merkinnät eivät näy dokumenteissa, jotka on viety Word-, RTF-, EPUB- tai Pages ’09 -muotoon.

Merkintöjen käyttäminen Macissa

Jos käytät iCloudia kaikkien Pages-dokumenttiesi pitämiseen ajan tasalla kaikissa laitteissasi, merkinnät näkyvät dokumenteissa kaikissa laitteissa. Macissa voit poistaa, näyttää tai kätkeä merkinnät dokumenttia muokattaessa.

 • Poista merkintä valitsemalla se ja painamalla Poista. 
 • Poista kaikki merkinnät valitsemalla Muokkaa > Poista älykkäät merkinnät.
 • Näytä tai kätke kaikki merkinnät valitsemalla Näytä > Näytä/kätke älykkäät merkinnät.


Valitseminen ja vierittäminen Apple Pencilillä

Voit oletusarvoisesti käyttää Apple Penciliä piirtämisen aloittamiseen tai merkintöjen tekemiseen. Voit vaihtoehtoisesti asettaa Pagesin käyttämään Apple Penciliä objektien valitsemiseen ja dokumenteissasi vierittämiseen:

 1. Napauta Pagesissa Lisää-painiketta .
 2. Napauta Apple Penciliä ja ota sitten Valinta ja vieritys -toiminto käyttöön.

Jos Apple Pencilisi tukee Vaihda kaksoisnapauttamalla -toimintoa, voit ottaa sen käyttöön. Vaihda kaksoisnapauttamalla -toiminnolla voit ottaa Valinta ja vieritys -toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä kaksoisnapauttamalla Apple Pencilin alaosaa.

Jos haluat lisätä piirroksen tai merkinnän dokumenttiin, kun Valinta ja vieritys -toiminto on käytössä, napauta Lisää-painiketta , napauta Media-painiketta , napauta Piirros ja napauta sitten piirros- tai merkintätyökalua työkalupalkissa.

Pagesilla, Numbersilla ja Keynotella on kaikilla omat asetuksensa Valinta ja vieritys -toimintoa varten. Jos esimerkiksi otat Valinta ja vieritys -toiminnon Pagesissa käyttöön, sillä ei ole vaikutusta Keynoteen tai Numbersiin.


Julkaisupäivämäärä: