Piirtäminen ja merkintöjen tekeminen Pagesilla iPadilla, iPhonessa tai iPod touchissa

Voit lisätä dokumentteihin piirroksia ja tehdä merkintöjä Apple Pencilin tai sormesi avulla tuetuissa laitteissa.

Voit valita Apple Pencilillä myös objekteja ja vierittää dokumentissasi, kun otat Valinta ja vieritys -toiminnon käyttöön.

Piirroksen lisääminen

Voit lisätä kuvia ja kaavioita dokumentteihin Pagesissa piirtämällä.

 1. Voit piirtää Apple Pencilillä napauttamalla sivulla Lyijykynä. Voit käyttää sormea, tai jos olet ottanut käyttöön Valinta ja vieritys -toiminnon, napauta Lisää-painiketta , napauta Media-painiketta  ja napauta sitten Piirros-toimintoa.
 2. Jos Piirros-toimintoa ei ole vielä valittu näytön alaosassa, napauta sitä.
 3. Aloita piirtäminen:
  • Jos et vielä näe tekstinkäsittelydokumentissa oranssia piirrosruutua, napauta Apple Penciliä sivulla missä tahansa ja piirrä sitten ruudussa. Jos piirrät sormellasi, lisää piirrosruutu napauttamalla Lisää uusi piirros -painiketta . Voit muuttaa piirrosaluetta vetämällä sen kahvoista. Teksti liikkuu ympäri piirrosruutua.
  • Piirrä sivuasetteludokumentissa mihin tahansa.
 4. Jos haluat vaihtaa piirrostyökaluja, napauta työkalua näytön alaosassa. Voit myös käyttää seuraavia työkaluja erilaisiin tehosteisiin ja toimintoihin:
  • Piirrä uusi kokovärinen kuvio napauttamalla Täyttötyökalua  ja ryhtymällä sitten piirtämään. Täytä alue napauttamalla Täyttötyökalua  ja napauttamalla sitten aluetta, jonka haluat täyttää.
  • Pyyhi napauttamalla Pyyhin-työkalua  ja pyyhkimällä sitten piirros.
  • Muokkaa piirroksen osia napauttamalla Valintatyökalua . Napauta sitten piirrosta tai pyyhi sitä kohdista, joita haluat muokata.
 5. Piirrä eri värillä napauttamalla värikästä ympyrää, ja valitse sitten väri. Säädä sävyä pyyhkäisemällä vasemmalle.
 6. Käytä viivan eri paksuutta ja läpinäkyvyyttä napauttamalla työkalua kahdesti. Napauta sitten uutta viivan paksuutta. Voit myös säätää läpinäkyvyyttä vetämällä liukusäädintä.
 7. Kumoa edellinen tapahtuma napauttamalla Peru-painiketta 
 8. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit jatkaa piirtämistä Apple Pencilillä vain alkamalla piirtää sivulla. Jos et ole varma, mitä tilaa käytit viimeksi, napauta sivua Apple Pencilillä (ei lisää merkkiä) ja merkitse sitten näytön alaosassa, mikä painike on valittu.

Piirroksen siirtäminen ja koon muuttaminen

Voit muuttaa piirroksen kokoa ja siirtää sitä sen lisäämisen jälkeen:

 • Muuta piirroksen kokoa napauttamalla piirrosta sormella, ja vedä sitten laatikon kahvoja.
 • Siirrä piirrosta napauttamalla ja vetämällä sitä sormella.

Piirroksen osien muokkaaminen

 1. Jos se on tarpeen, napauta piirrosta sormellasi, ja napauta sitten ponnahdusvalikosta Muokkaa piirrosta.
 2. Napauta valintatyökalua  näytön alaosassa. Napauta tai vedä sitten piirroksen muokattavaa osaa. Valinnan ympärille ilmestyvät ääriviivat.
 3. Napauta valintaa ponnahdusvalikossa:
  • Muuta valinnan kokoa napauttamalla Muuta kokoa. Vedä sitten laatikon kahvoja piirroksen ympärillä.
  • Jaa piirros kahdeksi piirrokseksi napauttamalla ponnahdusvalikossa Erota.
  • Voit myös leikata, kopioida, liittää, poistaa tai kahdentaa valinnan.

Piirroksen animointi

Voit animoida Pages-dokumentissa olevan piirroksen, jolloin näyttää siltä, että piirrosta piirretään.

Voit animoida piirroksen iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa seuraavasti:

 1. Jos käytät piirustustilaa, napauta Valmis. Siirry muussa tapauksessa seuraavaan vaiheeseen.
 2. Valitse piirros napauttamalla sitä.
 3. Napauta Muoto-painiketta  ja napauta sitten Piirros.
 4. Laita Animoi piirros -toiminto päälle ja säädä muita asetuksia, kuten kestoa.
 5. Voit toistaa animaation napauttamalla Toista tai Toista piirros.

Macissa voit animoida piirroksen, joka on lisätty dokumenttiin Pagesin iPhone- tai iPad-versiossa.

 1. Valitse piirros piirroksen sisältävässä Pages-dokumentissa.
 2. Klikkaa Muoto-painiketta , valitse Animoi piirros ja säädä muita asetuksia, kuten kestoa.
 3. Voit toistaa animaation klikkaamalla Muoto-sivupalkissa Toista tai sivulla Toista piirros.

Piirroksen jakaminen tai tallentaminen

Voit jakaa tai tallentaa dokumentissa olevan piirroksen kuvatiedostona (.png) tai, jos olet animoinut piirroksen, kuva- tai elokuvatiedostona (.m4v).

Voit jakaa tai tallentaa piirroksen iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa seuraavasti:

 1. Jos käytät piirustustilaa, napauta Valmis. Siirry muussa tapauksessa seuraavaan vaiheeseen.
 2. Valitse piirros napauttamalla sitä ja valitse sitten Jaa. Jos olet animoinut piirroksen, valitse Jaa kuvana tai Jaa elokuvana.
 3. Valitse, miten haluat lähettää kuvan tai elokuvan, esimerkiksi Mail- tai Viestit-apin välityksellä. Voit myös valita Tallenna kuva (tai animoitujen piirrosten tapauksessa Tallenna video), jos haluat tallentaa kuvan Kuvat-appiin.

Macissa voit jakaa tai tallentaa piirroksen, joka on lisätty dokumenttiin Pagesin iPhone- tai iPad-versiossa.

 1. Ctrl-klikkaa piirrosta piirroksen sisältävässä Pages-dokumentissa.
 2. Valitse Jaa. Jos olet animoinut piirroksen, valitse Jaa kuvana tai Jaa elokuvana.
 3. Valitse, miten haluat lähettää kuvan tai elokuvan, esimerkiksi Mail- tai Viestit-apin välityksellä. Voit myös valita Tallenna kuva, jos haluat tallentaa kuvan Kuvat-appiin.


Merkinnän lisääminen

Voit tehdä dokumenttiin merkintöjä merkintöjen avulla. Kun lisäät dokumentissa merkintöjä tekstiin, objekteihin tai taulukon soluihin, merkinnät liikkuvat tekstin tai objektien mukana, kun muokkaat. Jos haluat lisätä kuvia dokumenttiin, lisää piirros sen sijaan.

 1. Voit lisätä merkinnän Apple Pencilillä napauttamalla sivulla missä tahansa. Voit käyttää sormea, tai jos olet ottanut käyttöön Apple Pencilin Valinta ja vieritys -toiminnon, napauta Lisää-painiketta  ja napauta sitten Älykäs merkintä.
 2. Jos Älykäs merkintä -toimintoa ei ole vielä valittu näytön alaosassa, napauta sitä.
 3. Lisää merkintäsi.
 4. Vaihda työkalua tai merkintään käytetyn työkalun väriä napauttamalla työkalua tai väriä näytön alaosassa. 
 5. Pyyhi napauttamalla Pyyhin-työkalua  näytön alaosassa ja napauta sitten merkintää. Voit pyyhkiä kaikki merkinnät näytön yläosasta napauttamalla Poista kaikki.
 6. Voit näyttää tai kätkeä työkaluja napauttamalla Näytä tai kätke piirrostyökalut .
 7. Voit vierittää sivua Apple Pencilillä pyyhkäisemällä yhdellä sormella. Jos käytät sormeasi merkintöjen tekemiseen, pyyhkäise kahdella sormella.
 8. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit poistaa merkinnän sen jälkeen, kun se on lisätty. Napauta merkintää ja sitten Poista. Jos poistat tekstin tai kohteen, johon olet tehnyt merkintöjä, merkintä poistetaan. 

Jos haluat vain kätkeä merkinnät:

 • Napauta iPadissa Näyttövalinnat  ja ota älykkäät merkinnät pois käytöstä.
 • Napauta iPhonessa tai iPod touchissa Lisää-painiketta , napauta Älykäs merkintä ja napauta sitten Kätke älykkäät merkinnät.

Voit jatkaa merkintöjen tekemistä Apple Pencilillä vain alkamalla piirtää sivulla. Jos et ole varma, mitä tilaa käytit viimeksi, napauta sivua Apple Pencilillä ja merkitse sitten näytön alaosassa, mikä painike on valittu.

Merkintöjä sisältävän dokumentin vieminen

Jos viet merkintöjä sisältävän dokumentin PDF-muotoon, merkinnät näkyvät PDF-tiedostossa. Merkinnät eivät näy dokumenteissa, jotka on viety Word-, RTF-, EPUB- tai Pages ’09 -muotoon.

Merkintöjen käyttäminen Macissa

Jos käytät iCloudia kaikkien Pages-dokumenttiesi pitämiseen ajan tasalla kaikissa laitteissasi, merkinnät näkyvät dokumenteissa kaikissa laitteissa. Macissa voit poistaa, näyttää tai kätkeä merkinnät dokumenttia muokattaessa.

 • Poista merkintä valitsemalla se ja painamalla Poista. 
 • Poista kaikki merkinnät valitsemalla Muokkaa > Poista älykkäät merkinnät.
 • Näytä tai kätke kaikki merkinnät valitsemalla Näytä > Näytä/kätke älykkäät merkinnät.


Valitseminen ja vierittäminen Apple Pencilillä

Voit oletusarvoisesti käyttää Apple Penciliä piirtämisen aloittamiseen tai merkintöjen tekemiseen. Voit vaihtoehtoisesti asettaa Pagesin käyttämään Apple Penciliä objektien valitsemiseen ja dokumenteissasi vierittämiseen:

 1. Napauta Pagesissa Lisää-painiketta .
 2. Napauta Apple Penciliä ja ota sitten Valinta ja vieritys -toiminto käyttöön.

Jos Apple Pencilisi tukee Vaihda kaksoisnapauttamalla -toimintoa, voit ottaa sen käyttöön. Vaihda kaksoisnapauttamalla -toiminnolla voit ottaa Valinta ja vieritys -toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä kaksoisnapauttamalla Apple Pencilin alaosaa.

Jos haluat lisätä piirroksen dokumenttiin, kun Valinta ja vieritys -toiminto on käytössä, napauta Lisää-painiketta , napauta Media-painiketta  ja napauta sitten Piirros.

Jos haluat lisätä merkinnän, kun Valinta ja vieritys -toiminto on käytössä, napauta Lisää-painiketta  ja napauta sitten Älykäs merkintä.

Pagesilla, Numbersilla ja Keynotella on kaikilla omat asetuksensa Valinta ja vieritys -toimintoa varten. Jos esimerkiksi otat Valinta ja vieritys -toiminnon Pagesissa käyttöön, sillä ei ole vaikutusta Keynoteen tai Numbersiin.


Julkaisupäivämäärä: